Barns och familjehemmens framgångar skall belönas – Sollentuna satsar på vågat försök

Sollentuna Kommun genomför det något kontroversiella folkpartiförslaget om  belöning till familjehem som lyckas nå målen med sina ungdomar. Det kan verka som en god idé att framgång ger bonus, att det stimulerar familjehemmet att göra sitt yttersta.  Familjehemmens ersättning idag är arvode samt omkostandsdel, inte kopplat till prestation eller resultat. En hel del diskussioner för om hur mycket familjehemmen tjänar på att ta hand om barn.

Jag vill tro att merparten av alla familjehem verkligen vill att de barn som placeras där skall lyckas och få ett bra liv. Och att det i det konceptet också ingår en stor portion kärlek och omsorg om barnen. Att barnen under placeringstiden är en del av familjen och dess liv.

Inom Folkpartiet har det tidigare fört fram idén om bonus för familjehem, vilket inte fått någon större genomslagskraft i debatten. Jag har även skrivit om det och känner mig fortfarande ambivalent.

”Familjehem som tar emot barn som behöver extra stöd får idag ersättning från kommunen enbart baserad på hur stor insats man tror att barnet behöver. Socialnämnden i Sollentuna kommun har tänkt om och vill koppla ersättningen till de mål man sätter upp för barnet.

Det kan vara att barnen inte missbrukar alkohol, att barnet får minst godkänt i alla ämnen och att familjen stärker barnets identitet genom att spara minnen och fotografier.

Flertalet idag familjehemsplacerade barn har sämre förutsättningar att lyckas och säger socialnämndens ordförande, Lennart Gabrielsson (FP), man måste försöka vända trenden och det är också därför de provar s.k. bonussystem inom familjevården.

Om familjehemmen når målet som sätts delas det ut en summa pengar som kan användas för att göra något tillsammans för. Pengarna skall användas ihop med det placerade barnet.

Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna säger att målen måste vara tydliga och mätbara och de områden som Sollentuna väljer är hälsa, utbildning, identitet och familj/sociala relationer.

Jag tycker att de mål som Kerstin Lidman lyfter fram,  är väl genomtänkta och borde egentligen redan ligga som allmänna mål inom hela familje-hemsverksamheten. Däremot känner jag mig undrande vad gäller talet om ekonomiskt incitament. Bakgrunden till det resonemang som förs i Sollentuna finns delvis att hämta inom det som kallas Social investeringsbudget. Att insatser för barn och ungdomar skall på samma sätt om man planerar för fysisk utbyggnad – satsning i en kommun, även ha en investeringsbudget för socialt arbete.  Om jag ser till diskussionen kring Social Investeringsbudget tycker jag att Sollentuna resonerar rätt. Pengar rätt placerade i rätt tid,  kan göra om inte underverk,  ändå en hel del mycket bättre.

Det som är svagheten i Sollentunas beslut är vad händer med de familjer som inte lyckas. Kommer barnen att kategoriseras utifrån besvärliga, svårare, enklare. Faktum är ju att barn som inte har allt för mycket med sig i bagaget har lättare att uppfylla de fyra målen, medan barn med stora skador och problem får det svårare. I de familjer där man får de svåra barnen, vilka insatser och stöd får då den familjen för att lyckas. För det handlar ytterst om vilket stöd familjen får från den placerande kommunen. Innebär en familj som inte når målen att den är sämre, att man inte får fortsätta som familjehem.

Jag tror att incitationsmodellen innebär att familjerna också ges mer kunskap om de barn de får till sig. Att barn och familj får en chans att se om det finns förutsättningar. Saknas kemin mellan barn och familj spelar incitamentet ingen roll. I grund och botten handlar allt familjehemsarbete om att barn måste lita och ha tilltro till den familj man vistas hos.

Sett ur mitt tveksamhetsperspektiv kan jag också se risken med att barn med mindre förutsättningar att lyckas väljs bort från familjehemmen, då detta kan innebära att man inte får del av bonusen. Vidare finns också en risk för att bonustanken används som argument att barnet måste lyckas och utgör en press.

Inom den sk nya ungdomsvården arbetas mycket med Kognitiv beteendeträning som också den bygger på belöningssystem. Bädda sängen och du får extra poäng, laga mat, diska men om du inte gör något poängavdrag eller inget alls. Detta är lite av samma tänk med bonus för familjehemmen.

Jag är dock öppen i mina funderingar för om detta kan bidra till att minska andelen s.k. privata konsultunderstödda familjehem är det bra. Lika lite som jag tycker att äldre skall hamna i händerna på riskkapitalbolag tycker jag att utsatta barn och ungdomar skall göra det bara för att kommunen står för riskerna.

Jag kommer att följa Sollentuna och hoppas innerligt att de i sitt beslut också lagt någon form av forskning och utomstående granskning. För skulle detta vara en lyckad väg att få både bättre och fler familjehem i allmän regi, fler ungdomar och barn som lyckas är iden väl värd att testa på fler ställen. Men de kriterier som Sollentuna Kommun satt upp måste vara grunden också i andra kommuner. Och faller det väl ut hoppas jag att inte något så simpelt som partipolitik skall lägga hinder i vägen för att vidga projektet. Vidare hoppas jag att familjehem även om det ges bonus har sin drivkraft i att tycka om barn, ta dem till sig och göra dem till en i familjen och inte minst mängder av kärlek.

Så här skriver Sollentuna Kommun själva:                                  Familjehemmen ersätts utifrån hur stor arbetsinsats och tidsåtgång som bedöms behövas. Ersättningen kan ändras under placeringen. Socialnämnden i Sollentuna kommun har beslutat att införa ett belöningssystem som tar hänsyn till hur väl familjehemmen och barnen lyckas tillsammans. Belöningssystemet ska vara kopplat till mätbara mål inom områdena; hälsa, utbildning, identitet samt familj och sociala relationer. Om familjehemmet och barnet tillsammans uppfyller målen kan en extra ersättning på max 10 000 kronor betalas ut. Kontanta medel betalas inte ut utan ersättning ges för aktiviteter som barnet och familjen gör tillsammans. Om samtliga placerade barn uppnår målen tillsammans med familjehemmen innebär det en kostnad för Sollentuna kommun om 400 000 kronor. För att extra medel ska betalas ut ska placeringen har pågått minst ett år i familjehemmet och samtliga mål ska ha uppnåtts.
Nystart Ekonomi och Jobb, SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige


 
 

Ett svar till “Barns och familjehemmens framgångar skall belönas – Sollentuna satsar på vågat försök

  1. Hejsan, jag fick en länk till din blogg från ”fostermamman” Eva i Mark. Nu har jag inspirerats av din blogg och skrivit: http://evalenaedholm.se/blogg/?p=481

    Mvh
    Eva-Lena

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s