Utvisning av Hadille bara ”ett” brott mot barnkonventionen – LVU bara en tillfällig insats

Just nu pågår kampen för att 2-åriga Hadille skall få stanna kvar hos sina fosterföräldrar. Hadille övergavs efter bara några dagar på sjukhuset av sin mamma. Barnet var misshandlat och undernärt och ”vårdnaden” hade en man som inte var barnets pappa.

Hadille mår idag bra, hon har en familj som älskar henne och den enda familj hon vet om. Nu vill Svenska Regeringen utvisa Hadille till ett land där hon har sk medborgarskap men aldrig vistats i. Mamman antas vara från Franikrike men har aldrig bott i landet trots sitt medborgarskap. Troligare är Algeriet. Men enligt beslut migrationsverket är flickan fransyska och skall utvisas dit för att återförenas med en mamma som ingen vet var hon finns.

Det som retar mig är när en jurist från migrationsverket står o mässar om barnkonventionen och barnets bästa. Jag har aldrig hört migrationsverket eller en svensk myndighet tidigare hänvisa till Barnkonventionen i sina beslut. Men eftersom man troligen var väl införstådd med att konventionen skulle åberopas förekom man debatten. Problemet är bara att ingen stans i Barnkonventionen står att barn skall utvisas till ett annat land utan en fast punkt-relation. Ingenstans står att man skall utvisa 2-åriga barn på vinst och förlust till ett öde ingen vet.

Det blir patetiskt när Migrationsverket skyller på Socialtjänsten för att dessa inte hittat mamman. Vilka resurser har en socialförvaltning idag att göra sådana omfattande insatser? Hur skall man leta efter en nål i en höstack och tro sig hitta just den nålen.

Barns rättigheter är inte bara Hadille, i Sverige finns ett systemfel där man systematiskt försöker göra sig av med ensamkommande flyktingbarn. Ett är att ifrågasätta åldern ett annat om det inte fuskats och barnen skickats hit på vinst och förlust. För min del spelar det ingen roll om barnen sas skickats hit, barn kan knappast klä skott för vuxenvärldens beslut. Å andra sidan kanske föräldrar väljer att skicka iväg sina barn som en sista desperat handling i kampen mot krig, våld och förföljelse. Det var av samma skäl som tusentals barn kom till SVerige under 2:a världskriget, föräldrar ville att deras barn skulle få överleva. Ingen kom på tanken att utvisa de finska krigsbarnen, Berlinbarnen etc.

Ett skäl att göra sig av med ensamkommande flyktingbarn är givetvis ekonomiska. De tillför inget mer än kostnader för svenska staten och i Sverige ser vi ju inte barn som investeringar utan som problem och ekonomiska utgifter. När det gäller Hadille behöver staten inte vara orolig, den familj hon har här kommer att sörja för henne hennes framtid. Sluta se barn som problem – se barn som möjligheter och tillgångar.

När det gäller så små barn som Hadille finns en kunskap långt över den Migrationsverket besitter. Hadille är ingen juridisk klausul utan ett barn som knutit an till en svensk familj och sitt liv här. Hon har aldrig pratat något annat språk än svenska och sitt franska medborgarskap är hon inte ens medveten om. Att flytta henne till ett barnhem i Franrike och med sin algeriska bakgrund är att flytta henne till ett land där rasismen och främlingsfientligheten växer allt mer. Algerier har alltid varit en stötesten för Frankrike, man tvingades ta in dem eftersom Algeriet en gång stod under fransk flagg och det dubbla medborgarskapet var en eftergift för dem i Algeriet.

Missnöjet i Algeriet kom från den muslimska befolkningen som ansåg att Franrike utarmade landet såväl politiskt som ekonomiskt. Spänningar mellan de två befolkningsgrupperna kulminerade 1954 när de första våldsamma händelserna av det som senare kallades Algerietrevolten började. Kriget avslutades 1962, då Algeriet fick helt oberoende efter Evianavtalet i mars 1962.

Algeriet är ett muslimskt land, där ensamstående mammor lika lite som i andra motsvarande länder har någon guldsits. Jag är övertygad om att mamman till Hadille är djupt medveten om omöjligheten att uppfostra ett barn i ett land där religion går före humanism och de synsätt vi anser naturliga.

Men vad Migrationsverket också inte tar in i bilden är anknytningsteorin. Jag tycker att Sverige borde ha lärt av Barnen i Mark där just anknytningsteorin var ett skäl till varför barnen idag har umgängesrätt med sitt första familjehem och av naturliga skäl kallar dem också för sina föräldrar. Att flytta Hadille är att lämna ett stort tomt hål i hennes liv som hon aldrig kan få svar på. Hon övergavs som liten och hon överges igen. Övergivna barn blir inga lyckliga barn tro mig, herrar och damer politiker.  Övergivna barn blir problembarn och i några fall också vanvårdsbarn i Sverige,  med en resa som är betydligt längre och svårare än för andra barn.

En annan sak som slår mig i juristens uttalande är om LVU och familjehemsplacering. LVU är en tillfällig insats liksom familjehemmet, målet är att barnen skall återförenas med sina föräldrar.

Vad bra nu har vi fått ett kvitto på att många av de svenska barn som LVU:as och placeras utan några större legala skäl skall återförenas med sina familjer. Med andra ord hoppas jag att det uttalandet kommer att användas i alla domstolar när det gäller omhändertagna barn. För det kan väl inte vara så att detta bara gäller Hadille som är det sämsta exemplet på att återförena ett barn med sin familj. Hadille har ingen familj att återförena sig med, men många svenska omhändertagna barn har en familj skulle troligen kunna återförenas med dem med lite stöd från samhället.

Skriv på listan för Hadille

Facebooklista

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill

6 svar till “Utvisning av Hadille bara ”ett” brott mot barnkonventionen – LVU bara en tillfällig insats

    • ja svensk humanism går inte att stava till längre, barn är handelsvaror från dagis till flyktingar. Är de inte lönsamma, produktiva behövs de inte. Bäst vore väl om alla svenskar föddes vid 18 års ålder färdigutbildade och klara för arbetslinjen…

  1. Carina Elmén

    Det kan vara livsfarligt för en tvååring att lämna ett fungerande hem! Låt barnet stanna och låt familjen adoptera!

  2. Ping: Migratonsverkets bluff måste synas ordentligt | RosenRasande

  3. Tack snälla för beskrivningen! Migrationsverket lider av en sjuk företagskultur. Man behöver ta in konsulter, bryta ner kulturen och bygga upp en ny, annars bli det ingen ändring. Att 30 000 människor skrivit på för Haddile räddar bara Haddile, inte andra som lider av verkets felaktika beslut.

  4. Ping: Kampen om ett barns rättigheter rör alla barn

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s