Barn används som vapen för politisk hämnd i Fagersta

Mia och Christoffer är en fungerande och vanlig familj på Bruksorten Fagersta. En liten idyll i norra västmanland med vänsterpartisten Stig Henriksson vid rodret. När vänstern tog över efter år av socialdemokrati och neputism, var det för att folket tröttnat på att inte bli lyssnade på.

Mia engagerade sig i vänsterpartiet, hade bl.a andre vice ordförandeposten i Utbildnings- och Fritidsnämnden. Mia skötte sitt jobb som en politiker skall göra – hon gick med andra ord emot tjänstemännen när hon ansåg att deras förslag var fel. En av de tjänstemän Mia hade kontakt med var Christina Kaloinen, chef utbildnings- och socialförvaltningen.

Vad som hoppades på med ett nytt styre var bla att den gamla traditionen där kommunalrådet i samarbete med chefstjänstemännen fattade alla beslut, och där nämnderna i princip bara nickade och skrev under. Så blev det inte, inom socialtjänsten under det nya styret fortsätter man att verkställa beslut som inte fattats av socialnämnden. Socialnämnd eller AU konfirmerar verkställigheten i efterskott.

Detta reagerade Mia bla emot då hon ansåg att besluten skall fattas i nämnderna innan det blir verkställighet.

Mia hade också en konflikt med Christina Kaloinen angånde om barn på särgymnasiet skulle ha datorer eller ej. Socialchefen tyckte det skulle bli dyrt och hade de verkligen behov av datorer. Politiskt handlade inte frågan om detta utan att alla skolor i Fagersta skulle IT-utrustas på lika villkor.

Christina Kaloinen styr sin avdelning med järnhand och det är vida känt att hon har lite eller ingen respekt för folkvalda politiker. Hon uttalar t.ex att politikerna gör det de blir tillsagda att göra av mig. Det innebär att när förslagen från hennes underställda tjänstemän bara är förslag, gör Christina Kaloinen om dem till beslut som konfirmeras i efterhand av en okritisk och skrämd politisk nämnd.

Då Mia ansåg att de förtroendevalda skulle styra kommunen och inte tjänstemännen, det låter sig inte göras i en kommun där tjänstemän alltid ansett sig stå högre än politikerna.

En numer avgången politiker säger rent ut på en facebookdiskussion att de lät sig styras av tjänstemännen och att det var fel.

När socialförvaltningen i Fagersta får in en orosanmälan över att Mias barn konsumerar för mycket sjukvård, ser förvaltningen chansen att sätta dit Mia. Familjen kallas till ett möte, där barnen meddelas i ett separat rum, att de skall skiljas från föräldrarna med motiveringen ”att det är dags att flytta hemifrån, det gör alla barn”.

När Mia och Christoffer lämnar förvaltningen får de också beslutet om att barnen är omhändertagna enligt LVU, beslutet kom 72 dagar efter anmälan var gjort. Vare sig Mia eller Christoffer hade fått kännedom om vad som var på gång.

Christina Kaloinen är väl medveten om att Mia och Christoffer har ett bra nätverk av släkt och vänner. Att samtliga inkl BUB och skolan anser att familjen fungerar bra. Detta gör att socialtjänsten i den sk BBIC-utredningen inte nämner familjens situation eller de positiva referenspunkter som finns. När familjen och barnen vill kalla sitt nätverk nekas de med att nätverken är för positiva. Fagersta har en sk provlicens och är inte godkända för BBIC.

I stället ringer socialsekreterare Agna Lennartsson till familjen närstående och skriver sedan ner sk uttalanden som skulle ha gjorts av bla barnen farmor, vilket visar sig att att farmodern aldrig sagt. Man gör också sk samtalsredovisningar från barnen där barnen påstås säga saker som inte stämmer. När barnen påpekar detta till Agneta Lennartsson konstaterar hon bara att ”det har ni glömt”.

Hur Christina Kaloinen fungerar  visar när hon ringer grannkommunen Norberg och ifrågasätter en av deras socialsekreterare. Socialsekreteraren är vän till familjen och stöttar familjen då han anser att Fagersta agerar fel. Christina Kaloinen hotar Norbergs Kommun med att samarbetet mellan kommunerna skall upphöra som deras anställda fortsätter lägga sig i deras ärenden. Den berörda socialsekreteraren bor i Fagersta Kommun.

Det enda socialförvaltningen inte försökt med ännu är tvångsskilsmässa. Alltså att pappan får hem barnen om han skiljer sig från mamman. Den sortens metoder är vanliga inom socialtjänsten.

För de flesta låter detta som en sjuk historia där antingen familjen eller kommunen är den sjuka partnen. Socialförvaltningen gör allt för att framställa Mia som sjuk (Munchausen By Proxy) trots att såväl polis som rättsväsendet lagt ner alla anmälningar från socialförvaltningen. Trots detta har Agneta Lennartsson nyligen uppgett till BUP i Västerås att Mia har sjukdomen.

När familjens ombud försöker få fram om jäv i den här affären är det ingen inte ens media som förstår faran i att politiker omhändertar politikers barn i den kommun de själva verkar i. Fagersta Kommun har 13 000 invånare och inom politiken känner alla alla.  Det obehagliga och rättsvidriga i Mia o Christoffers fall är att inte ens förvaltningsdomstolen i Gävle reagerar. De har slentrianmässigt gått på socialförvaltningens förslag utan att ha läst de inlagor och skrivelser som skickats in tidigare. De vägrar också Mia och Christoffer samt barnen att kalla ”vittnen” som kan styrka den positiva sidan hos familjen.

När skall någon börja granska hur socialtjänsten i Sverige fungerar, inte som enskilda fall utan utifrån en helhet. När skall Förvaltningsdomstolarnas inkompetens i barn- och familjefrågor granskas. Och var går gränsen när barn får användas som vapen i politiska vendettor.

Vill bara säga också att svenska journalister har en stor okunskap i de här frågorna och att en liknande händelse i England skulle haft stora rubriker om övergrepp på enskilda männiksor etc.

När hämnden styr en tjänstemannakår

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige,  Uppdrag Granskning

19 svar till “Barn används som vapen för politisk hämnd i Fagersta

 1. Christina Kaloinen tjänar bäst med…, riktigt farligt när fel personer får för mycket makt

  http://fagersta-posten.se/nyheter/1.2024692-sa-mycket-tjanar-cheferna-i-toppen

 2. Jag vet att du tar upp något mycket viktigt här, något som borde få mycket mer uppmärksamhet än vad det får.

  Att leva i ett mindre samhälle, politiker eller ej, gör det naturligtvis extremt svårt att reda ut dessa situationer på ett opartiskt vis. Alla känner alla och det finns både synliga och osynliga kopplingar beroenden mellan många av de inblandade parterna. Den som ska utreda är många gånger långt i från fristående. Till detta kan vi lägga en allmän okunskap och en motvilja mot att tro på det som vi finner obehagligt; inte kan väl den där trevliga mamman misshandla sina barn, inte kan väl den där trevliga pappan vara pedofil… Det blir en soppa av alltihop och de som får ta kostnaden är främst barnen.

  Jag håller helt med i det du säger – det är ett stort problem när man ska granska och fatta beslut i dessa små kommuner. Som du skriver ”När skall någon börja granska hur socialtjänsten i Sverige fungerar, inte som enskilda fall utan utifrån en helhet. När skall Förvaltningsdomstolarnas inkompetens i barn- och familjefrågor granskas.”

  I teorin är det så enkelt.- vem som helst som gått på universitetet har fått lära sig hur man faktiskt genomför en undersökning på ett opartiskt och vetenskapligt vis. Detta används inte. I alla andra sammanhang är det viktigt att man inte är jävig, polisen utreder inte sina släktingars brott och läkare opererar inte sina egna barn. Hur garanterar vi rättssäkerheten i små kommuner? Hur säkerställer vi att barn får de skydd av samhället som de ovillkorligen har rätt till samtidigt som vi inte skiljer föräldrar och barn åt på lösa grunder?

  Första steget måste vara att säkerställa att jäv inte förekommer och att man börjar arbete efter mer vetenskapliga metoder.

 3. det ärju tyvärr inget nytt under solen...

  Vad behövs för att få vårt land att vakna? Jag vet inte, vet ngn annan? Kan vi hjälpas åt?

 4. Det är mycket skrämmande läsning! Tyvärr händer det alltför ofta att samhället sviker den enskilda individen. Jag har själv personliga upplevelser av detta . Tvingades fly och leva under skydd i många år. Jag kämpade ensam som en lejoninna mot alla orättvisor. Du är väldigt ensam i vårt samhälle om något går fel. Vänliga hälsningar, Anna

 5. Leif Otterström

  Sånt här händer över hela Sverige.
  Visst kan det tyckas att små kommuner som Fagersta, Kungsbacka, Finspång är värst men, Skärholmen, Huddinge, Borlänge, Malmö är inte bättre tvärtom. Norrköping fick sin BBIC licens indragen och Finspång skyddar barnmisshandel. I Kinda kastar man ut en pappa till förmån för en drogmissbrukande mamma och i Simrishamn dör omhändertagna barn av vanvård. En del fall som barnen i Mark och föräldrarna i Gävle uppmärksammas men glöms efter bara några dagar för sånt här händer inte mig, det händer bara andra.
  Sverige är fantastiskt eller hur. Svaret är nej.
  Verkligheten idag är en hungrig förälder som säger; ät ni barn jag har ätit. Verkligheten idag är tolvåringar som gråter sig till sömns för att den förälder som vann vårdnadstvisten jobbar natt och den som förlorade är borta för alltid. Verkligheten idag är trettonåringar som driver runt på stan till klockan tre på natten eftersom ingen ser till dom. Verkligheten idag är en förälder som snattar ett par strumpor för att barnen inte ska bli mobbade. Den verkligheten har politikerna aldrig sett. Var femte timma kidnappas ett barn i Sverige, var tionde minut under dagtid är en förälder på väg till en vårdnadstvist. Varje dag förlorar minst 60 barn kontakten med någon eller båda sina föräldrar på grund av att familjerätter, tingsrätter och förvaltningsrätter har en vansinnig tolkning av vad som är barns bästa.Räknar man på en normal årsarbetstid 2020 timmar så tar socialen 10 barn/arbetstimme eller 80 barn/arbetsdag.
  Du skulle kunna göra en serie om socialsverige.
  Plocka ner Sverige kommun för kommun.

 6. Detta är en av anledningarna till varför jag så länge sagt att utredningen och slutliga beslutet borde ligga på staten och inte kommunen. Det finns allt för mycket jäv och hämnd och liknande runt omkring landet.

 7. När människor börjar använda samhällets stödresurser i privata konflikter, ja då är det dags att beväpna sig. ”Stalinism” är tydligen en diagnos, kanske en av de mest fruktansvärda diagnoser som existerar.
  Vill tillägga att varken S- eller V-medlemmar som beter sig på detta sätt är i närheten av sina partiers grundideologier. S stadgar till och med grundideologin i Första Kapitlet ”Partiets ändamål.” medan Vänsterpartiet icke stadgar sin grundideologi(!) men har en gemensam syn om att alla medlemmar är socialister. Båda partier HAR innehållit och INNEHÅLLER personer med ”stalinism-syndrom.” Likaväl i Alliansen är detta fenomen vanligt, särskilt i M. Så det fungerar inte att göra partipolitik av detta. Det är so alkoholismen – en demokratisk sjukdom som sträcker sig genom alla klasser och yrken.

  För att understryka vad socialism är, vilja länka till en sida som tar upp saken:
  https://www.facebook.com/notes/lars-ahlstrom/n%C3%A5gra-definitioner/593650353982177

 8. ”Det är so alkoholismen”
  ”Det är som med alkoholismen” skulle det vara 😉

 9. Farouq Assali

  Hej
  Vad sägs om att kontakta mig så kanske vi kan slå våra kloka huvuden ihop och ordna en manifestation i Fagersta till stöd för familjen utanför soc kontoret!
  Mvh
  Farouq Pappavarför

 10. Jag har tidigare bott i denna kommun allt för många år med 5 barn, efter akut 3-kärls hjärtinfarkt med by-pass och utkastning från Försäkringskassan dec. 2010 så förvägrade de mig försörjningsstöd, jag blev utkastad med de nya sjukförsäkrings reglerna som då började gälla även om jag då var än mer sjukare, efter fått ytligare en till infarkt och medföljande hjärtfel som är för stor risk att operera igen, jag var fortfarande anställd och fick inte säga upp mig för facket, AF meddelade att jag hamnat i moment:22!! det hjälpte inte med Läkarintyg eller något till Fagersta socialtjänst, Socialnämndens Ordförande (V) FD. chaufför på Fonus höll med sin personal Socialchef Christina Kaloinen, Carina Karlsson liksom Stig Henriksson som jag mailade ofantliga ggr. Men tystnaden var total, efter fyra månaders konversation med bönade om mat pengar och hjälp med hyra,6 sorter hjärtmediciner blev jag plötsligt vräkt i det kommunala bostadsbolaget, även om jag några veckor tidigare fått besked att så inte skulle ske!! men nu i telefon när kronofogden stod i dörren meddelades det att de inte kan hjälpa till med något, hela mitt och barnens bohag togs i beslag och har konfiskeras sen dess, jag fick med mig datorn och lite kläder i bilen, det har nu gått lite mer än två år och har inget hört ifrån dem, alla ärvda saker, barnens saker, som sagt hela bohaget sen mer än 30 år tillbaka är konfiskerade? sålda? i det Vänsterstyrda Fagersta!! dem som tidigare kallades ”högerfalang” då Lars Ohly skulle manövreras bort, de har i alla år styrt kommunen tillsammans med Moderaterna, Västmanlands Radio intervjuade den lokala (M) ledaren om det ovanliga samarbetet, men han var så nöjd och kunde inte ens märka någon skillnad på deras moderata politik!! att det kan fortsätta är Socialstyrelsens haveri som rättfärdigat, det är inte värt namnet sen Alliansens hotelser till såväl tjänstemän i stat eller kommuner, försäkringskassor eller läkare, Att Jonas Sjöstedt har dessa klientel som typ Mentors ikoner är helt ofattbart, det är bara att söka på Henriksson Fagersta på youtube.com och lyssna igenom hans förväntningar på marknaden och skattesänkningars budskap, men måste intala mig att Jonas är i ovetande?? Oförstånd?? Gentjänster?? att denna kommun skulle vara någon mer tillgång än andra starkare kommuner för (V) är också myt! då det endast är i ”kommunen de är en makt” i riksdagsvalet 2010 fick de inte mer än runt 8% från kommuninvånarna..

  • Hej hoppas det har löst sig för dig med boendet i vilket fall. vad gäller ditt bohag är de vad jag vet skyldiga att meddela var det finns eller vad som finns kvar. De tog inte dina barn i vilket fall vilket kunde varit en konsekvens av din historia.

  • Fy 17 Christer…. Vad hemskt att läsa att fler än vi blir så taskigt behandlade av socialtjänsten här. Vi hamnade också i ett moment 22… Fast på annat sätt, våra ID kort hade gått ut och min sambo kunde inte skriva in sig på AF, vilket var kravet för att vi skulle få hjälp med utfyllnad. Avslag på ansökan om ID kortet betalt, AF sa att vår handläggare kunde följa med och intyga att sambon var han, då skulle det gå att skriva in sig, men det ingick inte i hennes arbetsuppgifter sa hon. Så vi kom liksom ingenstans, skulderna hopade sig, jag blev till sist så dålig igen att jag inte klarade av att jobba.(är också en av alla utförsäkrade) Försökte att jobba som personlig assistent. Men det var alldeles för tungt för mig och gjorde bara att jag blev ännu sämre. Är sjukskriven nu igen, trots det så tyckte handläggaren att jag skulle vara inskriven på AF sist vi skulle lämna in pappren. Men så var det inte. AF fick lov att ringa dom för att säga att jag inte alls skulle vara inskriven när jag är sjukskriven, dom hade fått läkarintyget månaden innan. Har ny läkare nu, som ska hjälpa mig med en ny ansökan om ”sjukpension” Är idag många gånger sämre än den där dagen då FK tyckte att jag skulle bli sjukpensionär.
   Man blir bollad hoit och dit och ingen tycks bry sig om att man utan familj och vänner hade svultit ihjäl!
   Hoppas att det ordnar upp sig för dig….//C

 11. Ni har tydligen minst ett bestialiskt typfall av omänskligt svin i denna kommun. I Örebro finns det många såna. Jag känner igen det beteendemönster som beskrivs här.
  Jag kan berätta att det rör sig om medlemmar i den moderna fascismen.

  • jag nämner bara några kommuner tyvärr finns det i alla, det gör att bra socialsekretrare tenderar att ätas upp eller försvinna, tvingas slut eller om i norr ta livet av sig.

 12. vill man förresten läsa lite om Örebro fasciststyrda kommun så gå in på ”demensorebro” här i WP.
  Om vänstern har majoritet i Fagersta (kanske läste för snabbt?) så är kommunen av stort intresse för mig.
  Jag är fn ”gävleborgare”.

 13. Det finns för många psykiskt sjuka, psykopater och pedofiler anställda på olika myndigheter och kommuner. Värst att de är korrupta att de är så många.Och att normalt folk är rädda för dem eller så vill inte blanda in sig i deras brott.LVU tjänstemannens tvång och våld mot barnen ska kanske aldrig avskaffas i Sverige,pga.detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s