Socialstyrelsens tillsynsansvar 1 år

I jan 2010 fick Socialstyrelsen utökat ansvar för tillsyn av SIS och HVB hemmen i Sverige. Samt utökat ansvar för kontroll av socialtjänstens arbete i samband med placeringar. Nu har det gått ett år och Gunilla Westerdahl, utredare på Socialstyrelsn säger att det gått ganska bra hit tills. Även om 2010 var ett startår, tycker hon att man kom igång relativt bra.

Det finns 550 HVB hem (Hem för vård och boende) 26 institutioner som delas upp i 104 avdelningar, därtill kommer också uppföljning av LSS med 200 platser.

Under förra året granskade man 40 avdelningar som har tvångsåtgårder och hann i princip med alla HVB hemmen.

Under besöken talar man med de boende i enrum, men samtalen sker inom huset. I några fall vill inte ungdomarna prata, men trots allt tycker Gunilla Westerdahl att flertalet är intresserade av att delta.

Tidigare låg tillsynen på 21 länstyrelser med relativt olika utgångspunkter för uppföljningen, idag har man från Socialstyrelsen en likartad skala för uppföljning över hela landet. Socialstyrelsen jobbar över 6 regioner och för att klara det nya kravet från Regeringen har man nyrekryterat tjänster. Socialstyrelsen har också fått nya medel för att klara uppdraget men Gunilla Weterdahl kan inte säga om det är tillräckligt eller ej. Ekonomin ligger inte inom hennes område.

Uppföljningen av institutioner handlar främst om verksamheten inte enskilda barn eller placerade. De senare skall via sin socialsekretrare kunna föra fram kritik och därmed få gehör för om något inte fungerar. Här kommer socialtjänstens krav på att besöka sina placerade minst fyra gånger per år varav två oförberedda. Socialstyrelsen granskar 2 gånger om året varav en del oförplanerade.

Gunilla Westerdahl kan inte säga om det blivit någon effekt av deras granskning, tiden är för kort, men Socialförvaltningarna har fått bättre intstrument att i förväg kontrollera de hem man placerar i. Sedan kan det ju vara så att hemmen lovar mer än vad de kan hålla. Här är det viktigt med de placerades synpunkter.

Socialstyrelsen har också en dygnet runtjour per telefon dit ungomar kan ringa, under 2010 fick man 100 samtal, men ju mer tjänsten blir känd, dessto mer tror hon att det kommer att ringa.

Granskningen av socialtjänstens arbete, sker i första hand efter anmälningar, men det är ingen garanti att man undersöker alla ärenden som kommer in. Det görs en bedömning och i vissa fall blir ärendena vilande eller avskrivs helt.

Om HVB och SIS hemmen underlåter att ändra felaktig hantering av barn och ungdomar kan Socialstyrelen i sista hand stänga verksamheten. Så har redan skett vid några fall. Man följer också noga upp hur synpunkterna från granskningen tas upp vid hemmen.

I maj kommer Socialstyrelsens tillsynsrapport.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s