Ordförandes bödlar i Styvbarn

Om man har en uppfattning bör den omfattas av att man själv tycker och skriver. Att låta andra bära yxan i avrättningen på oliktänkande får mig att se bilder av mindre smickrande jämförelser. Att jag inte släpper Samhällets Styvbarns förbundslednings agerande mot sk oliktänkande eller kritiker, beror på att jag har svårt att förstå utvecklingen. Utvecklingen av en organisation som Kent Sänd startade för att ta till vara de vanvårdade fd foster- och barnhemsbarnens intresse. Jag tror att Kent Sänd vänder sig i sin grav när han ser vad det embryo han startade blev i verkligheten.Samhällets Styvbarn startades 2004, jag kom in 2005 och satt med i styrelsen fram till 2011 då som ordförande. Under min tid – 6 år – uteslöts efter lång vånda en person. Innan detta skedde hade vi samtal, möjlighet till att förklara varför etc innan det rekommenderade brevet skickades. För mig har inte uteslutningar varit en väg att gå framför allt inte i en organisation som vill ta till vara människor vars barndom varit ett helvete. Helvetet skapar inte alltid enkla bekväma personer, men det har också skapat passiva, traumatiska människor som fortfarande lever i föreställningen att de alltid skall vara tacksamma. De var tacksamma som barn för att någon brydde sig, för att deras liv förstördes. De är tacksamma för att en sk elit nu tar hand om dem. För merparten inom Samhällets Styvbarn idag ca 600-betalande medlemmar vet väldigt lite om vad som händer inom organisationen.

De medlemmar som inte finner sig i att stå med mössan i hand, som vill ha svar på frågor. Vill ha förklaringar är enligt förbundsledningen en handfull. Ja inom diktaturer avfärdas kritik alltid med att det är några få fridsstörare som orsakar problemen. Samhällets Styvbarn skiljer sig inte därvid lag. Målet med Samhällets Styvbarns vänföreningar var att människor skulle få chans att genom möten kunna läka. Genom att dela sina upplevelser och kunna gå vidare.

Inom förbundsledningen är det den sista delen som inte är önskvärd. Medlemmar som går vidare och börjar ställa frågor. Medlemmar som ställer frågor, är kritiska kallas illojala mot förbundet – detta trots att det är ledningen som man åsyftar. Alltså anser sig Styrelsen för Samhällets Styvbarn vara medlemmarna.

Tvärtemot alla andra föreningar, organisationer anser FS-ledningen att sk kritiker förstör och skapar dålig stämning. Den typen av medlemmar utesluts med allmän hänvisning till en paragraf utan möjlighet att lägga fram sina synpunkter. Överklaganden skall tillställas Förbundsstämman som i sin tur rekommenderas att inte ta upp frågan. Helt riktigt då de anklagade inte finns på plats för att kunna föra sin talan.

Om motsvarande förfarande skulle ske inom t.ex. Socialdemokraterna skulle troligen hälften varit uteslutna, fått sina medlemsavgifter tillbaks åtminstone om Förbundsledningen varit lika med FS i Samhällets Styvbarn.

Personer inom Styvbarn som inte varit med än under en kort period uttalar sig om saker de inte vet. De uttalar sig summariskt utan någon egentlig grund på varför. Medlemmar som varit med sedan start utesluts för att de ställer frågor, vill veta hur det går till i styrelsen. Vill ha information. När de inte får den blir de sårade och arga. FS svarar med att utesluta. Sedan bygger FS-ledningen upp en sk hotbild – alltså en medlem på över 70 år som varit med sedan start utmålas som en potentiell farlig person.

Tidigare var det ordförande i RSS som skrev bloggar och fastställde psykologiska diagnoser på undertecknad. Men det lyckades inte med att tysta mig. Tvärtom. När inte RSS ordförande lyckades isolera mig, avfärdades alla som STOLLAR. Ordförande anser att alla som har annan uppfattning, ifrågasätter demokratin är STOLLAR. Det var samma uttryck som användes mot Stulen Barndom, som ordförande då i egenskap av sekreterare dissade som ickedemokrater, rättshaverister, bedragare etc. Så skulle det aldrig bli inom Samhällets Styvbarn.

Vad händer!  När sekreteraren efter en kupp själv blir ordförande blir hans arbetssätt exakt en upprepning från de organisationer han själv kritiserat. Men han går steget längre. När han inte lyckas själv skickar han fram sk betrodda bödlar att utföra hans jobb. Formuleringar i bloggen skulle kunna vara hämtade från ordförandes tidigare bloggar. Genom att favorisera och knyta upp vissa människor skapas lydiga redskap. Det fulaste är att använda svaga personer för sina syften under täckmantel att han är deras vän, förtrogna och bästa vän.

När Styvbarn Stockholm hade sitt årsmöte, betedde sig ordförande och Förbundskassören på ett så respektlöst sätt att det saknas ord. Och jag gissar att FS kommer att vägra de medlemmar som är valda till stämman medverka. Inom Samhällets Styvbarn är det några få procent som har rösträtt. Eftersom stämman ligger i Göteborg och föreningarna inte kommer att kunna skicka alla sina ombud av ekonomiska skäl. Kommer medlemmar i Göteborg möjligtvis Malmö att avgöra samtliga beslut och Styvbarns framtid. Allt detta bekostas av Statliga bidrag.

De medlemmar som uteslutits vägrar godkänna detta utifrån att de aldrig fått träda fram. De har därför fortsatt betala sin medlemsavgift. Andra icke önskvärda medlemmar som inte uteslutits får sin medlemsavgift tillbakaskickad.

Samhällets Styvbarn har blivit en sekt där en liten grupp styr och avgör. Merparten av medlemmarna är inte anslutna till en lokalförening, därmed saknar de möjlighet att påverka. En stor del av medlemmarna använder inte sociala medier och får följdaktligen ingen informatio eller insyn  vad som sker i toppen då FS väljer att filtrera informationen av hänsyn till medlemmarnas hälsa.

Av användare sociala medier är det kanske 25 % som finns med aktivt, resten använder mail ev besök på Styvbarns Hemsida. Den information de får är styrd av förbundsledningen då ingen som har avvikande uppfattning kan komma till tals.

Samhällets Styvbarn har blivit ett slutet rum för att sponsra en karriär i politikens korridorer. Det är sorgligt att den organisation som skulle slåss för våra frågor vara en kamporganisation har krympt ihop till sekt med inslag av drag som jag inte skriver ut här.

 

37 svar till “Ordförandes bödlar i Styvbarn

 1. Detta är allvarliga anklagelser du framför här. När du anklagar förbundets ordförande anklagar du även dess medlemmar.

  Egentligen borde jag inte kommentera detta men gör det därför att vad du gör är att du skadar en verksamhet du själv en gång fanns i. Varför man ger sig in och medvetet söker misskreditering mm är både förkastligt och kränkande. Man kan undra vad du vinner på detta då du även ger dig på dem som söker kamratskap där de finns som medlemmar. 600 individer måste väl ändå ha förtroende där de finns gentemot dig som säger något annat. Inte konstigt att du är utesluten från förbundet.Vad du borde göra är att kritisera förbundet i sak och inte personer. Så har det varit allmänt sedan vi sökte vår upprättelse vilket du tydligt ger sken av.

  Med detta inlägg här vill jag även säga att jag har försökt sätta mig in i detta och talat med personer som är bra insatta i förbundets verksamhet och dess delar där de inte delar den uppfattning du gör gällande. Dessutom så är det medlemmarna som avgör. Det finns en hel del att tillägga ,men jag stannar här och uppmanar dig att söka samförstånd i stället för att misskreditera som du gör. Vad det handlar om i förlängningen är den att det är aldrig ens fel att två träter.

  • nne Skåner Krister Lumme den gästbok du driver är inte känd för hänsyn eller hålla tillbaks. Jag är inte ensam att stå för det som står i bloggen. BJ är enligt oss inte nominerad eller vald på just villkor och det måste vi ha rätt att tycka. Om du läser skriver jag att inom pol organisationer diskuteras i media kring missnöje etc utan att medlemmarna utesluts. också inom andra sk förbund blåser det mellan varven av olika skäl. Kritiska medlemmar som uteslutits har inte fått komma till tals innan det tycker jag är allvarligt. Om FS har uppfattning får de väl stämma mig. Jag tror nog att vi kan bli ett 50 tal som träffas i den rättssalen som skulle vittna isf. Att anklaga Kjell Björk för att vara farlig är ju skrattretande, liksom Willy i Umeå mfl. Misskreditering är mina ögon befogad kritik som delas med fler o därtill föreningskunniga sådna.

 2. Magdalena Ekenkrantz

  Eftersom jag är medlem och varit aktiv i lokalföreningen i Sthlm, har jag svårt att ta till mej vad icke medlemmar och personer med noll koll i verksamheten tycker och tänker om förbundet. Privata påhopp på Anne och hennes engagemang är inte svar på frågorna och har inte med förbundet att göra. De facto att medlemmar nu protesterar betyder inte att vi inte kan tänka själva, utan att vi har fått NOG av diktaturfasoner och översitteri. De flesta medlemmar har ingen aning om vad som sker i RFSS styrelse. Hur man manipulerar och skriver om stadgar till fördel för styrelsen och till nackdel för medlemmarna. Varför Benny Jacobsson ofta blir kritiserad beror på att han i alla lägen utnämnt sig själv till ”högsta hönset” och omger sig med ”jasäjare” som är handplockade av honom. Sedan skickas dessa jasäjare att ta strider för att själv slippa stå till svars. Tråkigt att den här förening blev en plattform maktbegär och så totalt avsaknad av empati för den grupp man ska företräda.

 3. Tuula Tuulasvuo

  Till Krister Lumme!
  Jag håller med dig om att anklagelserna är allvarliga och det är just därför de har uppkommit. Inte med Anne Skånér som språkrör vilket du tror. Och det mest allvarliga som hänt är att det tyvärr inte går att kritisera förbundet i ”sak och inte person”, inte nu längre när inte ”saken” man vill diskutera inte får ett respektfullt bemötande och ingen i styrelsen vill bemöta det missnöje som uppstått, utan väljer att utesluta inte bara Anne Skånér, utan fler som anses obekväma, i första hand när förfaringssätt inom förbundsstyrelsen ifrågasätts. Så – det är konstigt för många av oss styvbarn att Ann Skånér blev behandlad som hon blev, och till sist utesluten! Och det är konstigt varför inte orsakerna till missnöjet namnges på annat sätt än att det är en hög obekväma ”bråkstakar” som Riksförbundet eller lokalföreningarna inte ska ha något att göra med. Du skriver bl a: ”varför man ger sig in och medvetet söker misskreditering mm är både förkastligt och kränkande”. Jag hoppas du själv förstår den anklagelsen du riktar mot Anne Skånér, och att du i samband med samma uttalande kan känna in vad det innebär att vara ett av samhällets omhändertagna, att bli kränkt och att kränkningarna fortsätter i ett arbete som Anne Skånér varit en av att bygga upp. Du skriver också följande; ”med detta inlägg här vill jag även säga att jag har försökt sätta mig in i detta och talat med personer som är bra insatta i förbundets verksamhet och dess delar där de inte delar den uppfattning du gör gällande”, gör att jag vill jag ställa en fråga till dig. Du har försökt sätta dig in i detta och dess delar, tänk efter nu? Har du verkligen det? Har du lyssnat på den andra ”sidan av myntet” och verkligen försökt sätta dig in i att alla är vi styvbarn med visioner? Jag tror att du borde vända dig till Anne Skånér och ställa henne samma frågor som du säger dig ha ställt vissa väl insatta personer bland Styvbarnen. Är inte Anne tillräckligt insatt i de frågor som rör Samhällets Styvbarn? Jag ber dig ödmjukast Krister Lumme som jag inte känner, kasta inte sten på den som ligger! Det är ytterligare en kränkning. Jag sträcker ut min hand till dig och ber dig ta reda på all fakta innan du går in med anklagelser mot person och inte själva sakfrågan. Med vänlig hälsning Tuula

 4. Anne Skaner vilken tur vi har dig som kan fatta pennan för oss andra som inte är bra på detta jag har följt din blogg och har ju många av mina vänner som blev utslängda allt du berättar är ju deras egna ord även mina finns med varenda ord är sann

 5. Lena Stenqvist

  Krister Lumme! jag är också medlem i RFSS och tillika väl insatt i hur ett demokratiskt förbund i anständighetens namn borde skötas! Tyvärr upplever en stor del av medlemmarna att förbundets ledning agerar egenmäktigt och följer vare sig de stadgar man själv stiftat eller någon som helst föreningspraxis. Känner du till att efter att föreningen ombildades till förbund, förlorade ALLA medlemmar sin demokratiska rösträtt? För att få statsbidrag ”snodde man ihop” två lokalföreningar bestående av endast presidium? Därefter har man på fem!!! hela år inte fått ihop mer än sju!!! lokalföreningar trots att man haft över 1000 medlemmar! Fr.o.m. 3/2 innevarande år, finns bara sex fungerande lokalföreningar kvar! Stockholms lokalförening kapsejsade och kvar finns idag endast en valberedning! Endast en!!! delegat per tio medlemmar har rösträtt. Det gör ca: 50 st, styrelse, revisorer, valberedning och suppleanter för dessa inräknat (18 st). Ovanför Stockholm har INGEN enskild medlem rösträtt!!! Inte heller är alla medlemmar i förbundet anslutna och aktiva i lokalföreningarna, även om de finns på medlemmens hemort! I år 2014 har förbundet tappat ca: 30% av medlemmarna, vilket betyder att även lokalföreningarna tappat 30% medlemmar där var tionde medlem kunnat haft rösträtt på årsstämman. Vem som helst som är lite kunnig på enkel matematik, borde kunna räkna ut att utesluts fler medlemmar (exempelvis Magdalena som skrivit ovan och jag, som utsetts till delegater för i år) är de förtroendevalda i majoritet om det vill sig illa för oss medlemmar! Varför har det blivit så här, kan man fråga sig? Kanske beroende på att RFSS´s ledning, med Benny Jacobsson i täten, motarbetar bildandet av lokalföreningar, motarbetar de lokalföreningar som bildats om han inte anser dem vara tillräckligt lojala mot honom! Ju färre lokalföreningar, ju färre delegater, ju färre röstberättigade??? Benny Jacobsson har uppenbarligen fått det hela om bakfoten, HAN är INTE förbundet! Det är medlemmarna som är det! Och så talas det om demokrati och god föreningssed??????
  Du skriver att du talat med väl insatta personer………..ja de som sitter inne med vetskap om både mygel och fusk, kanske har varit dig behjälpliga med ”rätt och officiell” information? Men du Krister, prata med oss som också är väl insatta, fast vi har en uppfattning som går stick i stäv, med den du har fått dig serverad!

 6. allt handlar om att få bekräftelse… Det var inte ok att behandlas så för jäkligt som barn… Idag sitter några beslutsfattare och bestämmer över vad som anses som övergrepp då/nu. Vi måste gemensamt kämpa mot vad som aldrig mer får ske vår kommande generation.

 7. Krister Lumme! Som man ropar i skogen får man svar, säger ett ordstäv. Om man som Benny J, Robert W och Yvonne P ägnar sig åt insinuationer, rena lögner om att styrelsen utsätts för hot och kränkningar, stadgeändringar utan medlemsomröstningar, uteslutning av kritiska medlemmar, censurering av inlägg på RFSS websida där medlem vill bemöta lögner med sanning, sprider förtal och lögner på offentliga web-sidor (RFSS), så förtjänar man inte medlemmars förtroende. Om man dessutom trappar upp kriget genom att som Benny J lägga fram en proposition till det kommande årsmötet, som ger styrelsen mandat att efter eget tyckande avgöra om en medlem muntligen eller skriftligen förtjänar att bli polisanmäld p g a kritiska uttalanden, då är man inte en värdig styrelse i en ideell förening. Då är man fascist. Då avskyr man demokrati. Då gör man vad som helst för att tysta kritiken. Att som du svansa med och jämra dig över oss som är modiga nog att trots rena personförföljelser ändå stå upp för demokrati även i en ideell förening, tyder på att du antingen är manipulerad eller föredrar diktatur framför demokrati. Fundera en stund på hur Hitler och hans anhang kom till makten och sedan såg till att tysta all opposition. En fascist är alltid en fascist oavsett om det gått 70 år eller händer idag. Styrelsens senaste påfund att få tyst på kritiker är exakt samma metod som Hitler och hans efterföljare använde. Problemet för RFSS styrelse är att vi lever i Sverige år 2014. Här finns grundlagar, t ex tryckfrihetsförordningen, och likställighetsprincipen. De omfattar även de som utesluts och kallas bråkstakar och onda, hotfulla element. Fundera på det en stund. Och när du gjort det, fundera på hur Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning under hela andra världskriget vågade stå upp mot det då tämligen tyskvänliga svenska samhället. Hade Segerstedt varit medlem i RFSS, så hade han uteslutits, kallats bråkstake, ansetts hotfull och skändats på styrelsens bloggar.
  Vi som vågar kritisera öppet, vi är RFSS framtid. Inte den nuvarande styrelsen. LEVE FRIHETEN, LEVE DEMOKRATIN!

 8. Usch jag håller med Lumme, att sitta och gnälla på Föreningens ordförande är att kasta sten på oss som är medlemmar i förbundet. Hat och bitterhet som ges uttryck för skadar inte förbundet, däremot skadar det personen som kastar ur sig det. Att gå till personangrepp är lågt, det är något som mobbare sysslar med. Vi som är i föreningen och är medlemmar förlitar oss helt på vår ordförande och dess styrelse och jag är säker på att vi är i majoritet.

  • Karin om det nu är ditt namn. Du borde kanske kolla hur verksamheten ser ut, hur mycket vet du själv om den förening du är med i. Känner du ordförande o resten av styrelsen…visste du att en medlem fick uppsöka terapi efter att ha suttit i styrelsen. Ja du har din fulla frihet att förlita dig på din ordförande – ge mig bara ett konkret exempel på vad han åstadskommit mer än att själv synas o prata om sig själv. Varför tror du han skickar fram underhuggare tt utföra det jobb han så glatt själv fixade för några år sedan.
   Jobbar inom en betydligt större organisation än Styvbarn, jag kan tala om för dig att det finns inte närheten de tendenser till sekterism som STyvbarn börjar anta. Därtill ingen bli utesluten för att de har andra åsikter än styrelsen o faktum det fnns inte så stora skäl att bråka här får man bilda lokalföreningar utan att ordförande lägger sig vilka som sitter i styrelsen

  • Karin! ”Den som är utan synd, må kasta första stenen” sa en man som trotsade det romerska imperiet, och som blev avrättad för att han lockade många efterföljare. Om du inte känner igen talesättet, så var det Jesus som sa det.

   I den här pågående konflikten i RFSS har den nuvarande ordföranden på ett inte särskilt rumsrent sätt tillskansat sig ordförandeposten. Därefter har han sida upp och sida ner i sin ordförandeblogg på föreningens web-sida ägnat sig åt lögner, förtal, personangrepp och smutskastning av Anne Skånér.

   Att Anne på ett sakligt och förklarande sätt bevisar att det som påstås är helt orimligt leder bara till fler påhopp och insinuationer från både ordföranden och hans tama lakejer av båda könen. Enligt dig är det uppenbarligen helt ok att en förbundsordförande får bära sig åt hur som helst, men det är inte ok att försvara sig mot angreppen och lögnerna. Det, kära Karin, är ett utomordentligt bevis för att du försvarar diktaturen och inte demokratin.

   Ett utmärkt exempel är att den som försöker framföra kritik i kommentarer på ordförandens blogg censureras bort. Likaså censurerar han bort inlägg på RFSS web-sida om de råkar uttrycka en annan åsikt än hans falska, skenheliga skildring av den konkreta verkligheten. De är därför som vi som vill ha ett demokratiskt förbund där ordet är fritt, har skapat egna web-sidor där man kan andas fritt.

   Det som du och Mats skriver här, det låter Anne finnas kvar. Det är demokrati. Du skriver ”hat och bitterhet som ges uttryck för skadar inte förbundet, däremot skadar det personen som kastar ur sig det.” Just det. Det är därför allt hat och alla lögner ordföranden vräker ur sig i tid och otid skadar honom själv. Fler och fler medlemmar som följer föreningen både på bloggar och på Facebook tar sig för pannan och väljer att antingen lämna RFSS eller ansluta sig till kritikerna. ”Vi som är i föreningen och är medlemmar förlitar oss helt på vår ordförande och dess styrelse och jag är säker på att vi är i majoritet.” Hur vet du det? Att ni är i majoritet? Att ordföranden och hans tama papegojor påstår det är inte samma sak som att det är sant.

   Att du och allt färre medlemmar förlitar er helt på ordföranden och styrelsen tyder dessvärre på blind lojalitet, precis det som alla fascistiska diktatorer alltid förlitat sig på; den blinda massan. Titta själv på gamla filmer från Hitlers bilkortegefärder, där ”frälsta” människor (huvudsakligen kvinnor) ivrigt gör Hitlerhälsning, upphetsade av lycka att få se sin Führer, frälsta av hans ideologi. Eller kolla på Nürnbergdagarna, där tusentals åskådare faller i trans över de marscherande trupperna. Är det så du anser att vi ska hylla Vår Store Ledare?
   Ta och rannsaka dig själv i stället. Vad är det du beundrar så kollosalt? På vilket sätt har ordföranden och hans medlöpare i styrelsen åstadkommit? Förutom att splittra förbundet, förstås. Absolut ingenting. All tid går nämligen åt att jaga kritiker, utesluta dem, ändra stadgarna, manipulera politiker, skriva töntbloggar. Medlemmarna är totalt ointressanta, även du kära Karin.

 9. Ingen förening vill ha interna strider eller bråk, det är kontraproduktivt. Det är inte helt ovanligt i en förening att medlemmar utesluts av olika anledningar! Jag tror inte att polisen skulle bry sig om en anmälan som bygger på ”…kritiska uttalanden…” utan det fordras grövre sagda ord i uttalandet. Sedan räcker det nog inte heller om ord står mot ord utan det fordras i de fallen även att vittnen hört det sagda sägas!

  • nej ingen förening vill ha interna stridigheter, men en verksamhet som drivs som en sekt tillåter inte andra växa. Uteslutning anser jag vara ovanligt i den form som Samhällets Styvbarn använder det. Man utesluter sk oliktänkande i stället för att ta diskussionen och fri debatt vid t.ex. riksstämmor etc. Man ogiltigförklarar inte lokala årsmöten för att det inte passar en förbundsledning. Man håller inte medlemmar i ovetande för att det passar deras syften. Man anklagar inte medlemmar för div saker som i den blogg ordförande nu skrivit senast. Man behandlar inte medlemmar som mindre vetande eller som jag vet inte vad, en grupp som inte förmår att ta hand som sig själva etc. Inom gruppen finns många som har erfarenhet både från universitet, föreningsverksamhet,att underskatta sina medlemmar o ta ifrån dem deras person är ett brott mot moral o människovärde. Det finns få som kämpat som medlemmar inom Styvbarn för sina liv o klarat sig bra trots allt. Medlemmar är en tillgång o styrka, med full mental styrka och tillräknelighet. Detta tas ifrån dem av Styrelsen inom Samhällets Styvbarn.

 10. Högst märkligt att alla som har något positivt att yttra om styrelsen kvävs på ett bittert sätt. Om det nu är så illa ställt med det du kallar diktatur så varför blandar du dig? Jo , därför att du måste för att kunna fungera, nedvärdera andra så du kan höja dig själv. Dina personliga angrepp skadar oskyldiga som behöver hjälp och stöd där ute i samhället. Dom som behöver stöd ska inte behöva kallas svaga av dig. Du har tappat greppet sök hjälp. DU HAR FIXERAT DIG.Vi andra medlemmar som vill ha lugn och ro och tröst. Är inte idioter utan intelligens bara för att vi klarar av att arbeta utifrån det vi har och göra ngt bra av det, det kallas social kompetens alla kan inte få sin personliga vilja igenom man får kompromissa. Håller med krister lumme i bloggen. Är inte lönt egentligen att yttra sig. Det finns inte utrymme här för medmänsklighet detta hata styrelsen fixeringen är ju sjukligt så nu blir jag förmodligen diagnostiserad av hatarna. Tack för ordet, och förlåt för att jag är en lugn och sansad tillfreds individ som inte följer anna skåners bittra kamp. Det är ointelligent att tillskriva människor man inte känner för lättledda redskap som anv av andra bara för att de väljer att uträtta ngt för andra behövande. Nä, skåner tåler inte att allt ljus inte fallerpå henne hon kan inte existera då. Sök hjälp skåner ,,,, föresten jag heter Mats! Det är mitt rätta namn! Du anklagar tom inlägg som om de inte uppger sina rätta namn! Se tidigare inlägg. Finns diagnos för sådant!

  • Tack Mats, av hävd vet att många skriver både fakenamn o fakeadresser till mailen men bra att du skriver under ditt namn. Vad gäller min person får du nog tala till fler, för det sk missnöjet finns hos allt fler. O ditt sätt att uttrycka diagnoser stämmer väl överens med styrelsen inom Styvbarn som har diagnoser på alla som är kritiska. Kompromisser är bra, men yttrandefriheten bör väl tillfalla alla antar jag också de som nte tycker som du. Var och en får gärna sitta i grupper o på sin kammare och slicka sina sår. Likaväl som man måste tillåta andra att agera. jag vet inte hur många du talar för Vi andra- låter ju väldigt stort. Kanske skall du tala om vilka ”vi andra” är. Eftersom du talar om mig som person kanske du ska tala om dig som själv som person o inte vi.

  • Mats: på vilket sätt är du ”kvävd”? Genom att du får publicera ditt hatinlägg här på Annes blogg? Om det nu inte är lönt att yttra sig, varför gör du då det? Komiskt nog och typiskt för koleriska typer är att de precis som du påstår sig vara en ”lugn och sansad individ”. Hela ditt inlägg är fyllt av hat, påhopp på Anne, manlig härskarteknik och behov av att förminska en annan människa.

   Det är möjligen inte så att du hamnat här av misstag, när du egentligen tänkt dig att skriva på Flashback? Man undrar.

   Om din läsförståelse är i nivå med din språkbehandling förstår jag att du inte kan rätt tolka Annes sakliga bemötanden av ordförandens och hans tama papegojors kränkningar, förtal, lögner och smutskastning av henne. (Ja, jag tar mig friheten att kritisera ditt sätt att behandla svenska språket: uselt = IG).

   Du har fått det mesta om bakfoten, Mats lille, men någon diagnos behövs inte. Du är en lojal stolle, utan analytisk förmåga, lättlurad, enkel att manipulera för en skojare som ordföranden. Du tar dig friheten att påstå dig följa Annes ”bittra kamp”. Hurdå? Genom att ösa hat och skit över henne? Förklara för mig: på vilket sätt har ordföranden och hans tama papegojor uträttat något överhuvudtaget till alla vanvårdade medlemmars bästa? De har inte gjort ett skit, det ska du ha klart för dig. Det enda ordföranden gör är att svamla en massa gulle-gull-skit på sina bloggar, där ondskefulla insintuationer göms i de smöriga nonsens-texterna. Samt att fjäska för politikerna. Det han inte fattar är att de hånskrattar bakom ryggen på honom – så skönt! nu kan vi fortsätta tiga ihjäl de vanvårdades befogade kritik av ersättningslagen och dess hantlangare i ersättningsnämnden!

   Må vara att du vill ha lugn och ro och tröst som du skriver. Så du vill inte ha 250.000 kr i ersättning för vanvården? Har du meddelat ersättningsnämnden det?

   Precis som jag skrev i kommentaren till din själsfrände Karin, så är din blinda dyrkan och ditt blinda försvar av fascisten som tagit över ordförandeposten inget annat än den manipulerade, lättlurade människans behov av en stark ledare. Som rycker ut till försvar för Makten så fort någon vågar ifrågasätta den, som aldrig ställer sig frågan – varför gillar jag att bli förvandlad till en beskedlig hund, utan rättigheter, bara skyldigheter?

   Sanningen är att sådana som du skadar demokratin, inte vi som kritiserar diktatoriska fasoner i en liten förening. Att Anne skulle vara linslus och i behov av ständig bekräftelse får mig att skratta högt! Snacka om att du är en foliehatt! Det är ordföranden som kräver ständig uppmärksamhet, ständig dyrkan, som behöver få sitt förmodligen usla självförtroende oupphörligen bekräftat. Och det får han ju genom människor som du, som okritiskt försvarar allt utan att tänka efter, bara följa reptilhjärnans impulser.

 11. Mats här kommer en kommentar från en annan medlem som inte anser att han står under ”Vi” med dig: Willy Pettersson han är dessutom betalande medlem 2014.
  Willy Pettersson den 22 februari 13:19 till Mats:
  Lägger mej i det här för att jag har en egen erfarenhet av hur BJ har hanterat mej och det jag försökt åstadkomma i Umeå. Förmodligen har vi inte samma erfarenhet av BJ men min erfarenhet är att han far fram med osanning och härskartekninker, då han hänsynslöst förstör allt han kommer åt som inte gagnar hans numera – för mej – uppenbara intressen. Och det är då inte det jag ömmar för. Sen vem av oss, jag eller BJ som är trovärdigast kan jag ju åskådliggöra en skillnad som talar för sej själv: Jag har ju inte betalt, vare sej ekonomiskt, prestigemässigt eller politiskt för min åsikt så jag behöver ju inte ljuga. Men en sak är säker. Han har ljugit medvetet och kategoriskt om mej och förhållandena om lokalverksamheten här i Umeå.

 12. Yttrade mig pga en enda orsak. Att ni låtit det gå för långt. Angrip inte medlemmar som stillar sig med anklagelser om att de är svaga eller förledda. Om jag yttrar mig om ngt som påminner om styrelsen så betyder inte det att jag är sänd av styrelsen, du avpersonifierar andra medlemmar som inte går dina ärende för att pådyvla dem en egenskap som passar dina mål. Ditt spektakel med att driva din mening via media grundar sig i din personliga tillfredställelse. Du tänker inte på de som behöver lugn och ro. Du förstör mer än nödvändigt. Det visar att den medmännskliga sidan är mindre än den egoistiska. Alla vi som vill gott och väljer vänlighet i tillvaron är tydligen dumma i huvudet. Din egovinst, och ditt ord är viktigare än oss alla andra. Det finns fler åsikter och upplevelser än din, men vi trycker inte ner den i halsen på dig. Det du läser från mig är ett försvar, ett försvar mot din stämpling om att jag skulle vara ett offer. Jag vill slippa ditt missnöje och din åsikt om att jag skulle vara kuvad bara för att jag är en medlem som trivs. Sluta som jag skrev innan och dra alla medlemmar över en kam. Du har stora problem och vrider det man skriver till din egen fördel. Du tappar ju verklighetsuppfattningen. Sluta förstöra för de som jobbar och sluta förstöra för DE SOM ÄR LUGNA, vi är inte dina fiender. Vi har inte bett om din åsikt om oss i media

  • jag tror ingen angriper medlemmar tvärtom vi tilltror medlemmarna betydligt mer än vad förbundsledningen tycks göra. Jag är demokrat för att även du med dina åsikter får uttala dig på min blogg. det är mer än vad jag får på ordförandes sekreterarbloggen etc…tala om för mig vad det är för fantastiska saker som styrelsen genomfört är du snäll jag måste ha missat det.

 13. Mats: Som sagt! Foliehatt var ordet sa Bill, foliehatt sa Bull. Skärp dig. Om du vill ha lugn och ro, skriv inte sånt skit som du gör här. Flytta ditt hat till Flashback, där är du bara en i mängden.

 14. Tack Miranda du bevisade precis vad illvilja är, Miranda lilla vän, tål du inte ens att läsa några rader av någon som har en annan åsikt än du ? Ditt försök att förminska mig och min åsikt med förlöjligande om foliehatt och flashback skvallrar om att du inte mår bra. Vatten på en gås effekten är vad du åstakomm med det tramset. Och ja nu svarade jag med en metafor det är lika bra jag påpekar det så hann jag före dig i kritiken och hatets anda. Kom igen ni offerkofftans folk hehe så löjliga ni är. Tack för ett gott skratt

  • Mats det enda du klarar av är att stapla ord hur vore det om du konkret beskrev vad som är fel. Miranda får väl lika väl som du uttala sig. Vad gäller ditt ord om offerkofta…tja jag brukar kalla de som ältar sin historia till vansinne för offerkoftor de som aldrig kommer längre än till möten där samma historia berättas om o om igen. Du förstår Mats att många i den sk offergruppen du talar om har det faktiskt väldigt bra och har kommit en bra bit på väg. De behöver inte längre sitta varje vecka o berätta samma historia för varandra igen o igen…de kanske drar lärdomar av detta och går vidare t.ex. jobbar med barnfrågor, vård, behandling, utbildning,journalistik. Vad har du själv gjort för att komma vidare.

  • Du, lille vän, jag mår faktiskt bra! Sug i dig det. När du lugnat ner dig kanske du skulle satsa på en kurs i meningsbyggnad inkl stavning. Det skulle gör det litet enklare att förstå vad det är du vill säga. På teatern finns det alltid någon i publiken som skrattar på fel ställe, är det du? Vad är en koffta? och vad är ”vatten på en gås effekten”? Gås det på vatten? Ja det gjorde ju Jesus, men den effekten är väl inte någon metafor, eller?

 15. Bra, det blev mer ordstapling från skaner, tydligen många som bemött dig med den frasen. Som man bemötts bemöter man ! Jag har utbildat mig och jobbar just med människor och tar beslut som tyvärr är obekväma för individer ibland. Det roliga med denna ordväxling är att ni påstår att ni är obekväma för styrelsen och det anser ni strångt och starkt men nu fick ni mig som är obekväm med mitt yttrande och då är det inte ok?! Ni får men inte jag! Problemet och vad jag vill har jag framfört. Jag har sagt mitt, har ni missat budskapet så är inte det mitt problem. Men sanningen är att ni har huvudet så långt uppkört i er egen ända att ni inte ser annat än insidan på er själv. Själv jobbar jag dagligen ute i samhället och gör nytta för behövande, jag sitter inte och skriker ut mina egna behov i media! Låt folk vara i styvb ,, gå vidare, eller är offerkoftan klistrad på skinnet ,,, oj förlåt du skaner har ju ingen sådan luskofta ,,,, eller,,,, du sänder dubbla budskap så ursäkta om jag blir förvirrad. Detta är mitt sista inlägg,

  • TACK Mats det finns två roller jag förknippar dig med nej tre, försäkringskassan, imigrationsverket och socialtjänsten. Där fattas inte bara obekväma beslut utan också godtyckliga och människoorättfärdiga. Ditt språkbruk tyder på att du brister i mycket inte minst språkligt. Din attityd tyder på att du knappast hjälper o vilken nytta du gör för andra återstår för dem du hjälper att avgöra. Du kan dessutom inte stav namn ordentligt vilket jag hur arg jag än är försöker att alltid gör av respekt för att namn är viktiga. Om du vill fortsätta eller ej är upp till dig. Ingen tvingar dig att skriva här, men jag är snäll o tolerant som tillåter dig att skriva även om dina inlägg har mycket att sakna.

   • Det vore väl det ultimata för dig att censurera bort de som inte delar din åsikt, eller?. När jag läser din text ovan så kan jag säga detsamma som du sade till Mats ang stavning – lär dig stava rätt! Sanningen är att du inte tål att någon har en motsatt åsikt än dig, då börjar du direkt med påhopp och invektiv. Av den anledningen så vill jag absolut inte ha en debatt med dig. Lär dig debattera på ett vuxet sätt, så kommer du också bli betraktad som en vuxen!

   • anne skaner

    Ja Erki så intensivt som ni attackerar nu så tycker jag ni ska få utrymme. Ni lyckas ju inte lägga ner bloggen o det är väl styrelsens stora problem antar jag. Jo då om jag inte tålden den skulle du inte heller få publicera dig här. Din ton är exakt så som jag föreställer mig att tonen inom Samhällets Styvbarn är gentemot dem som inte tycker lika. Du ska vara glad att du bor i Sverige med yttrandefrihet och demokrati. Hälsa dina uppdragsgivare från mig.

 16. Det här sidan som du driver Anne verkar drivas i hatets tjänst, medans jag själv har en annan åsikt än dig. Får man tycka annorlunda utan att bli påhoppad med hätskhet, eller tror du att din sanning är den enda rätta? Jag själv är helt tillfreds med både RFSS styrelse och ordförande och litar fullständigt till föreningen!

  • Karin Olsson min sida drivs inte av hat du läser dåligt o det du vill läsa, just nu har du fokuserat på det jag skrivit om Styvbarn vilket inte är mitt huvudtema på bloggen. Det står dig fritt att lita på vem du vill, det är inte min sak att tala om för dig eller lägga mig i det. Likaså har jag rätt att tycka o tänka kring samma fråga. Därav får du lämna din kommentar på min blogg vilket är mer än vad jag får göra på de bloggar som skrivs i din styrelses regi. Lycka till Karin.

 17. Karin Olsson: det underlättar när man ska läsa en text om man inte är enögd. För då är det svårare att få rätt perspektiv….Nu är det inte Anne Skånér som hatar, det är annat folk. Såna som vanligen öser ur sig hat, kränkningar, personangrepp och hot på Flashback. Så skönt för dig att du helt litar på föreningen och är tillfreds med ordföranden och styrelsen! Låt oss hoppas att de inte blåser dig på din idealisering! Det är nämligen skojares största ambition; att invagga naiva människor i säkerhet för att sedan blåsa dem. Att missbruka förtroende är självklart för sånt folk, att ta kritik är uteslutet, det är nämligen ett hot mot deras skojeri…..men om de sviker dig, så hoppas jag att du är ärlig och rakryggad nog att stå för att du blivit blåst….och då är du naturligtvis välkommen till oss ”bråkstakar” så ska vi trösta dig. Ärligt och utan svek.

 18. Skaffa er ett liv istället för att rikta hat och aggressioner mot den förening jag så tacksamt är medlem i. Är man naiv om man är tillfreds med föreningen och upplever att de gör precis det som behövs för att rikta blicken mot ”de vanvårdade”? Själv blev jag glad då föreningen bytte ordförande till Benny J, den ordförande som var innan hade inte focus, som jag upplevde, på de vanvårdade.

  • Hej Karin Tacksam är medlem i, men jag tycker nog inte man ska uttrycka tacksamhet för att man får vara med i en förening. Den borde rimligtvis vara glad över att du vill vara med. Om du menar mig för jag var innan Benny vad menar du med fokus på vad. Vilka var det jag fokuserade på. Själv tycker jag inte Benny har fokus på de vanvårdade, man skiter fullständigt i den grupp som fått avslag t.ex. i övrigt kan du väl berätta vad Benny gör för storverk som går till historien.

 19. Oj, jo men nu fick jag sådan glädje och lust att skriva här, blir inspirerad av sköna människor, som har argument och klokskap. Detta är min premiär på Annes sida. Har undvikit det och det blir, tror jag, en engångsinsats, men ändå. Spännande att läsa Mats, Karin Olson och vår gamla ordförande och grundare Christer Lummes inlägg och alla de glada tillropen de får av er alla…..man blir glad av alla ord och uppskattande kommentarer till oss som är medlemmar. Tänk att vi är så omtalade, omskrivna och så objektifierade, så omyndigförklarad, inte dåligt alls. Jag är en av ordförandens bödlar i samhällets styvbarn, funderar på roliga bilder jag får i huvudet…ett T-shirt tryck kanske vore kul,? ” Bennys bödlar” med bild på oss alla bödlar tryckt över bröstet, kan det bli bra tycker Anne o Co. .? Benny står längst fram på trycket med ilsken, aggressiv attityd, precis så som han alltid omtalas av er glada laxar. Vi andra stackare som är Bennys bödlar står bakom, redo att hugga till varje stund, kanske en polis och schäfer bör vara med i tryck också, tar tacksamt emot era synpunkter och utlägg, för ytterligare konstnärliga inslag, vad säger ni? Är öppen för det mesta men först måste Benny säga sitt förstås, så som den despot han är. Vi har det inte lätt, vi i styrelsen. Inte vi missledda medlemmar heller. Mest är vi tysta underhuggare, lurade medlemmar som inget förstår i en mkt odemokratisk organisation, men detta kanske vi ändå får vara med och påverka, om än väldigt lite, vi kan väl försöka iaf, Christer Lumme, Mats och Sandra, tusen styrkekramar kära vänner från er vice ordförande Yvonne Palm

  • mer ser man på Yvonne Palm nu när dina vänner skrivit på kommentarerna efter önskemål från styrelsen hör du av dig hejar på. Till skillnad mot Sttyrelsen i Styvbarn låter jag alla kommentera också era specialbeställda supportrar. Märker att du kör en charmoffensiv mot Kurt vad vinner du på det tror du. Han lär inte ha glömt hur han blev behandlad och själv framställer du dig det sårade offret. Milde tid Yvonne att du orkar vad tror du du vinner att jag skulle förlora knappast. jag har så bra förankring i samhället att du knappast kan lyckas peta undan mig och vägarna är många. Men också din kommentar blir accepterad – det kallas yttrande- och tryckfrihet något som Styvbarnsförbundet verkar ha dålig kännedom om.

 20. Nämen jisses! The Queen nedlåter sig att skriva ett inlägg! Och dela ut styrkekramar till sina lojala undersåtar! Styrkekramar, vilket otroligt töntigt ord, som hämtat ur den stalinistiska ordboken! Kära Yvonne Palm, talar du lika floskelmättat i fullmäktige, i så fall är du bara att beklaga och som gammal vpk-are skäms jag över dig. Vad är det du vill ha sagt? Satir är inte din grej, inse det.

  Däremot tycker jag att ditt förslag om T-shirts till er i förbundsstyrelsen är en utomordentlig idé. Risken är dock att ironin helt förbigår dem som ser er i dem och att vi i stället tar dem på allvar. När ska ni beställa dem? När får vi se er i dem? På årsmötet? Jag kan knappt bärga mig….

 21. Jag vidimerar Anne Skånérs skildring av en förenings uppgång och fall och dess historia och hennes skildring av ett förlopp är överensstämmande med bilden hon ger. Jag kom i kontakt med Samhällets styvbarn redan under Birger Hjelms tid och har under min långa resa från då- till nutid sett mycket av märkliga saker hända. Så här beskriver jag en senare del av mitt engagemang i föreningens styrelse:
  ” Jag och Benny hade som jag tidigare skrivit om en bra relation. Jag tyckte till och med lite synd om honom för han verkade till en början väldigt osäker på sig själv. Han smög in med oss andra styrelseledamöter i Universitetslokalen i Frescati med en skrämd blick som uttryckte en ängslan som mer uttalade att ”här har vi inget att göra” Jag var en stor beundrare av hans sätt att dela ut papper, kopior och jag minns att papperstrycket luktade gott av universitetets kol-patroner. Jag minns också gruppfotot som vi tog utanför sammanträdeslokalen i Frescati där jag bland annat var med som nybakad styrelseledamot. Jag hade gjort tidigare försök att nå en hög post i Samhällets styvbarn utan framgång. Men nu när Benny tog mig till sitt bröst och godkände mig var lyckan stor. Vi satt ofta hemma hos mig och smidde planer. Kaffekoppar, kaffebröd och högar av papper dominerade bordet. Levande ljus förstärkte den i övrigt goda stämningen. Nu skulle Benny cementera sina idéer. Benny berättade att jag skulle få vara med om att starta föreningens första lokalavdelning i Stockholm. Jag var så gott som vald i förväg utsedd som ordförande av Benny och det var också han som försäkrade mig att ”trots det låga medlemsantalet i Stockholm” så kommer det att ordna sig. Jag blev vald under acklamation och det applåderades och jag fick inför alla (ja i vart fall för de få som var närvarande) förkunna att nu har Samhällets styvbarn sin första lokalförening! Under en tid var Benny en trogen gäst hemma hos mig. Han hade med sig medlemslistor som upptog medlemmar som han ansåg skulle tillhöra lokalföreningen i Stockholm. Det var en mest intill strikt geografisk indelning av vilka eller vilka som inte kunde tillhöra Stockholmsavdelningen bl.a. undantog Benny Nynäshamn. Han hade också med sig olika informationsbroschyrer från Stockholms stad med information om ”hur man söker föreningsbidrag” Samhällets styvbarn i sig var fattiga och hade ”flipprat” bort möjligheterna att få bidrag då en ansökan redan hade lämnats in, avvisats och som man hade glömt bort. Jag insåg ganska snart att Stockholms möjligheter att få bidrag var lika med noll. Jag satt med en tjänsteman på Socialtjänstförvaltningen och tvingades bevittna ett framlagt papper, en ansökningshandling som man några månader innan hade avslagit med motiveringen att det redan fanns etablerade föreningar som fått bidrag för ändamålet.
  Benny gavs sig inte iför faktumet att ”loppet nu var kört” Han menade att de har fel och han ville absolut inte kännas vid den tidigare ansökningen. Nu smiddes det planer hemma hos mig. Benny uppmanade mig att göra ett nytt försök och vid blotta åsynen av anmälningsblanketten och de krav som ställdes bl.a. på inriktning och medlemsantalet så måste jag ljuga om föreningens förhållanden i de frågor som i vart fall gällde antalet medlemmar. (resten av berättelsen kommer jag att publicera vid ett annat tillfälle)
  Krister Lumme är lite som gubben i lådan och är en person som gärna skrider fram när det hettar till. I detta inlägget är han dock lite tam och avvaktande och i vart fall jag får känslan av att han nu väger orden kuvad i en slags oro. Men vad Krister Lumme gärna och helst inte vill prata om det är att han vid ett möte i Årsta Folkets hus under ett årsmöte försökte sig på att ”kuppa” samhällets styvbarn. Men när han likt pojken som ertappades med fingrarna i syltburken tog han till reträtt. Jag var där Krister men det har du säkert glömt. Efter denna händelsen så återkom du aldrig mer i vart fall inte i nya så kallade ”kuppförsök”
  Och som vanligt finns det ett antal ”backups” eller så kallade dementiproffs som gör entré på scenen och kallar den kritik som just nu riktas mot förbundsledningen som ”dynga” De här människorna är inga medlemmar i den mening som förbundet vill beskriva dem. ”Kärleksfulla och snälla utan att besitta förmågan att kränka någon” De här människorna eller ”dementiproffsen” beter sig precis som Robert Wahlström beskriver de i vad han kallar ”missnöjesgruppen”
  ”Missnöjesgruppen” har sina rötter i att man i grunden inte har kommit förbi, eller kunnat hantera sin fientlighet och det misstroende man har mot myndigheter och auktoriteter. Denna grupp har inte heller under årens lopp arbetat för konstruktiva lösningar i föreningsarbetet. Man har ständigt gjort utfall mot samhället och har i samma stund begärt samarbete, medel och stöd av samma samhälle man så öppet visat sitt förakt för. Några har gjort utbrytningar och skapat egna organisationer som mer eller mindre varit en katastrof för de vanvårdade som har involverats i detta. “Jag skall inte hålla på att räkna upp alla de oegentligheter som denna lilla skara håller på med. Jag har också förespråkat att man förr eller senare måste väcka åtal mot denna skara. Men här tvekar övriga i ledningen inför en sådan drastisk åtgärd”.
  Och till Yvonne och andra som öppet kritiserar Anne och andra så vågar jag påstå att Benny Jacobsson faktiskt hade en väldigt bra relation. Han vidimerar säkert min utsago! Och då måste man få ställa frågan. Om Benny inte är ond. Vem fortsätter då att driva ondskan hatet i Riksförbundet Samhällets styvbarn??

 22. Tack Kennet för en den intressanta redogörelsen. För mig som inte känner de beskrivna personerna är det spännande att få en bakgrund berättad. Att svaga och osäkra egon ofta döljs genom att personen slår över och blir maktmissbrukare om hen får chansen att tillskansa sig makt över andra är inte ovanligt. Syftet är att göra andra lika maktlösa som man själv var. Ju mindre och betydelselösare de andra är, desto större blir ens ego. Och de lojala tillbedjare man omger sig med, de blir belönade med ett stänk av Härskarens makt.

  Hitler var en misslyckad konstnär med svagt ego innan han lyftes upp till maktens höjder. Väl där vet vi alla hur det gick. Bennys underhuggare beter sig exakt likadant som sådana alltid gör, fjäskar uppåt för att få fortsätta som gunstlingar, sparkar nedåt för att visa sin lojalitet med Härskaren. Dessvärre tycks fascister alltid vara övertygade om att deras makt kommer att vara för evigt, tänk bara på ”Det tusenåriga riket”. De tycks aldrig lära sig att de förtryckta alltid reser sig och gör slut på diktaturen, det är bara en fråga om när.

  Och precis som alla fascistiska härskare måste de ha en grupp människor de kan uttrycka sitt hat mot, förfölja och i extrema fall avliva. Behöver jag påminna om nazisternas eliminering av judar, socialdemokrater, romer m fl de ansåg vara undermåliga människor?

  Det oförklarliga hatet, den hånfulla tonen, de osannolika lögnerna, historieförfalskningen, förföljelsen av oss kritiska medlemmar, vad är det annat än ett utmärkt exempel på den attityd som råder i alla fascistdiktaturer?

  Vilka är det som tror sig förverkliga sig själva genom att blint lyda och älska sina Ledare? Det är osäkra människor utan självkänsla, som förlorat förmågan till kritiskt tänkande, om de alls haft någon. Människor som äntligen får utlopp för sitt självhävdelsebehov och sitt självförakt genom att bli förmer än andra.

  Det är därför det är så viktigt att kväsa dessa tendenser i vårt förbund, det är vår plikt som människor. De som har som enda ambition att härska genom hat ska ut i kylan.

  Vårt förbund ska ägna sig åt att värna demokratin, vi ska hjälpa och stödja varandra utan hat och förföljelse av dem som inte har exakt samma åsikter som vi själva. Vi ska arbeta för att Ersättningslagen ändras, vi ska lobba politiskt, vi ska avslöja hela skämtet med upprättelsen och vi ska se till att de 46 procent som fått avslag omprövas. Vi ska se till att gränsen vid 1980 tas bort. Vi ska se till att alla som vanvårdats i Sverige, oavsett hur allvarligt och oavsett etniskt ursprung, tillerkänns rätten till ersättning. Det har Sverige råd med. Vi ska se till att statens företrädare slutar slingra sig och ignorera frågan. Det är vad vi ska göra. Men först ska vi avlägsna fascisterna i styrelsen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s