Etikettarkiv: hämnd

Barn används som vapen för politisk hämnd i Fagersta

Mia och Christoffer är en fungerande och vanlig familj på Bruksorten Fagersta. En liten idyll i norra västmanland med vänsterpartisten Stig Henriksson vid rodret. När vänstern tog över efter år av socialdemokrati och neputism, var det för att folket tröttnat på att inte bli lyssnade på.

Mia engagerade sig i vänsterpartiet, hade bl.a andre vice ordförandeposten i Utbildnings- och Fritidsnämnden. Mia skötte sitt jobb som en politiker skall göra – hon gick med andra ord emot tjänstemännen när hon ansåg att deras förslag var fel. En av de tjänstemän Mia hade kontakt med var Christina Kaloinen, chef utbildnings- och socialförvaltningen. Läs mer

Politiskt jäv bakom omhändertagande i Fagersta kommun

Maria som i flera år varit verksam inom lokalpolitiken i Fagerstakommun har fått sina barn omhändertagna av samma politiker som hon tidigare arbetade med inom kommunen. Barnen finns idag placerade på olika ställen i landet och Maria vet inte var barnen finns.

Det här är historien om inte bara ett märkligt omhändertagande i en av de mest välrenomerade kommunerna i landet utan också hur politiken korrumperar sig själv.

Marias bakgrund som politiker handlar om 7 år som aktiv inom vänstern i Fagersta.  Hon har suttit i Utbildnings- och Fritidsnämnden samt var nämndens ordförande. Hon har därtill varit ledamot i Kommunstyrelsen, Fullmäktige, Handikapprådet, Kulturrådet och för SKL i Västmanland. Maria avsade sig sina uppdrag då hon på grund av barnens sjukdom inte orkade med och valde därför att träda tillbaks. I egenskap av ordförande för utbildning- och fritidsnämnd har Maria dessutom varit politisk chef över den tjänsteman som är inblandad i fallet.

Samma politiker som Maria arbetat med i sju år finns nu med i sammanhang där beslut fattats om hennes barns omhändertaganden. En av  politikerna, tillhör inte vänstern utan socialdemokraterna har dessutom haft barn i samma klass som Marias barns. I februari 2012 åkte Niclas Bergström och Maria till samma konferens i Tällberg där bla deltog i samma grupparbete. Niclas Bergström (s) skrev i juli under handlingarna för att tvångsomhänderta Marias barn.

Enligt socialnämnden i Fagersta hade föräldrarna sjukdomen Munchausen by Proxy (MBP) som i princip innebär att föräldrar själva gör sina barn sjuka. I vissa fall har det förekommit att mödrar till exempel förgiftat sina barn. Men efter kontroll kunde den diagnosen avskrivas Maria och hennes man. Det är ytterst ovanligt att sjukdomen drabbar män och än ovanligare att bägge föräldarna skulle ha det. När det argumentet inte höll blev socialnämndens utlåtande då måste det vara något annat. 

Samtliga barn har av läkare sjukdomsdiagnoser som de behandlats för, hur den behandlingen skötts är snarare landstingets ansvar än föräldrarnas. Fagersta Kommun har också förbjudit Oasen att ge barnen den medicin som läkarna ordinerat med hänvisning till att Maria tvångsmedicinerar barnen och att barnen här helt friska.

Ordförande i socialnämnden Teemu Sulin (V)avsade sig tidigt uppdraget vad gäller Maria och hennes barn eftersom han ansåg sig jävig och därmed inte kunna fatta objektivt beslut. Men två av Marias partivänner fanns med i grupp som tog barnen. Vid ett möte i januari fanns två av de partivänner med som Maria tidigare arbetat med och fattade beslut om umgängesbegränsning med barnen.

Besluten om att omhänderta barnen har fattats av Arbetsutskottet inom Socialnämnden och aldrig kommit till Socialnämndens bord. När Maria talar med ledamöter i Socialnämnden säger de sig inte veta att ärendet varit uppe och att de är ovetande om vad som hänt.

Fagersta har 12 000 invånare i kommunen. Vänsterpartiet är inne på sin tredje mandatperiod och har via sitt kommunalråd gett Fagersta som politisk kommun gott rykte. Att det uppstår jäv i en liten kommun är inte ovanligt, politik och vänskap sammanfaller, man har som i Maria fall barn i samma klass, dagis etc. Självklart skulle frågan om att omhänderta barnen och utredningen gjorts på en ort där inte kunde komma ifråga om att det fanns personliga motiv eller annat som låg i fatet.

Barnen placerades av kommunen på ett av landets mest beryktade utredningshem Oasen i Aneby. Oasen har flera anmälningar på sig sedan tidigare och Maria och hennes familj har nu polisanmält dem för vanvård av barn.

Den älsta sonen i familjen som anses vara oerhört begåvad och duktig, nekades på Oasens skola att få fortsätta sina språkliga tillval med hänvisning till att han kunde ta igen det för han var så begåvad. Sonen har dessutom nekats av socialförvaltningen och politikerna i Fagersta att utala sig om sitt eget ärende med hänvisning att man inte är skyldig att höra barnens uppfattning.

Enligt det förslag som trädde i kraft 1 januari 2013 innebär ”Ändringarna i socialtjänstlagen  bland annat att barns och ungas bästa och egna uppfattningar får en starkare ställning i lagstiftningen och vid tillämpningen av lagen. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser.
Ett barn
ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. (Stärkt stöd och skydd för barn och unga Ändring: Socialtjänstlagen (2001:453) Beslutsunderlag: Prop. 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga SFS: 2012:776)

Jag skrev för lite sedan på Newsmill kring den nya lagstiftningen och bristen på sanktioner mot kommunerna. I det här fallet har ärendet prövats i förvaltningsrättens lägre instans men nekades högre prövning. Att en domstol vägrar pröva ett sådant ärende är skandal mot bakgrund av jävssituationen. Det visar det jag alltid har sagt att förvaltningsrätterna ser på den här formen av barnärenden med höger hand utan att granska fallen närmare.

I Marias sons fall hänvisade kommunen till att det inte var nödvändigt och det brev han skrev till nämnden togs aldrig med i handlingarna.

Man ska inte engagera sig i enskilda fall sägs det, men i det här fallet oberoende misstankarna om barnens hälsa eller ej finns det så mycket dokumentation om de felaktigheter som begåtts att jag inte känner minsta oro över att lämna ut affären officiellt. Det jag tycker är trist däremot är medias ointresse av att granska hur socialtjänstlagen och den del som tar upp barnfrågorna är så flagrant frånvarande. Det är inget enkelt område men det kräver en form av mediagranskning för att komma till rätta med de övergrepp som sker runt om i landet. För om i håller oss till jävfrågan, ihur många små kommuner förekommer eller har detta förekommit tidigare dock utan att de berörda orkat ta strid.

Maria Larsson du kan stifta lagar in till döddagar, finns inga sanktioner, ingen rättssäkerhet kring hur lagen efterföljs kan kommuner som Fagersta mfl fortsätta som vanligt. Vi bygger ny vanvård i snabbare takt än den som förekom under min tid som omhändertagen.

I ett annat fall som rör en flicka som behöver teckenspråk i sitt boende och har fått rätt i samtliga juridiska instanster inkl socialstyrelsen,  säger  Fagersta kommun rakt ut att man struntar i domstolsbeslut och att domstolar inte får sätta sig över Fagersta kommun. Med andra ord Domstolsbeslut gäller inte för Fagersta Kommun lika lite som de lagar om handlar om barns rättigheter och Barnkonventionen.

Tidigare inlägg i liknande ärenden:

Maria Larsson avgå för barnens skull, Enligt lag bör det inte vara möjligt att mördare får vårdnaden

Nystart Ekonomi och Jobb, SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro