Skälet till varför det inte ändras – den felfria socialstyrelsen

Det här är socialstyrelsens svar till inlägget med Socialcheferna jag tänker kommentera  med egna tankar och reflektioner från amatörs men brukares synvinkel.
Föreningen Sveriges Socialchefer lyfter fram en angelägen fråga, nämligen bristande likvärdighet i socialtjänstens hantering av anmälningar om barn som befaras fara illa (Brännpunkt 4/2).
I motsats till socialcheferna anser Socialstyrelsen att lagstiftningen är tydlig. Huvudregeln är att en utredning ska inledas utan dröjsmål. Enbart när det redan från början står klart att socialtjänsten inte kommer att vidta några åtgärder ska en utredning inte inledas. JO myntade i slutet av 1990-talet begreppet ”förhandsbedömning” om den aktivitet som föregår ställningstagandet om utredning ska inledas eller inte. I detta skede får kontakt bara tas med anmälaren och den berörda familjen. I övrigt är man hänvisad till den information som eventuellt finns tillgänglig i befintlig akt eller tidigare anmälningar. Först då en utredning inleds kan kontakter tas med utomstående, till exempel förskola, skola och hälso- och sjukvård.
Min reflektion:
 Lagstiftningen är inte tydlig eftersom den tolkas olika vid varje kommun och  ibland också mellan olika socialsekreterare. Det finns inga enhetliga regler för när barn skall omhändertas,  i så fall skulle inte antalet anmälningar och rättsärenden mot Kommunerna vara så många. Bara ett par procent av alla ärenden faller ut till familjerna fördel.  Barnperspektiv måste även innebära att barn har rätt till sina förldrar och inte göms undan eller att deras familjer behandlas som kriminella. De flesta hoppar över förhandsbedöming som det verkar och vidtar utredningar i många fall där det inte behövs. Flera familjer beskriver detta, Sandviken är ett bra exempel på där man klampade in utan att ens tala med den berörda familjen. Stödet de familjer vars barn omhändertas är så gott som obefintligt och varierar både inom och mellan kommunerna.
Socialstyrelsen:
Bakgrunden till de stora skillnaderna i praxis är att många kommuner tenderar att tänja på reglerna och utvidga den så kallade förhandsbedömningen i syfte att undvika utredningar. Man tar in uppgifter från barn och föräldrar genom samtal av mer utredande karaktär.
Min reflektion:
Socialstyrelsen får ofta kritik och anmälningar från berörda familjer och barn, utan att det sker något mer än möjligtvis en erinran. Kommunerna kan mao fortsätta precis som tidigare eftersom det inte innebär någon form av följdpåverkan.
Socialstyrelsen:
Omfattande förhandsbedömningar, som har en tendens att dra ut på tiden, har sedan länge kritiserats i den statliga tillsynen. Vid en granskning år 2006–2007 konstaterade till exempel Länsstyrelsen i Stockholm att utredningar borde ha inletts i en fjärdedel av anmälningarna, där socialtjänsten inte beslutat om utredning. Det handlade i flera fall om allvarliga anmälningar som lämnades utan åtgärd.
Min reflektion:
Socialstyrelsen må ha påpekat att det drar ut på tiden med utredningar, men fortfarande skriver och berättar familjer där man kliver in i lägenheten hämtar barn, hämtar barn från Dagis och Skola. Utan att familjerna har fått någon information eller möjlighet till att föra fram sin uppfattning.

Socialstyrelsen är oroad över utvecklingen eftersom arbetssättet med utvidgade förhandsbedömningar rymmer flera påtagliga risker:

• En rättsosäker situation uppstår för familjen då tiden mellan anmälan och eventuella insatser förlängs eftersom det saknas en tidsbegränsning för förhandsbedömningar. (min reflektion: helt sant men så länge inte erinringar mot kommunerna leder någon vart kommer detta att fortsätta.)

• Barnets behov av stöd och skydd riskerar att inte utredas tillräckligt. (Min reflektion: allt är relativt ibland utreds barnen utan att det finns påtaglig anledning i andra fall släpper man ärenden hur långt som helst utan insats.)

• Föräldrarnas perspektiv ges större utrymme än barnets, eftersom förskolan och BVC med flera inte får kontaktas. (Min reflektion: Upplever tvärtom att Skola, BVC och Dagis har stor makt och ofta finns med på ett tidigt stadium. Helt klart kontaktas dessa även de inte får. Den informationen är inte alltid saklig eller objektiv utan kan också bygga på uppfattning och vad man tycker om familjen.)

• Vid nya anmälningar i framtiden finns endast begränsad information sparad. (Min kommentar:  Det beror väl snarare på bristen i skivande och dokumentation, det händer att också föräldrar och barns information försvinner. Inför starkare krav på dokumentation och krav att spara)

Socialcheferna menar i artikeln att en utredning är ”en stor affär”. Mot det kan invändas att en utredning inte får vara mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna och att den ska bedrivas så att inte någon utsätts för skada eller olägenhet. Det är också viktigt att komma ihåg att syftet med en utredning är att vid behov erbjuda barn och familj insatser som ska vara till hjälp för barnet.

(Min reflektion:  Det är löjligt att skriva som socialstyrelsen gör, utredningar staplas på varandra med smärre ändringar. Åtskilliga familjer och barn utsätts för skada för att utredningarna är undermåliga och oftast bygger på antaganden, tyckanden och uppfattningar från utredaren. Detta är vad som också domstolarna utgår ifrån.)

Socialstyrelsen genomför för närvarande en undersökning om anmälningarna och socialtjänstens handläggning i syfte att få mer kunskap om regionala skillnader och behovet av åtgärder. Vi välkomnar den diskussion som socialcheferna initierat och tar det påtalade behovet av mer vägledning på allvar. Socialstyrelsen kommer därför att ta bjuda in till ett möte med Föreningen Sveriges Socialchefer.

(Min reflektion: Det borde inte vara någon nyhet att det är skillnader i Sverige, om Socialstyrelsen tittar på de anmälningar som kommer in, rättsfall etc borde man kunna se detta redan nu. Jag tycker inte att Socialstyrelsen tar Socialchefernas skrivning på allvar. Jag tycker vidare att man borde lyssna på Bryt Tystnaden nu från socialsekreterare som börjar gå i taket på grund av orimlig arbetssituation. Märkliga regelverk och framför allt politiker som inte är i samspel med yrkeskåren socialarbetare.)

ANDERS PRINTZ avdelningschef för Regler och tillstånd, SocialstyrelsenKommunerna tänjer på det mesta använder sig av en byråkratisk undanmanöver och gömmer sig bakom sk regler och paragrafer som inte har någon förankring i verkligheten.

Måste lägga till detta. Det finns krav på legitimation för socialsekreterare från socionomerna själva, men Sveriges Kommuner och Landsting säger nej:

Vi väntar nu på att regeringen ska presentera en proposition utifrån barnskyddsutredningens förslag.

Vi kräver:

För att få arbeta med barnskydd ska kompetenskrav införas i lag. Grundkravet ska vara Socionomexamen och viss yrkeserfarenhet. Målet är legitimation.
Specialistutbildningar på mastersnivå. På sikt ska alla kommuner i sina arbetsgrupper ha tillgång till specialister.
Alla barn som är placerade ska ha rätt till en egen socialsekreterare som besöker dem och följer upp barnets utveckling mer regelbundet än vad som görs idag.

Till Sveriges kommuner och landsting och till varje kommun säger vi;

Säkra stabilitet och kontinuitet i barnavården
Undersök och säkra att bemanningen är tillräcklig för att bedriva ett kvalitativt och rättssäkert barnskyddsarbete
Tänk långsiktigt – satsa på förebyggande och uppsökande verksamhet
Satsa på kompetens och kompetensutveckling
Följ upp verksamheten i nämnderna/fullmäktige utifrån ett barnperspektiv

4 svar till “Skälet till varför det inte ändras – den felfria socialstyrelsen

 1. Angående legitimering.

  Länge har det funnits möjlighet att kallas för auktoriserad socionom. (10 år +). Fråga hur många har förlorat sin auktorisering?
  I vissa kommuner används denna (enligt mig fejk) auktorisation till och med för att få 1000 krmera / månad. Seriositet! De seriösa sociaonomerna har valt att stå utanför detta mygleri!

  • det är inget som är officiellt o det som inte är officiellt kan heller inte förloras. En lärare kan bli av med sitt leg om han/hon inte sköter sitt jobb samma sak skall gälla legitimation för socionomer.

 2. Tillägg till inlägg om auktorisation:

  Glömde jag att nämna dubelmyglet, det är alltså sociaonomernas egna riskförbund som ger dessa fejk-auktorisationer. Alltså SSR, numera medlem i akademikerna. Stor skam. Pinsamt.

  De sociaonomer med värdighet och integriet inser att problemet inte löses med en sk auktorisation. Skräpfjant kallar jag det!

  • Anna det handlar inte om kommunal utmärkelse…vad gäller auktorisation borde du iså fall prata med socionomerna för det finns ingenstans på deras hemsida eller i deras skrivning som har en sådan titel. ATt bli legitimerad innebär ansvar och stegvis befogenhet. Att utreda familjer och barn t.ex skulle kräva högre behörighet etc.. å innan du kallar något för fejkaauktorisationer så vill jag ha bevis från Socionomförbundet om att de skulle göra det. Nej problemen löser vi inte helt, men ett större o markerat ansvar. Bättre utbildning och bättre tillsyn, juridisk kunskap. Skulel göra det bättre. jag är så trött på alla som tycker att de löser problemen genom att bara komma med en massa kritik hit och dit inte har några konstruktiva och genförbara förslag. Ursäkt mig ordet är fritt och min blogg har jag all rätt i världen att tycka på Kom med något konstruktivt och alternativ…vet inte hur länge du sysslat med de här frågorna men jag har levt med socialtjänst hela mitt liv från 3 års ålder o fram till vuxentiden då jag blev socialpolitiskt aktiv…jag är inte blind för problemen…men jag vägrar sälla mig till kören av gaphalsar som är helt förblindade av egen förträfflighet. Det gynnar inte de grupper som drabbas orättvist.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s