Äntligen – nu tar advokaterna bladet från munnen

I Aftonbladet skriver Peter Althin och Anton Strand en svidande kritiskt debattinlägg om socialtjänstens brister i barnavårdsutredningar. ” Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer. Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete.”

 

Det är ingen ny kritik så tillvida att den inte framförts tidigare. Såväl vi som dagligen träffar föräldrar som berättar den enda hårresande historien efter den andra som enskilda socialsekreterare känner väl igen anslaget. Jag skulle kunna rada upp fall på fall där just bristerna i Socialsekreterarnas jobb legat till grund för felaktiga omhändertaganden. Märkliga beslut på tjänstemannanivå som förbjuder föräldrar träffa sina placerade barn. Föräldrar som tvingas stå under bevakning likt grovt kriminella för att träffa sina barn någon gång i månaden, en enstaka timme.

Men problemet är inte bara socialtjänstemännens bristande kunskaper i utredning och lagtext, utan också förvaltningsdomstolarnas oförmåga att ställa frågor, kräva in mer underlag, ta hänsyn till ev vittnen som stärker barn och familjs utgångspunkt. Det är advokater som gör halvhjärtade jobb för att det ligger för lite pengar i att ställa upp i de här fallen. Humanadvokater växer inte på träd i Sverige. Jag vet familjer som ringt sig förtvivlade i jakt på jurister för att hjälp, utan att få det. Orska de kan inte betala. Man vet sällan heller att hemförsäkringen kan hjälpa till och för barnets del att socialförvaltningen skall betala den delen.

Jag vet sk lekmannajurister som kämpat i åratal för att föra talan mot kommuner som uppenbart brustit i utredningar och förfaringssätt när det gäller omhändertaganden och omhändertagna barn. Men som alltid förlorar främst för att de administrativa domstolarna är inkompetenta och okunniga och oftast litar mer på socialutredningar och tjänstemän än andras utsagor.

Detta gäller även politikerna i de lokala nämnderna som sällan ens läst det ärende de skall besluta om utan väntar på föredragningen för att sedan besluta i enlighet med utredande förslag.

hälften av socialarbetarna anser att kommunens ekonomi är minst lika viktig som klienternas bästa” är det konstigt. Inte alls. När kommunernas politiker och egna jurister snickrar förordningar och regelverk som är anpassade till kommunens ekonomi utan grund i lagstiftningen i det här fallet Socialtjänstlagen, är det självklart att svaret blir som ovan.

Att 20 procent har modet att tycka motsatsen är trots allt en ljuspunkt och många inom socialtjänsten slutar sina jobb idag för att de inte orkar, inte klarar att slåss mot de lokala politikernas krav. Vissa går så långt att de säger ”vi bryter mot lagen varje dag” med kommunen som stöd.

Maria Larsson skriver i anslutning till ett halvhjärtat förslag till ersättning för den sk vanvårdsgruppen att det måste till ett arbete för att förhindra vanvård och felaktigheter för dagens omhändertagna barn. Vi kanske skall börja där att Maria Larsson garanterar barn deras rätt att ha juridiskt ombud som inte är ”mutat” av socialförvaltningen, att familjer som drabbas har rätt till rättshjälp och att den sk LVU lagen skrotas och byts mot Barnskyddsutredningens förslag.

Man skall inte som Annina Karlsson vars dotter dog i valborgshelgen, behöva rymma utomlands för att myndigheterna begår övergrepp. Man skall inte som RebellRobban behöva känna sig kriminell är märklig för att han slåss för att få hem sin son. Man skall inte som Kajsa behöva slåss när man gjort en frivillig överenskommelse som både barn och mamma gjort med sin socialförvaltning och ändå få barnet LVU-at.

Andra bloggare i ämnet: Frihetssmedjan, Göran Johansson, Jonas Wikström

 

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, SVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill

14 svar till “Äntligen – nu tar advokaterna bladet från munnen

 1. Willy Pettersson

  Willy Pettersson: Jag har själv stor erfarehet av dom offentliga försvararna, som jag brukar benämna ”dom ofantliga försvårarna”. Det är klart att det blir svårt för en jurist att företräda en klient mot en part då det är klientens motpart som både betalar och utser advokaten i fråga. Om inte detta kallas jäv så vet jag inte vad som är jäv. Redan i detta har det uppstått ett allvarligt fall av justitiemord. Hade jag bara orkat hade jag lagt mej i mer. Ett stort fång blommor till Anne Skånér för hennes engagemang.

 2. Kärstin Eliasson

  Jag har jobbat tjugotalet av mina trettio år som socionom inom kommunal socialtjänst och mycket av vad du skriver är sant och inte. De flesta som börjar arbeta har ett genuint intresse av att hjälpa utsatta barn och människor. Men alla klarar inte pressen av den ekonomistiska syn som råder på arbetsplatserna. Att förfäkta idén om att vi socialarbetare ska arbeta utifrån barnets/människans behov, inte utifrån kommunens ekonomi ,kräver mod och styrka och är man 24 år och på sitt första arbete med fyrtio, femtio ärenden och en chef som inte vågar stå upp för en inför politikerna då backar man lätt. Jag ser så många som vill göra det bästa men som inte klarar den här konflikten. Det finns också socialarbetare som har noll koll på samhällets orättvisor och gör problemen enbart till samhällsproblem. MEN, det som oroar mig idag är att så få står upp för barnens väl och ve. Föräldrarna är inte alltid de bästa att se till barnens behov. De, föräldrarna, är själva offer för det här samhällets orättvisor, och ser bara sina egna behov. Det är förståeilgt, MEN det är socialarbetarna som måste stå upp för barnen som behöver stöd just idag. Inte imorgon. De kan inte vänta på föräldrarnas drogfrihet eller tillfrisknande. MEN för en gammal socialarbetare är det ofattbart att det politiska medvetandet och samhällskunskapen är så låg hos dagens nya socialarbetare. Jag vet att de är fostrade i satsa-på-dig-själv-kulturen men att gå igenom ett treårigt högskoleprogram utan att ta till sig kunskap om samhällsstrukturen är både sorgligt och förvånande.

  • Hej o tack för en bra kommentar. Jag instämmer i det du säger, men allmän samhällskunskap är inte så värderat i dagens utbildningar. Många väljer nog utbildningen utan att alltid veta varför och vad de skall göra. Jag tycker att utbildning till socionom är för kort och grund. Men att inte kunna lagstiftning och den sociallagstiftning man skall jobba efter är bedrövligt. Vidare har man ingen kunskap om utredningsarbete och de flesta utredningar som granskats av externa har underkänts ändå tar förvaltningsrätterna dem rakt upp och ner. det säger en del om den juridiska kåren.
   Vad gäller omhändertaganden ja det måste fortgå men det finns olika sätt att göra det på, som att parallellt jobba med familjen för att åtminstone ge barn en möjlighet till hygglig kontakt med sin ursprungsfamilj. Skall vi följa barnkonventionen finns det inte många socialtjänster i sverige som ens verkar veta att den finns.

   Den dag tjänstemännen ställer sig upp mot politikerna och vägrar jobba som det är nu kanske vi får ändring. STöd gärna Nu Bryter Vi tystnaden och andra progressiva socialarbetare.

 3. Jag kan bara hålla med er ovan, av vad ni skriver, jag är själv mamma till 3 barn varav i en tvist med den yngres far, krim, polis, soc m.m är inkopplade och min minsta vill hem till mamma till sina systrar men samhället blundar för sanningen, medans min älskade dotter lider.
  Man måste utgå från barnens perspektiv och att socialtjänsten i flera olika kommuner som detta berör inte jobbar efter BBIC, är rent förskräckligt! Bara på papper ska dom, men de gör det banne mig inte. Man ska ALLTID ha barnet i fokus och ta reda på sanningen till ljupet och höra barnen!
  Att inte soc handlingar granskas mer är beklagligt, för förlorarna i det är våra barn, våra barn som ska fortsätta bygga vårt land och orkar de? Nej inte med den uppväxt som blir, utan de får inre sår som aldrig läker bort….
  Och ingen verkar kunna göra nåt åt det?
  Vi vanliga föräldrar slåss fullt ut med propaganda, anmälnngar och försöker få all media att reagera, men ingen vågar där heller rota i detta onda som pågår! Jag och många mer har släppt på all sekretess till media för att visa hur detta styrs av fel folk i samhället, men ingen vågar ??!! …Det känns inte till ngn nytta, varken jag eller de andra har sett någon förändring.Vi lever i 2000-talet och inte är det utvecklat till det mycket bättre än förr!!// ”Ger aldrig upp sanningen” !!

 4. Många socialtjänster ”jobbar utifrån ekonomin” MEN ibland måste man ansöka om LVU. Det är lagar som måste följas och DET är ingen ekonomisk vinst för socialtjänsterna. Jobbar själv inom socialtjänsten och visst håller jag med om mycket som skrivs här på nätet, men långt ifrån allt. Det som är svårt när barn blir placerade enl LVU är att föräldrarna INTE förstår anledningen. Det är inte konstigt för förstod de problemen så skulle det vara lättare att arbeta på hemmaplan. Så tyvärr så läser jag allt som ”dessa föräldrar” skriver med en nypa salt 😦 Jag VET att mycket av vad jag säger till en förälder med omhändertagna barn vänds och blir tvärt om vad jag sagt när denne återberättar. MEN jag förstår deras frustration, eller kanske inte fullt ut då jag själv inte varit i deras sits. Jag VILL jobba med dessa föräldrar för att på sikt kunna flytta hem deras barn, men det är också svårt när det finns ex advokater och andra lekmän som ”eldar upp” föräldrarna emot socialtjänsten. Jag har svårt att tro att det finns någon socialtjänst som omhändertar barn för att det är roligt…

  • Hej Maria jag tror ingen gör det för att det är roligt och ert jobb är tufft. Men jag träffar socialsekreterare som säger rent ut att de gör lagbrott med politikernas medgivande. Det är också känt att utredningarna inte är de bästa, flertalet utredningar som granskats har underkänts som undermåliga, godtyckliga och fyllda av ”jag” tycker, anser. Det är utredningar som ingen juridisk distans skulle godkänna inför en rättegång för ett tex brott. Men administrativa domstolar är lika slöa o okunniga på sitt håll när det gäller de här frågorna. Jag sponsrar verkligen socialsekreterare som tar strid för sitt jobb, skiter i kommunens ekonomi och lyfter fram människan. Det är en pedagogisk uppgift att prata med föräldrar vars barn måste omhändertas. Men det går att råda bot på genom att tillåta inspelning så att man vet exkat vad som sagts inte sagts. Barn behöver omhändertas där delar jag din uppfattning men alla barn har rätt till sina föräldrar i den mån föräldrarna inte är alldeles uppåt väggarna. Advokater saknar utbildninge, engagemang i de här frågorna och de har dålig kunskap om sociallastiftningen. Det beror på att det inte är några statusfall man jobbar med utan ofta av offentligt betalda instanser.
   Låt oss vara eniga om att vi måste jobba mer med utbildning och kunskap på alla håll, hitta okonventionella metoder för att möta klienter och tjänstemän. Jag ingår i den sk vanvårdsgruppen, jag kan se att en del blivit bättre men att mycket också är som det alltid varit – myndighet mot människan dr människan är i underläge i de flesta fallen.

   • I en utredning skall FAKTA tas med, men i analysen får man analysera vad som framkommer. Men jag anser INTE att man i en utredning skall skriva ” jag anser/tycker”. Det man skall skriva är: ”Handläggaren/na ser att…” Jag har aldrig varit med om att någon blivit nekad att spela in ett möte och jag anser att det är bra många gånger. Jag kan inte uttala mig om andra utbildningar än den jag gjorde och den anser jag var bra. Det jag skulle önska vore att man som nyexad skulle få gå med en exempelvis mentor under några månader innan man släpps ensam i ärenden., särskilt i barnärenden. Sen är det också viktigt att man får vidareutbilda sig under arbetets gång. Jag försvarar INTE alla socialtjänster, för jag är helt övertygad om att det finns dåliga lika väl som det finns bra socialtjänster. Det som jag tycker är trist är att det bara är det negativa som framkommer, aldrig allt positivt som socialtjänsten gör.

   • anne skaner

    Problemet är att det ofta inte finns så många äldre erfarna att tillgå. Omsättningen är hög inom yrkeskåren, hörde en som jobbat i 1,5 år på sin avdelning och var bland dem som varit längst anställd där. Jag håller med om utbildningen vilket jag lyft flera gånger, inte minst någon form av legtimation för yrket. jag stödjer gruppen Nu Bryter Vi Tystnaden eftersom det är en grupp socialarbetare som tröttnat och inte minst på dålig arbetsmiljö, orimliga krav. sedan är det kanske inte alltid så att gammal är bäst, det finns många som jag kallar snörpiga socialarbetare bland de äldre som har svårt med förändring och gärna jobbar kvar i sitt gamla spår som det alltid har varit.

 5. Jag skriver en kommentar till. Jag har hittat hit via FB. Något som jag inte förstår är var kommentarerna om att kommunerna får en massa pengar från stadskassan när barn blir placerade enligt LVU, var kommer det ifrån. Det finns inga kommuner som får pengar för att de omhändertar barn enligt LVU! Som jag skrev i min tidigare kommentar så kostar ett LVU MYCKET pengar för en kommun, särskilt om det är frågan om en institution. Om det är en placering i familjehem så kostar inte det mer än en vanligt SoL-placering. En kommun kan ALDRIG återsöka några pengar för placeringar. Jag jobbar som avdelningschef så jag VET detta.

  • jag har aldrig sagt att kommunerna får pengar av staten för placeringar. Tyvärr är människor så frustrerade i sin kamp mot socialtjänst o myndigheter att det ofta blandar äpplen och päron eller inte alltid kan hur det fungerar rent tekniskt. Men det Maria kan man inte lasta familjerna för, snarare muyndigheter som inte förmår att kommunicera med berörda människor. Jag vet att LVU kostar men faktum är att det används ofta trots det om inte familjer sk frivilligt ställer upp på kraven från kommunen används LVU som hot, ibland räcker inte ens medgivande i vissa fall har kommunerna i alla fall använt LVU. Det kanske skulle bli billigare som man stöttade familjerna som är möjliga och var mer noga med utredningar inför omhändertaganden.

 6. Nej, jag menade inte att du skrev det, utan att jag sett det på flertal ställen på FB. Att kommunerna tjänar pengar på att omhänderta enl LVU. Jag har också stött på ditt namn flera gånger så det var därför jag skrev det här.

  • det är lugnt Maria, jag försökte bara hitta en orsak till det. Det finns ett uppdämpt hat mot myndigheter på vissa FB sidor, tyvärr men jag tror det handlar om samhällets brist på att bry sig. alla pratar om lagförändringar i politiken, beslut hit och dit, men inget blir bättre. för ytterst är de som skall verkställa det oftast underbetalda, överarbetade och oftast med ständig personalbrist. Rek Farmor på Smällen-bloggen lite av insider från socialkontoret med humor men ändå mycket allvarlig underton.

 7. krestina lysell grahn

  soc har snart funnits i mitt liv i 31 år konstant flåsande i nacken dom låter inte mej va… även som bebis fanns dom där i o m ja är adopterad som 3.5 åring … orkar ej med dom

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s