JO och IVO ditt stöd mot maktmissbruk

JO är landets enda granskande myndighet för vanligt folk som hamnar i byråkratins irrgångar. Dit ska vi kunna anmäla tjänstemän inom myndighets- och offentlig förvaltning om vi anser oss ha blivit felbehandlade. ”Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.”

 

Ombudsmannen för Riksens ständer instiftades i 1809 års regeringsform, Ombudsmannen för Riksens ständer skulle ha som sin huvuduppgift att fullgöra en laglighetsövervakning av myndigheterna i riket. I dag (2005) är antalet ställföreträdare två. Ämbetet har till funktion att skydda den enskilde mot myndighetsövergrepp och förhindra maktmissbruk av tjänstemän. Till Riksdagens ombudsmän skriver allmänheten för att klaga på hur de blivit behandlade av myndigheter och dess befattningshavare, vilket är ämbetets huvudsakliga arbetsområde.

Men JO:s roll som allmänhetens hjälp mot myndighetsmissbruk har tunnats ut. JO avgör vilka ärenden de vill granska och väldigt många klagomål från allmänheten lämnas utan åtgärd. När det gäller de sk Fagerstafallen har JO istället för att begära in skriftliga inlagor från Fagersta Kommun ringt den handläggare som var föremål för anmälan och frågat om anmälaren hade rätt. Rita Häninen som anmälan gällde svarade att hennes företrädare slutat och att allt nu var under kontroll. JO tog alltså inte upp anmälan mot Rita Häninen, Socialchefen i Fagersta.

Man har inte granskat att mor och dotter jobbar inom samma förvaltning där mamman är chef över dottern. Eller att det finns kopplingar mellan valda i Socialnämnden och socialkontoret.

IVO som är en ny tillsynsmyndighet som brutits loss från Socialstyrelsen, har till uppgift att ta emot klagomål från medborgare vars ärenden hanteras fel inom sjukvård och social-individ och familjeomsorg. Gunilla Hult Backlund, chef för IVO säger i en intervjud med tidningen Oberoende att ambitionen är att få en bättre granskning och bättre konsekvenser när kommuner inte följer gällande lag.

Av detta kan man nu snart sex månader senare se att IVO fungerar som Socialstyrelsen tidigare, inga konsekvenser mot socialförvaltningar som bryter mot regler o lagar. Samma korrumperade handläggare ut i landet, som godtyckligt avgör fel eller rätt. Som Ingemar Savonen, 61 år som när han fick in en anmälan från Fagersta direkt sa att socialtjänsten gör sällan fel. Savonen har också handlagt Jimmy och Veronikas ärende, men kunde efter ett telefonsamtal med Socialförvaltningen konstatera att det inte begåtts några fel.

Märkligt är att Fagersta kan bryta mot alla förvaltningslagar, domstolsbeslut, regelverk som helst. Man kan ha hela släkten samlad på samma kontor inom den kommunal förvaltningen. Man kan skita i att diarieföra handlingar som inte passar in i socialtjänstens syfte, som i Jimmys o Veronikas fall. Man säger öppet i Pravda (Fagersta Posten lokaltidningen) att man inte behöver bry sig om domstolsbeslut om det innebär att det försvårar för kommunen att göra något.

Man kan kidnappa barn på falsk angivelse (som Munchusen By Proxy, fast det inte gäller längre). Man kan ändra och skriva i sociala akter och utredningar ungefär som man vill och man behöver inte upprätta vård- och behandlingsplaner som är godkända eller gjorda i samråd med de berörda.

Man kan hota ensamstående mammor att tvingas ta hem ett barn som hon inte vill ha och där hon till och med bett en främmande man ställa sig som pappa för att inte behöva ha kvar barnet. Ingen i hennes omgivning vet att hon har mer än ett barn. Det som föranleder omhändertaganden i andra kommuner, t.ex. anknytningsproblem gäller inte i Fagersta,  ”Victoria Brosman, Fagersta Socialförvaltning om föräldrarollen:Man kan vara mamma på olika sätt, en del sätt är att man inte leker så mycket och umgås med sina barn” .

Detta o lite till kan Fagersta Kommun utan problem ägna sig åt eftersom ingen myndighet har intresse av att granska anmälda fel. Om inte en tjänsteman i Fagersta orkar skriva en inlaga räcker det med ett telefonsamtal som noteras ner – inte spelas in som sedan anses vara utslagsgivande och sanning. Vare sig JO eller IVO finner att Fagersta Kommun begår några fel i hanteringen av Sociala ärnden.

Min fråga blir vart ska den enskilda medborgaren vända sig för att få hjälp och stöd när hon/han mals ner i byråkratin utan att få hjälp. Jag tror till och med att Socialförvaltningen i Hälsingborg och polisen anses ha gjort rätt när de skickar in distraktionsgranater mot ett nyfött barn.

SR, Aftonbladet, Expressen,  DN,  SVD,  SVT, TV4  Alliansfritt SverigeMetroUNT

 

 

10 svar till “JO och IVO ditt stöd mot maktmissbruk

 1. Ping: Socialtjänstens maktfullkomlighet utan insyn o politikerna samtycker | RosenRasande

 2. Kopplingar mellan soc.personal och kommunala (fritids-)politiker kan vara så enkla som att båda är bördiga från Finland, och då med samma brytning på det svenska språket, vilket framgår vid dragningar av ärenden.
  Det är inte heller ovanligt att vid en JO-anmälan så sorterar den kommunala personalen bort viktiga dokument när JO efterfrågar kopior av ärendet.

 3. Tusen Tack Anne Skåner för att du bryr dig om hur vi allihoppa ”vanliga dödliga” har det i Sverige och inte är rädd för att säga vad du tycker och tänker.

  I detta landet har majoritet varit skrämda till tystnad i åratal men inspirerade av människor som Du, så småningom kommer fler och fler hitta mod, öppna käften och kräva rättvisa.

  Varma hälsningar/ Fatna Dymling

 4. råd till svenska folket som tvingas ha kontakt med kommunanställda och med andra tjänsenstemän: i kontakt med de parasiterna ni måste uttrycka era önskemål precis tvärtom än ni vill ha det.Eftersom korrupta maktmissbrukande psykopatens mentalitet är sådan: den ska tvinga sig på er och vinga de ”thjönsterna ” som ni inte efterfrågade.Det är seriöst.Alla de barnen som sökte sig till kommunanställda för att bli omhändertagna, pga.pedofili eller missbruk hemma eller hos fosterfamiljerna eller i andra kommunala hem,inget blev omhändertaget. Om barnen vvill bo illsammans med sina föräldrar och säger att de mår bra hemma, så det är nästan garanterat att de blir LVU-tvångsomhändertagna. Det är makt ,sadism och kontroll som styr kommunala reptilienhjärnor i alla deras beslut mot privatpersoner.

 5. Man kan underrätta Korruptionsmyndigheten eller Riksrevisionen,om hur kommunanställda använder sig av pengar för ”barnavården” och hur det går tillför barnen och familjer för de pengarna.Citat från Riksrevisonen.se:
  Barn i samhällets vård

  Riksrevisionen har inlett en granskning om barn i samhällets vård. Syftet är att granska om staten har organiserat systemet för vård och omsorg till barn som placeras utanför det egna hemmet på ett ändamålsenligt sätt, sett ur barnens perspektiv.
  Granskningen inleds med en förstudie. Mer information kommer att publiceras i samband med beslut om att gå vidare med granskningen.
  Medborgarna och förvaltningen
  Den här granskningen ingår i en serie granskningar på ett övergripande tema.

  Planerade granskningar:
  December 2014
  Statens styrning av skolan (slutrapport)
  Statens roll inom läkemedelsområdet
  Aktuella förstudier
  Patientsäkerhet
  Barn i samhällets vård
  Statens roll inom läkemedelsområdet
  Jernhusen
  Brottsförbyggande insatser vid frigivning
  Exportkreditnämnden
  Statens arbete med informationssäkerhet
  Swedfund
  Kvaliteten i den officiella statistiken
  Aktivitetsersättning
  Skyddsregler för pensionssparande
  Tillsyn av försvarsunderrättelseverksamhet
  Avfallshantering

 6. jag sitter i en sits mot kommun och socialen där dom uthärdar allvarligt makt missbruk mot mig
  jag har anmält kommun flera gånger till ivo och jo för grova tjänste fel då jag nekas skol gång och nekas koma ut i arbets livet som vanliga mänskor via praktik jag nekas även hjälp med flytt från skåne
  jag tvingas mot min vilja bo kvar i skåne

  dock inte fått nån hjälp alls av myndigheterna dom läger ner alla anmälningar

  har gått så långt så kommun förfalskat dokument och min namntekning på papper och försöker omyndighets förklara mig med dom handlingarna
  det är polis anmält

  vad ska man göra i mitt sits får man hjälp av almenheten ?

  hela min framtid och lev är totalt förstörd av en rasfientlig kommun

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s