Maria Larsson lägger ansvaret på Ersättningsnämnden för avslagen

Jag har envist förfäktat att juristerna i Ersättningsnämnden hade kunnat lägga andra kriterier för ersättning för vanvården. De kunde tolka Allvarlig Art mildare istället för att gå Moderaternas intresse till mötes. Mot detta står debatten om propositionen (lagrådsremissen) som saknar vesäntliga delar för att fler skulle kunna få ersättning. Saken ligger troligen på bägge håll. Juristerna väljer att gömma sig bakom lagtextens ord och boktavstolka dem. Maria Larsson hävdar att juristerna utifrån lagtexten haft stor frihet att lägga kriterierna.Ersättning för vanvård i svensk barnavård har blivit en flopp. Talet om att lagen inte kan bli rättvis har använts sedan den dag då Regeringen helt avslog ersättningen. Fredrik Reinfeldt säger i första morgonsändningen på Nyhetsmorgon att ”en ersättningslag aldrig kan bli rättvis därför avslog man”. Samma mantra har sedan med en åsnas envishet Maria Larsson återupprepat. Vi som är berörda ser det på annat vis eftersom Norge lyckats lösa den nationella delen utan problem. Däremot är deras kommunala system orättvist där det spänner mellan flera miljoner till inga pengar alls, beroende på vad kommunernas ekonomi medger.

Samhällets Styvbarns styrelse hävdar att ERsättningsnämnden gör rätt urval. Alla avslag är befogade. De enda avslagen idag som är givet befogade avslag är adopterade, privatplacerade samt efter 1980. Men de värsta svikarna är oppositionen som inte förmår att driva krav mot Regeringen att lagen måste ses över eller åtminstone granskas var i den brister. Att 43 % får avslag är skandalöst och det borde den samlade oppositionen också inse. Maria Larssons jurister på Socialdepartementet har tagit bort väldigt mycket annat som fanns med i ursprungliga förslaget som också skulle ge stöd till vanvårdsgruppen. Det fanns också en skrivning om att ersättningen skulle innebära att de barn som idag utsätts skulle ha rätt till ersättning.

Utdrag ur brev från Maria Larssons politiskt sakkunnige Ulrik Lindgren skriver så här i ett svar till den av dem som fått avslag:

Mot bakgrund av ditt brev måste jag dock nämna att varken tjänstemän eller statsråd får uttala sig om eller ingripa i enskilda fall som myndigheter handlägger. Detta skulle kunna tolkas som ministerstyre vilket är förbjudet enligt grundlagen.

Myndigheterna, i det här fallet Ersättningsnämnden,
är självständiga att utöva sina befogenheter under gällande lagar och
regleringar samtidigt som domstolarna har till uppgift att tolka lagen och döma
enligt den. (med andra ord är det en domstol vilket tidigare förnekats. Dock en domstol 
utan rätt till biträde eller hjälp att sakföra.) 

Alla former av övergrepp och försummelser mot barn är oursäktliga. Ersättningen enligt ersättningslagen betalas dock endast ut till de fall då övergreppen och försummelserna är av allvarlig art.  Det är svårt att formulera precisa kriterier för vad som ska vara allvarlig art och nämnden har därför fått ett betydande utrymme att avgöra vad i de enskilda fallen som ska anses utgöra ”allvarlig art”. Därmed finns det inte fastslagit i lagen vilka övergrepp och försummelser som menas, utan det är upp till nämnden att uttolka och besluta om.

 

Lagförslaget redovisas i propositionen Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården (prop. 2011/12:160), där det bl.a. uppmärksammats att nämnden har att göra svåra bedömningar och att nämnden därför fått en sammansättning med särskild sakkunskap, ett kansli med bred kompetens och en möjlighet att inhämta sakkunnigutlåtanden.

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro

 

 

2 svar till “Maria Larsson lägger ansvaret på Ersättningsnämnden för avslagen

  1. christer sundqvist

    Tack Gode Gud för att Du fick mej att INTE söka….och därmed lägga en ny besvikelse till dom andra

    • jag tycker att du skulle ha sökt inte för sent ännu. men det måste man själv avgöra. Gott Nytt År till dig i vilket fall. kram

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s