Etikettarkiv: 1980-2000

Tillhör du gruppen efter 1980 inom vanvården

Eftersom jag är en anarkist och föga lättyglad antar jag att min uppmaning till er som ingår i gruppen 1980-2000 inte faller myndigheter och politiker i smaken. Men å andra sidan jag är vare sig myndighet eller politiker och det är troligt skönt när man skriver och tycker fritt.

Min uppmaning är att även om det blir avslag bör du som ingår i gruppen 1980-2000 skicka in ansökning om ersättning. Alla handlingar måste diarieföras det innebär att det också bli statistik på hur stor den gruppen kan vara. Så även om ni inte ingår i ersättningen, blir det en karta på hur läget ser ut. När det gäller dagens ungdomar- och barn familjer, tycker jag ni skall maila och skriva till socialdepartementet om hur ni upplever att det sociala systemet fungerar. Det är samma sak där alla mail måste diarieföras och om det droppar tillräckligt på stenen så urholkas den. I det här fallet kanske styrande politiker inser att man måste göra något åt den nuvarande lagstiftningen inom Barn- och Familjevård i Kommunerna.

Det är ju Nationaldag och Svenska Flaggans Dag och vad passar bättre än att mana till civil olydnad denna dag.