Etikettarkiv: lvu

En Rapps kamp mot svenska staten

Så har det startat. Sofia Rapp Johanssons och systerns kamp mot Svenska Staten. Nu har de stämt Sveariket Sverige för den vanvård de utsattes för 1980 till 1997. Ett stort steg som tagit drygt 3 år att förbereda. I dag den 19 november mötte de med sin advokat Jens Victor Palm sin motståndare JK David Löfgren som direkt började med att säga att syskonen om de fått söka ersättning för vanvård varit självklara för ersättning. Läs mer

Göran Grauers gästskriver även Tingsrätterna saknar kunskap

Följande inlägg handlar om att Kommunerna enligt socialtjänstlagen måste ureda innan ärendet går till en förvaltningsdomstol. Men Tingsrätten anser att om föräldrarna inte kan bevisa detta så kan Kommunerna bortse från utredningskrav. Göran Grauers har flera år följt och drivit ärenden inom LVU och Socialtjänstlagen. Läs mer

Utvisning av Hadille bara ”ett” brott mot barnkonventionen – LVU bara en tillfällig insats

Just nu pågår kampen för att 2-åriga Hadille skall få stanna kvar hos sina fosterföräldrar. Hadille övergavs efter bara några dagar på sjukhuset av sin mamma. Barnet var misshandlat och undernärt och ”vårdnaden” hade en man som inte var barnets pappa. Läs mer