förvaltningsdomstolen är inkompetent o odemokratisk

Förvaltningsdomstolarna är det mest odemokratiska och mest rättsosäkra system som Sverige har. Här sitter antingen domare som är på väg att gå i in pension och fullständigt skiter i det ärende han handhar eller unga domare i karriären på väg upp som måste få meriter och CV för att kvala in på  nästa steg i karriären. De har inte läst på de papper som kommer in och de visar klart och tydligt att de håller på myndighetens sida redan innan förhandlingen börjat.

Avskaffa förvaltningsdomstolarna och det nu. Något mer rättsosäkert och juridiskt misslyckande får vi leta efter. Jag undrar också om det finns något annat land  i världen som tillåter en juridisk inrättning att arbeta utan att läsa eller sätta sig in i gällande lagstiftning mer än Sverige och väljer vid ev tolkning att följa socialtjänstens inlagor.

Jag besökte förvaltningdsomstolen i Stockholm påTegeluddsvägen 1 i ett ärende rörande ett överklagande av att socialtjänsten i Farsta nekat socialt bistånd, mot bakgrund av bl.a lögn och felaktiga utsagor.

Domaren vars namn var en arrogant ung man som givetvis försökte sätta mig på plats i egenskap av stödperson och anhörig. Varje gång den person jag följde med talade, fick han höra att det här angår inte rätten, socialtjänsten i Farsta hade med automatik redan favör hos domaren som genom sin hantering kränkte den person som stod mot Farsta Socialförvaltning.

Att vi hamnade i muntlig förhandling var min inrådan, därför att Förvaltningsrätterna aldrig läster motsidan eller ens den lagtext som hör samman med problemet. Därav dömer de slentrianmässigt till myndighetens favör. En muntlig förhandling ger trots allt motsidan en chans att lämna sina argument och förklara.

Det är gud bevars inte vanligt med muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Papper mot papper är vanligast. Den som överklagar skall i kamp mot sociala myndigheten förklara sitt ärende så bra att det framgår att motsidan gjort fel.

Det kallas för omvänd bevisföring. Om du är misstänkt för ett brott måste motsidan bevisa brottet eller dess uppsåtlighet etc. I Förvaltningsdomstolen skall den underlägsne käranden bevisa att myndigheten gjort fel i en skrivelse. Tänk om personen är analfabet, dyslektiker eller inte på annat sätt förmår att redogöra för sitt ärende, medan i det här fallet socialförvaltningen har en en stab av jurister, enhetschefer etc som tolkar och skriver. Därtill som ljuger, förvanskar och lägger till egna tolkningar av lagtexten.

I det fall jag medverkade handlade om nekande av bistånd, där Louise Hellberg från förvaltningen slänger ur sig att ”K har sedan 2009 haft en kvinna med barn skriven och boende på sin adress och hon har inte sökt bidrag därför finns ytterligare skäl för vårt avslag om försörjningsstöd”.
Nu kunde jag intyga att det inte fanns en kvinna med men väl en kombo som delade lägenheten med K, och Louise Hellberg fick faktiskt finna sig att bli tyst utan svar eller fråga. När kravet på att Socialförvaltningen numer också är arbetsförmedlare med rätt att kräva CV och annat för godkännande kom upp lämnade K en lista på sökta jobb med även inskrivna intervjuer etc, Louise Hellberg säger då, att det var inte vad man ville ha utan att man skulle ha alla brev som skickats personligt ställda till arbetsgivare som bevis på att personen sökt jobb.

Jag kunde då inte hålla tysta utan sa att man kan ju skicka in hur många trevliga små brev som helst till arbetsgivare till er men ni kontrollerar inte att de är skickade. Det innebär att jag kan ljuga hur mycket som helst genom att skicka ett antal trevliga brev till er för att bli beviljad hjälp. Med andra ord ju mer vi ljuger och hittar på inför arbetsförmedling och socialtjänst dess bättre för mig själv.

När Socialtjänsten säger att de har rätt till att sökande skall redovisa CV, ansökningar till arbetsgivare finns det ingenstans i lagtexten som säger detta. Däremot kan personer under 25 åläggas att redovisa och anta de regler som Socialtjänstlagen säger. När det gäller personer över 25 finns inget stöd för detta om det inte är särskilda skäl. Särskilda skäl torde inte föreligga för en person som inte finns i registrerad för missbruk etc inom socialtjänsten över 25 år. I det här fallet handlar det om en 35 årig man som faktiskt inte har några sociala problem mer än arbetslöshet och i behov av tillfälligt stöd för att klara hyra och SL-kort.

Så här står det i SOL:

4 kap. Rätten till bistånd

1 § Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten att ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och
1. inte har fyllt tjugofem år, eller
2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller
3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.

Under pågående förhandling hänvisar representanterna för socialtjänsten till att det handlar om särskilda skäl, som dock inte redogörs för.

Det senare är parodiskt, Farsta Stadsdelsförvaltning ger inte månadskort eftersom arbetsförmedlingen ligger inom 3 km från Arbetsförmedlingen. Det innebär att en person självklart inte kan söka jobb utanför 3 km zonen eftersom han/hon tvingas planka för att kunna åka på en intervju utanför zonen. Nu har personen ifråga bytt arbetsförmedling eftersom Farsta AF har som motto att inte lyssna på eller lita på sin arbetssökare.

I det här fallet handlar det om dubbla tvister eftersom det också lämnats in ett överklagningsärende ang avstängning från A-kassan på mycket diffusa grunder.

När det gäller Socialtjänsten utgår man ifrån att en person med stora skulder och som haft problem med hyran skulle skulle vilja utnyttja det goda samhället i att få knappt 4 000 i försörjningsstöd samt hyran.

Samtidigt som personen ifråga säger att han,  inget hellre vill än att få jobb och klara sig utan hjälp från samhället.

Det är väl bara paranoida förmedlare inom Arbetsförmedlingen och socialtjänsten som kan ha den uppfattningen att det är luckrativt att leva på en A-kassa runt 10 000 kr/m alt 4000+hyra eftersom ingen av dem har de problemen eller ens varit i närheten av detta.

När jag tog upp behovet av hjälp till hyran, som motsats till att vara bostadslös och bo på gatan vilket torde kosta samhället mer, sa den karriärsugne domaren ”att här pratar vi inte politik”. Med andra ord bostadslöshet eller risk för detta för att människor inte får hjälp är politik, Med andra ord en konsekvens av utebliven hjälp är politik.

Vi tillämpar omvänd bevisföring. säger han sedan till K. Det innebär att den som överklagar och är svag skall bevisa att myndigheten haft fel. I en vanlig domstol är det motsatsen Myndighet/stat måste bevisa att deras utsaga är rätt. Det finns inget lagligt stöd för sk omvänd bevisföring i Förvaltningsrätten, detta infördes av Skattemyndigheterna och har sedan blivit praxis inom förvaltnings-domstolarna.

I det ärende jag följde fanns två socialsekreterare, varav den ansvariga teg och sa inget. Jag tänker mig bilden av en person som inte kan eller har ork att slåss, hur skall de vinna mot en stelbent förvaltning som tolkar lagar på sitt sätt och gärna skapar egna lagar på resans väg.

Normalt är det inte muntlig förhandling i förvaltningsdomstolarna, vilket gör att de flesta om överklagar på egen hand förlorar. Detta då domare och jurister skiter fullständigt i den sidan och köper motpartens paket rakt av. Jag säger alltid – kräv muntlig förhandling. Då tvingas man åtminstone lyssna på andra sidan.

Ska jag vara riktigt  djävlig kräver jag utan vidare – AVSKAFFA FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNA – något mer rättsvidrigt får vi leta efter. Det är enda gången en jurist fullständigt ignorerar den svagare sidan till förmån för myndighet och makt. Jag vet inte en förvaltningsdomstol som ställt sig på en svagare parts sida eller läst och tolkat den lag som socialtjänsten hänvisar till.

Rättsväsendet skall ligga under det traditionella rättssystemet med rätt till advokat, ombud, undersökning och granskning. Med rätt att också pröva motpartens argument. I dag är förvaltningsdomstolarna ett skämt och antingen en slutpost eller karriärstart för domare där den sk överklagande har minimal chans.

Den domare vi hade sa att om ni kan komplettera med mer underlag inom några dagar innan domen faller. Jag sa då vi har rätt att överklaga. ”Jo då, säger han lite hånfullt men kammarrätten förbehåller sig prövningsrätt”.

Det är rättssverige 2012 – jag tycker det liknar en bananrepublik i sociala rättsfrågor.

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill

2 svar till “förvaltningsdomstolen är inkompetent o odemokratisk

  1. Sunkna Sjuhärad!

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5308620
    Marks kommun ska bli årets barnkommun, majblomman… ANN HJERTEN är igång igen, hon som i media litade på socialtjänstemännen i mark så hon skrev under allt utan att läsa på ens….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s