Etikettarkiv: läkemedel

Se genom olika glasögon

Läste en pappas kärleksförlaring på Facebook, till sin utvecklingsstörda  dotter och blev så oerhört varm i hjärtat. Jag slås av Philip Hammar som jag periodvis har svårt för hur han skulle reagera om han fick ett barn som inte var ”normalt”. Skulle jag gjort mig av med min syster, säger han i sitt sommarprogram.

Thomas skriver på Facebook

Älskade dotter:
Det är inte förrän efteråt jag vet om jag har valt rätt men jag tror och hoppas att jag tagit rätt beslut att skriva den här boken. Det är känsligt och utlämnande men syftet är viktigt och om boken kan medverka till ökad förståelse eller ge stöd är det värt allt. Jag vill att du ska veta att jag har försökt beskriva vårt liv tillsammans med största respekt för oss båda och vår familj.
Ibland har jag känt mig så frustrerad och maktlös att jag inte vetat hur jag ska orka ta mig igenom tillvaron. Förskola, skola, BUP, Socialkontor och HVB – hem, många är de platser där förståelsen och framför allt inte kunskapen funnits. Jag tror att förståelse bygger på att kunskap finns. Ibland handlar det också om attityd, synsätt och värderingar. Allt detta tillsammans har du blivit påverkad av, ibland till det bättre men alltför ofta till det sämre.Jag brukar tänka att människor har olika glasögon på sig och glasögonen har olika skärpa. En del personer ser glasklart, andra mer suddigt och en del ser inget alls. Glasögon behöver emellanåt bytas ut och det hade gynnat dig, min dotter, om delar av din omgivning hade bytt glasögon, eller åtminstone putsat glaset då och då. Med det menar jag att man måste ha förmågan att kliva ur sin verklighet för att kunna hjälpa andra. Man måste kunna se klart för att hjälpa och stötta på bästa sätt.Tyvärr har så inte varit fallet, då du förväntats vara den som ska förändras och tänka annorlunda (byta glasögon). Det hade varit så mycket enklare och bättre om omgivningen förstått att det varit deras ansvar och att de haft bättre förutsättningar att lyckas med detta……” Läs mer