stärkt barnperspektiv men mycket saknas

I dag presenterade Maria Larsson sin barnrättsutredning, som skall leda till större rättssäkerhet och ökat perspektiv på barnets behov.
Till stora delar var det bra förslag om än det saknades vissa delar inte minst hur det är tänkt att finansieras.
Mycket av förändringarna har tagits utifrån erfarenheterna från Vanvårdsutredningen 1930-1980 där f.d. foster- och barnhemsbarn berättar om sina liv i den svenska socialvården.
Kerstin Wigzell, som varit utredare är en kunnig och erfaren person med förankring i socialtjänsten så en bättre utredare vill jag inte påstå skulle kunna ha tagits fram.
Den nya utredningen pekar på stärkt barnperspektiv, barnets önskan och kunskap skall finnas med i beslutsunderlagen hos socialnämnderna.
Vad som känns bra är kravet på utbildade s.k. experter inom barn- och familjeutredningar inom socialtjänsten, vilket innebär att en nyutbildad inte kan sättas på jobbet att utreda en familj utan erfarenhet och särskild kunskap.
Tidsgräns för hur länge en förvaltning kan vänta innan de startar en utredning sätts till maximum 14 dagar, mot idag ingen gräns alls.
En utredning får ta högst 3 månader, idag finns ingen gräns för detta.  Just tidsramarna är viktiga såväl för barnen som för föräldrar. Det tvingar också fram snabbare beslut om åtgärder och insatser.
Varje barn skall ha rätt till en egen oberoende socialsekreterare, som står fri från familjehemmet.
Kommunerna skall erbjuda familjehemmen utbildning och om inte blivande familjehem vill ha utbildning ifrågasätter Kerstin Wigzell deras lämplighet.
Fyra besök per år i familjehemmen och enskilda samtal med den placerade skall stärka barnets situation och även kunna leda till att barnet kan byta familjehem om det inte fungerar.
Kerstin Wigzell menar att socialtjänsten idag är så beroende av familjehemmen att de inte vågar ta den konflikten om barnet inte trivs. Här förordas att barnets önska skall gå före hänsynen till familjehemmen.

När det gäller besök i familjehemmen finns det redan idag krav på detta och barn har rätt att tala med socialsekreteraren enskilt. Vad troligen Maria Larsson är ute efter är att inte barnets ombud skall ”skvallra” för familjen om vad som sagts under samtalet.

Vad är det då som saknas i detta material? Ja inte minst, finansieringen. I en tid så socialtjänsten ute i landet är den sektor som drabbas allt hårdare av kommunala besparingar uppstår frågan, hur löser man en socialsekreterare till varje placerat barn?
Hur många barn skall denna socialsekreterare vara ombud för?
I vissa fall skulle problemen kunna lösas genom ideella ombud för barnen, såtillvida att barnens kontaktman nödvändigtvis inte behöver vara knuten till socialkontoret.

Det saknas diskussion kring barn som placeras och flyttas hem på s.k. ”provtid” som om det misslyckas hamnar i ett helt nytt familjehem.
Jag anser att familjehem där barn trivs och har en fast grund, skall vara standby åtminstone i tre månader med ersättning från kommunerna. Detta för att vi verkligen skall tala om barnsperspektiv.
Syskondiskussionen avfärdade Maria Larsson med att hänvisa till förslaget om förstärkta inhemska adoptioner. Vilket var svårt att förstå varför. Det borde finnas ett samband mellan förslagen i Barnrättsutredningen och adoptioner. Frågan om svenska adoptioner verkar här vara het mark för Maria Larsson trots hennes egen utredning.
Adoption är en väg för de barn där det inte finns möjlighet att återvända till det biologiska hemmet och i en utredning kring barn måste alla faktorer ses som en helhet.
Förstärkt syskon och anhörigaknytning fanns inte med i utredningen. Att syskon skall följas åt i en placering borde självklart vara inskrivet. Att anhöriga som t.ex. mor- och farmödrar i första hand bör provas som vårdnadshavare borde också vara en självklar del i utredningen.
Sedan är vi tillbaks till samma problem igen. Lagars tolkning? Vem skall ha tolkningsföreträde av de nya barnrättslagarna?
Det behövs en gemensam tolkning som är lika för hela landet i alla ärenden som berör barn och familjevården. Det får aldrig finnas utrymme för kommunerna till egna tolkningar av lagen som sker idag. En nationell uppföljning av tolkningarna borde vara självskriven och varje beslut som tas borde redovisas i en nationell beslutsbank för att kunna jämföra ur olika förvaltningar tolkar socialtjänstlagen. Genom ständig uppföljning skulle vi kunna få en enhetlig uppföljning och möjlighet att korrigera med kortare mellanrum.

Inom advokatkåren finns idag jurister som arbetar för barnen, för föräldrarna med olika utgångspunkter. Problemet är här att fokus ensidigt hamnar på den ena klienten.
Barnperspektivet är oinskränkt viktigt, men vis av erfarenheten finns också fall där föräldrar stängs ute och har ytterst lite möjlighet att göra sin röst gällande. I fall där barn omhändertas borde det vara lika självklart att den familj som mister barnet också har rätt till stöd från socialtjänsten, ett oberoende sådant.
Det finns en gräns för hur alla uppgifter kan fördela mellan barn och föräldrar, därför skulle familjehemsutredningarna skötas av oberoende socialsekreterare och jurister som står fria från förutfattade meningar. Det skulle ge socialsekreterarna större utrymme att jobba med barn och familjer utan att också ha ansvar för utredningar och med vad allt det innebär.
Som vanligt när media bevakar sociala frågor har temat lika stor giltighet där som i de sittande regeringarna. Dagens bevakande journalister var en blek samling som aldrig förmådde att ställa några frågor som bränner. Det visar också på okunskap och bristande intresse. Vilket är synd då barnrättsfrågor och socialtjänsten är något som borde ha större tyngd än så här.
Det är också lite typiskt att Maria Larsson presenterar en så viktig fråga mitt i semestern och när Reinfeldt tar allt utrymme i pressen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s