Missbrukare slängs ut i kylan i den kommunala snålheten

Det är pengarna som styr vården åtminstone i Stockholm, det gäller såväl äldre, sjuka som missbrukare. Stockholm har idag inget som kan kallas vård av missbrukare och har personen nått det magiska strecket över 25 år minskar chanserna ytterligare.

När Stockholms Landsting överlät Maria Beroendecentrum för Vuxna till privat regi var målet enligt den borgliga landstingsstyrelsen att vården skulle bli effektivare, bättre och billigare. Ja nog har den blivit billigare eftersom ytterst få av dem som kommer till vuxenmaria för hjälp får stanna kvar utan slängs ut i ”kylan igen” efter att ha väntat åtta timmar på en läkare.

Vid ett seminarium i Almedalen, kring behandling av missbrukare sa Gunnar Bylander, sjuksköterska vid Maria Beroendecentrum i Stockholm, att respekt, bemötande och tillgänglighet var viktiga inslag i arbetet med missbrukare.

Jag vet inte om Gunnar Bylander är delägare i Maria Beroendecenter, eller välbetald för att säga rätt saker. För den bild han ger stämmer inte med verkligheten. På helgerna finns en läkare för två avdelningar samt en lång rad akutinkommande. På vardagarna finns två läkare vilka slutar kl 16.00. Därefter finns en läkare på två avdelningar och akutinkommande.

Det är oundvikligt att prata med dem som väntar i det trista kala väntrummet och de flesta berättar samma sak. Nej till inläggning eller utkastade efter tillnyktring i 24 timmar. Det finns två officiella skäl till varför missbrukare inte kan stanna längre än under en tillnyktringsperiod. Det ena är att om det saknas social planering från den sociala missbruksenheten och att landstinget betalar per besök. Det innebär att patienten är lönsamheten är förbrukad efter besöket. Helt enkel ju fler engångsbesök dessto bättre lönsamhet.

Den mindre trevliga sanningen är att satsningar kostar pengar och då Maria Beroendecentrum drivs av privata ägare är vinsten en drivande kraft. Det fina är att raden av missbrukare är konstant, inkomsterna är garanterade. Varför skulle Maria Beroendecenter sträva efter förbättringar för gruppen missbrukare eller agera för att minska eventuell missbruk.

Bristen på samordning mellan sjukvården och de sociala insatserna brister. Formellt är det sjukvårdens uppgift att svara för hälsoinsatser för missbrukare, det förklarar en av läkarna vid Maria Beroendecenter. Det uppstår ett glapp mellan sjukvård och sociala instaser. Det här är inte nytt. Gränserna mellan sjukvården och sociala insatser har funnits i evinnerliga tider och inneburit ett jättehinder i snabba insatser för missbrukare.

Å andra sidan har stadsdelsförvaltningarnas budgetar minskat,  och vård- och behandling av äldre missbrukare blir allt mer eftersatt. Även när människor vädjar och ber om hjälp, sätter byråkratin hinder. Utredningar, sega beslutsgångar och ett ständigt sneglande på den kommunala budgeten gör att valet av behandling handlar mer om kommunens ekononomi än om klientens behov.

Skall det  vara meningsfullt att ta in människor för avgiftning måste det finnas en planering och social uppföljning som löper parallellt. Den sjukvårdande insatsen skall inte vara fristående från de sociala insatserna. Det bästa skulle vara med en gemensam organisation för insatser av missbruk, där sjukvården och de sociala instaserna samverkar, Därtill måste stadsdelsförvaltningarna jobba snabbare för dem som vill ha behandling får den idag inte inte i morgon.

Det bästa sättet att hålla missbrukare igång är att ha långa handläggningstider, nonchanlant uppträdande och en beroendesjukvård vars uppgift bara är att i bästa fall ge 24 timmar tillnyktring eller kallt konstatera efter läkarbesiktning – tillbaks till gatan.

OCH varför finns det inte tidningar eller annat läsvärt i väntrummet på Maria Beroendecentrums akutmottagning? Jo sa en anställd patienterna river sönder tidningarna och personalen måste då plocka upp. Jag satt där i fem timmar under den tiden såg jag ingen som rev sönder tidningar. Mitt lilla spektakulära svar är, att ju tråkigare väntetiden blir dessto större chans att patienten lämnar väntrummeti oförrättat ärende.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s