Socialtjänstens brister ett ständigt problem

Igen offras barn på grund av bristande vaksamhet från samhällets sida. Den 7 åriga pojken i Umeå, som dog kunde ha levt om Umeå Kommun haft en socialtjänst som tar varningar och anmälningar om barn som är utsatta för vara. Det var känt att fadern misshandlat kvinnan och att hon anmält misshandel 2005 och sökt skydd hos Kvinnojouren. De senare skickar hem henne på grund av bristande resurser. Den tidigare misstanken om misshandel berättar Inga-Lena Jonasson, talesman från polisen om, men anmälningarna hade inte ett till åtal. Åter andra  källor till Västerbottensnytt uppger att kvinnan tillsammans med barnet under året sökt hjälp hos myndigheterna men inte fått det stöd hon ville ha.

Socialtjänsten vill  varken bekräfta eller dementera om de haft kontakt med kvinnan men kommer oavsett det att utreda ärendet.

”- Har vi haft kontakt med henne så måste vi ta reda vad vi har gjort och vilka beslut som tagits, säger Stefan Nybom, chef för Individ och familjeomsorgen i Umeå kommun. Och har vi inte haft kontakt har vi anledning att ta reda på varför vi isåfall inte har haft det”.  Vilket fullfjädrat skitsnack att gömma sig bakom sk sekretess i ett ärende där ett barn blivit dödat. Självklart vet Stefan Nybom att kvinnan sökt hjälp, men socialtjänstens underlåtenhet är ibland slående. Det är trots allt inte första gången ett barn offras till följd av bristande insatser från Socialtjänsten.

Nu kommer ärendet att utredas av Socialstyrelsen i en sk Barnskyddsutredning
där man kartlägger vad myndigheterna känt till och vilka åtgärder som hade kunnat vidtas och vilka åtgärder som kunnat skydda barnet.

Lagen om sådana utredningar tillkom efter det att Bobby dog, Lex Bobby, en tioårig pojke som misshandlades till döds av sin mamma och styvpappa. Sedan lagen trädde i kraft för tre år sedan har 12 fall granskats. De slutsatser som Socialstyrelsen dragit utifrån sju av fallen är att myndigheterna hade kunnat ge barnet skydd tidigare. Med andra ord: det hade funnits signaler på att allt inte var som det skulle i barnens närmaste omgivning. Socialstyrelsen konstaterar också att anmälningsskyldigheten inte alltid efterlevs. Förskolan anser att det är meningslöst att anmäla,  eftersom Socialtjänsten inte informerar om vad som händer i nästa steg att barnet verkligen får skydd.
En annan svaghet i samhällets skyddsnät är bristande samverkan mellan alla berörda parter – förskola, skola, socialtjänst, sjukvård och polis. Alla myndigheter behöver ha vetskap om varandras roller och ansvar.  Socialtjänsten ska  informera övriga hur man gör.

Jag kan bara konstatera att socialtjänstlagen, SOL och LVU inte fungerar tillfredställande. Att det saknas samsyn och att socialtjänsten är för kommunalstyrd. Den kommunala självbestämmanderätten omfattar tydligen att också tolka lagar på sitt eget sätt, vilket i många fall får oroväckande konsekvenser,  som att barn dör. ELLER att andra barn omhändertas utan pardon på så lösliga grunder att man undrar hur beslutsfattaren tolkar att barnets liv är i fara. Jag har med en åsnas envishet och kommer att fortsätta min kritik mot bristande samsyn och regelverk som är lika i hela landet inom socialtjänsten. Enda gången det finns någon samsyn är när det gäller försörjningsstödet för där är man rörande överens om att hålla nere.

I fall där barn är utsatta för hot, misstanke om vanvård, misshandel, övergrepp skall det inte vara ens tveksamt att omhänderta. OCH man skall ta mig fan skydda de människor som söker hjälp, inte som i flera fall sker omhänderta barnet och lämna mamman därhän. Jag skriver mamman eftersom övergrepp och misshandel till största delen berör kvinnor och barn.

När Maria Larsson presenterade Barnskyddsutredningen, ingick en mängd bra förslag varav några är genomförda, bla Lex Sarah från 1 Juli 2011. Det innebär att hela socialtjänsten idag omfattas av anmälningsplikt. Men jag väntar på att förslaget skall sjösättas fullt ut. Det som saknas i utredningen är dock:

Krav på ett nationellt socialregister där alla omhändertaganden och förfaringssätt för detta registreras. Det saknas en nationell helhetssyn i vilka fall socialtjänsten skall omhänderta eller på annat sätt agera för att skydda barn och andra utsatta. Idag kan en kommun godtyckligt utifrån en dålig utredning av socialsekreterare omhänderta barn som mycket väl skulle kunna bo kvar hemma, samtidigt som man blundar för fall där barn ligger i farozonen för liv och hälsa. Jag skall återkomma till detta i en annan blogg.

Pengar och bristande resurser får inte vara skäl eller ens en ursäkt till varför man inte gör något när det kommer anmälningar om att barn är hotade. Umeå Kommuns skeva svar att man varken dementerar eller bekräftar är ett typexempel på hur man försöker ta sig förbi sitt ansvar. Ni hade kunnat rädda 7 åringens liv och förhindrat en familjetradgedi.

5 svar till “Socialtjänstens brister ett ständigt problem

  1. Kan bara instämma i allt du skriver…för barn som inte behöver omhändertas det är dom som de tar..men de som behöver hjälp lämnas därhän och det är synd och skam…fortsätt skriva Anne..dina ord är alltid så genomtänkta..kramelikram

  2. Olga granlöf

    Vet inte vilken yrkesutövning är svårare i jämförelse med den som handläggare inom socialtjänsten ska göra. Jag tror att till och med berätta att patienten är dödsjuk är enklare.

  3. Mycket bra skrivet! Men vad tycker du en privatperson har för möjlighet att få upprättelse, utom överklaga?.. Finns det någon som helst organ som kontrollerar kvalitén på socialtjänstens insatser?.. Läkare har ju Ansvarsnämnden (HSSAN) t.ex, är det inte meningen att alla ska få likartad behandling oavsett läkare eller socialsekreterare…

    • Jo instämmer med dig, men det enda som återstår är Socialstyrelsen eller om man vill driva process i domstol, vilket inte är enklaste eller stor chans att man vinner. Jag instämmer i att det borde finnas en allmänhetens ansvarsnämnd också inom kommunal- social förvaltning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s