Vad säger Gud om att ljuga i riksdagen – Maria Larsson i Riksdagen

SD väckte en interpellation om varför vissa delar av remissvaren var borttagna ur lagförslaget till ersättning för vanvårdade. Bla ställdes frågan varför man strök förslaget om den norska modellen (diffrentierad ersättning). Jag kan tycka vad jag vill om SD men här måste jag ändå säga att Margareta Larsson är modig som vågar ta debatten med Maria Larsson. Maria Larsson kan slå mot Margareta Larsson hur mycket hon vill – men den historiebeskrivning hon ger är så långt från sanningen att man undrar hur långt ett statsråd kan gå för att höja sig själv till skyarna. Jag har den del jag reagerar emot nedan och kommer att kommentera bit för bit där Maria Larsson konstruera en historia som passar henne och hennes parti men knappast stämmer med verkligheten.

Fru talman! Jag har förståelse för att Sverigedemokraterna är ett relativt nytt parti i Sveriges riksdag och kanske inte alltid vet hur vi går till väga. Arbetet med den här propositionen har skett på ett likartat sätt som det gör med alla propositioner, nämligen att man som regering har ett beredningstvång.              

Min Kommentar: Ingen har förnekat att regeringen har beredningstvång, det var inte det Margareta Larsson tog upp.

Som ansvarig minister för det här är jag glad över att vi som ett av få länder har tillsatt utredningar som samlar berättelserna.

Min kommentar:  Det var inte kravet från politikerna eller Alliansen som låg bakom detta. Det var en film på TV ”Stulen Barndom” där människor berättade om sin barndom som var upphovet till att Morgan Johansson, vill gå vidare med frågan. Alltså utan den filmen hade inget hänt. Försök hade gjorts tidigare vilket helt negligerats av svenska politiker.

Det var den föregående regeringen som tillsatte utredningen som samlade ihop berättelserna och började gräva i vår mörka historia. Sedan kunde jag tillsätta en utredning där vi bad om förslag på hur vi ska skapa en upprättelse för de personer som har utsatts för det här.

Min kommentar: Maria Larsson det var inte regeringens empati med oss som grupp som fick dig att gå vidare utan trycket från dem som varit utsatta. Du ville säkert väl men hade defintivt inte din regering inte ens din partiledare med dig. Än så länge fanns inte heller oppositionen med eftersom ingen insåg vilken sprängkraft frågan hade.

Vi är alltså ett av få länder som har gjort detta. Jag är övertygad om att fler länder har en likartad, mörk historia. Här har vi vågat ta oss an den. Den utredning som jag tillsatte kom med förslag om både en upprättelseceremoni där en offentlig ursäkt framförs och en ersättning på ett engångsbelopp på 250 000 kronor för försummelser och övergrepp av allvarlig art.

Min kommentar: Nej Maria Larsson vi är inte ett av få länder som lättat på den mörka historien, det satt långt innen innan Sverige ville ta upp detta. Australien var flera år tidigare och även om man inte gav individuell ersättning så fick man en välmenad ursäkt och en för gruppen bra ekonomisk uppgörelse. Irland och Norge hade jobbat med detta betydligt längre. Sverige har oerhört svårt att göra upp med sina mörka punkter i historien men har alltid krävt att andra skall göra rent hus. Vidare har ni definitivt inte skött den romska frågan speciellt bra.

När man lämnade det förslaget till mig hade man inhämtat erfarenheter från det fåtal andra länder som har grävt i sin historia, varav Norge är ett. Norges uppenbara rekommendation var att inte ha differentierade ersättningar, vilket hade skapat mycket problem.    

  Min Kommentar: Jag hittar ingenstans i Upprättelseutredningen där det står att man haft kontakt med andra länder. Däremot vet jag att Vanvårdsutredningen hade kontakter med Norge och Irland. Men mig veterligt diskuterades väl inte själva ersättningsformen eftersom det inte ingick i Vanvårdsutredningens direktiv. Norge reagerade är Sverige lade sitt förslag om samma belopp att man önskat att man gjort detsamma eftersom deras lösning blev komplicerad och svårhanterlig. Vad Maria Larsson inte nämner är att Norge hade en mer empatisk syn på sina vanvårdade och att bara några procent fick avslag.

Och att inte heller dela upp det i kommunal och statlig ersättning utan använda sig av en typ av ersättning. Det var den typ av rekommendation som Norge gav till Sverige och som också blev utredarens förslag som ledde till den sjupartiuppgörelse som sedan slogs fast i form av ett riksdagsbeslut.

Min Kommentar:  Nej Maria Larsson det fanns också i din regering diskussion om att lägga en del av ersättningen på kommunerna. Detta sade bla Samhällets Styvbarn tidigt nej till och i remissvaren fanns inte en som ansåg att kommunerna skulle dela detta. Styvbarns svar var att vanvården var en statlig fråga och att ansvaret skulle ligga på staten.

Så gick det till. Förvanska inte historiebeskrivningen, Margareta Larsson!

Nej exakt Maria Larsson förvanska inte historien och kan man tala om härskarteknik och arrogans i interpellationsdebatten den 22 okt så var du en mästare.

Jag är glad över att vi har grävt upp detta och att det är en del av Sveriges historia i dag. Jag är glad över att vi har fått till stånd en ersättning, och det har varit någonting som jag har drivit hela vägen. Men den handlar om att ha en majoritet med sig när man ska genomföra det.

Min kommentar: Det må vara att du är glad över att grävt, men lögnen och sveket kvarstår. Den ersättning du talar om försumbar, nekas idag nästan 50 % av de sökande. Dessutom var du först ut och berättade att det inte skulle bli någon ersättning för att det aldrig skulle bli rättvist. Det var enda gången din chef Fredrik Reinfeldt uttalade sig i vanvården eftersom du inte hunnit landa efter din USA resa. Du ville säkert ha en ersättning men det var inte din förtjänst att den blev av. Det var genom en stor protest bland de berörda som oppositionen insåg att de måste haka på. Det blev nämligen en stor mediagrej, större än vad Alliansregeringen trott genom att lägga avslaget i samband med 11 sept händelsen. Utan mediakraften, vår ilska och taktisk opposition hade vi inte ens haft 250 000 kr. Att du sedan såg till att förslaget blev orättvist är ju en annan sak, därmed kan du gå ut och ursäkta dig med att det aldrig kan bli rättvist.

Det var jag som tillsatte utredningen som tittar på detta, så inte heller i Margareta Larssons interpellation stämmer historiebeskrivningen. Man får hålla sig till sanningen i interpellationsdebatter, Margareta Larsson.

Min kommentar: Ja du Maria Larsson, historiebeskrivning är du också dålig på.

Det som kallas för Prosjekt Oppreisning i Norge, som bistår kommuner i deras arbete med sådana här frågor och enskilda som har drabbats av vanvård, har framfört tydligt att ett enhetligt belopp hade varit att föredra, för erfarenheterna från Norge visar att ett graderat ersättningssystem hos de vanvårdade har skapat en känsla av att ha blivit orättvist behandlade när det gäller ersättningsnivån. Det var alltså ofrånkomligt också med ett graderat ersättningssystem.

Min kommentar: Hänvisar till tidigare kommentar om Norge, men vad du inte nämner är att över 90 % fick ersättning från Staten, och att andra fick extra via kommunerna medan andra blev utan på grund av kommunernas ekonomi etc.

Min slutkommentar

Maria Lasson som företrädare för ett sk kristet parti borde du veta att man inte ljuger eller förskönar. Det trista i de här frågorna är hur Regeringen och Oppositionen kan ta åt sig äran av 10 års arbete bland de berörda. Jag skulle kunna ge en helt annan historiebeskrivning som att t.ex Socialdemokraterna när Morgan Johansson tillsatte vanvårdsutredningen inte var inne på ersättning utan bara att utreda. Inte heller Alliansen hade ersättning på sitt bord innan kravet blev massivt från bla Samhällets Styvbarn.

För den som kommer med några simpla argument om min uppfattning om SD bevärdiga er inte. Jag hade gjort exakt samma reaktion om det varit någon annan som tagit i frågan. Hillevi Larsson tog upp ersättning för 1980 i våras, Maria Larsson lyckades snubbla igenom det också. Men där vet vi redan att det bara är ursäkter och Maria Larssons brister i juridiska spörsmål som spökar.

Läs också Oppositionen har övergett vanvårdsfrågan till förmån för SD

SR, Aftonbladet, Expressen,  DNSVD SVT, TV4  Alliansfritt Sverige, MetroUNT

8 svar till “Vad säger Gud om att ljuga i riksdagen – Maria Larsson i Riksdagen

 1. Mycket bra skrivet. Tack för att du finns.

 2. Ja, du har verkligen rätt … Helt otroligt att statsrådet Maria Larsson kan förvränga verkligheten o Historien på det mest skamlösa sått som nu.

 3. Jag tror inte Maria Larsson är mer religiös än någon, för har man inte öppnat sitt hjärta så spelar det ingen roll vilket parti man tillhör. Maria Larsson är helt enkelt en kallhamrad politiker som inte viker ner sig för de som deltagit i vanvårdsutredningen och blivit misshandlade och utsatta för sexuella övergrepp och fått sina liv förstörda.

  Jag var själv med i Samh. Styvb. tidigare och vet att de inte jobbade för någon ersättning utan det var Stulen Barndom Riks som krävde stora pengar för allt lidande vi utsatts för.

  Jag tycker det är mycket anmärkningsvärt att Maria Larsson kan stå i riskdagen och ljuga om att det var hon som drog igång Vanvårdsutredningen, när alla vet att det var Morgan Johansson S, som fick det uppdraget av regeringen. Hon påstår också att Ersättningsnämnden följer den gamla lagen och avslår ansökningar där den sökande utsatts för aga/misshandel vid sina placeringar. Men där har både Maria Larsson och Göran Ewerlöf fel. Redan i början på 1900-talet var det ett förbud emot kroppsaga, men myndigheterna följde inte dessa regler, vilket Barnavårdsnämnden fann upprörande.

  Därför borde både Maria Larsson och Göran Ewerlöf med nämnd uppdatera sig innan de fattar beslut kring ersättningen.

  • Hej jag har jobbat med Samhällets STyvbarn sedan de startade fr år 2. ERsättningsfrågan har alltid funnits med men inte så spektakulärt som Peter Lindberg o stulen barndom gick ut. Maria Larsson säger att Morgan Johansson startade utredningen så där talar hon sant. Jag tror att du generalliserar frågan. Agaförbud infördes 1970-talet men för fosterbarn fanns en lag från 1930 som sa att aga inte fick användas som straff eller utföras utöver den sk vanliga husagan. Gränsen mellan sk husaga och den misshandel som vi anser användes på fosterbarn är det som Nämnden inte kan nyansera. Därav min kritik, eftersom Nämnden hänvisar till att det var kultur att aga barn. Du ska nog läsa exakt vad jag skriver där Maria Larsson använder historieförfalskning.

 4. Jag har läst den gamla Barnavårdslagen och satt mig in i de bestämmelser kring vad som gällde när vi var placerade. Det fanns tydliga regler redan i början på 1900-talet. Läs Samhällets Barnavård.skriven av Ragnar von Koch, så har du alla fakta där vilka regler som gällde när vi var placerade. På den tiden fanns både barnavårdsassistenter och fosterhemsinspektörer som skulle bevaka alla fosterhemsbarn. De hade skyldighet att bevaka alla placeringar och komma in med kontinuerliga rapporter till Barnavårdsnämnden, vilket de inte gjorde. På ett ställe i boken menade Barnavårdsnämnden att de undrade om lagarna verkligen hade funnits, då nämnden förstod hur illa det såg ut. Då förstår man att man struntade i lagarna och förstår varför det blev så illa som det blev och varför det fortfarande ser så illa ut som det gör idag. Ingen följer lagarna, eftersom det finns så mycket pengar att hämta där. Frågan är varför inte regeringen går in och rensar upp i hela den korrupta LVU-härvan som fortgår år efter år.

  Jag tycker det ser illa ut att Ersättningsnämnden inte satt sig in i hur den gamla Barnavårdslagen egentligen såg ut, utan avslår ansökningar på mycket felaktiga grunder. Därför är det viktigt att vi går samman och kräver att Ersättningsnämnden river upp de avslag som gjorts på felaktiga grunder.
  Böckerna kan du beställa på Riksdagens bibliotek.

  • jag instämmer i att det fanns lagar jag har själv skrivit om detta. Men man ska ändå hålla sig till fakta i den här debatten för att om det hittas sk fel faller hela debatten. Jag lobbar nu mot vissa poliker om det här med hur ersättningen erkänns och har gjort ganska länge, ja sedan starten faktiskt då jag anade var det var på väg. Det finns grundläggande fel i tolkningen jag skall nu prata med en jurist om detta.

 5. Lagar är väl fakta som visar på vad samhället har att rätta sig efter. Rättar man sig inte efter dem så är man lagbrytare. Därför tycker jag att det ser illa ut att inte Ersättningsnämnden satt sig in i den gamla barnavårdslagen. Nämnden har avslagit en ansökan för en kvinna som blev grovt misshandlad som spädbarn så att hon fått bestående hjärnskador och nedsatt hörsel. I hennes fall handlade det inte om aga utan grov misshandel. Det är svårt att förstå vilka lagar de i det fallet utgått ifrån.

  Bra att du tar hjälp av en jurist.

 6. Varför Maria Larsson i all sin präktiga skenhelighet gör såhär är knappast märkligt! Politiker oavsett partifärg har en stark tro på 3:e Rikets Propagandaminister Joseph Goebbels tes: ”om en lögn upprepas tillräckligt ofta, blir den en sanning”!
  Lögnen ska dessutom helst vara så grov som möjligt, det mänskliga psyket tycks hellre acceptera det mest osannolika…….

  Var en påle i köttet på minister Larsson, det behöver hon !

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s