Kyrkan var delaktig i vanvarden av omhandertagna barn

Svenska Kyrkan skall narvara vid Upprattelseprocessen for vanvardsgruppen. Inte for att forgylla den officiella handelsen utan for att ocksa be om forlatelse. For trots att det ar relativt tyst om Svenska Kyrkans medverkan i krankning av barn framfor allt i den tidiga sociala barnavarden, sa ar det otvivelaktigt sa att kyrkan hade en del i att manga barn utsattes for krankande hantering. Inte minst svarade kyrkan for den moraliska fostran som skulle omfatta ocksa barn placerade pa barnhem och i fosterhem.

I flera mander har vi kunnat folja debatten om Katolska Kyrkans prasters overgrepp pa barn som de haft hand om. Barnen har funnits pa barnhem, katolska internatskolor etc och vittnande vuxna pa Irland visar hur stor omfattningen var. Hur stort det egentligen ar kan bara Katolska Kyrkan svara pa, for det finns lander dar lojaliteten mot Katolska Kyrkan som institution ar sa stark att man inte oppet kritiserar kyrkan for t.ex ev overgrepp pa barn.

I Sverige drevs inga skolor av Svenska Kyrkan, men Svenska Kyrkan var inblandad i olika barnhem, manga sk kristna tog fosterbarn. Parallellt med sk kyrkliga uppdrag och tackmantel av religionen kunde man ge de barn som fosterhemsplacerats stryk utan att behova sta till svars. Tolkningarna gick periodvis sa langt att man sa att det skedde i Guds namn. Enligt en uppgift drev religiosa samfund ca 100 barnhem i Sverige. De barnhemmen var inte battre an nagra andra, troligen tvart om. Just att gomma sig bakom kristen moral kunde man sla barn, misshandla och straffa dem.

Vuxna ur vanvardsgruppen har forsokt fa svar pa sina fragor fran vissa samfund, dessa antingen tiger eller fornekar.

Det ar orovackande att kyrkans hallning an idag handlar om att tiga. Jag har skrivit till Svenska Kyrkan i Uppsala bade om Vanvardsgruppen och om ev medverkan. Kyrkan tiger, av de diakoner som fatt mail har inte ett svar inkommit pa att man ar beredd att vara med i arbetet for att diskutera vad vanvardsgruppen gatt igenom.

Jag vet bara en kyrka i Stockholm som upplatit sitt rum for den har gruppen. Dels i en konsert men ocksa vid en delning under massan. Men det racker inte. Kyrkan maste diskutera sin historia och de fel som begatts. Jag ar tillrackligt klok for att inse att kyrkan idag inte ar som kyrkan igar, aven om det finns praster som forgriper sig pa barn idag. Men det finns krafter inom den moderna svenska kyrkan som gor bra arbete, bra insatser inte minst mot de svaga grupperna i samhallet. Jag tror att det finns en Gud, jag maste bra tro det for att kunna fungera i mitt dagliga liv, men det innebar inte att jag ar okritisk mot de institutioner som ar sk barare av Guds budskap.

Media jagar Katolska Kyrkan, ja med ratta. Men ocksa dar finns en annan sida, praster som ar beredda att offra sina liv for att hjalpa manniskor. Det ar inte tron eller enskilda manniskor vi skall gora upp med utan institutioner som anser att de inte haft nagot ansvar for vad som hant.

Medarbetare inom kyrkan katolsk eller Luttersk, frikyrkor etc skall ovillkorligen sparkas fran sina jobb om de utnyttjar och kranker barn sexuellt. De skall stallas infor ratta, ta sitt straff och de skall inte tillatas arbeta med predikan, barn- och ungdomsgrupper.

 

5 svar till “Kyrkan var delaktig i vanvarden av omhandertagna barn

  1. Men för fan Anne, släpa inte in dessa falska jävlar i upprättelsen. Det räcker att stat och kommuner ber om ursäkt. Det är dessa två instutisioner som varit huvudansvariga för vården och brustit i tillsynen. De religiösa samfunden har bara utnytjat ett bristande system. Gör upprättelsen mer kompliserad än den behöver vara.

  2. Kyrkan ar representerad i Upprattelseutredningen i form av Koskinen. De hade pa sin tid en tat anknytning till fosterhemsvarden iegenskap av att sitta i barnavardsnamnder etc och stilltigande mestadels visste vad som pagick. av den anledningen och skriverierna kring Katolska Kyrkan har jag startat den har debatten. Upprattelsen ar inte komplicerad och inget sager att kyrkan delta..helst anser jag att kyrkan i stora annonser skall ge en offentlig ursakt for sitt agerande.

  3. Vad jag menar är. Börjar vi släpa in den ena efter den andra i det här, var ska det sluta . Ska vi börja söka upp dom som lever t.ex gamla barnhemsföreståndare, halvdöda fosterföräldrar och andra som utsatte oss för vanvård för att få dom att be om ursäkt.Nej Anne låt staten och kommunerna stå för ursäkten och lämna alla andra utanför så vi får ett avslut på detta. Vill någon sedan bedriva hetsjakt på längre ner i hirarkin, så låt dom göra det.

  4. problemet ar att kyrkan redan ar involverad. Kyrkan var en del av staten och samhallet nar du och jag var placerade. de satt i barnavardsnamnderna och manga familjer var dessutom aktiva inom kyrkan.

  5. Problemen med alla sorters myndigheter och politiker som inte tar sitt ansvar och saknar kompetens utan att rådfråga expertisen på de olika områdena för det finns även vetenskapligt utrett vad felet av det sjuka i samhället beror på istället för att uppmärksamma och hjälpa bland annat dessa alvarliga problem med barn som far illa i borde avgå eller avskedas för de blir också skyldiga till de konsekvenser detta leder till eftersom de mörkar ner problemen av olika slag i samhället framförallt de viktigaste av allt barnen som är våran nya framtid!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s