Etikettarkiv: adhd

Saris livsresa och upprättelse

För några år sedan lärde jag känna Sari Karlsson på Facebook, det måste ha varit i samband med vanvård av fosterbarn. Jag visste inte mycket om henne då, men idag vet jag att få har gjort en sådan livsresa som Sari. När jag lärde känna henne var barnen omhändertagna, hon hade precis avslutat Komvux och kommit in på socionomprogrammet i Jönköping. Hon hade lämnat en lång tid av missbruk bakom sig och var oerhört stridbar. Saris livsresa är vad jag kallar upprättelse för sig själv och för andra. Knappast någon inom den sociala sektor som haft med henne att göra skulle ens kunnat ana att hon en dag skulle kunna både socialtjänstlagen och delvis yrket bättre än de själva – ja inte ens klara en sådan utbildning.

Parallellt som barnen var placerade, gick Sari på Högskolan, slogs för rätten till umgänge, slogs för att få hem barnen men på sina villkor. Jag tror dessutom att ingen har lämnat urinprov så länge som Sari för att bevisa sin drogfrihet.

Sari ville ha hem sina barn, men hon ville därmed inte mista rätten till det stöd hon behövde. Risken är ofta att när barn kommer hem, lämnar socialtjänsten walk over och det var något hon inte ville acceptera.

Nu är nästan alla barn hemma igen, Sari tar sin examen den 16 januri och går ut som socionom. För mig är Sari ett under av kamp, livskraft och stark begåvning. En person som valt att inte gnälla eller beklaga sig i diverse grupper utan valt att ta striden med de medel som en gång tog hennes barn. Hon utbildade sig helt enkelt i samma yrke. Nämnas ska att hon också arbetat under hela studietiden – att arbeta, studera och kämpa för sina barn i kombinationen egen funktions-nedsättning är starkt.

Jag tror bara den som gjort det kan förstå hur stort det är. Vi som stått vid sidan och sett, vi som varit nära under alla åren ja vi har insett och tagit det som självklart att hon fixar det. Men visst är det lätt att stå bredvid och heja på när andra sliter i spåret eller på löparbanan.

Saris livsresa är en upprättelse för allt som hon gått igenom, men det är också en upprättelse för alla andra i likartade situationer. Det går att ta sig igenom svåra hinder, det går att lösa situationer på ett rationellt och klokt sätt. Att vinna kampen mot systemet är inte att alltid ge uttryck för att systemet är dåligt, vinsten ligger i att skaffa sig samma vapen som systemet har – kunskap.

Det är också kunskap, utbildning som är vägen till förändring, Malali nobellpristagare av fredspriset 2014 sa att penna och böcker är vapnen för framtiden – bättre än så kan inget sägas. Sari gjorde exakt det som Malali uppmanar världens unga att göra – skaffa sig kunskap.

Inom scialarbetarsektorn hoppas jag att det finns öppna armar för Sari, hon har erfarenhet, kunskap och empati i lagom mängd. Är det inte så framtidens socialsekreterare borde vara.

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

å domaren sa berätta nu om familjen-förhör i ersättningsnämden

Det är svårt att berätta sitt liv. Inte minst när man sitter inför en rad människor, varav en pensionerad domare (som fortfarande ser sitt framträdande som i rättssalen) en pensionerad barnläkare som halvintresserat iakttar besökaren. En psykolog som verkar långt utanför rummet. En socialsekreterare som helt klart ser detta som en tillgång i pensionen och drömmer om annat än en vanvårdads berättelse. Läs mer

Se genom olika glasögon

Läste en pappas kärleksförlaring på Facebook, till sin utvecklingsstörda  dotter och blev så oerhört varm i hjärtat. Jag slås av Philip Hammar som jag periodvis har svårt för hur han skulle reagera om han fick ett barn som inte var ”normalt”. Skulle jag gjort mig av med min syster, säger han i sitt sommarprogram.

Thomas skriver på Facebook

Älskade dotter:
Det är inte förrän efteråt jag vet om jag har valt rätt men jag tror och hoppas att jag tagit rätt beslut att skriva den här boken. Det är känsligt och utlämnande men syftet är viktigt och om boken kan medverka till ökad förståelse eller ge stöd är det värt allt. Jag vill att du ska veta att jag har försökt beskriva vårt liv tillsammans med största respekt för oss båda och vår familj.
Ibland har jag känt mig så frustrerad och maktlös att jag inte vetat hur jag ska orka ta mig igenom tillvaron. Förskola, skola, BUP, Socialkontor och HVB – hem, många är de platser där förståelsen och framför allt inte kunskapen funnits. Jag tror att förståelse bygger på att kunskap finns. Ibland handlar det också om attityd, synsätt och värderingar. Allt detta tillsammans har du blivit påverkad av, ibland till det bättre men alltför ofta till det sämre.Jag brukar tänka att människor har olika glasögon på sig och glasögonen har olika skärpa. En del personer ser glasklart, andra mer suddigt och en del ser inget alls. Glasögon behöver emellanåt bytas ut och det hade gynnat dig, min dotter, om delar av din omgivning hade bytt glasögon, eller åtminstone putsat glaset då och då. Med det menar jag att man måste ha förmågan att kliva ur sin verklighet för att kunna hjälpa andra. Man måste kunna se klart för att hjälpa och stötta på bästa sätt.Tyvärr har så inte varit fallet, då du förväntats vara den som ska förändras och tänka annorlunda (byta glasögon). Det hade varit så mycket enklare och bättre om omgivningen förstått att det varit deras ansvar och att de haft bättre förutsättningar att lyckas med detta……” Läs mer

socialförvaltning vill placera 12-åring på hem när han fyller 20

Det kommer många samtal om socialförvaltningar som upplevs som allt mer egenmäktiga gentemot de biologiska familjerna. Man skulle kunna skriva en blogg om dagen om olika ärenden och då menar jag i fall där föräldrarna är i högsta grad klara och medvetna om både sitt och barnens situation. Läs mer