Maria Larssons lagar som en ihålig ost

Vi som arbetar med barnrättsfrågor på ideell basis,  inte i det tysta, utan efter år av tystnad,  ger offentligt uttryck för vad vi anser, börjar inse att vare sig arbete i tystnad eller höga rop intresserar de olika partierna. Inför det stundande valet vågar jag påstå att inget parti för fram barnrättsfrågorna eller den snedvridna socialtjänsten. 

Låt rekapitulera Barnminister Maria Larsson, vars lagar för barn är så urvattnade att ingen ens kan tolka dem eller som en ost full av hål. Jag har blivit beskylld för att hålla Maria Larsson om ryggen vilket är helt fel – som politiker har jag alltid ansett henne svag om än med hjärta för frågan. Men det räcker inte med hjärta i sociala frågor det måste till vilja o kamp för att få verklig förändring.

Den stora floppen är Ersättningslagen för vanvårdade, som blivit ett avtryck av vad Moderaterna vill – så lite ersättning som möjligt. För att garantera detta har man tillsatt personer i nämnden som är garanterat lojala mot staten (namnen på dem i nämnden finns inte att tillgå på Nämndens hemsida) och regeringen, inte de människor som utsatts för vanvård.

Den andra floppen är förändringar i Socialtjänstlagen som skulle stärka barnens rätt. Av detta blev inget. Antalet omhändertaganden av barn ökar varav en hel del skall ifrågasättas då det sker utan medverkan av brukare/föräldrar. Barn som far illa inte bara i familje- och HVB ökar så tillvida att socialtjänsten inte lyssnar på barnen och att berörda biofamiljer inte ges ärliga chanser att lägga fram sina synpunkter. Det Maria Larsson kallar barnperpektiv har blivit en godtycklig tolkning av en socialsekreterares eget tyckande o tänkande.

I Dalarna finns 15 kommuner 4 av dem har uppgett till Humana att man låter barnen komma till tals. I några ytterligare fall har man skrivit att barnens uppfattningar inte ens noteras i journalerna.

Barn skall ha rätt att uttrycka sin uppfattning beroende på ålder och mognad, detta har blivit en tolkning för enskilda tjänstemän för att slippa höra barnens uppfattning och man vidhåller åldersgränsen 15 år som den lagliga. Trots att den lagen inte finns med gränsen 15 år.

Barn ska ha rätt till en egen socialsekreterare som tar till vara barnets intresse alltså lyssnar o är barnets röst mot övriga myndigheter. Detta har mig veterligt inte fungerat som det var tänkt.

Socialstyrelsens tillsyn över bla Socialtjänsten flyttades 1 juli till IVO en egen myndighet. Sedan detta skedde har det blivit färre klander mot kommunerna i barnärenden än tidigare. Den utlovade förändringen inom IVO med bla vitesförlägganden används inte i Barnavårdsärenden som missköts.

Det finns ingen möjlighet för barn som hanteras fel att få rättelse eftersom sk tillsynsärenden inte ändrar det ärendet utan förväntas gälla vid nästkommande. Alltså kommunerna skall göra rätt nästa gång? Hit tills vet jag ingen kommun som tagit sk lärdom av de klander som kommer.

BBIC används godtyckligt i de flesta kommuner och ändå används BBIC som ett bevismaterial i förvaltningsdomstolarna. Ingen jurist ifrågasätter BBIC värde. Domstolarna fortsätter att i vårdnadsärenden inte ta hänsyn till barnens vilja.

I år 2014 får vi en ny lag av Maria Larsson, som inte heller den förpliktar till mer än tolkningar inom de egna leden: Bara de med socionomexamen och tillräcklig erfarenhet får ta ställning till behov av socialtjänstens insatser för barn och unga. Någon har tillräckligt med erfarenhet? Vad innebär tillräckligt med erfarenhet? Det innebära bara att det blir ytterligare en sak som lämnas till förvaltningens godtycke. Och erfarenhet är inte alltid detsamma som rättssäkert hanterande. I vissa kommuner jag avstår från namnge dem är det väl så erfarna som fattar besluten – men besluten blir ändå fel.

Sammanfattningen av Maria Larssons Barnår kan med andra ord kallas – FLOPP. Förmildrande är att ingen om Alliansblocket anser att barnfrågor förtjänar någon framskjuten plats.

Nu har vi valår 2014 Jag väntar med spänning på att Oppositionen skall anse att barn har ett värde – jag hade ju hoppats att Socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven med sin bakgrund som fosterbarn skulle haft lite av hjärtat här. Men så verkar det inte.

Läs även Fostermamman i Mark

SR, Aftonbladet, Expressen,  DNSVD SVT, TV4  Alliansfritt Sverige, MetroUNT

Ett svar till “Maria Larssons lagar som en ihålig ost

  1. Kort replik. Bra synpunkter. T.ex. BBiC verkar tillhöra sagovärlden. Exempelvis en fråga till föräldrar: – Hur gör ni för att upprätthålla goda relationer? Underförstått släktingar o kamratkontakter. Det som SAKNAS är frågan om; -Hur gör ni för att avsluta destruktiva relationer? Troligtvis relevant för många tonårsföräldrar. Sedan är inte allt släktskap av godo, relationer kan behöva brytas, vilket inte ens finns som bastanke i sagolandet BBiC. /Anna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s