Etikettarkiv: Fagersta Kommun

Fagersta de slutna rummens kommun

Det börjar röra sig i Fagersta. På socialförvaltningsnivå alltså. Kommunen har fått en allvarlig reprimand från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) berättar Sveriges Radio P4.  En 15 årig pojke placerad i familjehem i Hudiksvall har inte fått den hjälp han har rätt till när han är sjuk med skolarbetet. Troligen har Hudiksvalls Kommun anmält Fagersta Socialförvaltning, intressant helt klart i så fall. Det är samma pojke som ingår i en syskongrupp som kommunen tog för ett år sedan och som anklagar mamman för psykisk sjukdom. Läs mer

JO och IVO ditt stöd mot maktmissbruk

JO är landets enda granskande myndighet för vanligt folk som hamnar i byråkratins irrgångar. Dit ska vi kunna anmäla tjänstemän inom myndighets- och offentlig förvaltning om vi anser oss ha blivit felbehandlade. ”Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.”

 

Läs mer

Stalinistiska metoder i socialtjänsten förstör barn i Fagersta

Familjehemssekreterare, Victoria Brosman, Fagersta Socialförvaltning om föräldrarollen:Man kan vara mamma på olika sätt, en del sätt är att man inte leker så mycket och umgås med sina barn”                                                   

Fagersta kommun gör det igen. Bryter mot Barnkonventionen, barnperspektivet, socialstyrelsens rekommendationer. Jag har tidigare berättat om Jimmy i Fagersta som tillsammans med sin fru Veronica sedan lite drygt tre år haft om hand en pojke sedan han föddes. Detta då mamman bad dem ta hand om barnet som hon inte ville ha. Också i ett samtal med en advokat uttryckte mamman samma sak, vilket sedan mynnade ut i ett brev till socialförvaltningen i Fagersta. Läs mer

Fagersta Socialförvaltning bryter mot barns yttrandefrihet

Med en åsnas envishet driver jag Fagerstafamiljen i min blogg, inte bara för att det är maktfullkomlighet på en nivå jag aldrig upplevt utan också för att man straffar barnen i familjen som inget hellre vill än att komma hem. En förvaltningsrätt i Uppsala som gör alla lagfel som går i ett LVU ärende. För att barnen fråntagits sina mänskliga rättigheter och straffas för att de yttrar sig. Läs mer