Alla barn är rika utom de olika för de kan inte….

Fattigdom är avsaknad av eller knapphet i resurser för en individ, grupp eller nation. Begreppet kan vara absolut eller relativt. Relativ fattigdom avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupp eller stat, och ser därmed till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom och hur fattigdomen i ett samhälle utvecklas; trots att medborgarnas absoluta fattigdom minskar, kan den relativa fattigdomen öka, genom exempelvis större löneskillnader något som kan mätas genom en jämförelse mellan olika inkomstgrupper.

Det här borde Janne Josefsson och BRIS Kattis Ahlström läst innan de uttalade sig i TV. Kattis Ahlström säger på fullt allvar att man inte förstått begreppet fattigdom, vilket får mig att undra vilken skola hon har gått i och vilken svensklektion hon missade i skolan. Att inte kunna redogöra för skillnad mellan absolut och relativ fattigdom är en språklig malör som en BRIS ordförande borde skämmas över. Janne Josefsson hade å andra sidan inte en tanke på att redogöra för begreppen utan ville bara bevisa att om en familj har 12 000 kr i månaden innan hyran är betald så är man inte fattig.

Jag är inte emot att man granskar företeelsen fattiga i Sverige, men däremot hur det gjorts. Barn i relativ fattigdom går inte ut och talar om för vare sig dig eller sina kmarater att de är fattiga, inte har råd. Men de hör ordet – det har vi inte råd med. Och lär sig att acceptera minigränsen. Människor dagligen arbetar med gruppen fattiga i Stockholm, finns inom kyrkan, välgörenhet. När biståndet från soc inte täcker det nödvändiga eller blir avslaget återstår kyrkan och välgörenheten. Janne J kanske skulle ha besökt Gula Änglarna i Stockholm som jag följt några år. Från början var det mest hemlösa män och kvinnor, för att sedan blandas med kvinnor (ensamstående med barn) vars vardag inte gick ihop och som behövde hjälp för det som Janne J med sin höga inkomst knappast behöver fundera över.

Om du inte har socialbidrag är varje läkarbesök för en låglönefamilj en tärande kostnad. Det är de fakto inte de lägst avlönade som köar inom sjukvården, för 250 kr är i princip två dagars matranson. Som exempel. Mediciner hämtas idag inte ut just för att människor som inte har socialbidrag helt enkelt inte har råd. När jag var barn sades det att fattiga barn var magra, men i välfärdsfattigdomen kan barn vara överviktiga till följd av dålig kost som är en följd av familjens obefintliga ekonomi.

I spåren av Uppdrag Gransknings grävande att Sverige inte har fattiga barn eller familjer ropar nu alla från Maria Larsson (KD) till Anders Borg (M) där ser ni, vi har inga fattiga. Anders Borg (M) vill dessutom sänka socialbidraget för att det är för högt.

Men samma politiker tycker inte att lägstalönen skall vara i den nivån att man kan leva på den. Vi ska arbeta men nödvändigtvis inte kunna leva på lönen.

Det som oroar mig i den här formen av populistiska program är trovärdigheten idet som varit och det som kommer. Hur skall Uppdrag granskning kunna ta upp sociala frågor, tex barn som far illa för om vi skulle vända på det och fråga barnet ”far du illa” så säger inte barnet det. Kontentan blir att inga barn far illa i Sverige.

Kattis Ahlström har nu bytt fattigdom mot utsatthet. I så fall tycker jag att Kattis Ahlström skall ta reda på vad utsatthet är. För ordet handlar om risk. Barn i missbruksmiljöer är utsatta, barn i familjer med våld är utsatta, men nödvändigtvis inte fattiga.

Janne Josefsson du kanske skall lämna över Uppdrag Granskning till någon mer kunnig och insatt person. Vill minnas att du växte upp i social fattigdom, något som du berättat om. Men den tiden har du kanske glömt. När man glömmer sitt ursprung och sin historia och motivet till det man sysslar med är det dags att sluta.

I chatten efteråt hyllas Kattis Ahlberg för att hon var självkritisk och Janne Josefsson instämmer. Sjävklart inom skrået är vi alltid du och bror, du och Syster. Däremot ifrågasattes Susanna Alakoski som jobbat både inom socialtjänsten och själv upplevt barnfattigdomen. Vilken fattigdom har Kattis Ahlström upplevt. Jag har aldrig riktigt förstått hennes ordförandepost i BRIS, på vilka meriter mer än att hon är känd och journalist. Och möjligen politiskt korrekt.

Daniel Swedin AB, ”Josefssons slutsats är självklar. Det finns ingen riktig fattigdom i Sverige. Vi har det ju inte som i Afrika. Fredrik Reinfeldt har redan gjort det där. I somras kritiserade FN:s barnfond Unicef Sverige för att låta barn falla djupare i fattigdom än vad man gör i jämförbara länder.n”Om man ser till absolut fattigdom har ju många andra barn runt i världen det väsentligt fattigare än vad svenska barn har”, sa statsministern.”

Aftonbladet skriverRelativ fattigdom är alltså ett mått på ojämlikheten i ett samhälle – och den har ökat drastiskt i Sverige. Även om hushållens inkomster de senaste åren har stigit generellt, så har klyftorna mellan den fattigaste tiondelen och övriga grupper blivit allt större. Om detta är SCB och Rädda barnen/Tapio Salonen överens. Fattigdom är mer än siffror. En heltäckande bild som innefattar de mellanmänskliga aspekterna får man i den nyutkomna antologin Fattigdom utan gränser (Carlsson). I ett klargörande kapitel berättar Hans Swärd, professor i socialt arbete, om olika fattigdomsdefinitioner, synen på de fattiga, om forskning, orsaker och åtgärder.”

Jag instämmer man borde ha läst på innan. En av mina vänner jobbar med film och säger att bra manus är grunden till en bra film. Jag säger ett bra manus till ett program är grunden till ett bra program.

Andra bloggare på temat : Högbergs tankar, Belamrad

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro

19 svar till “Alla barn är rika utom de olika för de kan inte….

 1. Och alla dom vanliga människor sam varken har 23000 eller 10000 kvar när hyran är betald. Är dom urfattiga då? Pensionärer t.ex. Det finns inga fattiga barn i Sverige Punkt slut.

  • mig veterligt finns inga som har 23 000 kvar av den grupp du talar om. det handlade om en familj med fyra barn och inte att de hade det kvar när allt var betalt. kolla upp innan du skriver

  • Läs det här
   ”Lagen har sina blottor.
   Hund får de fattiga ha.
   De kunde väl skaffa sig råttor,
   som är skattefria och bra.

   Nu sitter folk i små stugor
   med dyrbara hundkreatur.
   De kunde väl leka med flugor,
   som också är sällskapsdjur.

   Kommunen bara betalar.
   Det måste bli slut på, ithy
   att annars köper de valar,
   fruktar herr Åleby.

   Något måste beslutas.
   Hundarna skjuts! Inte sant?
   Nästa åtgärd: De fattiga skjutas,
   så spar kommunen en slant.”

 2. Ovanligt krångligt sätt att diskutera inkomstfördelningen i
  Sverige. Men den är ju mer sammanpressad än i något
  annat västland. Fungerar ekonomin med ännu mer
  sammanpressad inkomstfördelning?
  F ö är det avsiktligt som BRIS och de övriga underlåtit
  att använda begreppet rel. fattigdom. På så sätt får
  ju budskapet bättre verkan.

  • ja det är krångligt men viktigt att ha sakbegreppen klara när man går ut i ett TV program. dessutom luktar det lite i mina ögon kolleger kliar varandra på ryggen. Att använda fattigdom får genomslagskraft, men jag tror svensken i gemen förstår skillnaden mellan afrika och västvärlden. fattigdom finns i USA världens rikaste nation o den är synligare än i Sverige. Men vår fattigdom är skuldbelagd och fylld av skam därför försöker de flesta att utåt sett verka som alla andra

 3. Natuligtvis skall ingen behöva lida, men det är skillnad på att inte ha råd att åka på semester och att inte ha råd att äta sig mätt. Jag växte själv upp under knappa ekonomiska förhållanden, vilket innebar att vi fick ärva kläder att det syddes lappar på knän istället för köptes nytt. Att vi aldrig gjorde några långväga eller kostsamma semesterresor mm. Jag skulle däremot ha mått dåligt om jag blivit utpekad som ”fattig”, det hade känts som en tyngre börda att bära än avlagda kläder. Vi fick en god uppfostran och kärlek, något som är mer värt än både mobiltelefoner, surfplattor och semesterresor.

  • det handlar ofta om enklarare saker som att låta barnen komma bort från staden någon vecka under sommaren inte lyxsemester eller sådant som du tänker dig utan det som barn vill o behöver, vatten, sol, natur o annan bild av livet än vardagen

 4. UG definierade tydligt och begripligt för alla vad de skulle granska dvs sanningshalten i välgörenhetsorganisationernas propaganda. De tre ”vita kvinnorna” höll inte måttet: de slirade ordentligt med sanningen och lurade oss alla, inklusive Juholt och sossarna. De +240,000 svältande och frysande barn gick inte att finna trots flera idoga försök. Detta är fakta i målet vi inte kan bortse ifrån. Det påstås INGENSTANS i UG-programmet att det inte finns barn eller andra med knappra resurser i Sverige men det är en HELT ANNAN diskussion.

  Om du har VERKLIGA exempel på dessa ”svältande och frysande barn” så tycker jag att du skall ta kontakt med Janne J: jan.josefsson@svt.se
  Han lovade att ta med ALLA sådana exempel i kommande program under chattandet med tittarna efter sändningen. Upp till bevis!

  Det relativa fattigdomsbegreppet är vilseledande. Det är mycket vettigare att titta på vad folk EGENTLIGEN har dvs i absoluta tal. Kör annars iväg alla riktigt rika barnfamiljer från vårt land så sjunker den relativa fattigdomen som en sten. Frågan är om det blir bättre då för oss alla inklusive de fattigaste barnen. MVH Karl

  MVH Karl

  • du som har alla lösningar varså god jag jobbar med marginalmänniskor dagligdags du kanske vet bättre.

 5. Berit Emanuelsson

  Bra skrivet Anne!Den största bristen i gårdagens UG var att Tapio Salonen aldrig blev tillfrågad om den statistik som RB,Bris och majblomman lutar sig mot när de redovisar sina siffror!Detta faktum gör att man undrar över anledningen till reportaget?Vems ärenden springer Josefsson?

 6. Anne, lyssna på SR P1-morgon. Lyssna mycket noggrant på Tapio Salonen
  Programmet heter ” Frågan om barn inte kan äta sig mätta i Sverige”!

 7. Diskussionerna efter UG om relativ kontra absolut fattigdom behöver förtydligas. Grundfrågan är vad som är mest angeläget, Vänsterdebattörer hävdar att minskad relativ fattigdom är viktigast. Borgerliga debattörer hävdar att minskad absolut fattigdom är viktigast.

  Inkomstskillnaderna har utan tvekan ökat sedan nuvarande regering tillträdde. Det beror främst på jobbskatteavdraget som gett den förvärvsarbetande befolkningen högre inkomst och därmed höjer medianinkomsten. Det medför att de som endast har låg pension, försörjningsstöd, sjukpenning eller A-kassa blir relativt sett ”fattigare” även om deras inkomst inte minskat. Är detta acceptabelt?

  1. Ökad BNP i Sverige sedan S startade ”folkhemsbygget” i mitten på 1900-talet har medfört att Sverige blivit rikare och att fattigdomen i Sverige minskat. Fortsatt ekonomisk tillväxt leder till att denna utveckling fortsätter.
  3. Antag att regering och många nationalekonomer har rätt i att jobbskatteavdraget stimulerar ekonomin vilket i förlängningen gör att landet blir rikare.
  4. Antag vidare att den ekonomiska tillväxten fortsätter att minska den absoluta fattigdomen.

  Avgörande för hur man ska se på detta är om man litar på att nationalekonomerna har rätt. Tror du att dom har fel?

  • jobbskatteavdraget har redan underkänts av ekonomerna, men du står för din uppfattning o jag för min

 8. där jg bor är70% invandrare, de har fina (begagnade) aldrig äldre än 10år,Barnen har elbilr/mc, alla uteleksaker . VAD säger jag till min dotter när hon hälsar på. Nu är hon så gammal, så hon förstår att jag är arbetslös sen sista nov.Men, frågan kommer ändå ibland. Varför har dom allt det där. Jo du och jag betalar. Jag är arbetslös sen 30 nov, har inte fått från A-kassan än, måste låna pengar privat , Sedan ser jag hur vissa bara kastar bohag, för de har lärt sig att de får nytt av soc. Jag hatar SD och deras filosofi, men vetef-n vad jag gör nästa val.Varför ska nyinvandrare gå före infödda (oavsett föräldraland).Jag har arbetat med inv. och svenskar, alla är samma skrot och korn, de flesta kornen är bra, men, sen kan det ju komma lite skrot med. Men igen, de får pengar om de dyker upp på SFI och lär sej svenska. SFIär ett stort skämt (jag vet och kan bevisa), men det är väl som
  att svära i kyrkan för kommunerna får ju pengar för det. MVH Kent E. (kengen)

  • vet du Karl ja tycker skjuter de dåliga föräldrarna och tar barnen i din o samhällets vård, sedan kan du avskaffa barnorganisationerna. sedan är det väl bra, möjligen kan du avskaffa det storsinta socialbidraget också. varför inte tält och getton till människor son inte passar in. gärna staket runt så att samhället kan ta betalt för tittarna.

  • Jag tror nu inte alla är arbetslösa i din omgivning, om barnen har saker beror det kanske på att de prioriterar barnens leksaker. Jag är arbetslös också och i mitt hus bor många invandrarare varav alla arbetar. de har nya bilar ja..sedan är det faktiskt så att inom vissa invandrargrupper hjälper man varandrad. tex när svenska banker säger nej till lån finns interna lösningar just för att folk ska komma igång. om du tycker att svenskan skämt etc måste du jus kriva o klaga hos regeringen eller vad vet jag. allt blir bra bara du röstar på SD de har den slutliga lösningen, bygg murar kring Sverige. Sedan kan du gå o diska på pizzerian för 30 kr timmen eller städa på Mc Donald för ungefär samma belopp nattetid.. finns massor av bra jobb med bra lön.

 9. Anne,

  Nej, jag har absolut inte ”alla lösningar” men med vilseledande propaganda á la ”de vita medelålders damerna” i de tre välgörnehetsorganisationerna löser vi inte de fattiga barnens problem. Damerna i fråga och deras kollegor kan inte heller vara intresserade av att fattigdomen avskaffas ty då skulle även grundplåten för deras existens försvinna. Det är beklagligt och upprörande att politikerna i riksdagens socialutskott -oavsett partifärg!- svalde okritiskt deras falska argument.

  Och tänk det hemska: ÄVEN JAG har erfarenhet av marginaliserade männniskor! Jag har sett alltför många gånger att mera resurser (= pengar) ofta innebär att föräldrarna köper ännu mer alkohol, cigaretter eller knark för pengarna iställer för att satsa på sina barn. Det hjälper föga med högre bidrag om detta slösas bort på ytterligare missbruk dvs resurserna kommer inte barnen till del. Denna problematik måste vi komma till rätta med först. Politikens fokus borde vara att hjälpa barn till missbrukande föräldrar. Den nuvarande lagstiftningen begränsar – tyvärr! – samhällets möjligheter alltför mycket vid tvångsomhänderrtagande åtgärder. Vi ingriper alltför ofta, för sent pga lagstiftningen. MVH Karl

 10. Anne,

  av din kommentar kan jag bara dra en slutsats: jag har slösat bort min tid här på din blogg. Av dina svar att dömma är du ju inte på något sätt intresserad av att på ett konstruktivt och SERIÖST sätt befatta dig med frågan. Lycka till. MVh Karl

  • Karl beklagar men jag blir också trött på alla slitna argument om att dte är intevandrarnas fel, det är den gruppens fel, några tyckte att pensionärerna bord få mer än barnen etc etc…det den här debatten som UG startade var inte bara kritik mot organisationerna utan att sänka hela frågan om barn och barnfattigdom. Om vi säger att närmare en halv miljon barn bor med en missbrukare i sin närmiljö, släkt, förälder etc..skulle säkert ett program kunna sänka det också genom att fråga barn ”dricker din pappa eller mamma eller annan i din omgivnng”…vad jga menar är att ställa frågor är en konst och kan bevisa det mesta om så är. jag tycker det saknades fakta i UGs inlägg, det var för mycket Janne Josefosson tyckanden som styrde etc. Ingen är tvingad att läsa mig eller det jag skriver men ärligt ibland blir jag trött på gnället

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s