Mysteriet med försvunna journaler och barnavårdsakter

En del inom gruppen vanvårdade har problem att hitta sina handlingar från barndomen. I vissa fall har de ”försvunnit” i samband med kommun-sammanslagningen 1972. I andra fall har de rensats bort. I Utredning om vanvård i Social Barnvård, skrivs ett par kapitel kring detta spörsmål. Barnavårds- och Sociala akter fyller många funktioner. Men den viktigaste är,  att den ger personen i akten ett historiskt sammanhang. Bo Winnerljung, forskare och professor i socialtarbete,  säger att förlorade akter kan vara ett problem för forskningen men ett betydligt större problem för den som vill ha kunskap om sin barndomshistoria. Barnavårdsakten är en del av det liv man har levt.

Barnavårds- och Sociala akter är inte någon nöjesläsning, för den som läser första gången kan det bli en oerhört traumatisk upplevelse att se vad som skrevs i en tid när man inte själv kunde komma till tals. Många av akterna är präglade av tyckanden och antaganden, arkivhandlingar förmedlar myndighetsperspektiv. Med andra ord det som står i akten om barndomsåren har i de flesta fallen inte mycket att göra med hur livet blev eller vilken väg vi vandrade. Å andra sidan innehåller de flesta akterna inget om det som personen bakom akten har upplevt eller varit med om. Det är ett lika stort trauma som att läsa ”barnet har psykopatiska drag” som att inte kunna läsa om hur man utsatts för övergrepp eller annan vanvård.

Andra problem med de personliga akterna är att det kan finnas uppgifter på fler ställen. Därför kan det bli rena detektivjobbet att hitta allt som berör ens uppväxt som placerad.

När det gäller ofullständiga eller försvunna akter, visar det sig att i vissa fall akter felaktigt rensats ut. Att tjänstemän rensade i akterna och tog bort vissa delar innan de lämnades in till förvaring. Lars Asklund, stadarkivet  som var med i Vanvårdsutredningens expertgrupp,  säger att man fått in material från institutioner som mot gällande bestämmelser själva gallrat i materialet. Vidare har vissa handlingar förvarats i privat regi. Bo Winnerljungs undersökning,  om sammanbrott av tonårsplaceringar,  gjordes utifrån 1000 akter från 200 kommuner. Bortfallet blev 97 personakter som antogs vara försvunna, ofullständiga eller omöjliga att tolka. Bortfallet härrörde 35 % från Stockholm, 32% från Malmö och 25% från Göteborg. I en förortskommun till Stockholm saknades 25 procent av akterna.

Det stora problemet med personakterna är otydliga gallringsföreskrifter. Det enda säkra var och är att alla akter märkta 25, 15, 5 som datum inte får röras. Reglerna för gallring i personakter blev klara 1991, men trots att det inte fanns några klara regler innan rensade kommunerna bort personakter eller tog bort blad ur akterna.

Men även en försvunnen personakt innebär att en kommun kan få fram när beslut om placering/omhändertagande gjordes. Detta skall finnas i protokollen från Social- eller barnavårdsnämnden. Kommunala protokoll skall finnas i arkiven.

Vanvårdsutredningen som bistod med att få fram arkivhandlingar redovisar att 492 personakter kommit in. 112 personer saknar arkivhandlingar som av olika anledningar inte kunnat hittas. Idag jagar många ur vanvårdsgruppen sina akter, arkiven runt om i landet, har fullt upp med att få fram det material som efterfrågas. Det ställer stora krav på Läns- och Stadsarkiv att verkligen bistå med alla resurser som finns. Rätten till sina handlingar är oomstridd, den barndom som försvann finns till viss del i mångas akter.

Ni som har svårt att hitta era handlingar, kräv att man åtminstone får fram beslutsprotokoll på omhändertaganden och placeringar.

Utredning om Vanvård i social barnavård ligger som pdf fil.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s