Etikettarkiv: maria larsson

Maria Larssons lagar som en ihålig ost

Vi som arbetar med barnrättsfrågor på ideell basis,  inte i det tysta, utan efter år av tystnad,  ger offentligt uttryck för vad vi anser, börjar inse att vare sig arbete i tystnad eller höga rop intresserar de olika partierna. Inför det stundande valet vågar jag påstå att inget parti för fram barnrättsfrågorna eller den snedvridna socialtjänsten.  Läs mer

Vi äger inte våra barn…nej men

I GP skrivs en ledare om barns rättigheter och Maria Larssons tillkortakommanden som Barnminister. Jag instämmer i mycket av det inte minst delen om Maria Larsson som lyckas konstruera sk lagar utan krav på att de följs. Det finns ingen lagstiftning i Sverige som har så lite förpliktelser som s.k barnrättslagar. Socialtjänsten kan bryta mot alla lagar rörande barn utan att de får någon som helst konsekvens.

Läs mer

Socialtjänstens maktfullkomlighet utan insyn o politikerna samtycker

Bomber o granater. Vad blir nästa steg när en Socialförvaltning bestämt sig för att föräldrar är farliga för sina barn. Eller att barn inte har rätt till sin förälder. Jag slås av hur illa ställ det är med insynen och kontrollen av svensk socialtjänst som blir allt mer egenmäktigt och okontrollerbart. Ungefär som Skatte-och Kronofogdemyndigheten. Regering och Riksdag har gett Carte Blanche till dåligt utbildade personer att utan förklaring eller tydlig motivation ingripa i människors liv när just de finner det befogat. JAG är förvånad över att ingen kommit på iden att lägga en bomb utanför de värsta socialkontoren i landet. Eller stormat socialkontoren. Fattiga och förtryckta har en förmåga att låta sig förtryckas och det vet socialtjänsten om.

Läs mer

Oppositionen har övergett vanvårdsfrågan till förmån för SD

På tisdag interpellerar  Margareta Larsson (SD) om ersättningsfrågan. Det blir tyvär en interpellation som kommer att tigas ihjäl av övriga eftersom de aldrig skulle ställa sig i en fråga som SD öppnar för. SD är enda parti som inte är bundet att diskutera frågan och det gör det helt ofarligt i riksdagen. Läs mer

Det vilar sorg över vanvårdsersättningen

Har två mail samt ett telefonsamtal från människor som fått avslag på sina ansökningar om ersättning för vanvård. Jag undrar ibland vad Maria Larsson och hennes övriga politiska vänner inom regering och oppositionen tänkte när de uttalade av allvarlig art. Skrev till Marial Larsson o hennes departement om det här och hur människor bemöts inte minst de med diagnoser.

”Tack för ditt mail men skriv till Vanvårdsutredningen om detta, svarade Maria Larsson via sin sekreterare. Jag förstår hur de känner som sitter inför nämnden, men jag förstår inte hur en ansvarig minister för den här frågan avfärdar att det finns de som inte kan berättar, förklara, minnas tillräckligt för att anses ha blivit vanvårdade av samhället. Läs mer

Dyrt för föräldrar som får barn omhändertagna – tvingas betala underhåll till kommunen

Att separera ett barn från sin familj är det största ingrepp man kan göra ett barn men också familjen. Det skapar oerhörda trauman hos föräldrarna som ofta lämnas därhän. Att sedan samma förälder förväntas betala för att de misslyckats tänker kanske inte alla på.

Men faktum är att Socialnämnden har rätt att ta ut underhåll från den biologiska familjen, i Norrköping utgår man från Försäkringskassans normer för underhåll. Kravet på betalning gäller oberoende hur familjen har det ekonomiskt. Läs mer

Fagersta Socialförvaltning bryter mot barns yttrandefrihet

Med en åsnas envishet driver jag Fagerstafamiljen i min blogg, inte bara för att det är maktfullkomlighet på en nivå jag aldrig upplevt utan också för att man straffar barnen i familjen som inget hellre vill än att komma hem. En förvaltningsrätt i Uppsala som gör alla lagfel som går i ett LVU ärende. För att barnen fråntagits sina mänskliga rättigheter och straffas för att de yttrar sig. Läs mer

Christina Kaloinen BRYTER mot Lagen 2

Stora Forsa den 9 maj 2013

Bästa Christina Kaloinen,

 Jag vet att du med alla medel försöker stoppa mig från att ta del av information och när du tog beslut att anse mig oskicklig så blev det också i sig en ren krigsförklaring. Om du tyckte att jag var en plåga förut så kan du inte ana vilken plåga jag nu gått och blivit för dig. Läs mer

Ja placerade barn far illa men sedan då…!

I dag kom Socialstyrelen med en rapport som berättar att placerade barn far illa. Inte en tidning missade att intervjua generaldirektören på Socialstyrelsen och på SVD Brännpunkt kom en debattartikel. Plötsligt upptäcker svenska medier att liksom att det förekom vanvård under min tid förekommer det vanvård av barn idag. Ska vi skratta eller gråta? Jag får dagligdags mail och samtal från människor som inte vart de ska ta vägen, som slåss mot socialtjästen, förvaltningsdomstolar i en förhoppning om att få bli förälder och godkännas som en sådan. Läs mer

Regering och opposition har bakbundit varandra i ersättningsfrågan

När Sofia Rapp Johansson genom sitt ombud lämnade in en begäran om Ex Gratia (av nåd) till regeringen ang ersättning för den vanvård hon utsatts för, blev svaret nej. Låt mig säga att vi var ganska säkra på utslaget innan men i det här fallet måste ärendet gå den vägen.

Ett avslag är en sak,  men den knapphändiga eller låt mig säga obefintliga motiveringen är under all kritik. Maria Larsson och regeringen gör det lätt för sig, det behövs sällan en motivering när regeringen säger nej. Men av respekt för den person lämnat in ansökan borde man ha gjort det. Inte minst mot bakgrund av att Sofia är en ur gruppen efter 1980 som inte får ersättning. Oroväckande är att Regeringen verkar ha lagt frågan om Vanvård och utsatthet bakom sig. Maria Larsson har snickrat till några justeringar i den gamla socialtjänstlagen rörande barn, men det mesta är sig likt.

Läs mer