Etikettarkiv: IVO

Döda barn o pensionärer ger plus i kassan

När äldre människor vanvårdas av de privata vårdbolagen, ropar anhöriga och pressen i kör om att så får det inte gå till. IVO – inrättningen som skall granska social- och sjukvård bl.a kopplas in. Omdömena blir hårda o i vissa fall tvingas de skyldiga att betala pengar. När samma vårdbolag är inblandade i barns död – lyser protesterna i media med sin frånvaro. IVO konstaterar i bästa fall att fel begåtts men måste rättas till. Detta återger dock inte de döda barnen sina liv eller ger upprättelse till de anhöriga som förlorat sina barn, som i samhällsvården skall skyddas.

Men självklart långt ifrån alla vanvårdade gamla hamnar i media,  eller har barn som kräver räfst och rättarting. Och de vanvårdas ihjäl i all tysthet, av medicinering, underbemanning och troligen olämpliga anställda. För numer är det ju så att alla skall arbeta inom vården eftersom gapet är störst där och detta vare sig man passar eller ej. Äldre är idag en stor experimentgrupp för läkemedel o de flesta äldre vet inte varför de medicineras.

Gemensamt för barn och gamla är att deras ev död blir en besparing för samhället. Sjuka gamla som tarvar vård är en kostnad som politikerna älskar att skära i. Vanartiga barn eller barn till föräldrar som underkänts av en socialsekreterare, lämnas till familjer som är lämpliga att handha barn. Där får det kosta över budgetramarna. Men när barnen dör under skyddet av den samhällerliga vården rycker myndigheterna på axlarna, det behövs vare sig utredningar, ansvarsdiskussioner eller skyldigheter mot barnens ursprung.

Jo säger ni Bobby o Yaras, ja men bägge barnen dog utanför vården. Bobby hos sina föräldrar och Yara i släktrelaterad familj. Därmed står syndabockarna på den privata sfärens sida och Sociala myndigheter kan ursäkta sig med allt från arbetsbelastning till personalbrist. Tro mig hade de här barnen dött i ett familjehem alt HVB hem hade vi inte kännt till deras exisens.

Jag blir så förb….. när alla från ministrar till BRIS, Rädda Barnen mfl talar om barnens rätt, lagstiftning som skall stärka barns rätt etc. För hur skall det gå till. Jag har inte hört BRIS kräva något för de barn sin dött i sina familjehem till följd av vanvård, eller de barn inom placeringar som tar livet av sig för att deras röst ine räknas. Barn orkar inte skrika i oändlighet utan tystnar – o tyvärr med dödlig utgång.

Men det intressanta är inte hur många media gör feta rubriker om, utan alla dem vi aldrig får veta om. Hur många barn som är placerade i familjehem/HVB vård dör via självmord eller bristande uppmärksamhet på deras fysiska tillstånd? Ingen ställer frågan och de röster som skulle kunna, tidningar, TV, Radio gör det inte heller, men jag som skriver med några hundra läsare ställer frågan; Hur många barn avlider inom ramen för socialtjänstens hägn o hur stor procent är självmord! Hur många av fallen utreds! Hur behandlas anhöriga! Varför är barns död i familjehem inte en polisiär fråga! Svar här: SOCIALTJÄNSTEN bestämmer i vilken mån polisen skall informeras.

En gång för länge sedan skrev jag en blogg om vad vi är värda vid olika perioder i människans liv. Äldre sjuka betingar noll. Deras enda tillgång är att upprätthålla plus i BNP. Men de kostar o därför är det inte särskilt viktigt att de lever länge. Ni läser,  att vi lever allt längre – men inte som tillgång utan en kostnad.

Barns värde de första åren är 0 men stärker nationalekonomiskt BNP eftersom de sysselsätter vård- o sjukvårspersonal. Men samtidigt är de en minuspost upp till den dag de själva börjar jobba. Omhändertagna barn är BNP + men minus i realbudget. Så om ett eller annat barn- gammal dör i samhällets regi är + i BNP o hör o häpna + i realekonomin.

Nu kanske ni förstår varför det är så anonymt om döda barn och gamla.

 

 

Döden går i repris i Skåne – nytt Doniafall o ingen har ansvar

Jag kommer hem efter en fantastisk konsert med Maria Blom m band och gästartister. Jag tänker på hur varsamt hon hanterar livet i sina texter och väcks brutalt av nyheter om barn som återigen dör i sitt familjehem. Hässleholm den här gången, Donia har fått en följeslagare – var finns ansvar för omhändertagna barn.

Ingrid Andersson utredare på IVO har ställt frågan om de anser att familjehemmet brustit i sin tillsyn, och de anser de att hemmet inte har gjort, svarar hon. Nej vilket familjehem skulle erkänna det, mig veterligt har aldrig familjehemmen gjort fel..så är det nu så var det under vår tid som placerade (Vanvården 1920-1980) o som av en händelse slutade vanvården 31 dec 1980. Ser man på!

Kommunen ska rätta till felen detta torde med andra ord rättfärdiga hennes död. Jag spyr – politiker, tjänstemän och även representanter för familjehem, konsultföretag avgör barns väl och ve utan barnens delaktighet. Vanvårds- och Upprättelseutredningen har inte lärt någon något…Sofia Rapp-Johansson som för sin kamp mot Svenska Staten borde vara en naturlig tillgång för myndigheter och socialtjänst. Men jag tror inte de vill lära av oss tyvärr.

Men JK tycker att modet för att pröva rätten till ersättning också för dem efter 1980 skall kosta, som här 1,5 miljoner så att inget barn eller tonåring vågar ifågasätta Staten och Myndigheterna.

I Håkan Ceders genomgång av LVU finns heller ingen diskussion om vem som ansvarar för barn som dör – det ingick inte i uppdraget. Inte heller finns något som stärker barns rätt till ersättning om de far illa i den sk socialtjänstvården.

Det finns ingen misstanke om brott? – Nej, då hade man gjort en anmälan om det, Ingrid Andersson.                                                                                               Var finns utredningen, hur ser den ut! Vem är det döda barnets röst! Min fråga.

Hur ofta inträffar liknande dödsfall? – Socialnämnden har inte varit med om något liknande, vi har ingen statistik över detta. Vi har haft andra ärenden att barn avlidit av olika orsaker. (När redovisas barndöd i samhällets vård)

Utredningen visar att flickan, som var bl.a  självmordsbenägen har enligt Kristianstadsbladet  utsatts för allvarliga missförhållanden.

”Det var i början av året som flickan påträffades död. Flickan, som hade ett självskadebeteende och det fanns risk för att hon skulle begå självmord, var omhändertagen enligt lagen om vård av unga, LVU, och placerad i familjehem. Vad som orsakat flickans död har, enligt socialnämndens utredning, varit svårt att klart fastställa.”

Socialtjänsten hade svårt att hitta ett familjehem med kompetens och resurser, samtidigt var alla inblandade (pratade man med flickan eller var det omvärlden som var överens)  parter överens om att kontinuitet och stabilitet i boendet var av yttersta vikt, även att undvika sammanbrott i boendet var viktigt.

Här gjordes dock en Lex Sara från socialnämnden vilket Simrishamns Kommun aldrig ansåg nödvändigt. Var detta ett kommunalt eller sk konsulunderstött familjehem! Svaret finns inte i artikeln!

IVO skriver sitt beslut att nämnden utrett det anmälda allvarliga missförhållandet och vidtagit åtgärder i tillräcklig omfattning i enlighet med socialtjänstlagen och avslutar ärendet.

Ingrid Andersson har varit föredragande i ärendet på IVO.

IVO liknar allt mer en socialtjänstens försvarsadvokat istället för granskande myndighet när det gäller barn. Vanvård o misskötsel av boende på äldreboende kan ge viten på några hundra tusen – hit tills har IVO aldrig utdömt viten för vanvård- och misskötsel av placerade barn. För de äldre har ju i bästa fall anhöriga som inte kan hindras besöka dem, placerade barn hålls nogsamt borta från biologiska familjen och insyn.

Som detta inte var nog har familjehem som tar emot ensamkommande flyktingbarn fått arbetskraft betald av samhället.

Samuelsson är också kritisk till hur systemet fungerar idag.

Det är mycket anmärkningsvärt att Migrationsverket skickar barn till adresser utan att ha en aning om vem som finns bakom dörren. Det är helt oacceptabelt, säger han.

Regeringen fortsätter att tiga och skall skämmas

Under det här året avslutas utbetalningarna till vanvårdade 1920-1980. Antalet avslag fortsätter att ligga långt över 50 procen och de som ansökt i slutet av 2014 har heller ingen möjlighet att få sin sak omprövad. Parallellt med detta driver Sofoa Rapp Johansson sin process mot Svenska Staten för att gruppen 1980 och därefter skall ha rätt till ersättning.Det är fyra av artiklarna i Europakonventionen som ligger till grund för talan. Sofias advokat har lyft fyra huvudartiklar ur konventionen.

  • Artikel 8 – rätt till skydd för privat- och familjeliv
  • Artikel 14 – förbud mot diskriminering
  • Artikel 2 till första tilläggsprotokollet – rätt till undervisning
  • Artikel 13 – rätt till ett effektivt rättsmedel

Det är också där som hela bevisfrågan läggs, inte alltså inte mot enskilda förövare. Det har tidigare drivits sk vanvårdsfall i Svensk Domstol där sökanden har förlorat. Det beror på att ärendena har fallit för preskriptionstiden och att inget av dem prövats som brott mot Europakonventionen och Mänskliga rättigheter.

JK (Justititekanslern invänder inte mot vad som hänt i Sofias liv som barn men anser att det inte ligger på statens ansvar att ge ersättning. Lite märkligt då JK i remissvaret till Ersättningsutredningen uttalade sig väldigt positivt om ersättningsfrågan och inte invände mot att Staten skulle ta ansvaret. Man hade heller inget emot beloppet som generellt anses högt enligt svensk praxis. Men JKs roll är dock en annan i det här läget.

Förvånansvärt tycker jag är att den svenska regeringen tiger och lägger locket på både vad gäller krav på att utvärdera Ersättningsnämndens sätt att jobba och den pågående processen. Men precis som sina föregångar har Socialdemokraterna-MP och V inget intresse av att lyfta den här frågan mer. Löftet till de borliga kollegerna vilar tryggt, löftet till Regeringen Reinfeldt är obrutet. Ett av de få löften om Regeringen Löfven stått för o det drabbar ju bara några tusen utsatta inom svensk socialtjänst.

Håkan Ceder kommer i juni att lämna sin rapport om översynen av LVU. Förväntningarna är höga, vi är många som bidragit till diskussionerna. Vi har lagt förslag om förbättringar. Förbättringar som större stöd till biologiska familjer vars barn omhändertas, mer insatser innan man omhändertar barn. Bättre kontroll både av familjehem och socialtjänstens insatser. Det förslag som inte kommer att finnas med är barns rätt att få sitt ärende prövat i domstol o barn anser sig ha blivit felbehandlade av socialtjänsten/familjehem eller HVB hem.

Det finns självklart inte något intresse från Statens sida att barn skall kunna hävda sina rättigheter juridiskt om det innebär en kostnad för samhället. Jag tror också just andelen höga avslag i Ersättningsnämnden handlar om att avskräcka människor från att ge sig i slag med Svenska Staten. Medborgarrätt finns bara när det passar myndigheterna. Medborgarrätt gäller bara när Staten ställer sina krav och då blir det medborgarskyldighet.

Ytterligare en rättslig prövning kommer inom kort – det gäller frågan om att få sin avslag prövade i högre instans. I det rådande systemet kunden den som fått avslag skicka in en förnyad ansökan. En ansökan som provades av samma grupp som första gången. Även här är avslagen genomgående och där får heller inte den omsökande komma till nya samtal/förhör.

Åsa Regnér har säkert en hög ambition vad gäller barn och barnfrågor. Men hon undviker konsekvent att tala med personer som är inblandade i ersättningsfrågan. Frånsett det hon kallar experterna. Hennes stående svar är ”ministern har inte tid….” jag tolkar det som brist på intresse och ren skär nonchalans mot de människor som betalar/betalat ett högt pris för sin barndom. På Maria Larssons tid tog åtminstone tjänstsemännen emot när Maria själv inte hade tid.

Regeringens omsorg handlar om  medelklass och välbeställda inte barn, fattiga, utsatta eller människor med psykosocial ohälsa. Däremot kommer de givetvis när allt är klart slå sig för bröstet och skryta om att Sverige tagit ansvar vanvårdsfrågan.

Vi tror inte att domen den 18 juni är på vår sida och även om den så vore kommer Staten att kräva överprövning. Återigen Staten kommer inte att acceptera en förlust för än det prövats av Europadomstolen som ger Sofia Rapp Johansson rätt.

IVO blev en flopp den instans som skulle ge medborgare rätt att få sin sak prövad. Det är samma socialtjänstsemän som prövar hos IVO som tidigare fattat beslut på sina arbetsplatser. Det är lika objektivt som att polisen skall utreda sig själva vid misstanke om brott.

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

IVO en misslyckad satsning som granskningsmyndighet

Vi trodde många att IVO Inspektionen för vård och omsorg skulle innebära en kvalitativ förbättring gällande granskningen av kommunernas Barn- och Ungdomsvård. Utåt sett ser IVO väldigt aktiva ut, man stänger HVB-hem, kritiserar kommunerna för långa utredningstider etc. Det talas om uppföljning av kritiserade ärenden och allt detta sker säkert. Men IVO är inte en nationell enhetlig myndighet utan styrs utifrån regionerna och enskilda tjänstemäns intressen. Det innebär att utredningar som görs av IVO aldrig kan bli trovärdiga eller en statistiskt rättvisande.

I de fall jag tittat på och fått information om, är den enskilda tjänstemannen, oftast en fd socialarbetare, helt avgörande för vilket beslut som blir. I flera fall har utredande tjänsteman direkt påtalat till anmälare att man förutsätter att kommunens socialtjänst inte gör fel. I ett ganska färskt ärende har tjänstemän utsatts för påtryckningar och därmed lagt ner undersökningarna helt. Besluten om varför har sekretessbelagts.

IVO utredare följer inte upp ärenden generellt, man förutsätter att den kritiserade kommunen ändrat sitt arbetssätt. Det finns en stark loajalitet mellan utredande tjänstemän och deras tidigare kolleger. Inte heller granskas om utredande tjänsteman haft samröre med ev anmäld socialförvaltning, som t.ex. tidigare anställning.

IVO är lite som polisens internutredning, poliser utreder poliser och socialarbetare utreder sina egna kolleger. IVO har en betydligt högre tilltro till den myndighet de skall granska än anmälaren. Som exempel en socialsekreterare i Västmanland ville inte skicka in skriftlig kommentar utan bad att få ”rätta anklagelsen” över telefonen. Den noteringen diariefördes aldrig och finns inte med i de utskickade handlingarna. När anmälaren ville göra ett tillägg krävde IVO-tjänstemannen att det skulle vara skriftligt.

IVO-s handling och granskning av Barn- och Ungdomsärenden följer inte Barnkonventionens intentioner. Som exempel man tar aldrig in synpunkter från berört barn/ung vuxen. Man har heller inte Barnkonventionen som grund när det fattas beslut. IVO grundar sina avslag/kritik enbart på lagtekniska grunder inom socialtjänstlagen. IVO beslut innebär inte upprättelse eller förbättring för det berörda barnet – unga vuxna. Med andra ord ett barn som felhanterats och där IVO ger kritik, kan fortsättas att hanteras regelvidrigt. IVOs beslut gäller nya ärenden.

Nya ärenden innebär att en kommun kan göra fel igen eftersom inget ärende är det andra likt. Med andra ord IVO skapar inte praxis. IVO kan och får anmäla en kommun till polisen om de misstänker att det skett ett rent tjänstemannafel. IVO använder inte den möjligheten.

Problemet idag är att när någon försöker polisanmäla en kommun och om ärendet inte prövats eller avslagits hos IVO inte tas upp av åklagaren,

När Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för IVO tillträdde hade hon höga ambitioner. Idag är sanningen att Gunilla Hult Backlund inte kan göra något åt den organisation hon är satt att styra. Hon kan inte gå in i regionernas arbete eller låta interngranska klagomål mot utredare.

IVO behöver en enhetlig manual som gäller för hela landet och där utredande tjänstemän arbetar utifrån samma regelverk.

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

Folåsabarnen den stora rättsskandalen i svensk socialhistoria

Vilken advokat vill hjälpa syskonen i Folåsafallet att få ut sitt rättsmäktiga skadestånd. Finns det en seriöst orädd advokat som vågar slåss för barnens utsatthet! Inom vanvården har vi mött många sk jurister med mer eller mindre märkliga syften och de seriösa växer inte på träd. Legio Advokatbyrå i Stockholm här har ni ett fall – ta det! Visa att ni är de första i Sverige som vågar ta strid mot kommuner och stat också i nya ärenden som andra säger är lönlösa att driva.

Folåsabarnen hörde jag talas om för många år sedan, via en vän på FB. Åtskilliga timmar, kamp förlorades just kring hurvida det är rätt att låsa in en 11-åring på ett hem för problematiska tonåringar. Dessutom tvärtemot Barnkonventionen – Europakonventionen etc där klart framgår att detta inte är lagligt. Stäm svenska staten i Europadomstolen. Läs mer

Kommuner straffar biologiska familjer o utreder inte misshandel

Maria Larsson, du bör snarast ge fosterhemsplacerade barn rätt att anmäla misshandel i familjehem till polisen. Idag tar polisen inte emot anmälningar utan hänvisar till socialtjänsten i berörd kommun. I Fagersta har en mamma som har sina barn placerade upptäckt att barnen har blåmärken och ärr efter slag o ev misshandel. Polisen i Fagersta säger att det inte är deras sak o skickar det vidare till Socialtjänsten. Socialtjänsten hävdar att de två barnen bägge under fyra år slår varandra därav blånader och märken. Om inte socialtjänsten anmäler kan barn med andra ord utsättas för allt från sexuella övergrepp till ren misshandel eftersom det är socialtjänsten som avgör sanningshalten. I det här fallet har man frågat familjehemmet i Fagersta. Vilken familj säger att de slår barnen… Läs mer

Finns politikerdyslexi – inom sociala området helt klart

Fagersta Kommun kommer inom kort att tvingas betala närmare 20 miljoner till Kyrkans skola i Västanfors Församling. Det intressanta är att kommunen drivit den här frågan till världs ände och förlorat i Högsta Förvaltningsdomstolen. Kommuner och Stat har sällan nöjt sig med att acceptera andras krav och rättigheter utan driver gärna det mesta rättsligt så långt det går. När vi vanliga driver frågor för intensivt kallas vi rättshaverister, men jag undrar om inte myndigheternas institutioner är de verkliga sådana. Kommunerna behöver inte bekymra sig över pengarna, och i det här fallet har en av ortens advokater tjänat en rejäl hacka. Läs mer

IVO en inrättning där beslut avgörs på lögner

I Haninge sitter en familj åter igen isolerade. Rädda att gå ut. Dottern vågar inte lämna lägenheten efter upprepade hot. Mamman håller kontakt med världen via telefon o dator.                                                                                                              Haninge Kommun å sin sida har beslutat sig för att överge familjen, fortsätta sprida osanningar trots att alla dokument visar på motsatsen. Till och med till IVO har kommunen skickat falska underlag, bakom detta står enhetschefen Ulrika Thorsson och handläggare Marie Samuelsson. Siv Åström handläggare på IVO bad inte ens om anmälarens syn på saken utan lägger ner ärendet efter att läst och pratat med kommunens folk. Siw Lideståhl, Socialchef tiger som muren och låter alla fel fortgå. Den moderate ordförande i socialnämnden Sven Gustavsson, som skickat kärlekssms till klienten går fri, grovt utnyttjande av förtroendeställning gäller inte i Haninge. Läs mer

Fagersta Kommun vägrade släppa in IVO

IVO inspektionen får vård och omsorg, har startat en stor granskning av Fagersta Socialnämnd. Anledningen är de många anmälningar som gjorts mot socialförvaltningen i Fagersta. Under ett antal år har Fagersta brutit mot socialtjänstlagen/LVU och Barnkonventionens intentioner utan att något hänt, den nu pågående undersökningen betraktas som välkommen från flera håll på orten. Läs mer

Fagersta de slutna rummens kommun

Det börjar röra sig i Fagersta. På socialförvaltningsnivå alltså. Kommunen har fått en allvarlig reprimand från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) berättar Sveriges Radio P4.  En 15 årig pojke placerad i familjehem i Hudiksvall har inte fått den hjälp han har rätt till när han är sjuk med skolarbetet. Troligen har Hudiksvalls Kommun anmält Fagersta Socialförvaltning, intressant helt klart i så fall. Det är samma pojke som ingår i en syskongrupp som kommunen tog för ett år sedan och som anklagar mamman för psykisk sjukdom. Läs mer