Etikettarkiv: fattigdom

Almedalsveckan: en marknad för själarnas realisation

 

Viktigaste seminariet i Almedalen: Vanvårdsersättning – en misslyckad upprättelse,

Veckans friskaste händelse Barn och Ungdomsrättspartiet med troligen världens yngste partiordförande medverkar i panelsamtal som anordnas utav barnombudsmannen. Ämnet:  Barn som rättighetsbärare i den sociala barnavården när barnkonventionen blir svensk lag. Samtalet är den 5/7 10.40-11.40 🙂

Om några timmar åker jag till Almedalen den sk politikerveckan. En vecka som svällt allt mindre av politik men desto mer av företag, offentlig verksamhet, arbetsgivare och lobbyorganisationer. Det politiska budskapet är tydligt, det är inte dessa våra minsta eller utsatta som regerar agendan, utan den allt mer blomstrande och konsumerande medelklassen.

Stefan Löfven, landets främsta företrädare för socialdemokratin, tillika statsminister slår klart fast i Aftonbladets partiledarintervju vilka han företräder.                                                    ” Varför betalar sjuka och arbetslösa högst inkomstskatt, högre än både pensionärer och löntagare?                                                                                                                                                              – Jag sade redan i valrörelsen att vi inte tänker förändra villkoren för enskilda hushåll. Lagt kort ligger.

Men varför ska de betala högst skatt?
– Vi tänker inte förändra det som är gjort. Jag tänker inte ändra i hushållens förutsättningar.

Men är det inte konstigt att de mest utsatta betalar högst skatt?
– Det var den förra regeringens val att göra detta. Det hade inte den effekt på sysselsättningen som de trodde. Det visste vi redan då.

Han svänger ett som han vet orättfärdigt beslut tillbaks i alliansens knä därmed har man också accepterat ökad fattigdom, utslagning till förmån för den grupp alla vänder sig till idag ”medelklassen”.

Det är lätt att vara miljonär i socialdemokratins Sverige men fan så illa att vara sjuk och utanför gemenskapen,

Jan Guillou skriver i en krönika om socialdemokratin efter Palme, ”Olof Palme skulle aldrig ha sålt sig som konsult till Stenbeck” men också att Palme inte skulle ha sålt ut välfärden, sålt ut de mest utsatta. Och det tror jag, den som kommer från den riktiga överklassen, vet villkoren från två håll och kunde nog inse att om man inte lyfter från botten ramlar det ihop. Det fanns ett ställningstagande från Palme som han inte avvek ifrån, dem han företrädde.

I Almedalen skall vi lyssna på samma tema alla, Arbetslinjen, ur Löfvens, MP, Alliansens likalydande innehåll, vi skall lyssna på Ordning och Reda som nu är ett mantra som socialdemokratin adopterat i hopp om att ta något värdefullt från Moderaterna. Fel, ordning och reda är ett gammalt borgerligt uttryck som och knappast ett honnörsord som hör hemma i en socialdemokrati. Där borde ord som solidaritet, rätt till trygghet för alla också de svagaste, rättvisa vara bärande, men arbetarklassen/medelklassen skall numer ha ordning och reda, alltid nystädat.

Vi skall höra de slitna fraserna om skolan, om hur dålig den är men hur ett antal personer som inte gått i skolan på några år riksdagspartiernas ordföranden, som nu talar om hur svensk skolungdom skall bli bättre. Bättre genom mer läxor, prov, tester, inpiskade kunskaper självklart inte genom motivation, lärlust och förståelse.

Vi skall höra hur viktigt det är med jobb, numer också enkla jobb till fullt pris, partierna säger i princip samma sak, vi hör inte skillnaden i det politiska språket. Det politiska språket är bara en viss Nomenklatura som förstår. Vi andra skall tro vi förstår och inte får vi ställa frågor till dem vi vill skall svara, partiledarna.

Vi får höra hur viktig miljön är, även fast MP sålt ett brunkolsverk, medverkat till skatt på solenergi. Givetvis kommer Stefan L att berömma dem för samarbetet, att MP sålt ut in själ i kåtheten att få regera är inte så viktigt. Den själen sålde socialdemokratin ut med Göran Persson.

Vi kommer inte höra ett ord om fattigpensionärer, av vilka knappt håller sig över ytan men ändå måste delbetala medelklassens köpfest.  Kapitalister som skor sig på samhället, banker som lever i en egen värld ”bankomanien”. Inte ett ord om barn som far illa, misslyckade insatser för barn, missbrukare, utslagna etc. De är inte där heller föresten.

För dom blir Almedalen aldrig ett alternativ eller marknad för för dem, Almedalen är veckan då själen och hedern reas ut, under applåder från media, företag, konsulter och lobbyorganisationer.

Ja jag är där men som medlem i,  Barn och Ungdomsrättspartiet, som sådan kan de aldrig ta min själ den är inte till salu.

 

 

Expressen till höger – som Pisa ropar svarar journalisterna

Barnfattigdomen beror på skolan och inte föräldrars sociala benägenhet, hävdar Expressen i sin ledare, slentrianmässigt mässar de på om PISA utredningar som degraderar svenska skolelever till under nollnivån eller som rena idioter.

Det är Pisaskolan som spökar: den dysfunktionella, stökiga, lärarutmattade svenska skolan. Som mest dysfunktionell är den ofta i utsatta områden – de områden där många barn har det ekonomiskt tufft, ofta på grund av arbetslöshet.

Den stora klasskompensatorn är och förblir en bra skola för alla: men då en disciplinerad kunskapsskola, enligt OECD:s Pisachef Andreas Schleicher, inte det terapeutiska kuddrum som regerat i Sverige.

Utsatta områden, ja det är ju områden som borgliga politiker värnar om genom att ha gjort Stockholms inre delar till en övre medelklass region där bara de med stora plånböcker kan komma in. Som att köpa en garageplats på Östermalm för 1,2 miljoner, krav på marknadshyror så att de få kvarvarande låginkomsttagarna tvingas flytta.

Kunskapsskola krävs, säger Andreas Schleicher, Pisachef  som kritiserar terapeutiska kuddrum i Sverige. Såg under mina år som lärare inte några kuddrum i skolorna. Men den kritik som finns mot Schleicher kommer sällan fram i borliga tidningar och politiker inom alla läger tävlar i att vara mest Pisa-vänliga.

Svenska medier citerar med megafonisk röst ut det som sägs av en sida, det saknas egen värdering av material och information, troligen för att en kritisk syn skulle få tidningar som Expressen att framstå som okunniga och okritiska.

Expressens ledare avslutar med  ”Vi behöver en bostadspolitik som riktas mot dem som behöver resurserna mest. Men detta är regeringen emot. Lägre ingångslöner skulle motverka arbetslösheten för lågutbildade, vilket vore bra på alla sätt för de lågutbildades barn; inte minst för att barnen skulle få se sina föräldrar gå till jobbet. Men reformer på arbetsmarknaden är regeringen också emot.

Det intressanta är att Expressen inte med en rad tar upp att borligheten sålde ut i stort sett hela allmännyttan under sin regeringstid, billiga lägenheter som alternativ till dyra skrytbyggen och bostadsrätter för flera miljoner. Lägre ingångslön för fattiga familjer skulle göra deras barn mer stolta för att de går till jobbet men ändå inte har råd att ge barnen mer än mat och nödvändiga kläder. Barnen skulle med stolthet säga i skolan ”min pappa jobbar med att plocka papper för 50 kr i timmen jag är så stolt så stolt över att han jobbar varje dag.” Detta när riksdagsmannen/kvinnans eller andra besuttnas barn kommer med stora fickpengar, dyra märkeskläder och reser på utlandssemester några gånger per år.

Men kritiker som Heinz-Dieter Meyer, Ulf P Lundgren och Paul Andrews anser att Pisa utnyttjar sin makt alldeles för starkt och att Andreas Schleicher gör grova förenklingar och jämförelser mellan länder som Pisa-resultaten inte har täckning för.

Pisa-provet som görs av 15-åringar i ett 70-tal länder ger mycket värdefull information om problem i skolan, men resultaten måste användas med försiktighet, anser Magnus Oskarsson som är projektledare för Pisa i Sverige.

Tyvärr lyssnar inte svensken på radio mer än skvalkanaler med stereotyp musik, framför allt inte P1, hade man gjort det hade kanske bilden av Pisa och svenska skolan blivit mer nyanserad.

De som vet allra bäst vad som fungerar inom utbildning är konsultföretaget McKinsey och OECD:s Pisa. Vi alla är skyldiga de ett stort tack för allt det de gjort för våra barn”, anser storbritanniens före detta utbildningsminister.

Pisa levererar mätdata över världens skolsystem. McKinsey i sin tur har använt den informationen för att skriva två mycket inflytelserika rapporter, där de självsäkert talar om vad som enligt dem gör skolsystem framgångsrika.

Forskaren Frank Coffield vid Institute of Education vid University of London sågar rapporterna och visar att de är metodmässigt felaktiga, saknar bevis för sina teser, har ett auktoritärt språk och eftersom de är ovetenskapliga är de också farliga, enligt honom. OECD:s Pisa-chef Andreas Schleicher som har skrivit ett mycket positivt förord till den första rapporten medger nu att metodiken i rapporterna är svag men står fast vid att de har ett värde i att ha gett nya perspektiv på skoldebatten.

Sverker Lindblad, pedagogikprofessor i Göteborg säger att McKinsey-rapporterna haft ett mycket stort inflytande över debatten i Sverige och att det är synd att det sker på bekostnad av annan akademisk kunskap inom området. Hjärnforskaren Martin Ingvar som i flera sammanhang hänvisat till McKinseys arbete förklarar det med att akademin misslyckats med att leverera det som beslutsfattarna behöver.

 

Det duger inte att vara bäst i din skola eller ens i din stad. Nu gäller det att kunna konkurrera med elever från hela världen, säger Amar Kumar, utbildningsexpert på företaget Pearson.
Han anser att vi måste finna sätt att bli mer konkurrenskraftiga. Därför är en av Pearsons viktigaste produkter standardiserade prov. Där kan elevernas provresultat också användas för att bedöma lärarna. Men när lärarnas omdömen alltmer baseras på elevernas resultat så skapar det en  ohälsosam miljö i skolan enligt Katie Zahedi, forskarassistent och rektor i New York i USA.

I USA läggs allt större vikt vid olika nationella prov. Men testandet gör inte att eleverna tar undervisningen på större allvar, utan verkar istället demoraliserande, förklarar Katie Zahedi. En kritik mot testandet är att det leder till ”teaching to the test”  det vill säga att undervisningen kretsar alltmer kring att få bra resultat på proven.David Hursh,  professor  vid universitetet i Rochester i USA berättar att i vissa skolor ägnar eleverna nästan all undervisning åt att förbereda sig för de viktiga proven. Det blir inte tid över för annan undervisning.

Svein Sjöberg, professor på universitetet i Oslo, anser att OECD:s Pisa-prov skapar en panik som sen företag som Pearson utnyttjar för att sälja ”medicin” till de problem som Pisa pekar ut. Pisa-chefen Andreas Schleicher, känner inte igen sig i kritken och berättar istället om hur han och OECD nu planerar att börja mäta både kreativitet och kunskap hos barn i fattiga länder som aldrig gått i skolan.

Inse att kunskapsintresse skapas av motivation till varför kunskap är bra, motivation skapas av kreativt tänkande, kreativ utveckling inom t.ex musik eller annan konstform. Piska och mer straffsvält till utsatta grupper kommer aldrig att fungera. Det visar det amerikanska samhället där föräldrar trots både två och tre jobb ändå inte får det att gå ihop och där barnen trots skolan inte bryter det sociala mönstret.

Konsulterna som styr skolan

Den globala skolan ingick i en programserie Vetandets Värld med start 31 mars 2015 kl 12.10

Stockholmsalliansen mår ni illa av synliga problem stoppar soppkök

Läster i ETC att  Soppkök Stockholm får inte längre servera hemlösa mat på Medborgarplatsen i Stockholm. ”Inte önskvärt att skapa träffpunkter för människor med särskild problematik”, står det i beslutet.”Allianspartierna skäms allt mer för sin egen verklighet i Stockholm och den verkligheten ska inte synas i de fina kvarteren. Var det en händelse att hemlösa och socialt utsatta flyttades till Västberga, fd behandlingshemmet. Det senare stängdes givetvis för att flyttas till Gålö där man nu slutligen lagt ner hela verksamheten. Jag skäms för politikerna i Stadshuset. Läs mer

Socialtjänstens maktfullkomlighet utan insyn o politikerna samtycker

Bomber o granater. Vad blir nästa steg när en Socialförvaltning bestämt sig för att föräldrar är farliga för sina barn. Eller att barn inte har rätt till sin förälder. Jag slås av hur illa ställ det är med insynen och kontrollen av svensk socialtjänst som blir allt mer egenmäktigt och okontrollerbart. Ungefär som Skatte-och Kronofogdemyndigheten. Regering och Riksdag har gett Carte Blanche till dåligt utbildade personer att utan förklaring eller tydlig motivation ingripa i människors liv när just de finner det befogat. JAG är förvånad över att ingen kommit på iden att lägga en bomb utanför de värsta socialkontoren i landet. Eller stormat socialkontoren. Fattiga och förtryckta har en förmåga att låta sig förtryckas och det vet socialtjänsten om.

Läs mer

Vem har köpt matkassen – socialbidragstagare får inte ta emot julklappar

Det här inlägget är en repris men särskilt mycket har inte ändrats sedan jag skrev den i februari 2013. Återpublicerar den, trodde att en ny rödgrön regering skulle ändra attityd till utsatta människor och att Åsa Regnér skulle se över villkoren för bidragstagare. Tyvär verkar det vara samma regler som tidigare, den som ligger skall förbli liggande. Läs mer