varför pappavarför !

Det har gått mode i grupper för särintressen. Facebook svämmar över av allt från hata socialtjänsten till  olika sk föräldrasidor. Det jag finner gemensamt är osakligheten och brist på kunskap och helhetssyn. I nästan samtliga fall används barnkonventionen som ett vapen vilket tolkas utifrån beroende på vem som anser sig ha tolkningsföreträde. På samma vansinniga sätt som myndigheterna väljer att tolka den inte för barnen utan för sina egna argument.

Pappavarför är en FB-sida där pappor i skilsmässoärenden hamnat i ett för dem sämre läge än mamman. Jag har full förståelse för pappor som vill dela och ta hand om sina barn och jag tror att i de flesta fall fungerar det. Skilsmässa är inget som barn bidrar till. Separationer är de vuxnas ansvar. Kan man inte komma överens kanske ingen av föräldrarna ska ha vårdnaden, bara för att de ska lära sig samarbeta på ett vettigt sätt för barnets bästa. Barn vill inte ha vuxna som bråkar, förtalar varandra eller hittar på diverse historier för att vinna över barnen. Barn vill inte och ska inte behöva medla i vuxnas konflikter eller vara ett vapen.

Däremot måste man om barn så önskar att inte träffa ena partnern kanske acceptera det. Barn far illa av våld och kanske är det inte så roligt att vara hos en pappa som slagit barnets mamma. Vad ger det för budskap! Om barn upptäcker otrohet i familjen kanske det är svårt att acceptera att mamma/pappa träffar någon annan utanför familjen. Här blir det ofta diskussion om vems fel det är. Barn hör mer än vad vi tror och inte minst känner av känslolägen. Det finns tusen och en orsaker till varför förhållanden spricker, men ge fan i att dra in era barn i detta, säg att tyvärr vi tycker om varandra men kanske inte som det var tidigare. Vi delar på oss för att vi vill att ni barn mår bra.

Om barn bor växelvis eller hur man löser det praktiska är kanske något som också skall diskuteras med barnen. Hur vill de ha det. Deras röst i en skilsmässa är utan värde verkar det som.

Det blir smått patetiskt när en pappa skriver  ”Till alla oroliga mammor där ute Som sagt har jag idag påbörjat min pappa ledighet. Och vet ni vad. Sonen lever ännu. Han har fått lagad mat, torrt i rumpan, sina D-droppar. Han har fått sin välbehövliga vila. Han är avtvättad och ren. Vi har busat och plockat undan efter oss. Och nu skall vi gå ut med hunden på en promenad i vagnen. Så ni ser alla oroliga mammor där ute, även vi PAPPOR kan.”
Är det något herrens under att en pappa kan handla mat, fixa sina barn, ge dem mat och allt vad de behöver! Ingen kvinna skulle drömma om att skriva något liknande eftersom det förväntas att vi skall klara det och att det är en självklarhet.

När en ensamstående pappa dyker upp blir det så gulligt o tänk att han tar hand om barnen…. Ytterst få ensamma mammor betraktas som gulliga o tänk att de tar hand om sina barn.

Vårdnadstvister beror på 1/män som inte accepterar att deras kvinna lämnar dem och fylls av svartsjuka och hat och tar barnen som slagträ 2/kvinnor som överges av sina män och blir så besvikna att de lägger hela problemet på barnen 3/på att det i många äktenskap finns kulturskillnader där framför allt män har svårt att acceptera att deras kvinna går. 4/på att vuxna inte ser sina egna brister.

Barn mår bra av att ha kontakt med bägge föräldrarna, ja men det är inte deras sak att lösa problemen. Barn har rätt att säga nej utan att bli anklagade för att de har tvingats till detta. En fristående part utanför utredningar, föräldrar skulle kunna vara lösningen.

Det intressanta med Pappavarför är att man även säger mammor i samma situation är välkomna. Innebär det då att Pappavarför också erkänner att pappor kan bete sig fel gentemot mammorna. Rimligt vore i så fall att ha en föräldragrupp med intressegemenskap och inte en grupp för särintressen.

Följande gick att läsa i Skånskan.seUnder två års tid ska den 52-årige mannen ha hotat och slagit sina tre barn.
Nu åtalas mannen för grov fridskränkning. Mannen är skild med barnens mamma och hans rätt att träffa dem är begränsad. Barnen, som är 14, 12 och 10 år gamla, berättar i förhör att pappan slagit dem i två år och att det började 2010.  Misshandeln ska skett i mannens nya bostad där han lever med en ny fru.
Barnen säger att de blivit slagna i huvudet och ryggen, fått lavetter på kinderna och blivit dragna i öronen.
Pappans nya fru ska enligt barnen ha sett när deras pappa misshandlat dem, men inte vågat ifrågasätta honom.
Barnen säger även att pappan tvingar dem att göra saker åt honom, som att hjälpa honom med få på sig sina strumpor eller skor, om de vägrar eller gör det fel så straffar han dem genom att ge dem stryk.”

Detta tolkades av pappor på FB som att barnen tvingats ljuga om misshandeln. Trots att mamman i flera år inte invänt mot umgänget med pappan. En 12 åring skulle alltså tvingas av soc etc för att hindra pappan från att se sina barn.

Kan man inte som pappa eller mamma se det befängda i att ständigt förföljas av samhället kanske man inte ska ha barn. Det begås fel -stora övergrepp – Ja. Men att diskutera utifrån att allt är svart eller vitt vinner ingen kamp. Jag är en stor kritiker av socialtjänsten men inser att det finns tjänstemän och politiker som trots allt gör ett bra jobb och tar den hänsyn som krävs. Det finns familjehem som jobbar exemplariskt i att verka för återförening mellan barn och föräldrar. Merparten av alla föräldrar är bra föräldrar, men det finns dem som aldrig skulle ha skaffat barn och där det är rätt att ta barnen.

Barnen har däremot RÄTT till sitt ursprung och biofamilj på sina villkor. Där ska vare sig soc eller andra myndigheter kunna hindra eller som ofta sker -rent förtal av barnens ursprungsfamiljer.

Svenska politiker talar gärna om mänskliga rättigheter i världen, Europakonventionen, Barnkonvetionen men att följa detta i Sverige är inte lika viktigt. Hörde nu att de svenska representanterna i Europadomstolen systematiskt stoppar ärenden som berör myndigheters övergrepp på barn.

Bästa egotrippade skilda föräldrar problemet är inte bara er utan i högsta grad barnens och det utan deras egen förskyllan. Barn har inga rättigheter trots att lagen ger dem det – Barn är prisgivna i kampen mellan vuxna-myndigheter och inkompetenta domstolar.

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige,  Uppdrag Granskning

34 svar till “varför pappavarför !

 1. Du värkar ha stora problem, är du säker på att du vet vad du skriver.

  • Nej jag har inga problem inte heller i min skilsmässa var det några problem. ja jag är säker på det jag skriver

 2. Olga Granlöf

  Vissa saker i artikel håller jag mer om helt och håller! Vissa är jag lite tveksam till. Det nämnd tre ! skiljsmässo- scenario. Det finns fler!! Det vanligaste att människor växer ifrån varandra, hamnar riktig otackt och skilsmässan blir ett gemensamt beslut. Har tyvärr sett allt för många gånger att även vid sådana ‘snälla’ skilsmässor blir tonen helt annan när ena f d träffar en ny partner. Då blir det upprört och man använder barnen i tvisten precis på det sättet du beskriver

  • tack du har rätt. men att parter ev träffar nya måste vi lära oss leva med också o kanske är det sådana saker som måste diskuteras.

 3. många tänkvärda ord och klockrent rakt på sak…..jag vill personligen flytta fokus i vårdnadstvister helt från föräldrarnas behov….till barnens behov och barnens rätt. För krasst, om man tillgodoser det bästa för barnen så har man tillgodosett alla goda föräldrars behov också automatiskt….och den försvinnande lilla del som blir kvar borde kanske inte ha barn från början. Jag är så trött på att barn ska användas som slagträn, eller ses som paket som parterna har rätt till. Alla barn har rätt att få sina behov tillgodosedda….som individer och tänkande och kännande varelser…..ska det vara så jäkla svårt?

 4. Jag tycker i alla fall att pappavarför och andra pappagrupper gör ett kanon jobb och dom behövs, det är svårt nog att få ut vad som pågår bakom soc kulisser. Ge föräldrar hjälp istället för stjälp…

 5. Jag tror det är viktigt att man är nyanserad när man diskuterar vårdnadstvister. Det är lätt att hamna i ena eller andra diket, och just det här blogginlägget är nere och kanar i ena dikeskanten, möjligen som en effekt för att jämna upp det med de pappasidor på Facebook som ligger i andra diket och som blogginlägget handlar om.

  Det är sällan ens fel att två träter. Hamnar ett par i skilsmässa eller vårdnadstvist är båda parter många gånger lika goda kålsupare. ”Han gjorde si, men det var för hon sa så, ja men det var för att…. ” och så håller det på. Det kan vara svårt att komma fram till vad det egentligen beror på. Pappan kan med stöd av pappsidorna på Facebook hävda att det är mammans fel för hon kommer med massa lögner, bara tog barnen och stack och har fått socialtjänsten på sin sida. Mammorna kan med stöd av kvinnojourerna hävda de punkter som du Anne nämner ovan som skäl för vårdnadstvist. Förmodligen ligger sanningen någonstans emellan.

  Jag tycker det är intressant att diskutera vad man kan göra för att minska antalet konflikter och vårdnadstvister och mötas mitt på vägen istället för att ligga i varsitt dike. Jag tror att mycket handlar om attityder till föräldraskap. Mamman anses vara den självklara föräldern medan papporna ifrågasätts. Exempelvis blir en mamma automatiskt vårdnadshavare om ett barn när det föds utan att hennes lämplighet kontrolleras. Samtidigt har pappan inte en enda möjlighet att själv påverka om han ska få vårdnaden eller inte. Oftast får pappan vårdnaden, så då är det inga problem. Men det sänder ändå tvivelaktiga signaler om hur lagstiftaren ser på föräldraskapet. Ett annat exempel där mamman har veto är barnbidraget. Nu föreslår förvisso regeringen att det ska delas och ansvar och delaktighet ska vara vägledande istället för kön när det betalas ut. Tänk att det skulle gå ända till 1 mars 2014 innan jämställdhetsarbetet i Sverige kom så långt. Samtidigt funderar politiker på varför män inte tar ut fler föräldradagar och övergivna mammor funderar på varför pappan drog och barnen är de som är förloraren.

  Nä, för att få bukt med vårdnadstvisterna behöver vi jobba mer med attityden till föräldraskapet. Män ska inte kunna välja hur som helst när de vill vara förälder och mammor måste acceptera att männen tar större ansvar när de väl begär att få göra det.

 6. Vad anser du om en mamma som rymmer med barnet från bostaden utan att meddela vart för att hon inte vill erkänna sin otrohet och med familjerättens hjälp får barnet att ta avstånd från sin biologiska pappa trots DNA och inte kan förklara varför det hatar pappan?
  vad anser du om att familjerätten följer lagar och anmäler rymningen med barnet från barnets adress utan giltiga skäl, och tillika vid tillfällen efter detta använder barnets som utpressningsmedel gentemot pappan för att få sin vilja igenom att minska umgänget även dessa tillfällen uppbackad av familjerätten?

  Har du något bra nyanserat svar som är förankrat i verkligheten och empiriska undersökningar?

  • hej jag försvarar inte kvinnor som beter sig så det har jag inte skrivit. jag har skrivit att vårdnadstvister är svåra o jag instämmer i att rätten inte fungerar som den ska. jag jobbar med omhändertagna barn unga o deras föräldrar, jag anser barn har rätt till bägge föräldrarma. jag har ingen lösning men instämmer i din kritik att använda barn som slagträd.

 7. Korrigerad:
  Vad anser du om en mamma som rymmer med barnet från bostaden utan att meddela vart för att hon inte vill erkänna sin otrohet och med familjerättens hjälp får barnet att ta avstånd från sin biologiska pappa trots DNA och inte kan förklara varför det hatar pappan?
  vad anser du om att familjerätten inte följer lagar och anmäler rymningen med barnet från barnets adress utan giltiga skäl, och tillika vid tillfällen efter detta använder barnets som utpressningsmedel gentemot pappan för att få sin vilja igenom att minska umgänget även dessa tillfällen uppbackad av familjerätten? Att familjerätten ändrar problematiken och vänder fokus från aktuellt ämne till ett helt annat för att slippa göra det de är skyldiga till?

  Har du något bra nyanserat svar som är förankrat i verkligheten och empiriska undersökningar?

 8. Åh så bra skrivet Anne!!!!
  Kramar/ Vassilica

 9. Blogginlägget är vinklad till ”mammornas” fördel.
  ”Pappavarför är en FB-sida där pappor i skilsmässoärenden hamnat i ett för dem sämre läge än mamman. ”
  Nja… Pappavarför är en öppengrupp för alla som vill diskutera barnensrätt till bägge föräldrar, vi har många kvinnor. Tyvärr, är det oftast papporna som kommer ikläm med mammorna och våra rättigheter och lämplighet som föräldrar ifrågasätts utan hänsyn och därför har vi det namnet för gruppen. För många av oss skilsmässan ligger långt bakåt i tiden och som företeelse i sig, separationen, har inte detta större roll i vår föräldrarskap. Det handlar snarare om att kvinnorna använder barnen som slagträ i kampen om pengar, makt, inflyttande och umgänge utan undersökning från samhällets sida.

  ”Barn vill inte ha vuxna som bråkar, förtalar varandra eller hittar på diverse historier för att vinna över barnen. Barn vill inte och ska inte behöva medla i vuxnas konflikter eller vara ett vapen. ”
  Där har du rätt.

  ”Däremot måste man om barn så önskar att inte träffa ena partnern kanske acceptera det. Barn far illa av våld och kanske är det inte så roligt att vara hos en pappa som slagit barnets mamma. ”
  Där har du fel. Varför är det så svårt att ändra ”pappa som slagit barnets mamma” till ”föräldern som slagit den andre”?
  Det handlar inte om statistik. Det handlar om riktiga fall av anständiga föräldrar som blivit falsk anklagade av den andre parten och där av olika anledningar vi blivit i det stora, rättslösa.

  Vårdnadstvister beror på mycker mer än dina tre åberopade skäl.

  ”Det intressanta med Pappavarför är att man även säger mammor i samma situation är välkomna. Innebär det då att Pappavarför också erkänner att pappor kan bete sig fel gentemot mammorna?. Rimligt vore i så fall att ha en föräldragrupp med intressegemenskap och inte en grupp för särintressen.”
  Alla kan bete sig fel någon gång. Och Pappavarför har inget särintresse utan vi står för barnensrätt till båda föräldrar.

  Är man benägen att använda sina barn i egna tvistemål, i syfte att manipulera, kriga, förstöra umgänge med dem eller t.o.m. tidigare barn och relationer, borde man absolut, inte ha barn överhuvudtaget. Tyvärr, dina insinuerande åsikter att detta skulle vara främst en manlig egenskap stämmer inte. Intriger, lögner, och manipulerande är alla kapabla till, men kvinnorna är duktigast i dessa och använder de flitig, precis i dessa konflikter.

  • Var och en har rätt till sin åsikt. Jag nämner tre skäl, ett ytterligare till skilsmässa kan vara att man helt enkelt utvecklas åt olika håll. Att räkna upp alla orsaker känns inte relevant i sammanhanget. Instämmer i att det finns kvinnor som manipulerar etc men inte heller det är kärnan i det jag skriver. Utan snarare att barn skall stå fria från vuxenvärldens konflikter. Jag tycker det är bra att pappor börjar diskutera sin roll och rättigheter som pappa, men kanske skall det också tas upp alla ”pappor” som inte vill ha kontakt med sina barn, det finns ett antal sådana berättelser. Det naturliga är självklart att barn ska ha två föräldrar även om man skiljer sig. Det har jag heller inte förnekat. Debatten går säkert vidare och det är bra.

  • Precis…och om man då skriver om lagen och gör om praxis till barnets focus och barnets rättigheter och ställer föräldrarna vid sidan om kan detta tillgodoses. Jag anser inte att man äger sina barn….och jag som mamma har inte rätt till dem lika lite som pappan har….däremot har mina barn rätt till en trygg relation till SAMTLIGA vuxna som är i dess liv. Detta gäller föräldrar, styvföräldrar och andra närstående. Det fuinns tyvärr allt för många fall där pappan har misshandlat….eller för den delen utnyttjat sexuellt….något alla vi friska tar avstånd ifrån, dessa pappor har trots detta rätt till umgänge och ofta även icke övervakat umgänge….Vi måste få till en kamp från alla oss sunda föräldrar där vi kräver BARNENS rätt…och inte hatar det andra könet. Jag hoppas fler pappor stämmer upp i detta….och att alla friska sunda mammor gör det med. De som inte kan ställa upp på det här….kanske inte skulle ha barn över huvud taget

 10. Och varför inte ta upp alla mammor som inte vill ha kontakt eller något att göra med sina barn? Det finns sådana också.

 11. Mikael Vingård

  Hej Anne! Det var jag som skrev inlägget om ” till alla oroliga mammor” det enda patetiska med detta inlägg var att det behövdes skrivas. Detta pga att vi pappor alltid ifrågasätts som vårdnadshavare och idiot förklaras. Hur många gånger har man inte hört hur skall det nu gå när pappa skall vara hemma med barnet. Eller undrar om han kommer att följa de rutiner som mamman byggt upp. Kan inte en pappa bygga upp fungerande rutiner för ett barn? Vi pappor ifråga sätta hela tiden om vi kan klara av ett barn, en mamma ifrågasätts aldrig på detta sätt. Och när det gäller tvister kring barn eller utredningar från socialtjänsten så är vi pappor i klart underläge. Det räcker med en antydan från en mamma för att en pappa skall bli av med vårdnaden och mista all kontakt med sitt barn, medans om en pappa anmäler missförhållanden hos en mamma så är det för att han vill jävlas. Och då samarbetar han ju inte kring barnen. Då skall han ha mindre eller ingen kontakt med barnen då heller. Alltså win win situation för mammor. Därför behövs dessa pappa grupper som pappavarför för att hjälpa dessa pappor och mammor med dessa frågor. För det finns även mammor i samma situation. Dessa grupper jobbar för både pappor och mammors. Men framför allt barnens rätt till båda sina föräldrar. Det finns ingen pappa grupp som fått statligt stöd, men kvinnojourerna får åtskilliga miljoner. Jämställt samhälle ? Att dessa grupper tagit de namn de gjort beror på att pappor sällan vågar prata om dessa frågor och skäms ofta över den situation de hamnat i. Namnen på dessa grupper är till för att påvisa för dessa pappor att de inte är ensamma. Skillnaden är att vi i dessa grupper jobbar för både män och kvinnor i utsatta situationer och inte som kvinnojourer som riktar sig enbart till kvinnorsrättigheter. Vi jobbar för barnens rätt till sina bägge föräldrar. Men tyvärr så skiljs pappor oftatare från sina barn än mammor. Detta pga att socialtjänsten inte gör opartiska utredningar och vinklar dessa i mammornas favör. Ett barn föds in till sin mamma medans en pappa måste godkännas som pappa för att få bli just pappa. Är detta jämställt? Mammor föds tydligen med en gen som automatiskt innebär att de klarar av ett barn men pappor måste överbevisa att det klarar av att ta hand om ett barn. Det är därför dessa grupper behövs och varför inlägg som mitt måste skrivas. Så läs på innan du ifrågasätter sådant som du ej är insatt i.
  MVH
  Mikael Vingård.

  • I vissa kommuner är det faktiskt tvärtom….och jag säger som jag alltid gjort…låt oss flytta fokus….barn behöver båda föräldrarna. Barnen har rätt till trygga stabila vuxna omkring sig…låt oss bygga kring det istället och sluta käbbla om mamma eller pappa är bäst. Män och kvinnor är olika. Det är bra och båda behövs.

 12. Som socialsekreterare, socialdemokrat och man blir jag bestört över det du skriver. Jag trodde att domstolen var den dömande makten i Sverige inte bloggerskor som går på hörsägen. Jämställdhet vad är det i dina ögon och vad innebär det för barnens rätt till bägge sina föräldrar? Har du hört talas om PAS och umgängessabotage, och har du minsta aning om hur jämställdheten ser ut i de fallen? (för de som inte vet vad PAS är kan läsa en artikel från Psykologtidningen http://iloapp.vladimirluna.se/blog/blogg?ShowFile&doc=1346321120.pdf ) Objektivitet är en hörnpelare i alla fall mitt sätt att arbeta och i min förhållningssätt, och jag kan säkert sätta ihop en kurs i det om du vill, tror det skulle gynna en del. Snabbkursen säger; Om en lögn upprepas tillräckligt många gånger så blir det inte en sanning. Tänk på det. Del två i kursen debiterar jag dock för! 🙂
  Kram (om du inte vill slipper du!) och var snäll och tänk på att spridandet av saker även drabbar de små i förlängningen.

  Vladimir Luna
  Sosse, socionom och farsa

  • hej jag dömmer inte jag diskuterar, vad detta också går att läsa, http://sv.wikipedia.org/wiki/Parentalt_alienationssyndrom
   när det gäller skilsmässor finns också pappor som förtalar o gör ner sina barns mor. det jag diskuterar är varje vuxens skyldighet att inte dra in barn i sina konflikter eller skuldbelägga dem. Barn ska heller inte behöva uppleva missbruk, närrelaterat våld etc. Jag tror inte jag behöver gå i kurs men tack för erbjudandet.

 13. Hejsan, kan inte se att jag ens sagt något om kön överhuvudtaget, det är lika illa vem som än gör det. MEN att förtala och sprida något som kan drabba inblandade barn, då bör man ha ordentligt på fötterna och fundera över vad för eventuell skada man åsamkar de inblandade barnen. Själv skulle jag radera ditt inlägg med beaktande av barnen. Ett åtal som nämns har inget med att någon dömts.
  Håller helt med om att barn inte ska behöva uppleva det du nämner, men barn ska inte heller behöva läsa saker om ens föräldrar som inte har saklig bäring och man bör tänka sig för både en och två gånger innan man gör på det viset så att man dessutom kan identifiera de barnen.

  Då det dessutom är en person som inte är offentlig osv så skulle ju identifikationen av denne dessutom strida mot PUL ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Personuppgiftslagen ) ‘En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.’
  Så mitt råd är; ta bort tråden.

  Vänligaste hälsningar från Luna

  • har ingen tanke på att bort länkar eller trådar, du får väl anmäla mig om det är intressant för dig.

 14. Så att onyanserat svartmåla någon som inte är dömd och låta barnen komma i kläm det bryr du dig inte skvatt om? Ok, säger lite om hur du, som tidigare journalist, tänker, själv anser jag att barnen, oavsett, inte ska drabbas av eventuell hybris från skribenter i att beskriva dem så att de drabbas eller kan identifieras. Och du säger dig värna om barn? Vart är barnens rättigheter i detta då anser du?

 15. Anne Skåner arbetar ideellt med dessa frågor och så vitt jag vet har INGEN blivit upprörd över att hon debatterar om deras situation ännu. Jag är dock övertygad om att hon genast skulle ta bort dessa delar om detta sker.
  Tyvärr vågar väldigt få tala öppet om dessa frågor och det gör att det i vissa kommuner förekommer ett maktmissbruk utan dess like. Män OCH kvinnor kränks och behandlas ruskigt illa. Lagstiftningen som finns som skydd för den enskilde följs inte…..listan kan göras hur lång som helst.
  Frågan är….blir det bättre att att tiga om det? Eller….behövs någon som Anne som vågar öppna Pandoras ask? Jag tror att det behövs….

  Vad gäller detta inlägg…så bör det ses som en liten del av en helhet…..läs alla andra inlägg innan ni dömer…..Anne är inte på ”kvinnans” sida….hon är på barnens sida…..och där…kan vi mötas….vi kvinnor som vill våra barns bästa och alla ni underbara män som vill era barns bästa.

  Att känna sig kränkt och påhoppad är inte kul…..men om ni försöker se detta inlägg för den viktiga del i helheten….så skulle ni kanske se den annorlunda….för de ni gjort är att ni öppnat en bok….halvvägs in…..läst ett kapitel och bestämt vad hela innehållet består av…..och vi vet alla att det inte fungerar så. Jag vet också att alla ni som kommenterat här brinner för era barn. Jag tror att ni vill att alla barn ska ha det bra…..så ni är faktiskt på samma sida som oss.

  Till de som vill ha….en Jätte Kram från en engagerad mamma som kämpar för jordens alla barn…..

 16. Jag funderar på vem du hängt ut i ditt inlägg Anne, jag kan bara läsa om redan offentliga uppgifter som du resonerar kring. Kanske kan det uppfattas som att du ger pappor en känga, men tänker att det nog beror i otydligheten i att Pappavarför inte har särintressen som nämnts i kommentarerna.
  Suck!
  Kämpa vidare.

  • ja Annelie jag funderar också men kanske är de högsta reaktionerna där det finns skäl till begränsningar 🙂

 17. Hej

  Vi måste jobba samman detta handlar inte om kön som gör fel utom om strukturer som inte fungerar.

  Ärligt, så kommer ingen förening överleva i frågor om jämställdhet om vi inte har en nolltolerans mot alla former av diskriminering.

  Det finns många underbara föräldrar som bara vill sina barn väl, men det finns även föräldrar som plågar sina barn.

  Verktygen i samhället är ännu trubbiga för hur barns bästa skall tillgodoses mycket därför att vi vuxna brister i vår egen oförmåga enas om hur dessa verktyg ska utformas. Vi fastnar ofta i vår personliga rädsla eller vår egen bittra privata historia och glömmer i den för vilka vi ville vara representanter, barnen.

  Samhället i stort har nolltolerans mot olika former av diskriminering och det säger sig själv, startar och drivs det inte föreningar med samma nolltolerans och jämställdhets grund som det övriga samhället vill sträva efter, så kommer föreningen inte överleva och bli endel av de breda folklagrens medvetenhet.

  Jag vänder mig inte till någon speciell förening nu utan talar skenetellt.

  Allt handlar om en balansgång mellan att förändra och välkomna alla sidor till samtal, det visar alla som nått framgång och det finns inga i längden hållbara genvägar.

  Jon

 18. Werner Myrvang

  Har läst din krönika. mkt interessant der men en ting tar du för givet och det är att socialtjänsten är opartisk.Stort sätt är dom partiska med morsan tyvärr och går inte undan å ”konstruera” en sanning som passar morsan.

  Det kommer jag med efter å ha varit skilsmässobarn själv och varit genom en vårdnadstvist om mitt barn.

  • det finns orättvisor på bägge sidor, jag vet fall där pappan fått egen vårdnad utan att ens umgås med barnet ifråga inkl hur lögner o förtal också kommer från pappor. skilda föräldrar använder barn som spelpjäs, kan man inte komma överens är det bättre att barnet bor på annan plats. Barn skall också ha inflytande vid skillsmässmor

 19. Du har verkligen fått detta om bakfoten.
  Socialtjänsten har handläggare som inte vet nånting om hur barn ska behandlas. Dom har 4 år på Socionom linje sen är det klart.
  Hade du en minsta aning om vad många får genomlida hade du inte ens tänkt tanken på att skriva denna artikel.
  Skaffa dig en verklig bild hur ”industrin” för familjehem tagit fart innan du yttrar dig.
  Barn far mer illa inom Socialtjänsten än i deras egna familjer i många lägen.
  Tänk om tänk rätt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s