Etikettarkiv: familjehem

Döda barn o pensionärer ger plus i kassan

När äldre människor vanvårdas av de privata vårdbolagen, ropar anhöriga och pressen i kör om att så får det inte gå till. IVO – inrättningen som skall granska social- och sjukvård bl.a kopplas in. Omdömena blir hårda o i vissa fall tvingas de skyldiga att betala pengar. När samma vårdbolag är inblandade i barns död – lyser protesterna i media med sin frånvaro. IVO konstaterar i bästa fall att fel begåtts men måste rättas till. Detta återger dock inte de döda barnen sina liv eller ger upprättelse till de anhöriga som förlorat sina barn, som i samhällsvården skall skyddas.

Men självklart långt ifrån alla vanvårdade gamla hamnar i media,  eller har barn som kräver räfst och rättarting. Och de vanvårdas ihjäl i all tysthet, av medicinering, underbemanning och troligen olämpliga anställda. För numer är det ju så att alla skall arbeta inom vården eftersom gapet är störst där och detta vare sig man passar eller ej. Äldre är idag en stor experimentgrupp för läkemedel o de flesta äldre vet inte varför de medicineras.

Gemensamt för barn och gamla är att deras ev död blir en besparing för samhället. Sjuka gamla som tarvar vård är en kostnad som politikerna älskar att skära i. Vanartiga barn eller barn till föräldrar som underkänts av en socialsekreterare, lämnas till familjer som är lämpliga att handha barn. Där får det kosta över budgetramarna. Men när barnen dör under skyddet av den samhällerliga vården rycker myndigheterna på axlarna, det behövs vare sig utredningar, ansvarsdiskussioner eller skyldigheter mot barnens ursprung.

Jo säger ni Bobby o Yaras, ja men bägge barnen dog utanför vården. Bobby hos sina föräldrar och Yara i släktrelaterad familj. Därmed står syndabockarna på den privata sfärens sida och Sociala myndigheter kan ursäkta sig med allt från arbetsbelastning till personalbrist. Tro mig hade de här barnen dött i ett familjehem alt HVB hem hade vi inte kännt till deras exisens.

Jag blir så förb….. när alla från ministrar till BRIS, Rädda Barnen mfl talar om barnens rätt, lagstiftning som skall stärka barns rätt etc. För hur skall det gå till. Jag har inte hört BRIS kräva något för de barn sin dött i sina familjehem till följd av vanvård, eller de barn inom placeringar som tar livet av sig för att deras röst ine räknas. Barn orkar inte skrika i oändlighet utan tystnar – o tyvärr med dödlig utgång.

Men det intressanta är inte hur många media gör feta rubriker om, utan alla dem vi aldrig får veta om. Hur många barn som är placerade i familjehem/HVB vård dör via självmord eller bristande uppmärksamhet på deras fysiska tillstånd? Ingen ställer frågan och de röster som skulle kunna, tidningar, TV, Radio gör det inte heller, men jag som skriver med några hundra läsare ställer frågan; Hur många barn avlider inom ramen för socialtjänstens hägn o hur stor procent är självmord! Hur många av fallen utreds! Hur behandlas anhöriga! Varför är barns död i familjehem inte en polisiär fråga! Svar här: SOCIALTJÄNSTEN bestämmer i vilken mån polisen skall informeras.

En gång för länge sedan skrev jag en blogg om vad vi är värda vid olika perioder i människans liv. Äldre sjuka betingar noll. Deras enda tillgång är att upprätthålla plus i BNP. Men de kostar o därför är det inte särskilt viktigt att de lever länge. Ni läser,  att vi lever allt längre – men inte som tillgång utan en kostnad.

Barns värde de första åren är 0 men stärker nationalekonomiskt BNP eftersom de sysselsätter vård- o sjukvårspersonal. Men samtidigt är de en minuspost upp till den dag de själva börjar jobba. Omhändertagna barn är BNP + men minus i realbudget. Så om ett eller annat barn- gammal dör i samhällets regi är + i BNP o hör o häpna + i realekonomin.

Nu kanske ni förstår varför det är så anonymt om döda barn och gamla.

 

 

Vårt uppdrag – Adoption – England

SVT UR visar sedan en tid tillbaks en serie program om adoption i England. Ambitiösa socialarbetare jobbar på att hitta hugade adoptivföräldrar till barn vars biologiska föräldrar inte räcker till och enligt programmet för evigt förlorade.                                                                                                                       Gråtande slitna föräldrar tvingas se att deras barn försvinner till familjehem i avvaktan på att nästa tar över. Jag vill anta att socialtjänsten i filmen gett många chanser till de biologiska familjerna, det redovisas inte närmare. Jag förstår att adoption är en socialt trygg möjlighet för barn där det inte finns alternativ. Jag inser att det är gånger då det är rätt. Men jag fylls av ångest och rädsla, samt gamla minnen kring begreppet familjehem/adoption. Flertalet barn som omhändertas kommer från familjer med grava sociala- och drogrelaterade miljöer. Men jag har också sett mamman som kämpar varje vecka med att lämna prover, hitta en en utväg desperat säga att hon försöker ändra sitt liv.

England har 53 miljoner invånare. Var 20:e minut omhändertas ett barn och  15 000 barn väntar på en ny fast familj. Det innebär 3 barn i timmen från spädbarn till äldre barn. Tre barn i timmen blir på ett dygn 72 barn per dygn – 504 barn i veckan 2 000 barn i månanden och 24 000 på ett år. Det är alltså i stort sett något lägre siffra än som gäller för Sverige. Sverige toppar statestiken här.

Jag är ambivalent vad gäller adoption. Det som framkommer i filmerna är att efterfrågan på inhemska adoptivbarn är från 0 till ca 6-7 år. Barn med defekter som skador av mammans alkoholbruk, droger etc hamnar längre ner på listan och de hamnar nästan genomgående i familjehem. Små barn är mer förenligt med drömmen om det egna barnet, alltså inte barnets behov utan mitt som blivande förälder.

De engelska barnen lär sig snabbt att de ska adopteras bort. De söker föräldrar utan problem. De vill bli älskade och behandlade som de barn de är och för vad de är. Familjehemmen visar stor empati och kärlek till sina placerade barn, men har inte rätt att adoptera barnet – förutom om man inte lyckas hitta en familj inom ett år.

Jag hör barn som beskrivs som övergivna, ingen vill ha dem, ingen vill adoptera dem. De är inte bara övergivna av föräldrarna utan också en sekunda vara som inte ens duger för adoption. Det finns mycket av kärlek och värme mellan barn och familjehem, socialarbetare och barn. Granskningen av de blivande adoptivföräldrarna är hård och det krävs flera utbildningar, gruppmöten, urvalssamtal och slutligen en matchning med det blivande barnet. Där känns det bra. Ingen adoptivförälder verkar kunna gå vägen via privata konsultbolag inte heller familjehemmen. Ansvaret för att hitta familjer ligger på den offentliga socialtjänsten. Det läggs ner stort arbete, men vissa adoptivföräldrars önskelista får mig att undra om de överhuvudtaget skall ha barn.

Men jag saknar uppföljning av hur det gått för adopterade barn i England, varför nekas den biologiska familjen möjlighet att ha någon form av kontakt. Vilken förklaring får barnen som äldre när de inser att kanske den biologiska familjen inte fick den hjälp de skulle haft! Hur känner barn som inte duger när de växer upp. När de på 18 årsdagen står ensamma utan familjehem och utan biologiska band.

Jag minns hur vi som barn på barnhem radades upp för att granskas om vi dög, av letande presumtiva adoptivfamiljer. Hur vi som blev över kände skammen och den lilla lågan av förhoppning slockna. Utlandsadoption är ärligare än nationella adoptioner. Jag kan inte som blivande adoptivfamilj avgöra vilket barn jag vill ha eller skräddarsy beställning på ett barn i babylift. Jag får ta de barn vars behov går före mina önskemål. Jag tycker det är rätt – det är barnets behov som måste gälla inte mitt som blivande förälder.

Jag skulle önska att filmerna på SVT/UR (Kunskapskanalen) visades i 1/2:an för att nå ut och skapa en debatt. Inte minst visa människor vad det innebär, att bli familjehem, adoptivfamilj. Vi behöver bra familjehem, vi behöver inhemsk adoption men det får aldrig ske på bekostnad av barnet och barnets behov. Adoption är den sista utvägen när alla insatser inte hjälper. Adoption får inte innebära att barns grundläggande identitet, bakgrund och historia byggs om för att passa in i ett socialt sammanhang.

En förskonande sak i England verkar dock vara att föräldra som ”ber” om hjälp inte förlorar sina barn vilket allt för ofta sker i Sverige.http://urplay.se/Produkter/188110-Vart-uppdrag-adoption-Foraldrar-sokes

Se serien Vårt Uppdrag Adoption – diskutera.

Men frånsett sifferleken

Radio Västmanland hur tänkte ni i fallet Jimmy

Historien om den  3-åriga pojken går vidare i Fagersta. Radio Västmanland tog upp IVO anmälan mot Fagersta Kommun och ordförande i Socialnämnden, säger till Radio Västmanland ”Efter kritiken från Inspektionen för vård och omsorg ska socialnämnden se över riktlinjer och utbilda personalen. Men nämndens ordförande Teemu Sulin (V) vidhåller att verksamheten fungerar och är rättssäker.” Läs mer

Fagersta de slutna rummens kommun

Det börjar röra sig i Fagersta. På socialförvaltningsnivå alltså. Kommunen har fått en allvarlig reprimand från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) berättar Sveriges Radio P4.  En 15 årig pojke placerad i familjehem i Hudiksvall har inte fått den hjälp han har rätt till när han är sjuk med skolarbetet. Troligen har Hudiksvalls Kommun anmält Fagersta Socialförvaltning, intressant helt klart i så fall. Det är samma pojke som ingår i en syskongrupp som kommunen tog för ett år sedan och som anklagar mamman för psykisk sjukdom. Läs mer

Tonårspojke riskerar dö i familjehemmet – Fagersta Kommun blundar

I är 14 år och gravt allergisk mot katt och hund. Sedan den 27 december är han placerad i ett familjehem med 5 katter och två hundar, han är därtill laktosöverkänslig. Det är socialtjänsten i Fagersta som placerat pojken i familjehemmet och som påstår att den biologiska familjen ”gör pojken allergisk”. Det finns mängder av dokumentation kring pojkens allergi från landstinget i Västmanland, men Fagersta Kommun vägrar acceptera detta utan skall göra en ny allergitest. Läs mer

Nu börjar vi bygget på ny vanvård av barn – grattis och barnhandeln ökar

Om en månad skall åtminstone 5 000 ur gruppen vanvårdade inom sociala barnavården kunna söka sin ersättning. Fler än så har man inte räknat med. Men det mest oroväckande är dagens situation. Dagligen  läser jag om barn som tvingas av sociala myndigheter flytta från sina familjehem.  Syskon som splittras. Därtill kom nu Socialstyrelsens ”Oplanerade avbrott i familjehemsplaceringar av yngre barn och långvarigt placerade barn. ”Varje år placeras runt 17 500 barn i familjehem. En ny studie visar att omkring var fjärde placering avbryts i förtid. Detta trots att barnet i många fall varit placerat så länge som tio år i samma hem. – Oftast är det familjehemmet som avbryter placeringen och det gäller barn i alla åldrar, säger projektledaren Marie Berlin. ” Läs mer

Donia 15 dog av lunginflammation – vems är ansvaret

Nu är det klart, obduktionsrapporten på Donia 15 som dog i sitt familjehem har kommit. Dödsorsak Lunginflammation. Vilken normal tonåring dör idag av denna sjukdom när knappt HIV/AIDs patienter gör det längre. Helt klart är att någonstans i Donias tillvaro har det varit grava fel. Problemet är att ingen vill ta ansvar. Familjehemmet i Lund tiger och låter Attendo Care, svara, som svarar att man inte gjort något fel vare sig i familjehemmet eller hos Attendo. Simrishamns Kommun har heller inte gjort fel de har ju bara anlitat ett av Attendos välrenommerade familjehem. Enligt uppgift ett familjehem som var expert på barn som Donia. Simrishamn har inte gjort fel- Attendo har inte gjort fel och Familjehemmet har inte gjort fel.

Nej det måste ju vara barnets fel helt klart att hon dog 15 år gammal i en sjukdom där vare sig äldre eller andra tungt sjuka där längre i om de kommer under behandling.  ÄRLIGT  jag blir så förb……..på socialtjänst, mulitikapitalägda bolag, familjehem med intresse av att tjäna pengar som idet här fallet, på Maria Larsson Barnminister som skapat en lagrådsremiss om att ökad säkerhet för barn. Vilket förb…. hån och skämt.

Inte ens media, som Expressen och AB som brukar vältra sig i en massa märkliga historier har funnit det märkligt att en fullt frisk 15 åring dör i lunginflammation i sitt familjehem. Placerad under tillsyn och ansvar av Samhället. Det är med andra ord fullständigt normalt att placerade barn skall dö i sina familjehem.

BARN OMHÄNDERTAGNA AV SAMHÄLLET HAR INGET VÄRDE – INGEN RÄTTSSTATUS – Sedan kan Maria Larsson komma med hur många lagar hon vill. För DONIA HADE INGEN STATUS I så fall hade hon inte dött.

FNs Barkonvention som SVerige noga undviker att göra till lag, undviker att skriva under det nya tillägget, skulle vara tillämpligt hela vägen när det gäller Donia.

Simrishamns Kommun har inte diskuterat med Donia om vad hon ville eller hade för synpunkter på sin placering.

Man har inte haft konktakt med Donia på det som står i konventionen, barn har rätt att prata enskilt. Detta står i Socialtjänstlagen och det står i Maria Larssons nya lagrådsremiss.

Man har inte underrättat Donias familj i god tid om att Donia var sjuk. Familjehemmet har underlåtit att värna och tillgodose Donias behov.

Nu ligger hela ärendet på Socialstyrelsen. I slutet av Juni skall kommunen lämna sitt utlåtande. Jag vågar gissa att kommunen svär sig fri, lägger skulden på Donias familj och Donia.  Attendo Care tycker inte ens att de behövde göra någon Lex Maria/Sarah anmälan.

Bästa Maria Larsson (KD) oppositionspolitiker när tänker ni skapa ett samhälle med Rättssäkerhet för barn som är placerade. När skall samhället/kommunerna bli ersättningsskyldiga till de barn som kränks när de är omhändertagna. Omhändertagna för att Socialtjänsten anser att deras biologiska föräldrar inte duger.

Låt mig fråga en sak: Om det hade varit barn till anställda inom Mediavärlden, kändiseliten eller politikernomeklaturen är jag övertygad om att Donia aldrig fått dö i tysthet utan reaktioner. Det är klasskillnad också i döden.

https://anneskaner.wordpress.com/2012/04/

https://anneskaner.wordpress.com/2012/04/29/donia-16-dog-i-familjehemmet-anhoriga-fick-besked-via-telefon-av-soc-3-2/

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, SVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill