Hallå Töreboda Socialförvaltning hur mår ni egentligen och finlands sak är vår

När socialtjänsten får reda på att ett barn kan behöva stöd eller skydd, är socialtjänsten skyldig att se till att barnet får hjälp. Behovet kan redan i en första kontakt vara uppenbart. Ibland kan behovet vara svårare att bedöma och socialtjänsten måste då göra en mer omfattande utredning. (Töreboda Kommun)

Det staplas sociala frågor i samhället. Ingen risk att man blir utan material. En särskilt inkompetent och dryg enhetschef vid Socialförvaltningen i Töreboda, ifrågasatte två systrar som flytt från fadern eftersom de hotats och kränkts. Ett hedersärende ja, men totalt sett ett socialärende som påminner om många andra i vårt avlånga land. TV 4 Kallafakta hade faktiskt en fullträff ikväll.

Nu har jag ju läst Maria Larssons förslag till omplåstring av Socialtjänstenlagen, den del som skall stärka barn och ungas rättigheter samt en revidering av LVU, (Lagen om vård av unga). Egentligen är det inget nytt under solen, skall ha blivit ska, o bör har bytts ut på några ställen. Däremot står det mycket om respekt för barnet och den unga. Att ta hänsyn till deras uppfattningar och vad de säger.

Alla barn skall om de är mogna, står det i förslaget kunna göra sin röst hörd, om det betraktas som viktigt. Och allt är viktigt när det gäller barn slår förslaget fast. Mindre barn skall kunna uttala sig om de förstår och underförstått om berörd socialsekreterare anser att de klarar det. Utrymme för godtycke från socialtjänsten. När det gäller syskonen i Töreboda verkar enhetschefen inte kännt att socialtjänstlagens del om barn och unga redan föreskriver att man skall ta barn och deras uppgifter på allvar och inleda en utredning. Nej då den självgoda enhetschefen som ”kände sig pressad” tyckte att de skulle knalla upp och beställa tid för de var minsann inget serviceorgan.

Jag hoppas Maria Larssons lappverk till ökad trygghet för barn och unga inom socialtjänsten och återkommer till den, vill bara säga att mycket som står som nytt vilket skall tas av riksdagen är redan gammalt eftersom det finns i lagen idag. Man skall inte man ska. Är inte skall ett starkare begrepp än ska eller är det en modernisering. Bör bör inte och har ändrats lite här och där till ska.

Jag slutar aldrig förvåna mig, det absolut viktigaste inom socialtjänstlagen oberoende om det är gamla eller unga, är tjänstemannaansvaret. Här nämner inte lagförslaget något alls. Det är de politiska nämnderna som skall bli bättre, på vad på att läsa handlingar och eventuellt våga ställa frågor till utredande socialsekreterare.

Nämnderna är i dess nuvarande form lika illa som nämndemannasystemet inom domstolsväsendet. Det är samma inkompetens, brister i kunskap och alldeles för många ärenden som gör att ”lekmannen” låter tjänstemannen lägga sina synpunkter och klubban faller. Politiskt valda har inget juridsikt ansvar och tjänstemännen lutar sig mot politikerna och behöver inte ta ansvar eller bära konsekvenserna av dåligt fattade beslut. Hörde att domstolsväsendet skulle haft utbildning för sina domare i frågor som rörde just barnkonventionen. Intresset var så litet att kursen ställdes in. Det visar på vilket allvar rättsväsendet tar barn- och ungdomsfrågor.

I Törebodafallet lyckades chefen för hela socialförvaltningen erkänna att det nog inte var bra och att de hade gjort fel. Grattis. Det satt långt inne. Sedan gäller det att lära av detta och dra konsekvenserna, som att ta syskonen på allvar om hotbilden från pappan och kusinen. Det är inget hederelaterat ärende det är i mängden klantigt skötta socialärenden i svenska kommuner som vi ser alldeles för mycket av.

Från Töreboda kommuns hemsida: Socialnämnden ger vård och omsorg inom fastställda kvalitetsmål och inom givna ekonomiska ramar.

Eftersom flickorna blev både kränkta och illa behandlade. Inte lyssnade på, tvångshämtades med polis för att ställa sig öga mot öga mot den person som utgör hotet har man enligt FNs barnkonvention åsidosatt deras rätt till stöd och hjälp. Man har inte enligt Barnkoventionen lyssnat på deras berättelse och man har inte agera utifrån deras rädsla. Enhetschefen ser föräldrarätt före barnperspektivet.

Med andra ord borde de få kräva skadestånd av Töreboda Kommun för det lidande de utsatts för. Ett ärende som det här kräver en snabb handläggning och utredning. Enligt Kalla Fakta har det gått 69 dagar utan om att de får veta om de kan bo kvar i det skyddade boendet. Skärpning Töreboda.

En liten undran, om det varit en mamma eller familj som blivit anmäld för misstanke om att barnen inte har det bra, nog hade de startat en utredning omgående.

Glädjande besked en tioåring i Göteborg låstes in på rummet av fosterföräldrarna och de får nu böter och barnet annat fosterhem.

Detta delikata ämne skall jag återkomma till. Men Maria Larsson: Återinför tjänstemannaansvar. Inför rättssäkerhet för barn. Ge barn obligatorisk rätt till juridiskt ombud. Det brister i kommunens säkerhetstänkande vad gäller barn.

I uppföljningen av programmet erkände Töreboda att de gjort fel och att man skall ta itu med problemet. Men tro mig om inte samtaleten varit bandade hade man nekat till det som skett. Med andra ord möten med socialtjänsten skall ske i bandade former.

Finlands sak är vår, nu går de finska krigsbarnen (Riksförbundet Finska Krigsbarn) ut och kräver utredning och ersättning för en vanvård de utsattes för i Sverige som krigsbarn. Av de 70 000 barn som kom hit och fick  många aldrig någon familj utan hamnade på sk uppsamlingshem, barnhem. Flera av dem vittnar om våld, övergrepp och i ordets bemärkelse vanvård, men de omfattas inte av en ersättning som regeringen inom kort fattar beslut om i riksdagen. I Vanvårdsutredningen står det att Samhället skall ha ansvar för alla barn oberoende om var privat eller officiellt placerade. De finska krigsbarnen placerades privat men det svenska samhället hade tillsynsansvaret.

Problemet är att det var finska staten som skickade iväg barn till Sverige, så frågan är tudelad. Det finns ett ansvar från såväl Finland som Sverige. Med andra ord ska de bägge länderna mötas för att diskutera hur man kan lösa frågan med de finska krigsbarn som for illa i Sverige. Det är man skyldig dem och deras anhöriga.

Jag inser att barnperspektiv är något som är bra att tala om, men fruktansvärt svårt att genomföra i praktiken. Så kommer det att förbli så länge vi har tjänstemän med grund utbildning, godtycklig hantering, tyckanden och privata värderingar i utredningar handläggningar vad gäller barn och unga.

Kalla Fakta, Kalla Faktastudio, SVT

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill

Ett svar till “Hallå Töreboda Socialförvaltning hur mår ni egentligen och finlands sak är vår

  1. Tack för att du uppmärksammar finska krigsbarnens situation, särskilt i samband med vanvårdsutredningen, hur de inte räknas med. Ser framemot den film som skulle visas på tv för att dra svenskarnas uppmärksamhet till denna fråga, där Sverige för länge fått stå som enbart hjälte, räddare.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s