Etikettarkiv: fagersta

Ursäkta Fagersta hur tänkte ni då o media vad vet ni om Sverige

Vi har en nationell katastrof utlyst, i Västmanland. En sk nationell angelägenhet. En skogsbrand inne på sitt 6:e dygn härjar. Hus, djur och människor hotas. Människor evakueras. Röken ligger tjock och förnims även i Hälsingland. Jag följer vänner på FB som tvingas lämna sina hus i Ängelsberg, en kulturbyggd med hus som är rena brasveden. Där försvann strömmen och därmed möjligheten att via datorer och TV följa informationen. Med andra ord ängelsbergsborna fick fixa det mesta på egen hand. Läs mer

Folåsabarnen den stora rättsskandalen i svensk socialhistoria

Vilken advokat vill hjälpa syskonen i Folåsafallet att få ut sitt rättsmäktiga skadestånd. Finns det en seriöst orädd advokat som vågar slåss för barnens utsatthet! Inom vanvården har vi mött många sk jurister med mer eller mindre märkliga syften och de seriösa växer inte på träd. Legio Advokatbyrå i Stockholm här har ni ett fall – ta det! Visa att ni är de första i Sverige som vågar ta strid mot kommuner och stat också i nya ärenden som andra säger är lönlösa att driva.

Folåsabarnen hörde jag talas om för många år sedan, via en vän på FB. Åtskilliga timmar, kamp förlorades just kring hurvida det är rätt att låsa in en 11-åring på ett hem för problematiska tonåringar. Dessutom tvärtemot Barnkonventionen – Europakonventionen etc där klart framgår att detta inte är lagligt. Stäm svenska staten i Europadomstolen. Läs mer

Kommuner straffar biologiska familjer o utreder inte misshandel

Maria Larsson, du bör snarast ge fosterhemsplacerade barn rätt att anmäla misshandel i familjehem till polisen. Idag tar polisen inte emot anmälningar utan hänvisar till socialtjänsten i berörd kommun. I Fagersta har en mamma som har sina barn placerade upptäckt att barnen har blåmärken och ärr efter slag o ev misshandel. Polisen i Fagersta säger att det inte är deras sak o skickar det vidare till Socialtjänsten. Socialtjänsten hävdar att de två barnen bägge under fyra år slår varandra därav blånader och märken. Om inte socialtjänsten anmäler kan barn med andra ord utsättas för allt från sexuella övergrepp till ren misshandel eftersom det är socialtjänsten som avgör sanningshalten. I det här fallet har man frågat familjehemmet i Fagersta. Vilken familj säger att de slår barnen… Läs mer

Fagersta Kommun vägrade släppa in IVO

IVO inspektionen får vård och omsorg, har startat en stor granskning av Fagersta Socialnämnd. Anledningen är de många anmälningar som gjorts mot socialförvaltningen i Fagersta. Under ett antal år har Fagersta brutit mot socialtjänstlagen/LVU och Barnkonventionens intentioner utan att något hänt, den nu pågående undersökningen betraktas som välkommen från flera håll på orten. Läs mer

Socialtjänstens maktfullkomlighet utan insyn o politikerna samtycker

Bomber o granater. Vad blir nästa steg när en Socialförvaltning bestämt sig för att föräldrar är farliga för sina barn. Eller att barn inte har rätt till sin förälder. Jag slås av hur illa ställ det är med insynen och kontrollen av svensk socialtjänst som blir allt mer egenmäktigt och okontrollerbart. Ungefär som Skatte-och Kronofogdemyndigheten. Regering och Riksdag har gett Carte Blanche till dåligt utbildade personer att utan förklaring eller tydlig motivation ingripa i människors liv när just de finner det befogat. JAG är förvånad över att ingen kommit på iden att lägga en bomb utanför de värsta socialkontoren i landet. Eller stormat socialkontoren. Fattiga och förtryckta har en förmåga att låta sig förtryckas och det vet socialtjänsten om.

Läs mer

Fagersta Socialförvaltning bryter mot barns yttrandefrihet

Med en åsnas envishet driver jag Fagerstafamiljen i min blogg, inte bara för att det är maktfullkomlighet på en nivå jag aldrig upplevt utan också för att man straffar barnen i familjen som inget hellre vill än att komma hem. En förvaltningsrätt i Uppsala som gör alla lagfel som går i ett LVU ärende. För att barnen fråntagits sina mänskliga rättigheter och straffas för att de yttrar sig. Läs mer

Fagersta Kommun fortsätter med övergrepp och myndighetsmissbruk

Historien om Fagersta Kommuns sk socialförvaltning fortsätter. Om några dagar kommer LVU på de tre syskonen att prövas vid Förvaltningsdomstolen i Uppsala. Bara Y,  älsta sonen har kunnat begära ett ombud, de två andra syskonen är hänvisade till advokaten Marie Fredborg. Marie Fredborg har redan meddelat sina ”unga klienter” att de får ha uppfattningar men att hon inte är skyldig att föra fram deras talan. Tidigare när hon varit i förvaltningsrätten för barnen har hon suttit tillsammans med Socialförvaltningens representanter och deras advokat. Alltså tvärtemot vad god advokatsed kräver. Marie Fredborg ingår på listan över svartalistade advokater för barn (min lista). Läs mer

Fagersta Kommun har vana att kidnappa barn

Agneta Lennartsson socialsekreterare i Fagersta utmärker sig igen, visserligen skall hon sluta i juni men skadorna efter hennes framfart i yrket är en skandal. Förutom att hon tagit tre barn från en fullt fungerande familj, förstört livet för de tre barnen och utsatt en av dem för direkt fara genom att placera en av dem i ett familjehem som borde svartlistas. Har hon lyckats ta barn från ensamstående kvinna vars enda ”brott” är att hon är ensamstående mamma. Läs mer

Nu stundas nytt familjehem för fagerstapojken

Från ett helvete till ett annat eller. Pojken som inte fick använda rullstol och som till slut blev så rädd för familjehemsfadern att han rymde från familjehemmet, väntar på ny placering. Detta kunde varit rubriken i VLT  (Västmanland Läns Tidnng) Västerås

”FOSTERPAPPA ”JAGADE RULLSTOLSBUNDET FOSTERBARN MED BIL.

Polis och socialjour fick ingripa efter det att pojken ringt 112.”
Men vem trodde väl att länets största och enda tidning skulle  bry sig. Och definitivt inte den lilla lokaltidningen som sitter i knät på tjänstemän o politiker. Läs mer

Går-Dagens vanvård kan bli morgondagens missbrukare

Maria Larsson gjorde ett sorgligt avtryck i SVT Uppdrag Granskning. Det kan aldrig bli rättvist med upprättelse och ersättning för de som utsätts efter 1980. En minister som säger att det sa vi från början att det skulle bli rättsosäkert, säger hon i en annan mening. Bästa Maria Larsson, Sverige var inte förts med ersättning och utredning. Ett av de länder som gick före var Norge där man hunnit betydligt längre också vad gäller barn idag. Där var heller inte ersättningen bunden till ”grov allvarlig art” vilket i Sverige begränsar mångas rätt till ersättning.

Det är svårt att prova sin sak mot myndigheter, det vet alla som driver kamp av olika slag, än svårare för de grupper som saknar ekonomiska förutsättningar, där det är snudd på omöjligt. De som försökt har förlorat och sitter med skulder till den myndighet som de försökt föra process emot. För förlorar vi mot Myndigheten får vi också betala deras kostnader. Att förlora innebär inte att Myndigheten har rätt utan bara har så mycket mer muskler och fler advokater som de kan avlöna. Ofta en hel stab av juridiskt kunniga.

För den lilla människan finns 200 000 på hemförsäkringen som oftast går åt redan i första instans. Att driva ett ärende inom vanvården mot stat och kommun är ett vågspel. Det handlar inte bara om att hitta rätt jurist/advokat det handlar också om uthållighet och medvetenhet om vad som kan komma  slutänden. När Sofia Rapp o hennes syster nu lämnat in en ansökan om stämning av mot Staten vet jag hur mycket jobb som ligger bakom innan ärendet hamnat där det är – och det är troligen inte slutstationen.

Det Sofia driver är inte bara hennes och syskonens rätt till upprättelse utan också alla andra som utsatts för myndighetsövergrepp inom socialtjänsten, det spelar ingen roll om jag får pengar säger Sofia, vi måste få en lag som sätter stopp för fortsatt vanvård av utsatta barn och unga. En lag som ger barn och unga rätt till ersättning från Kommunen om de gör fel mot barnen.

Men lagen är inte nog, vi har lagar som dock inte efterföljs. Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos Barnminister Maria Larsson, säger att det tar tid att implementera nya lagar. Jaha, om man inför en hastighetsbegränsning på vägen gäller den från minut ett. Om vi ändrar en lag inom t.ex. skattelagstiftningen har man som medborgare på sig att anpassa sig inför den lagen inte efter lagen har trätt i kraft. Läs mer