Regeringen fortsätter att tiga och skall skämmas

Under det här året avslutas utbetalningarna till vanvårdade 1920-1980. Antalet avslag fortsätter att ligga långt över 50 procen och de som ansökt i slutet av 2014 har heller ingen möjlighet att få sin sak omprövad. Parallellt med detta driver Sofoa Rapp Johansson sin process mot Svenska Staten för att gruppen 1980 och därefter skall ha rätt till ersättning.Det är fyra av artiklarna i Europakonventionen som ligger till grund för talan. Sofias advokat har lyft fyra huvudartiklar ur konventionen.

 • Artikel 8 – rätt till skydd för privat- och familjeliv
 • Artikel 14 – förbud mot diskriminering
 • Artikel 2 till första tilläggsprotokollet – rätt till undervisning
 • Artikel 13 – rätt till ett effektivt rättsmedel

Det är också där som hela bevisfrågan läggs, inte alltså inte mot enskilda förövare. Det har tidigare drivits sk vanvårdsfall i Svensk Domstol där sökanden har förlorat. Det beror på att ärendena har fallit för preskriptionstiden och att inget av dem prövats som brott mot Europakonventionen och Mänskliga rättigheter.

JK (Justititekanslern invänder inte mot vad som hänt i Sofias liv som barn men anser att det inte ligger på statens ansvar att ge ersättning. Lite märkligt då JK i remissvaret till Ersättningsutredningen uttalade sig väldigt positivt om ersättningsfrågan och inte invände mot att Staten skulle ta ansvaret. Man hade heller inget emot beloppet som generellt anses högt enligt svensk praxis. Men JKs roll är dock en annan i det här läget.

Förvånansvärt tycker jag är att den svenska regeringen tiger och lägger locket på både vad gäller krav på att utvärdera Ersättningsnämndens sätt att jobba och den pågående processen. Men precis som sina föregångar har Socialdemokraterna-MP och V inget intresse av att lyfta den här frågan mer. Löftet till de borliga kollegerna vilar tryggt, löftet till Regeringen Reinfeldt är obrutet. Ett av de få löften om Regeringen Löfven stått för o det drabbar ju bara några tusen utsatta inom svensk socialtjänst.

Håkan Ceder kommer i juni att lämna sin rapport om översynen av LVU. Förväntningarna är höga, vi är många som bidragit till diskussionerna. Vi har lagt förslag om förbättringar. Förbättringar som större stöd till biologiska familjer vars barn omhändertas, mer insatser innan man omhändertar barn. Bättre kontroll både av familjehem och socialtjänstens insatser. Det förslag som inte kommer att finnas med är barns rätt att få sitt ärende prövat i domstol o barn anser sig ha blivit felbehandlade av socialtjänsten/familjehem eller HVB hem.

Det finns självklart inte något intresse från Statens sida att barn skall kunna hävda sina rättigheter juridiskt om det innebär en kostnad för samhället. Jag tror också just andelen höga avslag i Ersättningsnämnden handlar om att avskräcka människor från att ge sig i slag med Svenska Staten. Medborgarrätt finns bara när det passar myndigheterna. Medborgarrätt gäller bara när Staten ställer sina krav och då blir det medborgarskyldighet.

Ytterligare en rättslig prövning kommer inom kort – det gäller frågan om att få sin avslag prövade i högre instans. I det rådande systemet kunden den som fått avslag skicka in en förnyad ansökan. En ansökan som provades av samma grupp som första gången. Även här är avslagen genomgående och där får heller inte den omsökande komma till nya samtal/förhör.

Åsa Regnér har säkert en hög ambition vad gäller barn och barnfrågor. Men hon undviker konsekvent att tala med personer som är inblandade i ersättningsfrågan. Frånsett det hon kallar experterna. Hennes stående svar är ”ministern har inte tid….” jag tolkar det som brist på intresse och ren skär nonchalans mot de människor som betalar/betalat ett högt pris för sin barndom. På Maria Larssons tid tog åtminstone tjänstsemännen emot när Maria själv inte hade tid.

Regeringens omsorg handlar om  medelklass och välbeställda inte barn, fattiga, utsatta eller människor med psykosocial ohälsa. Däremot kommer de givetvis när allt är klart slå sig för bröstet och skryta om att Sverige tagit ansvar vanvårdsfrågan.

Vi tror inte att domen den 18 juni är på vår sida och även om den så vore kommer Staten att kräva överprövning. Återigen Staten kommer inte att acceptera en förlust för än det prövats av Europadomstolen som ger Sofia Rapp Johansson rätt.

IVO blev en flopp den instans som skulle ge medborgare rätt att få sin sak prövad. Det är samma socialtjänstsemän som prövar hos IVO som tidigare fattat beslut på sina arbetsplatser. Det är lika objektivt som att polisen skall utreda sig själva vid misstanke om brott.

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

7 svar till “Regeringen fortsätter att tiga och skall skämmas

 1. Oh my Gosh. Sådana förlegade odemokratiska samhälletsstrukturer ska inte hålla. Ruttet innehåll är på väg att spricka.

 2. Är det inte olika rättssystem? Ersättningsnämnden utgår väl från straffrättsliga principer med skadeståndsansvar men statens ansvar och kommunernas handlar väl om att ge omhändertagna rättigheter som trygghet och sånt som regleras i internationella rättssystem? Är det inte det tillsynen skall sköta? Sofia Rapps ansökan verkar spännande då statens ansvar som medlemsstat i EU angår alla medlemsländers ansvar och kanske kan det leda till en skärpning där sociologiska ramlagstiftningen istället för straffrätten ger utgångspunkt för upprättelse?

 3. Jag anser att Åsa Åsa Regnér inte vill lyssna alls på oss som har kunskaper i våra ämnesområden. Jag har oxå sökt henne för att lyfta barn till utvecklingsstörda och familjehem. Svaret jag fick var ”Hon anser sig inte ha tid.” Ser det som allvarligt att vi har en minister som inte lyssnar till dem som har stora kunskaper i de ämnen hon ska företräda! Hur är detta möjligt? Stefan Löfven har ju själv varit just i familjehemsvård.

 4. Oavsett hur det går är det viktigt att konstatera att ni inte delar upprättelse utredningens synpunkt att det Inte finns något juridiskt ansvar i vanvårdsfrågan.

  • Nej vi delar inte den uppfattningen regering o riksdag måste ta sitt ansvar

   • Men Kerstin wigzell så ju att det inte finns err juridiskt ansvar? Set var väl därför Koskinens etik blev den moral som styrde istället för Ann Heberliens etik som man brukar utgå från då det gäller brott mot mänskliga rättigheter och kränkningsjuridik. Varför är det skillnad på äldres rättigheter i relationen till EU och mänskliga rättigheter?

   • ja så tillvida för att ärendena är preskriberade, går ej att lagföra förövaren. men efter 1980 handlar om rätten att få söka ersättning

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s