Etikettarkiv: hässleholm

Döden går i repris i Skåne – nytt Doniafall o ingen har ansvar

Jag kommer hem efter en fantastisk konsert med Maria Blom m band och gästartister. Jag tänker på hur varsamt hon hanterar livet i sina texter och väcks brutalt av nyheter om barn som återigen dör i sitt familjehem. Hässleholm den här gången, Donia har fått en följeslagare – var finns ansvar för omhändertagna barn.

Ingrid Andersson utredare på IVO har ställt frågan om de anser att familjehemmet brustit i sin tillsyn, och de anser de att hemmet inte har gjort, svarar hon. Nej vilket familjehem skulle erkänna det, mig veterligt har aldrig familjehemmen gjort fel..så är det nu så var det under vår tid som placerade (Vanvården 1920-1980) o som av en händelse slutade vanvården 31 dec 1980. Ser man på!

Kommunen ska rätta till felen detta torde med andra ord rättfärdiga hennes död. Jag spyr – politiker, tjänstemän och även representanter för familjehem, konsultföretag avgör barns väl och ve utan barnens delaktighet. Vanvårds- och Upprättelseutredningen har inte lärt någon något…Sofia Rapp-Johansson som för sin kamp mot Svenska Staten borde vara en naturlig tillgång för myndigheter och socialtjänst. Men jag tror inte de vill lära av oss tyvärr.

Men JK tycker att modet för att pröva rätten till ersättning också för dem efter 1980 skall kosta, som här 1,5 miljoner så att inget barn eller tonåring vågar ifågasätta Staten och Myndigheterna.

I Håkan Ceders genomgång av LVU finns heller ingen diskussion om vem som ansvarar för barn som dör – det ingick inte i uppdraget. Inte heller finns något som stärker barns rätt till ersättning om de far illa i den sk socialtjänstvården.

Det finns ingen misstanke om brott? – Nej, då hade man gjort en anmälan om det, Ingrid Andersson.                                                                                               Var finns utredningen, hur ser den ut! Vem är det döda barnets röst! Min fråga.

Hur ofta inträffar liknande dödsfall? – Socialnämnden har inte varit med om något liknande, vi har ingen statistik över detta. Vi har haft andra ärenden att barn avlidit av olika orsaker. (När redovisas barndöd i samhällets vård)

Utredningen visar att flickan, som var bl.a  självmordsbenägen har enligt Kristianstadsbladet  utsatts för allvarliga missförhållanden.

”Det var i början av året som flickan påträffades död. Flickan, som hade ett självskadebeteende och det fanns risk för att hon skulle begå självmord, var omhändertagen enligt lagen om vård av unga, LVU, och placerad i familjehem. Vad som orsakat flickans död har, enligt socialnämndens utredning, varit svårt att klart fastställa.”

Socialtjänsten hade svårt att hitta ett familjehem med kompetens och resurser, samtidigt var alla inblandade (pratade man med flickan eller var det omvärlden som var överens)  parter överens om att kontinuitet och stabilitet i boendet var av yttersta vikt, även att undvika sammanbrott i boendet var viktigt.

Här gjordes dock en Lex Sara från socialnämnden vilket Simrishamns Kommun aldrig ansåg nödvändigt. Var detta ett kommunalt eller sk konsulunderstött familjehem! Svaret finns inte i artikeln!

IVO skriver sitt beslut att nämnden utrett det anmälda allvarliga missförhållandet och vidtagit åtgärder i tillräcklig omfattning i enlighet med socialtjänstlagen och avslutar ärendet.

Ingrid Andersson har varit föredragande i ärendet på IVO.

IVO liknar allt mer en socialtjänstens försvarsadvokat istället för granskande myndighet när det gäller barn. Vanvård o misskötsel av boende på äldreboende kan ge viten på några hundra tusen – hit tills har IVO aldrig utdömt viten för vanvård- och misskötsel av placerade barn. För de äldre har ju i bästa fall anhöriga som inte kan hindras besöka dem, placerade barn hålls nogsamt borta från biologiska familjen och insyn.

Som detta inte var nog har familjehem som tar emot ensamkommande flyktingbarn fått arbetskraft betald av samhället.

Samuelsson är också kritisk till hur systemet fungerar idag.

Det är mycket anmärkningsvärt att Migrationsverket skickar barn till adresser utan att ha en aning om vem som finns bakom dörren. Det är helt oacceptabelt, säger han.