Fagersta Socialförvaltning bryter mot barns yttrandefrihet

Med en åsnas envishet driver jag Fagerstafamiljen i min blogg, inte bara för att det är maktfullkomlighet på en nivå jag aldrig upplevt utan också för att man straffar barnen i familjen som inget hellre vill än att komma hem. En förvaltningsrätt i Uppsala som gör alla lagfel som går i ett LVU ärende. För att barnen fråntagits sina mänskliga rättigheter och straffas för att de yttrar sig.

Detta drabbar älsta sonen i syskongruppen som hela tiden ställt frågan om varför de är omhändertagna. Varför han som snart är 15 år inte får prata i rätten eller inför politikerna och där socialsekreteraren rent ut säger att han inte har några rättigheter och att det inte finns ågon garanti ens när han fyllt 15. (finns på band)

En socialtjänst som hotar och anklagar älsta sonen för att han berättar för omvärlden vad han ansåg om sitt familjehem i Västerås där familjehemspappan försökte köra över honom när han flytt från hemmet. Socialtjänsten säger rent ut att man nog kunnat lösa problemen om de tillsammans med pojken o familjen diskuterat problemen. Med andra ord man lyssnade inte på att pojken inte vill bo i familjehemmet Per o Nina Jansson då han kände sig utsatt. Dessutom lämnade de honom ensam med en 17 årig dotter,  när familjen reste till Thailand i 3 veckor. Pojken ville inte åka med.

Pojken fick inte gå i skolan på över en månad, trots detta står det inget i betyget om frånvaron och skolan ringde aldrig o kontrollerade var han fanns. Det var mamman till barnen som meddelade skolan att han inte fick gå.

Barnen får inte ha egna samtal med socialtjänsten utan att familjehemmen finns med. Yngsta sonen får inte prata i telefonen med sin familj utan att familjhemsmamman sitter bredvid och när samtalet inte passar henne lägger hon på luren.

Dottern i syskongruppen tvingas gå till BUP trots att BUP inte anser hon behöver det. I den rapport som BUP i Västerås skrivit finns så många sakfel kring familjesituationen att en psykolog borde ha reagerat omgående. Mamman till barnen beskrivs av Fagersta Socialtjänst som en person med ”Munchausen By Proxy”  vilket såväl åklagare och domstol för länge sedan avskrivit. Trots detta hävdar socialtjänsten i Fagersta att mamman är sjuk. Barn som växt upp en lugn och harmonisk familj, beskrivs nu som att deras uppväxt varit problemfylld.

Älsta dottern utsätts för anklagelser av familjemamman som inte har någon saklig grund och som heller inte BUP anser finns.

Älsta sonen är verbal, påläst, har haft kontakt med BRIS, BO, Socialstyrelsen och lovats hjälp utan att få något stöd.  Han har läst barnkonventionen och socialtjänstlagens områden gällande barns rättigheter. Hans ifrågasättande innebär nu att han placeras på ett HVB Hem för Autistiska Barn i Bollnäs och skall enligt socialtjänsten heller inte få gå i en vanlig skola. Under den tiden får han inte ha kontakt med syskon eller föräldrar utan all kontakt skall ske genom en terapeut.

I Förvaltningsdomstolen hindras älsta sonen att kalla in personer som kan styrka hans beskrivning av uppväxt o familj. Föräldrarna till barnen nekas vittnen som kan tala till deras fördel med socialtjänsten i Fagersta får kalla samtliga tre familjehem och andra personer som styrker deras uppfattning. Senaste ärendet i rätten var ett krav på hävande av LVU men Domaren gjorde en omprövning vilket innebar att man inte tog in några som helst nya fakta. Domaren låter de två mindre syskonens juridiska, advokaten Marie Fredborg ombud uttala sig om älsta sonen trots att han har eget ombud.

Älsta sonen anklagas för att han har kontakt med sociala medier och undertecknad. Vid flera gånger hänvisades till undertecknads blogg i rättssalen. Per Jansson hävdade att han hängts ut med namn vilket han inte gjort tidigare, men nu är hela namnet med, så googla gärna Per för nu kan du nog hitta ditt namn.

De två pojkarnas rätt att använda mobil och internet regleras av socialtjänsten i Fagersta. Utan orsak beslagtogs älsta pojkens dator o mobiltelefon. Det mest märkliga är att det inte finns någon skriftlig redovisning på vilka grunder barnen är LVU:ade mer än en hänvisning till 2:a § i LVU. Att Fagersta Kommuns socialförvaltning ljuger, hittar på uttalanden som skrivs in som sanningar kan styrkas via en del ljudupptagningar som tyder på motsatsen.

Christina Kaloinen har ingen utbildning inom socialt arbete, juridisk kunskap eller andra meriter som gör henne lämplig som socialchef eller chef för Utbildnings o Fritidsnämden. Hon var tidigare socialchef i Heby Kommun, en källa säger att hon ombads säga upp sig. Fagersta Kommun har alltid haft svårt att få kompetenta chefer så Christina Kaloinen var enda namnet. Socialsekreterare, Agneta Lennartsson är anställd via ett konsultföretag SooL och därmed finns inga handlingar eller meriter på henne. Hon har även en konsultanställning vid Sala Kommun vilande.

Älsta sonen skall placeras: Inom Rasmus HVB Bollnäs:
Pojkar från 13-18 år med normbrytande beteende, neuropsykiatriska diagonser/symptomdiagnoser. Pojkarnas diagonoser orsakar ofta beteendeproblem vilket exempelvis tar sig uttryck i bristande koncentrarionsförmåga, bristande perceptionsförmåga, bristande uthållighet, bristande empatisk förmåga, stressöverkänslighet vilket kan förorsaka observerbara beteenden såsom svårigheter att hantera skolgången, svårigheter att etablera och behålla sociala relationer, svårigheter att hantera känslor, svårigheter att förstå och förhålla sig till egna och andras känslor, svårigheter att planera, svårigheter att avstå från ritualiserande. Verksamheten tar inte emot ungdomar med missbruksproblem. Åldersspannet för de samtidigt inskrivna kommer inte att överstiga fem år.”

Gårdagens barn vanvårdades på barnhem och i fosterhem. Dagens placerade barn vanvårdas av myndigheter, socialtjänst o rättsväsende. Maria Larsson barnminister se till att dina lagar får tänder och att barns rättssäkerhet liksom rätt till yttrandefrihet blir verklighet och inte bara en massa luftslott. Kommuner och myndigheter skiter i dina lagar så enkelt är det.

Ring o prata med Christina Kaloinen på telefon  0223-442 6, prova gärna Agneta Lennartsson och Sari Korpelin som kan nås via växeln. Fagersta Kommun.

Politiker: Kommunalråd
Stig Henriksson (v)
0223-163 28 (hem)
0223-441 00 (arbete)
070-661 66 10
stig.henriksson@fagersta.se

Det här de politiker i Socialnämnden som inte informerats om det gällande fallet. Alla beslut tas av AU.

Ledamöter

Bequez, Antonio (V)

Berglin, Hans-Åke Berglin (V)

Berggren, Robert (S)

Bergström, Niclas (S) – 1:e vice ordförande

Björk, Lennart (V)

Helsing, Dick (M)

Skagerberg, Helena (V) –  2:e vice ordförande

Sulin, Teemu (V) – ordförande

Svedemo, Majlise (V)

Ersättare

Aden, Mohammad (V)

Carrasco, Nancy (V)

Hellman, Kristina (FP)

Sjöström, Åsa (S)

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro, Uppdrag Granskning

12 svar till “Fagersta Socialförvaltning bryter mot barns yttrandefrihet

 1. jag får krupp. Det är traumatisk text och jag är glad jag lämnade Sverige med den äldsta flickan i alla fall. Den yngsta som de lyckades kidnappa av mej fick det svårt och undra hur det gått med allt annat om vi inte lämnat landet? jag förklarades farlig. Lika så min dotter Donia. Cecilia var hotad med att sättas på låst anstalt om hon rymde till mej och de sa att barnen skulle glömma sin vilja. Donia satt ensam på sitt rum när hästfamiljen var ute. Hon fick även förbereda hästarna så de var klara för ridning för nybörjare och ta hand om yngre fosterbarn så de kom till skolan. Trotts att hon inte fick ta emot besök av en barndoms kamrat som ringt och frågat ett tidigare fosterhem. De menade att de inte kunde garantera kamratens säkerhet? Till andra sa den fostermodern att de förstod att kamraten inte ville hälsa på mer.Hur ledsen var inte Donia för det? Och så fick hon inte ta emot sin saknade syster fören hon var pigg och glad? Har soc börjat tillsätta flugsvamp i sitt öl, så de går bärgschärkargång med familje relationer? Regeringens representanter är verkligen tandlösa när lagen förbjuder dem att ingripa. Hur många barn ska bli förstörda innan någon kan hitta nödbromsen på detta tåg som går i kolisjons kurs med familjers vilja?

 2. Jaa, hej! Tyvärr verkar det som att hela detta LVU-system endast är ett av många redskap för en diktatur. De slummrande folket som tror sig ha frihet som ett slags status quo har genom mind- social-controll förlorat sin andliga filosofiska frihetskamp. Frihet och demokrati måste kämpas för varje minut då det inte är statiskt enär samhället har fortgående förändringar… Tyvärr måste jag också få påpeka att Åmåls kommun redan i början på 90-talet förvägrade erkännandet av både barnkonvention och FN-EU-konvention, detta blev en katastrof inte bara för mig och barnen eftersom andra kommuner kunde tog efter och bröt mot redan ratificerade konventioner… Förutom detta så bryter Sverige dessutom mot konstitutionen grundlagen eftersom så många under otaliga år har protesterat mot övergreppen, dessutom inte enbart inom denna sociala sektorn. Ur ett samhälles holistiska perspektiv med alla brott myndigheterna har på sina ”samveten” kan jag lugnt påstå att en kupp mot oss alla har skett …

 3. Annina Annina

  Vilken obalans det r nr vissa har laglig rtt att ljuga medan andra inte ens har rtten att f sin sak prvad.

  Date: Mon, 24 Jun 2013 23:15:38 +0000 To: annina_annina@hotmail.com

 4. Borde kanske lagt in länken som handlar om myndigheters brott
  men nu finns den här ifall det kan vara till hjälp ?
  ***
  https://rexcua.wordpress.com/2007/10/31/politik-2/

 5. samantha widerholm

  Hej, jag blir helt paff och undrar om de som jobbar på socialen är födda utan empati och förståelse eller blir man hjärntvättad under utbildningen!!
  Jag skulle vilja engagera mig mer och jobba för barnens bästa men vet inte hur jag ska börja. Har skrivit till lokala tidningen men inte än fått svar. Jag önskade att man kunde starta en ”förening” som jobbade som soc men inte med dom. Att ha en annan ”förening” där man kan lita på och hjälpa familjer.
  Finns det någon där ute som vet något? Vi alla vill så gärna göra något åt denna myndighet som ska jobba för barnets bästa (men som har kommit ifrån det). Vart ska jag vända mig till om jag vill hjälpa till!!!???

  • Hej Samanta gå med i Röster för Barn vi jobbar exakt som du vill o vi behöver människor över hela landet. Vi finns på Facebook både som gilla grupp o sluten.
   kram

 6. Ping: Sala-Enköping 5 när Efterlyst får löjets skimmer | RosenRasande

 7. Ping: Ännu ett barn som tvingas bo hos misstänkt förövare… | Suspicio

 8. Hur kan soc få hålla på så här ? Casperfallet i vännäs är ännu ett skräckexempel hur soc sätter vingar på pappan å sonen tvingas mot sin vilja bo där…. Anmälningar mot pappan strömmar in men soc lägger ner….skolan raseras och lss insatser tas bort så vardagen raseras. Pappan vägrar ha nån typ av kontakt med mamman å soc hjälper inte till trots beslut om hjälp att få kommunikation med pappan. Vid 14år sticker sonen från tvångsvården hos pappan å soc nämnden beslutar efter 14 dagar på rymmen att sonen får jourhem som blir famhem å sen hvbhem utan tillstånd att ARB med npf sonens kontakt med omvärlden tas från han å han nekas advokat mamman polisanmäls för mail som sonen skickat. Soc ljuger för nämnden att umgänge inte fungerat trots att många vet att det är hos mamman sonen alltid tyckt att hans hem är…. Varför ser inte soc att pappan använder sonen för att hämnas på mamman då hon lämnade han…. Detta ska ut i media va så säker …..sonen är helt rättslös

 9. Hej
  jag vill prata någon som förlorade ett barn via LVU lagen?
  Mitt barn togs från mig via LVU när han var 5 år och jag hade inte sett honom på 11 år. Jag fick ringa fosterhem en gång per år för att säga Grattis på födesedagen! När jag ringde den 25 JULI 2014, sade mig fostermamma att han förflyttades från de förra vecka, det blev utredning nyss och att det visade sig att mitt barn är autistisk.
  Min advokat hjälpte mig att få utredning från SOS, där det står hur jag var hemsk som biologisk förälder och sedan hur underbara är fosterhem. Sedan det står att mitt barn berättade att han var misshandlat i Fagersta familjehemmet…..Jag såg vid nästan alla umgänge som var två gånger per år på en kaffe i Västerås ca 1,5-2 timme ,mitt barn hade blåmärke men nu förstod jag att alla 11 år han var misshandlat där. SOS vill ändå att han bor där , även där inte finns skola för autistiska barn och att barnet berättade om misshandel.
  SOS tog mitt barn som var 5 år och frisk och jag fick veta av en slump när jag ringde till Fosterhem att han fick autistisk syndrom vid 16 år och var misshandlat i SOS LVU VÅRD! Ändå vill de att han får fortsätter få Vård där och jag får inte träffa mitt Autistiska barn i alla fall!
  Finns någon som hade liknande behandling av SOS?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s