Donia bodde i ett Attendo Carestött familjehem

Carema Care har fått svidande kritik för sin äldreverksamhet. Men jag har tidigare skrivit om sk konsultunderstödda familjehem, som drivs av samma intressen som inom äldrevården – bästa utdelning till ägarna med hjälp av skattemedel. Det familjehem som 15-åriga Donia var placerat i var ett sk konsultunderstött familjehem, ägargruppen är Attendo Care.

Donia kunde ha dött i kommunalt anlitat familjehem, men då hade det funnits skarpare gränser för kommunens ansvar och tillsy . Visserligen skall kommuner som placerar barn utöva tillsynsansvar, men när här finns också Attendo som mellanhand. Jag har tidigare skrivit om svårigheten med den juridiska gränsdragningen, vilket också framkom i Upprättelseutredningen av Kerstin Wigzell.

Läser man t.ex Attendos hemsida om familjehem skriver de ”Familjehemskonsulenterna inom Attendo är socionomer, socialpedagoger eller jurister med vidareutbildning. De har lång erfarenhet av socialt arbete med barn, ungdomar och vuxna inom socialtjänsten. Konsulenterna har beredskap för stötta familjehem och svara på förfrågningar från socialtjänsten dygnet runt alla dagar under året. Alla konsulter får kontinuerlig handledning.” ”Familjehemskonsulenterna hjälper socialtjänstens handläggare att finna lämpliga familjehem. Vid en placering formulerar konsulenten en genomförandeplan tillsammans med socialtjänstens handläggare och familjehemmet enligt BBIC (Barns behov i centrum).

Var fanns den kunskapsmängden i Donias fall. Den information jag fick var att familjekonsulenten fanns på plats när familjen kom för att hämta dotterns tillhörigheter. Konsulten var mer upptagen med att fika med fosterfamiljen än att bistå Donias familj. Hon vägrade svara på frågor eller vägledning vart Donias familj kunde vända sig. Donias rum och tillhörigheter var tvättade och tom Donias laptop luktade parfym. Rimligtvis borde konsulenten om hon var så utbildad känt till att rummet i och med att Donia var död, var ett dödsbo och tillhörde den biologiska familjen.

Man kan vidare läsa på Attendo att de hyr socialsekreterare till kommunerna ”Attendo erbjuder hjälp med bemanning inom socialtjänsten genom att vi hyr ut personal inom stora delar av socialtjänstområdet. Vi kan hjälpa till med bemanning vid till exempel arbetstoppar, sjukfrånvaro, vid jäv och särskilt komplicerade ärenden eller under en pågående rekryteringsprocess.” Vad innebär detta jurdiskt!”

Familjehemsrekrytering är ett problem, SVD 6 mars 2011 ”brist på familjehem i hela Sverige. Kommuner tvingas därför köpa in familjehemsplatser från externa företag. ”Vi får sämre översyn samtidigt som det är mycket dyrare”, säger Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommunSvårigheten att få tag i familjer har nu öppnat dörren för en ny verksamhet. Privata företag rekryterar fosterfamiljer och förmedlar sedan platserna till kommunerna mot en högre ersättning. Sollentuna är ett exempel där de inköpta familjeplatserna ses som ett stort problem, även om det inte behöver innebära någon skillnad för de placerade barnen.

– Det är främst en ekonomisk fråga. Vissa av de här barnen får en uppväxtplacering vilket innebär att de stannar hos familjen tills de är 18 år. Då gör vi utbetalningar till det privata företaget varje månad under den perioden, säger Kerstin Lidman, socialchef i Sollentuna kommun.

I kommunen var 2010 sju av 43 familjehem så kallade konsulentstödda familjehem, som alltså köpts in externt från ett företag. Av de 43 kan elva räknas bort som nätverkshem där barnet placerats hos släktingar eller bekanta.

Bland de tillfälliga jourplaceringarna var antalet inköpa hem fler än de egna. Där var 21 familjer anlitade av jourhemspoolen i Stockholms nordvästområde. Totalt 30 jourhem var konsulentstödda och elva kom från den gemensamma poolen.” Maria Larsson Barn o Äldreminister säger i samma artikel ” att det kan bli tal om flera lagändringar för att stärka de placerade barnens rättigheter. Maria Larsson uppmanar alla kommuner att vara noga med att välja boenden som ger en bra vård.”

I januari gjorde Sveriges Radio ett program om konsultstödda familjehem, följ länken och i november 2011 gjorde Anders Wennersten ett inslag på samma sak. ”Ett boende på ett familjehem för en 8-årig pojke som inte kan leva med sina biologiska, kanske missbrukande föräldrar, kostar en kommun omkring 500 kronor per dygn. Men om platsen upphandlas genom ett privat vårdbolag blir det lätt det fyrdubbla, motsvarande 60 000 i månaden per barn och plats.

– Eftersom efterfrågan är så stor på familjehem och tillgången inte är lika stor så hamnar vi i lägen där vi tvingas att köpa konsulentstödda familjehem till en kostnad som motsvarar ett behov som vi egentligen inte har, säger Birgitta Zaar.”

Vårdbolaget Attendo har avtal med 200 familjehem över Sverige. Regionala verksamhetschefen Jenny Wik motiverar kostnaderna med bland annat utbildningsnivån hos de Attendoanställda som har kontakt med familjehemsföräldrarna, med besöken i familjehemmen och jourtelefon för föräldrarna dygnet runt. Hur mycket som blir ren vinst vill hon däremot inte svara på.

– Vi har en vinstmarginal på ungefär sju procent för våra tjänster, säger Jenny Wik.”

Men det finns fler som ser en gyllene möjlighet inom en kommunal socialtjänst som allt mer sviktar på grund av underbemanning och problem med familjehem. Pär Sonesson erbjuder förutom familjehem ”Pär Sonesson AB hjälper  med bemanning och rekrytering. Pär Sonesson AB bedriver sedan 2007 uthyrning av handläggare, utredare, specialister och chefer inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Vi erbjud er även kvalificerad rekrytering samt specialisttjänster som t ex omsorgsutredningar. Det kan vara för att fylla upp vakanser, tillfälliga personalglapp eller helt enkelt hjälpa till vid arbetstoppar. Genom vår noggranna rekryteringsprocess har vi byggt upp en stor kunskapsbank och kan leverera med god kvalitet till ett mycket konkurrenskraftigt pris.”

I vanlig ordning låter det väldigt vackert när privata vårdkoncerner gör reklam, alla har vi sett Caremas reklamfoldrar för äldreboende etc och vi vet hur illa det stämmer. Reklamen är den samma för familjehemsverksamheten. Och ytterst betalar kommunerna via våra skattepengar och barnen betalar priset i att få en vård vi har väldigt lite insyn i.

Barn och äldre är vinstmaskiner inom svensk socialpolitik för privata intressen. Den som är riktigt kritisk talar om handel med människor, jag är nästan beredd att hålla med. Doniafallet är polisanmält, nu krävs en nogsam utredning av både polis och socialstyrelsen.

Zaremba.wordpress.com, Göran Johansson, Fostermamman, socialaktion

Nystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressenSVDDNSVTTV4  Nyheterna Alliansfritt SverigeNewsmill

Annonser

18 responses to “Donia bodde i ett Attendo Carestött familjehem

 1. krestina lysell grahn

  vet själv hur attendo kan va ibland kommer dom inte ringer inte ens.. men nu sedan ja börjat ringa chefen för attendo här i stan så kommer dom som dom ska.. man kan inte leka med sjuka människor tycker ja … krestina

 2. Bra skrivet! Jag ser det som en modern variant av slavhandel. Alla tjänar på det. Det går för helsike inte heller att skylla på en organisation. Har en fostermor hand om ett barn, så har hon hand om ett barn. Inte organisationen. Nåt sunt förnuft måste en vuxen människa ha som har hand om barn. Och ansvar.
  http://annhelenarudberg1.blogspot.se/2012/05/modern-slavhandel-med-barn.html

  • Och om kommunerna valt att betala oss familjehem/jourhem en vettig ersättning hade det inte funnits anledning för oss att ens överväga att gå via en organisation. Det är nämligen inte alls lättare för oss, det är sak samma. Men om jag får 6900 kr i arvode för ett barn från min kommun och erbjuds 17000 från ett vårdbolag, vart går jag? Det är barn som behöver hjälp vilket som, och alla vi som jobbar halvideellt VET hur mycket vi jobbar och vad det faktiskt kostar oss. Det är inte synd om kommunen, de har själva bäddat sin säng, något däremot barnet i fråga inte gjort…

   • anne skaner

    Jag inser att du vill ha betalt för att du tar hand om barn, men oberoende din lön handlar det om ditt ansvar. I Doniafallet hade man ca 40 000 kr i månaden men tog i alla fall inget ansvar. För min del får du ha hur mycket betalt du vill, en det som sker barnen i ditt hem är ditt ansvar följdaktligen högt betalt högt ansvar. Du kunde tex arbeta för bättre ersättning från kommunerna för att garantera dina placerade barn all trygghet. En sak kan jag säga att vare sig Attendo, Kommunen eller familjehemmet ansåg sig ha något ansvar. Hurmycket ansvar är du beredd att ta.

 3. Pingback: HEMIMAMMAS KAMP – Dagsrapport, upprop & namninsamling till minne av ett onödigt dödsfall! « HEMIMAMMA – Brinner för en grön värld med ett rött hjärta och lever livet i närhet med döden!

 4. Jag ser det som mest graverande att det hamnar i en skuggzon rättssäkerhetsmässsigt. Socialstyrelsen har ansvar för förvaltningens arbete….men faktiskt knappt något för den här typen av familjehemsvård. Förvaltningslagen gäller inte för deras arbete, inga handlingar är offentliga. Vinsterna är priset alla är med och betalar….kanske för något fullständigt undermåligt. Om vi nu ska ha dessa privata instanser….vilket kan vara befogat…så måste lagstiftarna fylla upp lagen så tillsynen och rättssäkerheten blir fullgod. Och när de gör de kan de göra en rejäl översyn över hur det fungerar i det offentliga också

 5. Jag undrar lite. Är ni medvetna om att familjehem är vanliga, arbetande människor med inte mer kunskap än andra. Inte mer utbildning än andra, de är varken socionomer eller sjuksköterskor. (Om de inte råkar ha det yrket innan). Däremot så får de vara hemma från jobbet för umgängen med biologiska föräldrar, möten med socialtjänsten, Bup, sjukvård, skola osv. Det utgår inget extra lönebortfall för det. Väljer man att vara hemma utgår ingen pension för uppdraget som familjehem när man blir gammal. ”lönen” för ett familjehem är ca 8kr i timmen..

  • Hej Renate jag vet att familjehem är vanliga människor, men alla familjehem skall ha utbildning och vägledning. Nej jag har iof svårt att förstå det eftersom man har både en ersättningsdel och ett arvode per månad för barnets räkning. Det torde väl isf täcka ledigt från jobbet. jag hade fosterbarn jag hade ersättning inkl lön o det var på den tiden ganska bra inkomst. jag instämmer i att familjehemsarvodet skall vara pensionsgrundande, men det beror på att det handlar om arvode inte lön. troligen därför många familjehem bildar företag etc eller tar många barn. min uppfattning är att familjehem skall ha betalt för sitt arbete. i ditt fall blir det som du beskriver, 5 700 som är beskattningsbar del utöver omkostnadsdelen. men dåliga ekonomiska villkor innebär inte att man får missköta de barn man får. jag hoppas att familjehem trots allt har som syfte att man tycker om barn och vill göra något. på Facebook finns familjehemsnätverket har du FB gå med där. det är ni som tillsammans kan göra något. Barnen kommer ju oftast just för att hemfamiljen inte fungerar. Min synpunkt på Attendo är att jag avskyr att skattepengar skall läggas på Riskkapitalbolag och det är återigen Barn och Gamla som säljs ut.

 6. Vad menar du att de skulle få för utbildning? Handledning är absolut det bästa! Där man kan bolla öppet sina farhågor, sina önskningar och sina problem öppet med någon som ser på ett annat sätt! Problemet är ju fortfarande att det smiter igenom familjer som inte är lämpliga då behovet av familjehem är stora. Just också av den anledningen att man ju inte KAN ta emot hur många barn som hellst. Dock tycker jag kanske också att det är lite orättvist menat att man skulle ta emot många barn just bara för att i så fall få 32kr i timmen 😉 (4 barn)…För det handlar inte om pengar för de allra flesta familjehemmen. Det handlar om barnen. Det är ju därför företag som Attendo kan tjäna sina pengar för de utnyttjar helt enkelt familjer med stora hjärtan…Som familjehem tror jag inte att man tänker på att jippie jag får 8kr mer i timmen nu med nästa barn utan det handlar om att kunna hjälpa ett barn till…Ha plats i huset för ett barn till, i hjärtat med ett barn till..osv.

  • Renate Attendo betalar mer än kommunerna o de betalar även under kort tid för ej belagd plats. Attendo betalar dessutom in avgifter etc det är det som gör det så svårt för kommunerna att konkurrera. jag menar att kommunerna måste betala vad det kostar men till familjerna inte riskbolagen. det finns utbildning för familjehem åtminstone i Stockholm, handledning skall man ha ändå o att familjer smiter igenom beror på att man inte låter dem som varit i familjehem fosterhem vara med vid rekryteringen. det skulle nog bli annat om man frågade barnen i stället för överheten.

 7. I det håller jag helt med! Våra barn OCH placerade barn har alltid varit med och blivit lyssnat på om vi har tagit emot ny plac! Tycker också att man borde få en mentorfamilj..alltså en familj som ÄR familjehem och har varit under lång tid. Få vara mentor åt nyrekryterade familjehem…

 8. Intressant. Jag la in en kommentar om att jag har tidigare haft uppdrag för Attendo som jourfamilj. Den verkar vara borttagen.

 9. Ok:) då förstår jag. Jag hittade hit då jag följde en länk som var inlagd på familjeliv och sen vidare till denna. Jag har själv haft uppdrag från Attendo familj och individ. Jag tar inga fler uppdrag då jag tycker att de är oerhört oproffessionella. Iaf den personen som jag hade som konsult. Jag har hört fler som har varit missnöjda. Då jag känner flera familjer som har uppdrag därifrån.
  -Konsulterna svarar inte alltid i telefon när man ringer.
  -De leder inte mötena när socialtjänsten, jourhemmet/familjehemmet träffas.
  -Som jourhem/familjehem hos Attendo ska man undvika att ringa socialtjänsten eftersom de inte vill att familjen ska få för ”bra” kontakt då de kan förlora kunden dvs familjen tar uppdrag direkt från den kommunen.
  -Konsulterna har inte kontinuerlig kontakt med familjerna. Det kan gå veckor. Uppföljningsmötena med alla inblandade bör ske en gång i månaden men så blir det sällan.
  -När man ringer jouren så vill Attendo vänta in i det längsta innan de ringer socialtjänsen. Fast familjen har uttryckligen sagt att man bör ringa socialtjänsten nu. Kan gälla rymningar mm.
  -Det finns mer att berätta.

  Sen kan man fundera på varför en jurist ska arbeta som konsulent gentemot familjehemmet och socialtjänsten. Kan det vara så att juristen har fått arbete där pga kontakter? Jag menar är hon verkligen lämplig?

 10. Inga problem. Låna så mycket du vill. Tar inga uppdrag från dem längre med tanke på hur de arbetar.

  • familjehemmet

   Såg att det här var en gammal tråd. Men jag vill ändå tala om att vi aldrig heller kommer att ta några mer uppdrag från Attendo pga hur dom behandlar sina familjehem.Konsulenterna på Attendo vågar inte säga ifrån till sina chefer när inte saker går rätt till. Dom som vågat sagt ifrån har sedan valt att sluta. Men som Attendo nu har behandlat många familjehem så har dom tappat så många placeringar till andra organisationer. Rykterna sprids ju fort när man som chefer på en organisation (Attendo) inte klarar av sit arbete.Vi jobbar hellre med dom som vet hur man ska behandla oss familjehem och dom barn vi har hos oss. Även om vi får mindre ersättning från en komun eller från en annan organisation så vill vi arbeta med personer som vet vad dom gör.

   • anne skaner

    jättebra så ska man som familjehem arbeta. frågan om Donia blir aldrig gammal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s