Etikettarkiv: barnkonventionen

När medborgare blir en handelsvara

Under min röda period på 60-70 talet fanns det en målning med texten ”är du lönsam lille vän”, målningen visar elever i ett klassrum i en svensk skola framifrån, målad i bleka färger. Eleverna, med sina gråa ansikten, tittar håglöst på sin lärare, utom en flicka i fönsterraden, som drömmande tittar ut genom fönstret på det gråtunga landskapet. Peter Tillberg inspirerades till motivet av Peter Mosskins låt Är du lönsam lille vän (och för vem?) från den svenska proggruppen Gläns över sjö & strands debutalbum  från 1970. Låten var en inlägg i debatten om landsbygdens utarmning efter den då pågående samhällsomvandlingen.

Bilden kan idag översättas till den handel som pågår där barn blivit produkter och varor som snabbt skall omsättas i pengar, som nu Academia som skall börsnoteras och där 60 000 barn och ungdomar ingår. Handel med människor är lönsam, när naturtillgångarna, tillverkningsindustrin tappar mark är människor ett säkert kort. Äldrevården är redan en del av börsen, och det märks också bland många privata företag, med låg bemanning, dåliga arbetstider och pressade löner. Allt betalas i slutänden av de gamla.

Beslutet att sälja ut skolor och barn på börsen borde prövas enligt Barnkonventionen och konventionen för Mänskliga rättigheter.

Men när barn och ungdomar blir ett börsvärde finns det anledning att börja fundera, vad säger t.ex Barnkonventionen,

” Artikel 4 Politiker som styr länder ska ansvara för att alla barn får det som de har rätt till. När det gäller barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man samarbeta internationellt.”

Artikel 12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Vem har frågat barn och unga om de vill vara en värdetransaktion på börsen där deras skolgång blir en del av det ekonomiska spelet.

Artikel 36 Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Synen på den kommande börsintroduktionen är kallt affärsmässig att det är barn och unga som är produkterna oroar inte.

Efter Capios CAPIO +0,22% lyckade notering på Stockholmsbörsen gör sig riskkapitalbolaget EQT redo att följa i samma spår.

– Vi tittar på möjliga alternativ för nästa ägare av Academedia. Givet att vi haft en stark börs och att Capios notering blev väldigt framgångsrik har vi nu efter sommaren börjat undersöka möjligheterna att notera Academedia på börsen, berättar Harry Klagsbrun för SvD Näringsliv.

EQT är ett riskkapitalbolag i norra Europa med cirka 29 miljarder Euro i förvaltat kapital. EQT:s affärsidé är att investera i medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA. EQT grundades 1994 av Investor och Conni Jonsson.
Grundades: 1994
Academia avser också att låta anställda köpa aktier, ”I och med att AcadeMedia börsnoteras kommer alla medarbetare i Sverige att få möjlighet att köpa aktier. Mer information om det kommer den 2 juni, direkt till alla medarbetare. Aktierna som går till medarbetarna säljs till samma aktiekurs som till andra som tecknar sig för att köpa, medarbetarna får dock viss förtur.”
Lärarna jublar inte direkt utan känner oro ”
Göran Drougge, lärare på Academedia, tror att vinstkraven kommer skruvas upp när skoljätten hamnar på börsen. Men Peje Emilsson, grundare av Kunskapsskolan och tidigare kritisk till riskkapitalägda skolor, ger tummen upp till Academedias börsplaner.

Lärarna på Sjölins gymnasium fick enligt Göran Drougge vid lunchtid ett mejl från Academedia där det stod att EQT tagit beslutet att introducera koncernen på börsen. Under åren som Academedia ägt gymnasiet har Göran Drougge märks flera konsekvenser av att ingå i en större koncern.

– Det har påverkat saker som lärartätheten och våra löner. Det har blivit svårare att få igenom krav. Det går kanske inte att säga att det bara är vinsternas fel, men det skulle kunna finnas ett samband. Det oroar lärarna.

Det måste till en styrning från Regering och Riksdag och Annie Lööfs samt Ebba Busch Thors reaktioner i frågan visar att de saknar total känsla för barn och unga människor.

Medborgare utan röst ointressant för politiker

Det är ingen tillfällighet att politiska partier kör över, äldre, barn och socialt utanförpersoner eftersom de saknar röster i politiken. Varför kan inte socialdemokrater och miljöpartiet höja skatterna för dem som kan betala istället för att ta från utsatta pensionärer. Precis som tidigare väljer dagens regering att sno från de fattiga för att ge till de rika.

Precis som tidigare är barn ointressanta i budgetfrågor. Det spelar ingen roll om en minister brinner för barns rätt, när inte de tunga besluten tas med hänsyn till barn o framtid, blir elden bara glöd.

När vuxna o föräldrar tillåts använda barn i sin relationsproblem och samhället står bredvid och ser på – kan vi knappast tala om barnperspektiv.

När barn på institution och i familjehem saknar juridiska rättigheter och undantas från Mänskliga rättigheter är det knappast barnets bästa man tänker på.

Varför är advokater så flata i vårdnadsfrågor att de inte granskar motpartens påståenden och lögner. Borde inte barn ha rätt till ombud vid vårdnadstvister!

Regeringar värnar hellre om medelklassen och dess rättigheter eftersom det är en viktig väljargrupp. Höj skatten för de som kan betala och inte de redan fattiga.

 

 

Södertörns Tingsrätt bryter mot barnkonventionen

Också i de värsta fängelserna får pappor träffa sina barn. Generellt gäller att barn skall ha kontakt med föräldrar också om de sitter inne. Tingsrätterna dömer till enskild vårdnad till pappor som misshandlat och skadat barnen mamman. Socialtjänsten och domstolarna tvingar barn mot sin vilja att träffa föräldrar som de inte vill träffa. Tingsrätten ger vårdnad till pappor som avtjänar straff för mord på barnens mamma.

Södertörns Tingsrätt har dock fattat ett beslut som faller utanför alla mig kända regler. En mamma (ett segslitet och fruktansvärt fall) har dömts av Södertörns Tingsrätt till att aldrig mer ha kontakt med sin son, där vårdnaden tillfallit pappan. Tingsrätten skriver på hörsägen från pappan att mamman är farlig och inte skall vara i närheten av barn. Hon utgör en fara för barnet. I det här fallet har hon inte heller rätt till att se bilder av sin son. Ingen har frågat sonen om han vill ha kontakt med mamman.

Mamman som i pappans mycket utvecklade blogg på temat, kallas Tina framställs som ett monster, åtskilliga orosanmälningar har gjorts från pappan för att också hans fd styvdotter skall fråntas Tina. Detta har han dock inte lyckats med Tina o dottern bor fortfarande tillsammans utan problem. Därtill har Tina tillsammans med sin nuvarande sambo hand om sambons femåriga dotter. Också detta utan problem. Men även här har pappan försökt söndra genom att kontakta sambons fd och varna för Tina.

Jag har läst Tinas alla papper från socialtjänst, läkare etc och ingenstans i de pappren framkommer att Tina skulle vara farlig som mamma. Tina har inga anmälningar eller domar. Hennes advokater har kontrollerat hennes bakgrund också hos Södertörnspolisen där det enligt pappan skulle finnas anmälningar mot Tina. Det var Södertörnspolisen som hade det omtalade kvinnoregistret där kvinnor som utsatts för våld, beskrevs som gnälliga, fula etc. Tina finns också i det registret.

Ingen advokat har hit tills hittat något av detta. Däremot finns det ett antal anmälningar mot pappan, vilka Södertörnspolisen i vissa fall inte ens registrerat och förklarat med att Tina är galen och en rättshaverist. Namnen på polisen som handlagt ärendena kommer att läggas ut senare.                      .

Tina flyttade från Haninge till södra Sverige i hopp om att få vara ifred, men också där har pappan ”följt” efter. Tina har utsatts för hot och trakasserier, misshandel – det senare bevittnade dottern o dotterns dåvarande pojkvän. Inget av detta har emellertid tagits på allvar utan lagts ner av polisen i Karlskrona i brist på bevis.

Men pappans oresonliga hat mot Tina, som han uttryckt i sin blogg där han också påtalat att Tina är i behov av psykiatrisk vård, står inte i proportion till vad han förnekar deras gemensamma son. Barn har rätt till bägge föräldrarna också i en tvist. Det finns inga bilder eller bevis bildmässigt på att sonen skulle farit illa i mammans vårdnad. Tvärtom alla bilder som finns vittnar om motsatsen. Pappan tillät utan problem att mamman åkte till Spanien med sonen trots att han i sin blogg skriver att mamman utgjorde ett hot mot sonen.

Det pappan och framför allt Södertörns tingsrätt gör är att bryta mot barnkonventionens viktigaste regel – barns rätt till bägge sina föräldrar. Att en domstol två gånger fattar samma dåligt underbyggda beslut om att barnet aldrig mer får träffa sin mamma är ett lagbrott som borde tvinga Södertörns Tingsrätt att redogöra för hur man kan och på vilka grunder man fattar ett beslut som inte ens pappor som begår övergrepp på sina barn utsätts för.

Dessutom när det inte finns en enda dokumentation om att bilden av mamman skulle stämma. Det Tingsrätten lutar sig på är partsinlagor från pappans vänner, men å andra sidan finns inte ett ord skrivet om mammans vittnen eller deras uttalanden.

De orosanmälningar som gjorts mot Tina allt sedan sonen föddes kommer i huvudsak från pappan och hans vänner.

En taxichaufför vid Taxi Stockholm CO, som från början utgav sig för att hjälpa Tina, har utan att känna mig eller veta vem jag är, skickat offentliga dokument från tingsrätten, skrivit spaltmeter på min inbox på FB om att Tina har orosanmälningar, förlorat sin dotter, är i behov av vård. Att pappan nu slutligen vunnit över Tina och att jag därmed borde inse att Tina är sjuk och behöver vård. CO är anmäld till Taxi Stockholm för brott mot sekretessklausulen som omfattar alla som kör taxi-färdtjänst. Förutom CO har en Stefan Persson (alias) skickat hot, lagt ut information om Tina å Ronneby Kommuns Facebooksida. Detta låg kvar i flera dagar trots påstötningar till till kommunen.

Tina fick kontakt med en SD politiker i Socialnämnden i Ronneby som lovade hjälpa henne. Den hjälpen har utmynnat i stalking, fejkad FB sida Stefan Persson, försök att skriva o lägga till personer som Tina känner. Misstanke finns också om våldtäkt, stöld av Tinas underkläder, telefonsamtal flera gånger om dagen. Politikern satt anhållen i knappt fyra dagar för att han förföljde Tina, direkt när han släppts ringer han upp Tina och säger att nu är jag ute.

Situationen för Tina är snurrig och för den som inte följt hela utvecklingen är det lätt att förstår förvirringen. Än mer förvirrat blir det när den läkare som hjälpte Tina när hon bodde i Haninge o hade en relation med sonens pappa, är kusin till pappan. Samma läkare som utan grundlig undersökning skrev ut starkt beroendeframkallande medicin till Tina som skulle ”hjälpa”  henne. Kan system vara korrupta i Sverige ja helt klart. Södertörns Tingsrätt fattar avgörande beslut om ett barns framtid utan att lyssna på mammans sida. Socialförvaltningen i Haninge som å ena sidan skrivit att Tina är en bra mamma, omhändertar sonen utan förvarning.

Äldsta dottern som bor med mamman och är en för sin ålder oerhört klok och härlig tonårstjej som mår bra,  trots detta har försök gjorts att ta dottern från mamman. En bortadopterad dotter med grava psykosociala problem, används av mammans fd för att stärka bilden av mamman som galen. Den bortadopterade dottern har aldrig bott med Tina.

Jag skulle önska att någon tidning, journalist granskade fallet Tina, det handlar inte om vårdnadstvist vilket flera medier inte gärna skriver om. Det handlar om mäns makt över kvinnor, att via barnen kontrollera, utan hänsyn till hur barnet mår. Men inte ens Blekinge Läns Tidning tycker att det är anmärkningsvärt att en förtroendevald i socialnämnden är misstänkt för våldtäkt etc.

Tina är märklig på det sättet, hon säger att om jag någon gång får hem min son, skall han självklart ha rätten till sin pappa. Vårt bråk skall inte skada barnen.

bild10hot

Detta brev finns inte refererat till i någon av Tingsrättens Domar.

bild1hot

bild3hot bild4hot bild5hot bild6hot bild7hot bild8hot bild9hot


Ur pappans blogg, han påstår med andra ord att det finns styrkta bevis för att mamman är psykiskt sjuk, han har dock inte visat ett enda papper på detta ändå godkänner Södertörns Tingsrätt detta som bevis.

Det visar sig att det inte finns något hot eller några våldsamheter från mig mot Tina, eller någon annan. Sonen är trygg och lycklig med mig. Sedan han kom till mig för ett och ett halvt år sedan har han helt sluppit orosanmälningar och socialutredningar. Under hans första tre år hos mamman har han genomgått mer än en utredning per år och massor av orosanmälningar. Anmälningar från myndigheter och privatpersoner i oräkneliga mängder sedan hans födsel till dagen för LVU, när han kom till mig. (anmälningarna kommer mestadels från pappan o hans vänner)
Tina har fortsatt sitt liv utan sonen med att vara ett ständigt föremål för utredningar och orosanmälningar. Orosanmälningar från flera kommuner, utredningar om hennes dotter och även andras barn. LVU på hennes dotter och vem vet vad mer…. Detta bara under det senaste året! (anmälningarna har gjorts av sonens pappa o hans vänner – ingen av de utredningar som gjorts har lett vidare)

Tina hittar på och skickar hot sms till sig själv för att få uppmärksamhet, som hon har gjort i hela sitt liv. Hon får folk att tro på hennes dramer och hon tar manipulerandet till en helt egen nivå. Hon är skicklig på att lura folk och dom riktigt trögtänkta kan hänga kvar länge, men dom flesta fattar ganska snabbt.

(Undrar om Tina o hennes särbo ringer sig själva. de trögtänkta är givetvis undertecknad som inte köper pappans historiebeskrivning. Sonens pappa har begärt ut handlingar som berör ett barn han inte har någon som helst band till, bra för att ställa mamman i dålig dager. Allt detta redogjordes noga för på bloggen – finns sparat)
Resultatet är att hon inte får vara vårdnadshavare och hon får inte ha någon kontakt alls med sonen. Det är en extremt sällsynt dom och ett kraftfullt beslut som ingen plockar fram ur slumpen. Det är noga utrett av många olika personer och myndigheter. Hovrätten tyckte även dom att beslutet är välgrundat och fann ingen orsak att ta upp frågan igen. (Ja en rätt som bara lyssnar på en sida – inte tar med något av det som sägs från mammans sida kan självklart fatta sådana beslut. Men en dag biter sig pappan själv när sanningen o sonen får veta vad sm verkligen har hänt)

Barn i samhällets vård saknar röster – vem avgör barnets bästa

Barnkonventionen löser allas våra problem. Genom ett klubbslag/feliknande spö i riksdagen förändras över natten, socialtjänsten, familjehemmen, domstolarna och föräldrarna. Allt skall bli så mycket bättre! Generellt gäller inte att fler lagar skapar ett bättre och rättssäkrare samhälle, det är tolkningen av de lagar som finns och den/dem som gör tolkningen som styr.

Ur Upprättelseceremonin 2011: ” Barnet får aldrig drabbas när föräldrarna inte har möjlighet att leva upp till sitt föräldraansvar. När föräldraansvaret allvarligt sviktar är det samhällets ansvar att värna och garantera barnet en god och trygg uppväxt.

Läs mer

Gör inte barnkonventionen till lag

Om man frias av rättsväsendet – borde inte det omfatta även socialtjänsten! Efter en tids debatt kring Shaking Baby där flera föräldrar fällts för barnmisshandel som senare visade sig vara fel. En teori kring att t.ex. D-vitaminbrist kan ge likartade symptom har också väckts.

Två fall har figurerat i TV 4, där en familj hos Malou efter  Tio, berättade att de efter stor kamp fick behålla sitt barn. Det andra fallet, Nan som också friats, nekas dock att återförenas med dottern. Socialtjänsten anser att flickan varit placerad så länge att hon betraktar familjen som sin familj. Detta förstod Nan och föreslog att man skulle kunna ha delad vårdnad. Socialtjänsten och familjehemmet vill ha en vårdnadsöverflyttning och ytterligare begränsa Nans umgänge med barnet.

Och familjehemmet vill ha bort allt umgänge. Man kan ju undra vad familjehemmet säger till flickan ang hennes mamma. Utmålas hon som ett monster, mördare eller vad. Stöttar socialtjänsten också ett sådant baktaleri.

Vårdnadsöverflyttning innebär också att den biologiska familjen mister alla rättigheter ang barnet, liksom barnet om familjehemmet så bestämmer förlorar rätten till sitt ursprung – detta står att läsa om i Barnkonventionen.

Barnet kan dessutom tvångsadopteras till den nya familjen utan medgivande från biofamiljen. Om barnet hamnar i en socialt utsatt situation blir familjehemmet part i barnets liv och kan ytterligare placeras i andra fosterhem.

Borde inte socialtjänsten efter alla debatter, historisk dokumentation, forskning (B0 Winnerljung) bl.a. att barn inte mår eller lyckas bättre för att man tagit dem från sin familj. Med andra ord den myndighet som ska stå för trygghet och barnets bästa medverkar också till att skapa barn i utanförskap.

När en förälder är så klok att hon själv föreslår delad vårdnad med ett familjehem borde socialtjänsten se det som ett steg i rätt riktning. Att sträva efter att detta kan bli en lösning som alla kan leva med och att barnet också mår bra och slipper välja sida.

I Fagersta är familj anklagad för Münchausen By Proxy, av socialtjänsten. Trots att åklagaren i sin utredning inte såg något sådant. Trots detta sprider socialtjänsten vidare i journalerna att familjen har Münchausen. Det är också skälet till att de inte får hem sina barn som är placerade i tre olika familjehem. Anledningen till att barnen inte får vara i samma familjehem beror på att man också anser att ett av barnen har Münchausen. Det är samma förhållanden som anklagelserna om Shaking Baby.

Föräldrar som anklagas för allvarliga brott där de frikänns juridiskt är hos socialtjänsten evigt dömda. O Barnkonventionen som lag – nej det bli bara en lag till att vantolka. Ett samhälle utan rättsskydd i sociala frågor kan inte hantera Barnkonventionen eftersom de inte ens kan hantera SOL eller LVU.

Vanvårdade barn skall inte reas ut till staten

I snart tio år har frågan om vanvård inom social barnavård varit på tapeten. En kamp som började med krav på upprättelse, Ursäkt från Staten och ekonomisk ersättning. Idag skriver vi 2015 februari och kravet på upprättelsen har inte nått längre än till att 51 procent inte varit nog våldtagna, utsatta och misshandlade.

Samtidigt fortsätter vanvården inom socialtjänsten, men nu med märkliga omhändertaganden enligt löpande bandprincipen. Samtidigt lämnas andra ärenden där hän som rimligtvis borde föranlett att socialtjänsten gripit in.

Socialarbetare i Sverige går via Nu Bryter Vi Tystnaden ut och konstaterar att man av resursskäl inte kan sköta sitt jobb. Jag är benägen att hålla med till viss del, men samma socialsekreterare kan lägga ner oerhörd energi på att ingripa i familjer där det trots allt fungerar medan de allvarligaste fallen förblir åtgärdade.

IVOs anmärkningar mot socialtjänsten är minst sagt regionalt fördelade. Anmärkningar görs mot socialtjänst där man inte gripit in, men ytterst sällan anmärkning för att det gjorts felaktiga ingripanden. IVO är en tandlös och socialarbetarstyrd verksamhet där fd socialsekreterare fortsätter att hålla varandra om ryggen.

Det förgågna dit jag själv räknas kompenseras med 25 0000 kr, en skitsumma säger vissa inom mina led, ja kanske det men 51 % har inte ens fått den summan och efter 1980 försvann vanvården.

Vanvården idag är annorlunda än på min tid, idag handlar det om att barn tas från sina föräldrar utan insatser eller stöd till familjen. Konstruerade skäl som socialtjänstens oemotsagt kan gå vidare med och där motparten inte ens har rätt att lägga fram sin bild. Barn skall enligt Barnkonventionen få göra sin röst hörd, möjligen får de uttala sig men någon hänsyn till vad barn säger märks inte vare sig i socialtjänstens eller förvaltningsrätternas protokoll.

Barn kan utan varsel flyttas mellan familjehem och institutioner utan att ges en förklaring. Barn kan anses ljuga om sin situation för att skydda föräldrarna. Barn anses bara tala sanning om de verifierar socialtjänstens utredningar. Barn hindras i familjehem och på institutioner ha normal kontakt med omvärlden, kan fråntas mobiler, datorer ofta på inrådan från socialtjänsten.

Barn hindras från kontakt med sin biologiska familj alt tvingas till umgänge de inte vill. Barn som upplevt våld i nära relationer, mord övergrepp tvingas till umgänge med förövaren mot sin vilja.  Vårdnadsöverflyttade barn kan adopteras bort mot den biologiska familjens vilja. Barn förlorar alltså kontakten med inte bara föräldrar utan syskon och övrig släkt. Barn förlorar sin identitet med stöd av en lagstiftning där vuxna har den alenarådande makten. Sammantaget är detta så långt från Barnkonventionen vi kan komma.

Barn som utsätts för detta måste ha rätt att få sin sak prövad och rätt till skadestånd. Alla placerade barn skall ha rätt till juridiskt ombud som står fritt från socialtjänst och myndigheter o även biologiska sidan.

När vi,  vars sak prövats efter att preskriptionstiden gått ut nu skall rea ut våra kamrater för att en förening i utdöende blir desperat, läser detta uppstår frågan: Kan barndomen reas ut igen till lägsta pris? Skall dagens utsatta barn omfattas av samma regelverk – alltså inte kunna prova sin sak innan ärendena är för gamla.

Enligt Ersättningslagen kan bara ett ersättningsbelopp, lika för alla och högt för svenska förhållanden, betalas ut, och det går bara till de allvarligaste fallen. Med en differentierad eller graderad ersättning skulle många fler ha kunnat få ersättning. Det visar upprättelseprocesserna i Norge och Irland, där endast 10-20 procent av de sökande har fått avslag.

– Vi föreslår därför att regering eller riksdag beslutar att de som fått avslag på sina ansökningar tillerkänns ett ersättningsbelopp lägre än det höga belopp som de allvarligast vanvårdade får. På detta sätt skapas i efterhand en differentierad ersättning med två beloppsnivåer och mildrar i någon mån orättvisan mot de som fått avslag, säger förbundssekreterare Benny Jacobsson.”

SVD, HD, Aftonbladet

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

Regleringsbrev 2015

Kulturjournalistikens hat mot Alice Bah Kuhnke och bristen på socialt perspektiv

Min jobbarkompis, är en otroligt kompetent och duktig föräldrastödjare. Skärpt, kunnig och med erfarenhet från flera områden. Men hon är också djupt troende och vi har inte alltid samma åsikt om tron/religionen men hon är genuin. Flera av mina vänner in Styvbarnsvärlden har en tro, de litar till högre makt för att få kraft att gå vidare. Hantera sin vardag. Flera politiker i riksdagen framför allt KD folket anser sig vara kristna och troende. En av mina bästa vänner, hittad på Facebook har en underbar relation med sin himmelske kraft. Därtill ett antal musiker, kändisar som också hämtar kraft via tron. Läs mer

Socialdemokratins svek mot barnhems- och fosterbarn i Sverige

Med en åsnas envetna tjurighet skriver jag om sveket mot de tusentals idag vuxna som utsattes för vanvård inom den svenska social- och barnavården. Jag blir allt mer förbannad på politiker, höger eller vänster, mitten som tiger och glömmer de löften man stått för,  inte minst i Stadshuset. Om en Regering som förnekar dagens sociala problem liksom de förnekar eller har glömt historien. Ersättningsnämnden som blev en ny kränkning, en domstol där barnet skall försvara sig mot samhällets bristande förmåga att ge dem den trygghet de hade rätt till. När oppositionen som säger sig ”räddade” ersättningsfrågan ljuger de – de agerade publikfriande för att sedan lämna frågan i händerna på den sittande regeringen. Läs mer

Kommuner straffar biologiska familjer o utreder inte misshandel

Maria Larsson, du bör snarast ge fosterhemsplacerade barn rätt att anmäla misshandel i familjehem till polisen. Idag tar polisen inte emot anmälningar utan hänvisar till socialtjänsten i berörd kommun. I Fagersta har en mamma som har sina barn placerade upptäckt att barnen har blåmärken och ärr efter slag o ev misshandel. Polisen i Fagersta säger att det inte är deras sak o skickar det vidare till Socialtjänsten. Socialtjänsten hävdar att de två barnen bägge under fyra år slår varandra därav blånader och märken. Om inte socialtjänsten anmäler kan barn med andra ord utsättas för allt från sexuella övergrepp till ren misshandel eftersom det är socialtjänsten som avgör sanningshalten. I det här fallet har man frågat familjehemmet i Fagersta. Vilken familj säger att de slår barnen… Läs mer

Norge kallas till Geneve för brott mot barnkonventionen

För några veckor sedan skrev jag om Norge där man sedan tre år tvångsomhändertar tre syskon med svenskt ursprung. I veckan skall frågan upp i norsk domstol där ett fortsatt omhändertagande innebär att Norge kan adoptera bort de svenska barnen. ”Norska Staten som för några år sedan bad om ursäkt för de tusentals norrmän som utsatts för vanvård i familjehe o barnhem ägnar sig idag åt att kidnappa barn från andra länder, bl.a Ryssland, Finland o Sverige. Norska socialsekreterare har i bästa fall gymnasieutbildning medan man i Sverige åtminstone kräver lägst socionomutbildning. Norsk socialsekreterare räcker med knappt utgången gymnasium med dåliga betyg, Det är de som i dag anser att man har rätt att omhänderta andra länders barn utan kunskap eller utbildning.

Norge har som enda land i Norden gjort Barnkonventionen till lag, agerandet nut är ett brott mot konventionen vilket gjort att Norge kallas till Geneve för att förklara sig. Alexandra barnens mamma säger till SVT– Det är det värsta helvete en förälder kan gå genom. Många säger att det värsta som kan hända är att ens barn dör. Här förlorar man som förälder rätten till barnen, barnen förlorar rätten till sina föräldrar men man har inte rätt att sörja, säger Alexandra Hasselström.”

”– Jag är väldigt kritisk till det. För det första så är barnen svenska medborgare och det står i konflikt med Barnkonventionen att adoptera bort dem och frånta dem deras medborgarskap, säger Tuva Fuglestad Kongsvold som är Alexandra Hasselströms advokat.Barnkonventionen stipulerar att barn har rätt till sin identitet innefattande, medborgarskap, namn och släktförhållanden. Om barnevernstjenesten får som den vill förlorar Alexandras barn allt detta. Men de ansvariga vill inte förklara varför de vill gå så långt.

– Rådet från mina rådgivare är att inte bidra till det här reportaget. Men jag förstår att ni gör det ni gör, säger Kristin Kalbakk, chef på barnevernstjenesten i Sel og Vågå när vi försöker få henne att ställa upp på en intervju.”

Svenska UD anser inte att detta är en fråga för UD och Maria Larsson har tidigare sagt att man inte intervenerar i andra länders lagstiftning. I det här läget är alltså svenska regeringen delaktig i kidnappning av barn. Fan vad jag börjar bli trött på social overksamhet och misshandel, kränkning och vanvård av barn och föräldrar.

SR, Aftonbladet, Expressen,  DNSVD SVT, TV4  Alliansfritt Sverige, UNT ETC