lånade ord..Madeleine Sjöstedt får svar på tal från badhusgruppen

Följande är hämtat från Badhusföreningens hemsida och jag tycker det är så viktigt att väljer att lägga ut materialet här.

 

Svar på Madeleines brev.

oktober 9, 2009

Det är med blandade känslor vi mottagit Madeleine Sjöstedts mail. Någonstans hoppas jag innerligen att det inte är en folkvald politiker som godkänt detta mail till allmänheten, att det inte är Madeleine Sjöstedts ord som Teodor förmedlar här. Detta mail som förmodligen gått ut till majoriteten av de medborgare som har skrivit till henne i detta ärende. Mailet innehåller tyvärr flera faktafel som måste bemötas offentligt, allt annat vore en skam för vårt demokratiska system. Det har utvecklats till en kampanj mot en liten grupp människor som på sin fritid slitit hårt
för att under 20 års tid kunnat erbjuda oss stockholmare det fantastiska bad som dömts ut av idrottsförvaltningen för så många år sedan.
Badhusföreningen har hela tiden blivit uthängda som de som lät Aspuddsbadet förfalla, och att det är föreningen som i grunden är ansvariga för rivningen.
Läs och ställ er sedan frågan, är det här den demokrati vi vill leva i? Är våra politiker tillräckligt insatta i de lokala frågor som de beslutar om? Vad handlar det hela egentligen om?


Svaren följer i rött, Madeleines förklaring i svart.
Madeleine Sjöstedt:
Frågan om Aspuddens badhus har en lång historia där stadens önskan
under många år var just ett ökat engagemang från badhusföreningens sida.
I syfte att visa hur alla diskussioner gått och vad som ligger bakom
olika beslut finns alla dokument publicerade på min blogg.
http://madeleinesjostedt.wordpress.com/?s=aspuddsbadet

Att påstå att stadens önskan under många år skulle ha varit ett större engagemang från badhusföreningen rimmar väldigt illa med hur engagerade staden själva varit i badet de senaste tjugo åren. När det gäller frågan kring hur diskussionerna har gått så har det varit på exakt samma nivå som på Madeleines blogg,


Madeleine Sjöstedt:
Av dessa ärenden framgår det mycket tydligt att Aspuddsbadet är i
mycket stort behov av upprustning för att kunna drivas vidare. I avtalet
mellan staden och badhusföreningen framgår också tydligt att det är
badhusföreningen som är ansvarig för att all nödvändig upprustning och
underhåll görs.

Under alla dessa år av utredningar och diskussioner så är det inte annat än med total desillusion som jag läser ovanstående rader.
Härmed publicerar vi det kontrakt som idrottsförvaltningen under alla dessa år använt som underlag för att smutskasta Aspuddens badhusförening och driva på för en rivning av badhuset.
Under paragraf 13 finns det en liten rad där det klart och tydligt står att ”Föreningen svarar för allt underhåll såväl yttre som inre”. Detta påpekas ju även här i Madeleines mail. Men vad som idrottsförvaltningen har undanhållit för oss medborgare, och vad de ansvariga politikerna har undanhållit för oss medborgare är nästkommande paragraf 14, och där kan vi klart och tydligt läsa följande:

”Varje år i september månad med början år 1988, skall på initiativ av fritidsförvaltningen företagas en gemensam besiktning av fastigheten. I protokollet skall antecknas alla de eventuella fel och brister som enligt detta avtal skall åtgärdas. I protokollet skall vidare noteras en tidpunkt då de i protokollet upptagna bristerna skall vara åtgärdade och efterbesiktning företagas. Har föreningen vid efterbesiktningen ej vidtagit de åtgärder som angivits i protokollet eller kan dessa ej godkännas skall föreningen beredas skälig tid att vidtaga rättelse och ny tid för besiktning fastställas. Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad.”
Nedan följer en kopia av orignalet.
sid2
Den sista meningen tål att upprepas:
”Har föreningen ännu inte vidtagit åtgärder enligt protokollet kommer förvaltningen att ombesörja åtgärden på föreningens bekostnad.”

Så frågan blir då genast, varför har man från förvaltningens sida inte ombesörjt fastigheten om nu badhusföreningen misskötte sig?
Svaret är väldigt enkelt och samtidigt dråpligt i detta sammanhang: idrottsförvaltningen har inte skickat en enda inspektör under de 20 år som föreningen drivit badet. och hur vet man det? Jo, för det finns inga protokoll, som det ju står att det ska finnas. Men det största beviset på att staden inte brytt sig om badet är fastighetens skick idag.

Hur kan tjänstemän och politiker så stenhårt gå ut med att skylla allt på Aspuddens badhusförening, de måste ju rimligtvis ha läst kontraktet?? Av de 22 punkter som finns med i avtalet så beskriver paragraf 14 utförligt den enda skyldighet som idrottsförvaltningen haft under alla dessa år. Hur i hela friden kommer det sig att man valt att undanhålla den uppgiften? Vem anser sig ha rätten att bedriva denna kampanj mot föreningen och alla oss som vill ha badet kvar?
Här kommer nästa dilemma in. Föreningen tog över ett bad som var i stort behov av renovering, och fick börja med att täta bassängen (som läckte 300 l vatten om dagen), byta brännare till gaspannan och isolera taket, allt innan någon verksamhet kunde startas. Badhuset var i ett bedrövligt skick när de tog över. Enligt paragraf 14 så var förvaltningen ytterst ansvariga för att byggnaden var i gott skick, men varför dök de aldrig upp för att besikta fastigheten? Frågan står obesvarad än idag.


Madeleine Sjöstedt:
Idrottsförvaltningen menar sedan flera år, och har vid ett halvdussin
tillfällen förklarat detta för idrottsnämnden, att badhusföreningen inte
uppfyller detta åtagande. Till slut kom vi till en punkt där något helt
enkelt måste göras. Därför sades avtalet med badhusföreningen upp i maj
2007.

Madeleine Sjöstedt:
Att påstå att föreningen inte utfört underhåll är en stor överdrift, det är inte badhusföreningen påstådda brist på underhåll som är huvudorsaken till det renoveringsbehov som finns idag. Andra badhus som sköts av Stockholm Stad kommer att renoveras för 600-700 milj. på grund av bristande underhåll, skillnaden är att kommunens bad bara är runt 50 år gamla.


Madeleine Sjöstedt:
Därefter har badhusföreningen inkommit med förslag hur föreningen
skulle kunna driva badet vidare. Externa konsulter, som alltså inte är
anställda av staden, har i sin utredning av vad en renovering skulle
kosta och kommit fram till en annan summa än den badhusföreningen
presenterat. Dessa konstaterar att badet inte kan uppnå den standard som
det bör ha för den summa som badhusföreningen anser att upprustningen
ska kosta.

Konsultutredningen som förvaltningen låtit göra ger vid handen att en renovering av badet skulle kosta 14 milj., det som inte framgår är att konsulten vid redovisningen av utredningen, på Inger Båvners kontor, talade om att det skulle gå att minska 3 milj. på kostnaden, drar man därtill av de kostnader som föreningen inte skulle behöva lägga ut vid en renovering i egen regi, nämligen platschef 1 milj och byggherre 3 milj så hamnar man på den kostnad som badhusföreningen har offerter på. Föreningen har under hela processen bara redovisat skrivna fakta, och uttalande som gjorts har varit sanningsenliga, det enda avsteg föreningen gjort var när de vägrade lämna ifrån sig nyckeln när kontraktet löpt ut. Föreningen har förklarat för tjänstemän på idrottsförvaltningen att dom inte litade på att badet skulle få
tillräckligt god tillsyn, (förvaltningen har ju inte skött det på 20 år).Madeleine Sjöstedt:
Därmed har badhusföreningens förslag hela tiden varit med I processen och inte på något sätt mörkats.

I tjänstemannautlåtandet från förvaltningen finns inte ett enda ord om föreningens förslag. Därutöver fick oppositionspolitikerna i nämnderna våra dokument genom vår försorg, inte genom de tjänstemän som dokumenten överräcktes till.


Madeleine Sjöstedt:
Länsrättens har också givit staden rätt i det överklagande som inkommit.

Detta påstående är också felaktigt. Jag har just varit i kontakt med länsrätten angående detta ärende och det ligger fortfarande inne för behandling. Den överklagan som Madeleine hänvisar till är den överklagan som skrevs under av badhusföreningens ordförande Björn Svensk. Överklagan avslogs eftersom Björn Svensk inte var skriven i Stockholms stad. Länsrätten har INTE givit staden rätt i sakfrågan.
Madeleine Sjöstedt, förklara dig!

Madeleine Sjöstedt:
Frågan om varför staden då inte vill ta kostnaden för upprustningen är
förstås också relevant. Men svaret är detsamma som på 1980-talet när
badhusföreningen tog över badet, nämligen att det är en alldeles för
stor investering i relation till hur många medborgare som skulle ha
nytta av den.

Små bad, liten kostnad, stora bad, stor kostnad.
Allt jämnar ut sig, det är bara att räkna lite. Eriksdalsbadet te.x. kostade 400 miljoner att bygga, där badar ca 1 miljon människor årligen. Eriksdalsbadet har en stor underhållskassa, bara att sätta in ny takisolerning i år kostade 5 miljoner kr.

Aspuddsbadet har haft ca 20 000 besökare årligen. Om renoveringen landar på 8 miljoner så blir kostnaden exakt lika stor i relation till Eriksdalsbadet, 400 kr/besök. En upprustning av reningsanläggningen ger också Aspuddsbadet kraftigt utökade möjligheter att ta emot fler besökare.


Madeleine Sjöstedt:
Detta är inte ett beslut som fattats i någon som helst hast och heller
inte på något sätt fördolts. Efter över två år av respit för nya idéer
att lanseras av badhusföreningen måste vi nu komma till ett beslut
kring vad som ska hända med badhuset. Det mest ansvarsfulla beslutet
blir då en rivning av skäl som angetts ovan.

Detta är varken ett bekvämt eller roligt beslut att fatta men behoven
av underhåll av badet är nu efter 20 års försyndelser så stora att något
annat inte är rimligt.

Detta sägs av en politiker som ansvarar för idrott och kultur i Stockholm men tyvärr varken har besökt badet eller haft en personlig dialog med badhusföreningen. Hennes parti sägs främja privata initiativ och värna om öppen dialog. Vad man kan utläsa av detta är att de utlåtande som idrottsförvaltningen gjort är rådande i frågan, ett utlåtande som täcker förvaltningens egna brister. vi väntar fortfarande på den öppna dialogen, vi har kreativa lösningar både på badhusfrågan och dagisfrågan, det är bara att höra av sig.

I detta ärende finns goda möjligheter att på ett ekonomiskt försvarbart sätt både tillse folkets vilja att bevara Aspuddens badhus och bevaka stadens andra önskemål om förskola eller andra intressanta verksamheter. Här finns ett folkligt engagemang som staden inte borde vara sen att ta vara på!


Aktionsgruppen Rädda Aspuddsbadet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s