Etikettarkiv: BurP

Politikerna ser barn i skolan som maskiner

Politikerna sjunger i samma tonart vad gäller barn och skola, alltså utan nyanser eller pauseringar, oförmögna att se varje enskilt barns unika förmåga. Barn klumpas av bekvämlighet ihop till en homogen skara för att det underlättar politiker att inte se varje barn. Därmed anser fjanten Fridolin att vi ska ha läslov, för att barn skall plugga mer. Till dig Fridolin vill jag införa en läsa på om barnvecka på sin semester. Det mest opportuna idag är skolan och flyktingar. Skolan för att mota okunniga borliga politiker som sjunger andrastämman i skoldebatten. Flyktingar för att närma sig SDs frågor och därmed försöka framstå som lika invandrarfientliga som dem.

Men skolan brinner för mig. Barn brinner jag för. Jag är inte barnexpert men tillräckligt erfaren för att inse att varje barn besitter unika möjligheter om de ges en chans att i egen takt utvecklas, efter ålder och mognad.

Alla Barn kan lära sig läsa, räkna och förstå sammanhang om de får vara barn och inte minikloningar av politikernas önskemål om hur de skall vara. Men barn behöver olika tid, utrymme för att nå målen. Det innebär att vissa barn läser när de är fem andra kanske först i tioårsåldern. Andra utvecklar matten snabbt andra behöver mer tid. Fakta känt är att barns hjärna inte är det samma som politikernas färdiga mallar, barn utvecklar olika delar när de blir intellektuellt mognare.

Läsförståelse kan alla barn nå upp till. Men barn behöver olika lång tid.

De politiska partierna straffar dagens barn genom diverse lagstiftningar som inte stämmer med barn som människor. Man lagstiftar att barn skall lära sig, på den tid som snart utrangerade politiker i skoldebatten, det skall ske genom en läroplan som inte fastställs efter barnens behov och förmåga, utan efter en politiskt styrd forskning som handlar om att spara pengar.

Lärarutbildningen skall bli bättre, trumpetar Löfvén och Fridolin, hur har de tänkt den planen. Ska lärare återgå till katederundvisning och bulta in kunskap i barnen! Har politiker någonsin funderat över varför barn i skolan redan i tio-elva års ålder känner skoltrötthet, psykiska besvär i gymnasiet. Alla måsten som barn och unga förväntas uppfylla.

Ni kan pytsa in miljarder i lärutbildningen, men det bidrar inte till att ta bort barns sätt att utvecklas över tid och rum. Den absolut bästa läraren kan möta eleven som vägrar matte, vägrar läsa. För ytterst handlar det om barnets utveckling.

Barn och Ungdomsrättspartiet skriver i sitt skolpolitiska program:

Skolstarten anser vi skall vara flexibel, vi tror att social mognad är en grund för att kunna inhämta kunskap. Alla barn har långt ifrån en social mognad som är likvärdig och för vissa barn tar det något längre tid. Det kan t.ex gälla flyktingbarn, invandrarbarn som har svåra traumatiska händelser med sig i bagaget. Men också barn som kommer från destruktiva miljöer. Barn har inlärningsförmåga men det innebär inte att kunskapen fäster eller kan omvandlas i ett nästa steg. Vi tror att en flexibel skolstart inte på sikt innebär förseningar i barns utveckling eller kunskapsinhämtning.

Den som vill att unga skall ha inflytande över nuet och framtiden, kan stötta Barn och Ungdomsrättspartiet, Den som vill ha ett parti som lyssnar grupperna utan röster kan också stötta BURP. BURP finns på Facebook.

En barnfientlig regering

Lite under dagen innan Stefan Löfven presenterade sin nya ministerlista spekulerades det i att ev Åsa Regnér skulle bytas ut, hon har som det sas varit osynlig politiskt.

Ja hon gör inte stor väsen av sig, det gjorde inte Maria Larsson heller, de vet bägge att man skall hålla låg profil när det gäller Barn och äldrefrågor. Eftersom posten socialminister anses för folklig/socialt farlig för Socialdemokraterna 2016 så blir det givetvis inget eldunderstöd får barn och äldrefrågor. Barn är som Fredrik Malmberg BO sa i Kerstin Weigels artikel ”Barnfrågor vinner man inga val på”.

En tyst mus kan vara bra att ha i regeringen helt klart och här det som det minst kommenteras i media.

Barn och äldrefrågor intresserar heller inte allianspartierna eller s-debattörerna på Facebook, har inte sett en enda vare sig S, V eller MP skriva eller kommentera kring just den gruppen.

Däremot fattar man långsiktiga beslut i Riksdagen att gå in i ett Vänskapsavtal med NATO och snart klubbas TTIP igenom, två förslag som den framtida generationen kommer att få hantera konsekvenserna av. Talet handlar om fienden från Öst, räddningen från landet andra sidan Atlanten. TTIP ser en naiv politikerkår som lösningen för världens problem, men gemene man borde kanske läsa på vad det innebär.

Just nu förhandlas det transatlantiska handelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU. De säger att målet är att underlätta för företag att etablera sig på nya marknader och skapa fler jobb. Det låter nästan för bra för att vara sant. Det är det också.

Risken med avtalet är att det bara underlättar för företagen att göra vinster genom sänkta standarder och skydd för miljön, löntagare och vår integritet.

Det värsta för Sverige är att TTIP kan innebära att företag kan stämma svenska folket på närmast obegränsade summor pengar. Hur då? Jo, om TTIP går igenom kan företag som ser sina vinster hotade av regleringar så som återkommunalisering, hårdare miljökrav och anständiga villkor för arbetare komma att stämma oss på stora belopp.

Dessutom riskerar avtalet att bakbinda lagstiftare i EU och Sverige då alla lagar ska genomgå en screeningprocess där en liten grupp byråkrater ska granska förslag på nationell nivå och EU-nivå. I denna process garanteras storbolagslobbyister stort inflytande eftersom det som ska granskas är om lagarna är ett ”hinder mot handel”.

Ska vi verkligen gå med på det? Nej, därför säger vi nej till TTIP – avtalet riskerar att bli en trojansk dalahäst. I Sverige har vi en unik chans att stoppa TTIP då Cecila Malmström är handelskommissionär och därför förhandlar om avtalet. Skriv under namninsamlingen för att stoppa TTIP.

Den 13 mars sändes på SVT en dokumentärfilm om konsekvenserna av TTIP, tyvärr går den inte att se längre, men bl.a togs upp förlorad strejkrätt, lönedumpningar, böter för länder, barnarbete etc.

Nej barn är inte värdefulla mer än när de skall prestera i skolan, måttstocken på barns delaktighet är deras betyg och att passa in i PISA-mallen.

Att det nu bildas ett Barn och Ungdomsrättsligt parti BURP är inte konstigt, barn och unga behöver göra sin röst hörd, tillsammans med vuxa som förstår vad dagens beslut innebär för morgondagens ”vuxna”.

Min livssituation kräver att politiker flyttar ner till fotfolksnivå

Sossar som blir miljonärer och näringslivets lydhundar. En bostadsminister från Miljöpartiet som frotterar sig med turkiska fascister, kallar judar för nazister, inte presterar något inom sitt departement. Politiker som skapar Europas sämst ställda pensionärer. En riksdag där beslut om framtiden för tusentals unga,  utan att ha en vision om vad framtiden innebär.

En Barnkonventionslag där Sverige brutit mot lagen innan den ens hunnit klubbas i riksdagen. Norge har mer än 30 anmälningar för brott mot Barnkonventionen, påsamlat under ca två år.

burp

Straffrihet för myndigheter som utsätter barn och unga för fara – som fråntar dem rätten att ha föräldrar, bestämmer vem eller vilka föräldrar de får ha.

En Rädda Barnen ordförande som fostrats inom socialdemokratin, Veronica Palm, börjar sitt uppdrag för barnen med att kräva Rädda Barnets hösta arvode någonsin, därför att hennes livssituation kräver det.

Så där är ordet ”Livssituation som kräver” pengar, makt och pengar. Politiken är inte de godas arbete, de som är goda har ofta inget att säga till om. Mina favoriter inom S kommer aldrig att få en maktposition eftersom de står för mycket på ”vår sida” och heller inte glömmer sitt ursprung.

Veronica Palms livssituation kräver att hon får 38 000 kr i månaden av insamlade medel till Rädda Barnen, pengar som du och jag bidragit med. Veronica Palms livssituation kräver att hon upprätthåller status och social rang. Det innebär också lite ersättning från Riksdagen för de år hon funnits där. Författaren Christer Isaksson har beskrivit henne som en av vänsterfalangen inom S, färgen har väl tvättats bort ordentligt, helt klart.

Beslut som tas i Riksdagen av Palm, Reinfeldt, Lööv, Björklund och isberget Emma Busch Thor mfl, har undantag, inget av dem gäller regeringen, riksdagen eller höga tjänstemän inom ämbeten och statliga verk.

De behöver inte anmäla sig till arbetsförmedlingen!

De kan vara arbetslösa med oinskränkta inkomster resten av sitt liv!

De kan förutom pension och ersättning från Riksdagen ha hur många ”extrajobb” som helst utan att deras förmåner rubbas!

De kan fatta beslut om att pensionärer skall leva på undantag och svältgräns, och själva leva som kungar och drottningar.

Det märkliga är att förklaringen alltid är densamma – livssituationen kräver det och deras insatser för Svenska Folket har varit tyngt av hårt arbete.

Det är helt okej att tjäna pengar på utsatta och försvarslösa, barn, äldre och fattiga. Din fattigdom är garantin för att de redan besuttna skall kunna stanna kvar i den roll som deras livssituation kräver.

 

Min sammanfattning: Sveriges vanliga människor behöver Barn- och Ungdomsrättspartiet och alla de sk livssituationsrättigheter som följer med politiken har redan satts på bannlysningslistan hos BURP.

Barnkonvention/lag vilket skämt

Moderaterna vill korta sommarlovet, det förbättrar studieresultaten, anser oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr och får medhåll av Aftonbladet. Det skulle också bli mer jämlikt – frågan är för vem eller vilka. Att borgliga partier gör barn till produkter som skall utformas för att passa in i systemet är känt sedan tidigare, barn är inte barn -utan en produktionsfaktor.

För alla elever skulle ett kortare sommarlov innebära bättre fokus på studierna. I dag är lovet så långt att många barn glömmer vad de lärde sig på vårterminen. Lärarna får börja varje hösttermin med en repetition av allt som barnen inte kommer ihåg.

Under min tid som lärare började vi aldrig med att repetera tidigare terminer, och jag undrar vilka lärare Eva Franchell har pratat med. Repetitioner pågår ständigt inom skolan som en del av  pedagogiken. Det diskuteras inte heller att många elever efter nio år i skolan är relativt skoltrötta och att detta börjar långt innan de nått högstadiet.

burp

Den modell som Anna Köning Jerlmyr talar om skapar inte jämlikhet, fattiga barn med svåra familjesituationer förändras inte av längre terminer, deras sommarlov kommer alltid att vara fattiga. Barn till medelklassen och borgare kommer alltid att kunna njuta på ett helt annat sätt av ledigheterna och det är just där som det redan idag görs extra ledigheter för utlandsresor under pågående terminer. En jämlik skola får vi den dag när de ekonomiska skillnaderna minskar.

På 60-talet var vänsterns slogan ”är du lönsam lilla vän” den kan vi ta fram idag igen, för barn skall vara lönsamma. Minimala investeringar men högsta möjliga avkastning. Detta är också något som nuvarande regeringen faller in i. I en gemensam kör med oppositionen hävdas att svenska barn kan för lite, lär sig för lite, att lärare har för låg kompetens. Politiker, ofta, som troligen inte själva skulle klara dagens gymnasieskola stirrar sig blinda på Pisa-utredningar som en styrfaktor över svenska barns låga nivå. Att Pisa styrs av privata intressen inom bl.a läromedelsverksamheten etc, diskuteras inte. Barn är Pisa-pjäser i ett spel där kronorna och insatserna per barn är viktigare än att barn motiveras, mår bra och ges en takt som fungerar med deras ålder och faktiskt mognad.

Den politiska modellen skapar en kollektiv grå massa av barn, där alla förutsätts klara allt under samma tid, den politiska modellen tar inte hänsyn till att allt fler barn tar sina liv, blir utbrända och helt enkelt inte orkar. Bara de starka överlever och de svaga lämnas därhän.

Att som 15 åring bestämma ett livsval av yrkesinriktning är nog det mest sjuka som uppfunnits. Hur skall en person mitt i puberteten, mitt i en fas där man pendlar mellan ung vuxen och barn, kunna fatta livsavgörande beslut, som sedan inte går att ändra. En som väljer målarutbildning på gymnasiet kan inte efter avslutade studier ångra sig utan hänvisas av Arbetsförmedlingen till att bara söka de jobb man är utbildad för. Däremot anser Moderaterna att en person i 50-års åldern skall omskola sig för att kunna få ett nytt jobb om man blir arbetslös.

Det nybildade Barn- och Ungdomsrättspartiet (BurP) anser att skolan är så viktig att de som går i skolan borde involveras i beslut som berör skolan, framtiden ligger inte hos ABs Eva Franchell eller Anna Köing Jerlmyr utan i den gruppen som vi älskar att prata om och över där just vuxna anses veta bättre om hur framtiden skall se ut, detta trots att majoriteten av oss aldrig kommer in i den framtiden.

När vi sedan påstår att Barnkonventionen som lag skulle göra unga och barns röster mer hörda, låter det som ett skämt. Åter igen stiftas en lag där vuxna avgör vad de anser är bra för barn.