Oranisation för ersättning skall utredas

Regeringen presenterade idag 20120402,  de direktiv som gäller för att starta den nämnd som skall handha ersättningsfrågan för vanvårdade. Den särskilda utredaren skall dels göra en kostnadsberäkning över nämndens arbete, beräkna personella resurser.

Regeringen har nu presenterat sitt direktiv till den utredare som skall förbereda och bygga upp organisationen för ersättningen till de vanvårdade.  Allt arbete skall vara klart så att den nya “myndigheten” kan börja sitt arbete 1 januari 2013.

 Jag kommer att kommentera de delar som är tvetydiga och lämnar utropstecken.  Mina kommenterar är skrivna med kursiverad stil.

 Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att den tidsbegränsade nämndmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet 1 januari 2013.

 

Regeringen har för avsikt att lämna en proposition (förslag) om ersättning  för personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvård.

Information, service och tillgänglighet kommer att vara centralt för Nämnd-myndighetens verksamhet vilket utredaren särskilt ska uppmärksamma vid genomförandet av uppdraget.

Myndigheten kommer att hantera känsliga uppgifter om människors personliga förhållanden. Detta är något som utredaren speciellt ska uppmärksamma i förberedelsearbetet, bl.a. i utformningen av administrativa lösningar för verksamheten. Detta för så att skyddet förden enskildes integritet säkerställs.

Vidare ska utredaren eftersträva administrativt och ekonomiskt effektiva lösningar.  Som framgår nedan ska utredaren föreslå organisationsform för nämndmyndigheten.

Regeringens beslut om organisationsform kan påverka uppdraget i dess olika delar. − Föreslå organisering samt därefter besluta om utformning och dimensionering av nämndmyndigheten.  *Utredaren ska särskilt eftersträva administrativt och ekonomiskt effektiva lösningar, exempelvis genom samordning med andra myndigheter eller genom att knyta nämndmyndigheten till en värdmyndighet. Kompetensförsörjning är en viktig fråga att beakta i detta sammanhang.

(Vilka myndigheter skall knytas till verksamheten och vad innebär samordning?  Rent juridiskt är det viktigt vilken formell benämning den nya organisationen får, eftersom alla ärenden som hanteras skall vara sekretessbelagda. Hur kommer det att fungera om man kopplas ihop med andra “myndigheter eller offentliga inrättningar”.)

* Lämna förslag på instruktion och regleringsbrev för nämndmyndigheten samt eventuella författningsändringar och förändringar i andra regleringsbrev som i övrigt är nödvändiga för nämndmyndighetens inrättande.

* Utarbeta arbetsordning samt arbetsformer för nämndmyndigheten.

* Lämna förslag på anslag för nämndmyndigheten, resursfördelning och verksamhetsplan för 2013 samt lämna budgetunderlag för perioden 2014–2015.

* Bedöma behovet av nödvändig kompetens inom nämndmyndigheten för att den ska kunna utföra sitt uppdrag, fatta beslut om bemanning och i övrigt utöva arbetsgivarens befogenheter. Utredaren ska fullgöra de åtgärder som krävs enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

(Här är det viktigt att det förutom jurister och expertern också finns personal med vana att handa personer med bakgrund I vanvården. Bäst skulle vara att hämta den kompetensen från tidigare Vanvårdsutredningen där man utarbetat en modell för hur intervjuer och samtal kan gå till.)

* Utarbeta förslag till rutiner och formulär för att ta emot och handlägga ansökningar om ersättning och andra uppgiftersom kan bli aktuella för nämndmyndigheten. (Även här bör man ta till vara den kompetens och kunskap som finns sedan tidigare, t.ex borde formulären som användes I Norge kunna vara en förebild.)

* Överväga hur information ska utformas och förmedlas, vilket bl.a. innefattar upprättande av en webbplats för nämndmyndigheten.  (Här måste man lära av tidigare misstag. Informationen kring  utredningen om Vanvård var inte den bästa, och en hemsida I all ära, men min uppfattning är att man måste annonsera I de komersiella TV kanalerna samt I store dags- och landsortspress. Vidare måste det sättas upp anslag på socialkontor, fängelser, arbetsförmedlingar mm.)

Utredaren ska samråda med myndigheter och organisationer som kommer att beröras av nämndmyndighetens verksamhet såsom exempelvis Riksarkivet, Sveriges Kommuner och Landsting samt organisationer som företräder personer som utsatts för vanvård.

 (Här är viktigt att man poängterar organisationernas medverkan, detär trots allt där som baskunskapen finns kring vanvården.)

 Utredaren ska, om det behövs för genomförandet av uppdraget, samråda med myndigheter med särskild kompetens inom området såsom exempelvis Arbetsgivarverket och Ekonomistyrningsverket. Utredaren ska hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet och ge dem tillfälle att framföra synpunkter.

Utredaren ska senast den 7 juni 2012 lämna förslag på organiseringen och namn för nämndmyndigheten.

Utredaren ska senast den 6 augusti 2012 lämna förslag på anslag för 2013 och budgetunderlag för perioden 2014–2015.

Utredaren ska senast den 1 oktober 2012 redovisa sina förslag till instruktion och regleringsbrev för nämndmyndigheten samt eventuella författningsändringar och förändringar i regleringsbrev som i övrigt är nödvändiga för nämndmyndighetens inrättande.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 mars 2013.

(Vad som saknas är direktiv för stöd och hjälp till gruppen sökande. För manga blir att öppna dörren till det som förträngts och här måste finnas beredskap att kunna möta människan.  Vidare måste ges precis vid Vanvårdsutredningen möjlighet till samtal. Det kommer också att bli än mer akut för de människor som får avslag på sina ansökningar. Visst kan det tolkas so matt detta ingår I direktivet redan, men det borde vara ett förtydligande kring stöd och efterinsatser.)

 Även den personal som kommer I konktakt med de berördas livsöden kommer att behöva specialhjälp I form av handledning och stöd. Det vittnar den grupp som arbetade inom utredningen om Vanvård. Att lyssna och bära så manga människors öden är tungt  och mot bakgrund av detta borde den nya utredaren överväga att ta in personer från tidigare utredning.

 Jag kommer att återkomma till den här frågan I mer fria ord. Ersättningen till vanvårdade och de social utsatta kommer alltid att vara ett av mina bloggteman.

Nystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressenSVDDN,SVT,TV4 Nyheterna Alliansfritt SverigeNewsmill kulturbloggen,

3 svar till “Oranisation för ersättning skall utredas

 1. Tack för all information du ger!!! Detta är ju inte precis ngt som händer varje dag och för en ”vanlig lekman” finns det ingen möjlighet att förstå eller kunna sätta sig in i allt detta och dessutom förstå alla turer!! Men du hjälper oss med det på ett mycket mänskligt sätt!!
  Så tack än en gång..

 2. Karl-Eric Bergh

  Det är väldigt mycket att smälta för de som det berör,
  Här kommer det behövas mycket hjälp från personer från LHS som har
  erfarenheter från medverkan i referensgruppen till exempel.
  Att jag sedan den oficiella ursäkten har ett flertal samtal dagligen i vårt
  ärende är fullt förståeligt.
  Stort sett så handlar det för det mesta om frågan när kommer pengarna??
  Det blir ju inte mer hjälpt av vissa personers agerande om att anmäla
  till polisen regering, ministrar och allt vad det nu är.
  Jag som Anne Skåner kommer finnas för att hjälpa till med frågor i det
  hela, som vi kan belysa och ge besked om.
  Med hjärtliga Hälsningar ( och Glad Påsk )
  Karl-Eric Bergh

 3. Tack Karl-Eric Bergh!
  Vi är nog många som också undrar över HUR allt detta fungerar och hur det går till…vilka är turerna i denna frågan o.s.v.
  Men skönt att veta att det finns människor som orkar och kan hålla oss andra informerade om detta!
  Glad påsk till er alla! 🙂
  Hälsningar Lill

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s