Fagersta Kommun har vana att kidnappa barn

Agneta Lennartsson socialsekreterare i Fagersta utmärker sig igen, visserligen skall hon sluta i juni men skadorna efter hennes framfart i yrket är en skandal. Förutom att hon tagit tre barn från en fullt fungerande familj, förstört livet för de tre barnen och utsatt en av dem för direkt fara genom att placera en av dem i ett familjehem som borde svartlistas. Har hon lyckats ta barn från ensamstående kvinna vars enda ”brott” är att hon är ensamstående mamma.

Kvinnan i fråga hade kontakt med Agneta Lennartsson i sin hemkommun som barn där Agneta omhändertog samtliga syskon utom kvinnan. Agneta ansåg att kvinnan skulle vara kvar o ta hand som sina föräldrar. Idag använder Agneta kvinnans barndom som argument för att ta hennes barn. Exakt samma beteende har skett i en annan del av Sverige och begrepp som jäv verkar vara ett ord som saknas i Agneta Lennartssons vokabulär.

Satt på ett seminarium om hur socialtjänsten skall kunna fungera för utsatta barn när socialtjänsten fungerar allt sämre. Att det är hög omsättning inom yrkeskåren och att i snitt jobbar en socialsekreterare i 2-3 år. Det kan ju tolkas som att de inom yrket som har ambitioner att utföra ett bra o rättssäkert jobb ger upp medan andra inom yrket saknar både moral och etik. I Agneta Lennartssons fall verkar etik och moral vara ord som inte heller finns i hennes språkbruk.

När man berättar om Fagersta tror folk att man är galen, så kan det inte vara. Jo då precis som i Borlänge  ”Socialsekreterarna Sofia Nylén och Sofia Borgström utmärkt sig för samma grannlaga arbete i att förstöra en familj”. Eller socialtjänsten i Jönköping som medverkar till att vårdnaden av barnen går till en man som misshandlat mamman och under år utsatt henne för psykisk misshandel. Farsta Socialförvaltning som hindrar Robert Rebell att träffa sin son och som behandlar Robban som en kriminell farligt förälder.

Historierna om övergrepp inom Socialtjänsten kanske är få i förhållanden till att de inte ingriper i fall där de borde gripa in, men varje felaktig hantering är ett steg i att skapa en ny grupp av barn som en dag kommer att kräva samhället på upprättelse inte för att familjehemmen varit dåliga utan för att kommunerna upprepar samma beteende som under den sk vår tid.

Bra familjehem är en bristvara. Jag vill tro att de flesta familjehem är bra även om familjehemspappan tar bilen och jagar en pojke i rullstol, vilken är placerad i familjen. Eller familjehemmet i samma område som misshandlar barnen utan att socialtjänsten bryr sig. Nu tycker ni att jag är osaklig, att något fel måste det väl vara på de här biologiska familjerna, men problemet är att det inte är det. I de fall jag tar upp och som troligen bara är början eftersom det finns fler fall samlade på andra håll, är det socialtjänsten som gjort fel och som inte tillerkänner sig att göra misstag. Det tragiska är att svenska media inte bryr sig i barnfrågor eller barn som far illa, inte ens dör. Barn som mördas har fortfarande ett visst nyhetsvärde för tidningar och TV men för övrigt är fosterbarn som Sofia Rapp säger fjärde klassens människor.

Fick höra av en person från England som studerat svensk socialvård, att om detta skett i England hade tidningarna skrivit varje dag och granskat fallen. Må väl vara att engelsk press är lite av hyenor, men det här fallet önskade jag lite mer av detta inom svenska medier. UG kunde inte ta upp Doniafallet eftersom det inte var säkert att familjehemmet gjort något fel i samband med hennes död. Men man kunde ta upp Joakim Frimans  fosterfamilj, ringa ”fosterfadern” redogöra i detalj för vad som hänt, detta trots att mannen aldrig blivit dömd.

Låt mig säga att det UG som lyfte frågan om vanvården efter 1980 var bra och seriöst gjort, men jag hade önskat att det funnits lite av det modet att också granska Doniafallet.

Nåväl jag fortsätter väl att med jämna mellanrum skriva om de här frågorna och låta berörda tjänstemän hängas ut med namn liksom på sikt också de familjehem som inte borde få vara familjehem. För enda chansen att skydda barn från undermåliga familjehem är att hänga ut dem. Jag er också en känga till granskningsenheten vid Socialstyrelsen i Uppsala som anser att fall som varit upp i Kammarrätten är juridiskt säkerställda varvid man inte behöver granska de ärendena för felaktig hantering.

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro, Uppdrag Granskning

 

 

5 svar till “Fagersta Kommun har vana att kidnappa barn

 1. enskild svensk medborgare är nästan laglös gentemot en svensk tjänsteman

  det finns för många galningar,psykopater , pedofiler och narkomaner anställda på kommuner som bryr sig för det mesta för sina egna bonusar.Tänk,varför på kommunerna anställs bekanta, släktningar och andra korrupta. De riktiga normala socialsekreterarna som vill inte samarbeta med psykopater och med kommunala jävlar , mobbas troligen ut från arbetsplatserna. Kommunerna är för små och för korrupta, mobbning och diskriminering, samt barnmisshandel bestraffas sällan i Sverige,om tjänstemn utövar det där.Korruption och mobbning genomsyrar kommunerna. Om någon viktig person hatar sin granne, då granne kan hamna på psyk.kliniken,drogas ner och barnen hämtas till pedofiler med socialsekreterarnas och slktningarna från polisen hjälpen. Nu så som på gamla goda tider.Inget förändrades avsevärt.Svensk demokrati är fortfarande i sovjet-diktaturstadiet.

 2. Kitty Jansson

  Inom sin yrkesroll är Agneta Lennartsson en mycket farlig individ. Hon tar till varje medel om hon inte får sin vilja igenom.

  Agneta lennartsson gick till och med så långt att hon polisanmälde mig för mordhot efter ett möte på grund av att det gick mot hennes vilja.

  Hon fick med sig Helena Berggren som inte var närvarande samt Jan Tyllström som satt kvar på stolen i rummet när jag tillsammans med min äldsta son gick ut genom dörren.där jag kände att något knuffade min nacke/rygg och jag snubblade och for fram mot trappen. När jag vände mig om såg jag Agneta Lennartssons arm&hand i luften och mötte hennes kolsvarta blick. Hon slängde igen dörren och jag blev mycket rädd och chockad och gick tillbaka till dörren o ringde på för att fråga vad hon ville men ingen öppnade. Tyvärr polisanmälde jag inte henne och det jag hade som bevis var mitt inspelade band samt min äldsta son som vittne. Det jag gjorde var att ringa ner till polisen nån dag senare i Sala där jag bad om hjälp och råd för att få med mig en person, gärna en polis vid nästa möte när Agneta lennartsson var närvarande för min rädsla mot henne, så hon inte skulle anfalla mig igen. Polisen var inte mottaglig för den önskan och jag fick befara att denna kvinnliga polischef för enheten var mycket otrevlig.
  Agneta lenartssons polisanmälan mot mig lades ner men det har gett mig svårt att tro på rättvisan och rättsväsendet. Jag gjorde en motanmälan samt en överklagan för att hon utsatte mig för detta och de lades ner också fast jag hade både det inspelade bandet och vittnen.

  Ca 5 månader efter denna incident slutade Agneta Lenartsson och Helena Berggrens korta karriär på 1 års anställning slutade sin tjänst i Sala Kommun och jag förstår inte att dessa människor får vara kvar och arbeta som socialsekreterare och varför de fick sluta framgår inte.

  Helena Berggren var inte ens intresserad av att göra en egen utredning utan hon hänvisade allt sitt material o historik som hon har fått av Agneta Lennartsson, pappan och farmor.

  Det jag skriver finns dokumenterat genom inspelade samtal där man klart o tydligt hör hur Agneta Lennartsson säger att alla på min sida ljuger som inspelade band, läkarintyg samt skriftligt intyg från den kvinnliga akutläkaren i Västerås samt dok. från tingsrätt
  Samt att Agneta Lennartsson påstod att psykologen som min son fick gå till och prata med hade fel i sin inställning/utlåtande och att sonen skulle ha ljugit för alla i min omgivning för att göra mig till lags.

  De som känner mig vet att jag inte har den förmåga att manipulera psykolog med flerårig erfarenhet samt den präst som min son träffade och pratade med som var en av nämndemännen i Sala kommun Vård- och omsorgsnämnd förslag vid namn Kerstin Larsson. Jag bor granne med Kerstin Larsson och tyvärr bröt hon tystnads plikten till länsstyrelsen och använde det emot mig (påstod att jag ville hämnas på henne) vid ett annat ärende då hennes hund hets jagade och skadade en av våra getter.

  Nedan är personligt viktigt för mig:
  Rättvisa på rätt sätt utan att stånga sig blodig, barnens rättigheter, att folk ska inser hur det går till i dagens samhälle och att man har ett gemensamt ansvar i samhället gentemot sina med människor och barn.

  Min son bodde de första 6 åren tillsammans med mig och under de 6 år var inte pappan alls intresserad av ett kontinuerligt umgänge med sonen utan det blev intressant när jag fick arbete på annan ort 3,5 mil från Sala 2005.
  2 juni 2006 miste jag vårdnaden med skiljaktighet :
  Nämnde männen Mary karlsson och Bent-Åke Öhrström är skiljaktiga beträffande målets utgång och anför följande. Lika med övriga finner vi att parterna har stora samarbetssvårigheter. Emellertid kan dessa svårigheter inte anses vara så stora att fortsatt gemensam vårdnad om X är utesluten. Det har framgått i målet att X reder sig väl i sin skolsituation i Västerås och X synes har sin fasta punkt i tillvaron hos Kitty N. Att ändra ett sådant förhållande kräver mycket starka skäl och vi kan inte finna att tillräckliga skäl härför föreligger. Vidare har framkommit att X har svårigheter att komma överens med A.E. Pappans sambo. Sammantaget finner vi att den gemensamma vårdnaden bör bestå och att X även i fortsättningsvis bör ha sitt stadigvarande boende hos Kitty.N”

  Agneta Lenartsson har medvetet undanhållit viktig information när t ex. fadern blev mycket aggressiv och kastade sig över bordet för att skada mig vid ett möte januari 2005.

  Fader lovade i tingsrätten att jag skulle få samma umgänge som honom som det står i beslutet ” Umgänge ska ske i samma omfattning och på samma sätt som det skola ske med honom enligt den tidigare domen”, varannan helg brast på en gång.
  Pappan och Agneta lenartsson påstod att det inte fanns något ärende och att pappan har ensam vårdnad och bestämmer, så då fick inte jag någon hjälp med umgänge med sonen.

  Pappan påstod att sonen antingen ville prata med mig eller träffa mig. Hela mitt liv föll isär och jag är ledsen än idag när jag ser min son som jag missat och inte fått stödja i alla situationer under hans uppväxt.

  jag är inte arg eller hatisk mot Agneta Lenartsson efter vad hon har farit fram med lögner o anklagelser mot mig.
  Min son är jag mest orolig för vad han ska ha för inställning till vuxna o rättsväsendet som blivit utsatt för Agneta lenartsson där han säger att samtalen med henne inte existerar i alla lägen och där Agneta Lennartsson påstår att sonenljuger och hon inte kunde redogöra för tingsrätten de tidpunkterna för träffar o samtal, då hon påstod att hon glömt sin agenda hemma eller på jobbet.
  Det jag inte förstår är att hur hon kan missbruka sin position och vad som ligger bakom hennes agerande.

  Jag är inte guds bästa barn för när pappan hösten 2006 efter att han fick egen vårdnad 2 juni 2006 och stoppat umgänget under hela tiden med hjälp av Agneta lennartsson som sa att sonen måste acklimatisera sig hos sin far på grund av att sonen inte är van att bo där, så fick jag inte träffa sonen.
  ca 4 månader senare lät jag vattnet rinna över bägaren och skrek åt sonens far i telefonen att jag skulle skjuta honom och det var tyvärr inte smart för det använde han emot mig och sa att han var rädd för mig. Fadern spelade in på band och jag åkte dit för dagsböter för olaga hot. Jag har aldrig nekat denna händelse men Agneta Lennartsson använder detta i sina utredningar och framfört till myndigheter att jag är en risk för andra.

  Jag har haft otrolig tur att jag är gift med en man som verkligen har stått ut och stötta mig under alla dessa år med vårdnadstvister och kampen för att få träffa min son samt gått med på möten för att få till ett umgänge som Agneta Lenartsson aktivt lagt ner mycket tid o energi åt för att krossa relationen mellan mig och min son.

  December 2010 Pappan fick en Verkställande dom efter förhandlingar på grund av att sonen ringde mig och han skadat foten i skolan. Pappan med sambo var på fest i Stockholm och sonen var själv hemma och skulle senare ev. till pappans syster. Sonen ringde till mig och jag skjutsade honom till C-las i Västerås där de undersökte honom och upptäckte en spricka i foten. Under tiden till Västerås fick jag och sonen ta emot hot från pappan att de inte var bra för mig de här och att det kommer hända mig nåt. Pappan uppmanade sonen att hoppa ut ur bilen när jag stannade på väg till Västerås och springa från platsen.
  Sonen pratade med sin pappa och sa att han tänker sova över hos oss till nästa dag mot pappans vilja.
  Vi skjutsade hem sonen till pappan och där väntade farfar som ryckte tag i sonens jacka slet in honom genom dörren samtidigt som sonen skrek Aj. Farfar var våldsam och vi var maktlösa och kunde inte göra något åt situationen utom att skriva ner händelsen.

  Efter jag skjutsade sonen till C-las i Västerås fick jag inte träffa sonen på flera månader förrän efter domen
  Pappan undanhöll informationen om en resa både till mig och tingsrätten vid förhandlingen.
  Han ignorera domen, for utomlands utan att meddela mig.
  Pappan fick endast böta för att han åkte utomlands utan att tala om det för mig och att han drog in umgänget mellan mig och min son.
  Min son bad sin pappa på flygplatsen att sms:a mig att de var på väg utomlands och att sonen inte fick komma hem till oss som var hans vilja

  Varför har Agneta Lennartsson lagt ner så mycket tid o energi för att stödja sonens pappa som att säga att denna verkställande dom var förödande för pappan.

  Efter semester umgänge Sommaren 2010 bestämde sig sonen för att stanna kvar. Sonen var både i Sala och hemma hos oss med kompisar och han rörde sig fritt. I ca 3 månader bodde han hos oss och jag kontaktade socialförvaltningen i Sala Marie Louise Ohlander för att få komma ner o prata om sonens vilja och gav förslag att få ta med mig en polis o en person till vid samtalet för min egen säkerhets skull.

  Enhets chef Marie louise Ohlander som själv pratade med sonen uppmanade honom att han måste åka till sin pappa och att sonen inte har något att säga till om i detta fall.

  Jag och sonen var till och med i skolan flertal gånger när den började men sonen vågade inte följa med läraren på grund av att han under en annat skede ringde till mig för att bli hämtad på grund av bråk mellan pappan o sonen och sov hos oss.
  Dagen efter när sonen var i skolan ringde de pappan o enligt vittnen drog pappan sonen i armen när de gick till pappans bostad där de vidare körde ut sonen till farmor som bor mellan Sala o Heby och sonen fick inte gå till skolan på någon dag. Agneta Lenartson lade naturligtvis in sitt veto och påstod att jag kidnappat och hämtat sonen mot sin vilja.

  Det som är mycket egendomligt är att om det stämmer som Agneta lennartsson sagt att sonens önskan vid ett samtal inför sommarumgänget 2011 var att han skulle bli hämtad av socialförvaltningen när sommarumgänget var slut.
  Varför tar det då ca 2 månader till innan de lägger ett LVU på sonen och sonen vägrar att följa med vid hämtningen med polis som tar över 4 timmar på grund av sonens vägran att föras tillbaka till ett familjehem/placeringshem. Familjehemmet var hos farmor och delvis besök hos EURENII MINNE I Stockholm för samtal.

  Vid hämtningen: Varför rusar Helena Berggren desperat in i vårat hem med skitiga gummistövlar och tar sig fram till trappen och säger till sonen att pappa bestämmer och att han inte får vittna mot Agneta Lennartsson samt att sonen inte har något att säga till om.
  Jag anser att maktmissbruket varit framme igen och att det användes för att skada sonen och tvinga honom tillbaka till en plats mot hans vilja

  EURENII MINNE I Stockholm har inte träffat mig och pratade aldrig med mig utan bekräftade Agneta Lennartssons historia men i deras papper pratar inte sonen mycket och enligt Helena Berggren så skulle pappan få en chans att komma närmare sin son o bygga upp relationen mellan dem två.

  Under dessa 4 timmar är min son mycket ledsen. han pratar både med polisen i enrum, psykolog och min äldsta son och hans vilja var att få bo hos oss och åka till sin pappa för att träffa sina syskon varannan helg och i veckorna när han går i skolan.
  För oss hade/är sonens vilja det viktigaste och hans vilja varit/är genomförbart men för de hämndlystna Agneta lennartsson i spetsen tillsammans med hans pappa finns det inga alternativ överhuvudtaget än att jag absolut inte ska träffa min son och att de säger att sonens vilja är att inte träffa mig.
  Hämtningen för LVU slutade med att min äldsta son skjutsade in sonen till socialförvaltningen i Sala där han blev lovad att inte sammanföra sig med sin pappa vilket polisen även hörde att soc. lovade honom som de sedan inte höll utan att jan Tyllström senare vände emot oss och sa att sonen kommit in varit glad o belåten och satt sig ner på en stol och sagt ungefär så här ”Oj Oj Oj å jag som ljugit för alla mina kompisar, dom måste jag sms:a nu å berätta sanningen”

  Agneta Lenartsson har anmält mig för egenmäktighet med barn och påstått att jag kidnappat min son. nedlagd ärende och det gick emot henne och jag fick stå ut med ännu mera trakasserier från denna socialsekreterare som skrev i utredningar om mig som jag inte träffat under flera år. Utan det hon har skrivit har hon fått från pappan o hans mamma (farmor) som inte heller har träffat mig under flera år.

  Jag har många gånger rannsakat mig själv och frågat folk om detta som hänt. Vad har jag gjort för fel

  Blodsband är starkare än en hämndlysten socialsekretare som både brukar våld, psykisk våld o maktmissbruk och inte tänker på barnens bästa.

  De här är bara ett axplock av allt Agneta lenartsson utsatt min son för. jag klarar av det men min son vad får han för uppfattning av sin omgivning, myndigheter, rättsväsendet och förtroende för vuxna.

  • Tack för inlägget, ja jag känner till historien o Agneta har förstört livet för många. Just nu vet jag inte vart hon befinner sig,men troligen som konsult någonstans. alla spår som leder till henne emottages tacksamt, vissa ska inte jobba inom socialtjänsten.

 3. kitty jansson

  Nu har Agneta Lennartsson fått jobb i skinnskatteberg
  12 feb 2014 – Agneta Lennartsson tel. 0223-442 75. LSS LSS-handläggare, tel. 0222–451 18. Socialsekreterare, tel. 0222–450 00 (växel). Socialjouren, tel.
  Hur kan man ge en sådan person jobb som missbrukar sin position.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s