Farsta Socialförvaltning går emot Regeringsrättsbeslut

Idag fick Robert Rebell en ovälkommen information från Farsta Stadsdelsförvaltnings social enhet. De begränsar nu hans möten med sonen till varannan månad två timmar åt gången under övervakning. Under sommaren har Socialförvaltningen nekat honom allt umgänge eftersom familjen hade planer som inte passade inte med faders besök.

I våras fick Robban besked från såväl förvaltningsrätt som Regeringsrätt att han skulle ha utökat umgänge med sonen och på sikt också i den omfattningen att en återförening skulle kunna bli möjlig. Nu skiter Farsta Socialdistrikt i detta och kör över både förvaltningsdomstol och Regeringsrätt. Robban har inte fått några besked om ändringar från Länsrätt eller RR men socialdistriktet Farsta fortsätter sin mobbing och kampanj mot Rebellrobban. Indirekt är detta också en kampanj mot sonen att för att han inte får träffa sin pappa, inte har rätt att tycka om honom. Han tillrättavisas i Familjen att det är de som är hans familj och att R har en pappa och faktiskt mamma, beaktar inte vare sig förvaltning eller familjehem.

Jag har många nyvunna vänner bland familjehem där det finns både vishet och klokhet i hur man skulle och borde hantera relationer mellan placerade barn och biologiska föräldrar. Barn har rätt att medverka och tycka till om sin situation, all hänsyn skall tas utifrån barnets perspektiv. Rebellrobbans son vill dessutom träffa sin pappa, men tillåts inte älska eller tycka om honom.

Syftet med flertal placeringar i familjehem är att verka för en återförening mellan barn och biologisk familj. Bara i undantagsfall skall placeringar vara lång- livsvaraktiga. Varför jag står bakom Robban o hans kamp är för att Socialförvaltningen i Farsta inkl Robbans föräldrar underkänner som honom som person och människa. Nedvärderar och kränker hans person. Det är illa att kränkningar sker mellan enskilda människor, men än mer kränkande när en myndighet medvetet och systemastiskt gör allt för att knäcka de människor man också ditsatt för att hjälpa.

Det finns åtskilliga exempel på förvaltningen i Farsta om hur de utan någon som helst kontroll, tolkar Socialtjänstlagen blott och enbart till sin sida. Jag kommer nu att lägga ut namnen på politikerna i Stadsdelsförvaltningen i Farsta. Jag kommer att fortsätta lägga ut namn med jämna mellanrum på socialpolitiker som troligen inte ens öppnat breven med sociala ärenden innan de fattar beslut.

Här hittar du kontaktuppgifter till Farsta stadsdelsnämnds politiker. Du kan också läsa mer om dem i stadens förtroendemannaregister (se länk längst ned på sidan).

Birgitta Holm (M) Gunnar Sandell (S)
Stadsdelsnämndens ordförande
Birgitta Holm (m)
Sköndalsvägen 43, 2 tr
128 66  Sköndal
Mobil 076 12 18 998
E-post: birgitta.holm@​stockholm.se
Vice ordförande i stadsdelsnämnden
Ersättare sociala delegationen
Gunnar Sandell (s)
Majrovägen 33
122 45 Enskede
Telefon 08 123 141 41
Mobil (endast för sms) 070 162 12 84
E-post: gunnar.sandell@​sll.se
Länk till webbplats (Länk till annan webbplats, http://hem.passagen.se/gsandell/)
Arne Fredholm (M) Roland Bjurström (M)
Ledamot i stadsdelsnämnden
Ordförande i sociala delegationen
Arne Fredholm (m)
Öknebovägen 2
122 48 Enskede
Telefon 08 508 29 260
Mobil 076 12 29 260
E-post: arne@​fredholm.biz 
Ledamot i stadsdelsnämnden
Roland Bjurström (m)
Skrakgränd 7, 8 tr
123 49 Farsta
Telefon 08 556 12 760
Mobil 070 315 59 67
E-post: roland.bj@​telia.com
Lars Jilmstad (M) Lisbeth Crabo Ljungman (M)
Ledamot i stadsdelsnämnden
Lars Jilmstad (m)
Vildandsvägen 46
123 49 Farsta
Mobil 070 345 64 36
E-post: lars@​jilmstad.se
Ledamot i stadsdelsnämnden
Lisbeth Crabo Ljungman (m)
Farstavägen 17
123 34 Farsta
Mobil 070 583 39 39
E-post. crabolj@​gmail.com
Leif Åke Andersson (M) Vladan Boskovic (FP)
Ledamot i stadsdelsnämnden
Ledamot i sociala delegationen
Leif-Åke Andersson (m)
Boxergränd 26
128 62 Sköndal
Telefon 08 93 80 34
Mobil 073 374 65 50
E-post: sivleifa@​telia.com
Ledamot i stadsdelsnämnden
Ledamot i sociala delegationen
Vladan Boskovic (fp)
Getfotsvägen 98
122 46 Enskede
Telefon 08 605 82 16
Mobil 073 657 33 53
E-post: vitebsk@​comhem.se
Eva Gustafsson (S) Karin Lekberg (S)
Ledamot i stadsdelsnämnden
Eva Gustafson (s)
Rottnerosbacken 26
123 48 Farsta
Telefon 08 605 79 18
Mobil 070 309 09 17
E-post: gustafson.eva@​gmail.com 
Ledamot i stadsdelsnämnden
Karin Lekberg (s)
Sköndalsvägen 191
128 68 Sköndal
Mobil 073 960 70 05
E-post: karin.lekberg@​subtopia.se
Mariana Moreira Duarte (MP) Sebastian Sandström (MP)
Ledamot i stadsdelsnämnden
Ledamot i sociala delegationen
Mariana Moreira Duarte (mp)
Hägervägen 27
122 39 Enskede
Mobil 076 643 35 02
E-post: mariana.moreira@mp.se
Ledamot i stadsdelsnämnden
Sebastian Sandström (mp)
Piprensarvägen 5, 2 tr
123 72 Farsta
Telefon 070 839 26 37
E-post: ssa@​kth.se
Inger Stark (V)
Ledamot i stadsdelsnämnden
Ersättare i sociala delegationen
Inger Stark (v)
Nordmarksvägen 27
123 72 Farsta
Mobil 070 619 41 24
E-post: inger.stark@​comhem.se
Ann-Louise Eberus Marie-Louise Gudmundsson (M)
Ersättare i stadsdelsnämnden
Ersättare i sociala delegationen
Ann-Louise Ebérus (m)
Glimavägen 4
122 40 Enskede
Mobil 070 356 47 51
E-post: lollo111@​hotmail.com 
Ersättare i stadsdelsnämnden
Marie-Louise Gudmundsson (m)
Kexvägen 8
128 69 Sköndal
Telefon 070 66 66 100
E-post: marie.gudmundsson@​telia.com
Mikael Jonsson (M) Hans Strömberg (M)
Ersättare i stadsdelsnämnden
Mikael Jonsson (m)
Filipstadsbacken 42
123 43 Farsta
Mobil 070 362 18 18
E-post: micke@​mickejonsson.se
Ersättare i stadsdelsnämnden
Hans Strömberg (m)
Arvikagatan 50
123 43 Farsta
Telefon 08 604 10 28
Mobil 073 229 93 66
E-post hans.o.stromberg@​gmail.com
Peter Lundberg (M) Thomas Bäcklin
Ersättare i stadsdelsnämnden
Peter Lundberg (m)
Östmarksgatan 7
123 42 Farsta
Mobil 073 921 60 36
E-post: peter.lundberg@​moderat.se
Ersättare i stadsdelsnämnden
Ersättare i sociala delegationen
Thomas Bäcklin (fp)
Lingvägen 197, 2 tr
123 59 Farsta
Mobil 076 12 46 053
E-post: tom.backlin@​telia.com
Tobias Gillberg (C) Daniel Carlstedt (S)
Ersättare i stadsdelsnämnden
Tobias Gillberg (c)
Mobil 070 485 26 32
E-post: tobias.gillberg@​centerpartiet.se
Ersättare i stadsdelsnämnden
Daniel Carlstedt (s)
Ullerudsbacken 58, 2 tr
123 73 Farsta
telefon 08 700 26 85
Mobil 073 077 29 45
E-post: daniel.carlstedt@​sap.se
Godfrey Etyang (S) Tuula Karlsson
Ersättare i stadsdelsnämnden
Godfrey Etyang (s)
Säfflegatan 2
123 44 Farsta
Telefon 08 94 51 38
Mobil 070 794 03 19
E-post: godfrey.etyang@​comhem.se
Ersättare i stadsdelsnämnden
Vice ordförande i sociala delegationen
Tuula Karlsson (s)
Hägervägen 3
122 39 Enskede
Telefon 08 605 99 40
Mobil 070 985 99 40
E-post: tuula.karlsson@​comhem.se
Annaklara Martin-Löf Coura Mbye (MP)
Ersättare i stadsdelsnämnden
Annaklara Martin-Löf (mp)
Bordsvägen 29
122 46 Enskede
Telefon 08 545 93 918
Mobil 070 496 07 38
E-post: annaklara.m@​gmail.com
Ersättare i stadsdelsnämnden
Coura Mbaye (mp)
Lingvägen 163
123 59 Farsta
Mobil 070 623 12 44
E-post: coura.mbaye@​mp.se
EJ FOTO
Ersättare i stadsdelsnämnden
Thereza Nordlund (v)
mariathereza@​tele2.se
Växel Plan 11: 08-50818000
Telefax: 08-50818099

Jag gör inga som helst publicistiska brott när jag lägger ut bilder och namn, men jag tycker det kan vara bra att den som drabbas av omhändertaganden av sina barn i Farsta har ett ansikte att hänvisa till. För mig är det också totalt ointressant vilken färg politiker har den här formen av beslut, okunnigheten och tillintetgörande visar sig vara lika effektivt från socialdemokrater som supermoderater. Det visar ärendet i Mark Kommun där det var socialdemokrater som beslutade om flytten av de tre barnen som bott i samma hem sedan de var så gott som nyfödda.

3 svar till “Farsta Socialförvaltning går emot Regeringsrättsbeslut

  1. göran grauers

    Att socialnämnder skiter i vad domstolar säger, även regeringsrätten är inget nytt, det gör snart när alla socialtjänster. Det skiter i kritik från JO och socialstyrelsen också. De behöver inte bry sig för inget händer ändå. Inget tjänstemannaansvar längre och vad kan hända en politiker annat än att han/hon inte blir omvald. Att kommuner, som exempelvis Kristinehamns kommun lämnar en uppgift till domstol och en helt annan till socialstyrelsen är det ingen som bryr sig om och socialstyrelsen själva har idag tagit över 2 år på sig för att utreda. Titta på Brita Sundberg Weitmans bok ”Sverige på 2000 talet” där hon går igen över 170 anmälningar till JO som JO inte tar upp trots att det är uppenbart att JO borde göra detta.

  2. Jag inte varför pappan Rebell anses som olämplig att få träffa sonen. Eller om på sikt en återförening är möjlig. Däremot vet jag att pappan ska begära ut alla handlingar som rör ärendet. Det är en demokratisk rättighet. Där ska framgå om han fått ge systematisk replik, alltså replik på varje punkt där han anses ha brustit. I politiska församlingar kallar vi det för att någon har blivit apostroferad och har rätt till replik.. Om pappan inte får ut dessa handlingar ska han begära en besvärshänvisning så han kan överklaga. Hur gammal är sonen? Om han har uppnått en viss ålder ska hans röst också finnas nedtecknad i akterna.

    Jag har lärt mig mycket genom att följa två fall i en landsortskommun.. Där en professor och kunnig i utredningsmetodik granskat ett av fallen. Från socialtjänstens sida har det visat sig att man har stora brister. Återkommer vid rätt tillfälle om det.

    Sen förstår jag inte riktigt vad som skrivs. ”Under sommaren har Socialförvaltningen nekat honom allt umgänge eftersom familjen hade planer som inte passade inte med faders besök.” Samt ”Varför jag står bakom Robban o hans kamp är för att Socialförvaltningen i Farsta inkl Robbans föräldrar underkänner som honom som person och människa. ” Vad menas med dessa två meningar?

  3. Det här borde fosterföräldrarna reflektera över i detta fall och många andra klara skenadoptioner i detta land. http://svt.se/2.22584/1.2514698/han_plagas_av_historien

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s