Etikettarkiv: maria larsson

Socialdemokratins svek mot barnhems- och fosterbarn i Sverige

Med en åsnas envetna tjurighet skriver jag om sveket mot de tusentals idag vuxna som utsattes för vanvård inom den svenska social- och barnavården. Jag blir allt mer förbannad på politiker, höger eller vänster, mitten som tiger och glömmer de löften man stått för,  inte minst i Stadshuset. Om en Regering som förnekar dagens sociala problem liksom de förnekar eller har glömt historien. Ersättningsnämnden som blev en ny kränkning, en domstol där barnet skall försvara sig mot samhällets bristande förmåga att ge dem den trygghet de hade rätt till. När oppositionen som säger sig ”räddade” ersättningsfrågan ljuger de – de agerade publikfriande för att sedan lämna frågan i händerna på den sittande regeringen. Läs mer

Barnexperterna hoppade av ersättningsnämnden från start

Flera av de experter på barns villkor och kunskap om vanvården av barn tackade nej till att sitta i Ersättningsnämnden (ERN) redan på förberedelsestadiet. Maria Larsson hade personligen bjudit in personer som ansågs skulle vara en tillgång i Ersättningsnämndens arbete. När träffarna med ERN började var det ett fåtal barnexperter och 15 personer med juridisk bakgrund varav flera som domare.  Ingen av juristerna upplevdes att ha någon som helst erfarenhet av barnfrågor eller kännedom om vad det innburit att ha varit utsatt för vanvård. ”Det är väl inga problem att fatta beslut om det här, säger en av juristerna, det är ju bara att läsa pappren och sedan besluta.” Läs mer

Kommuner straffar biologiska familjer o utreder inte misshandel

Maria Larsson, du bör snarast ge fosterhemsplacerade barn rätt att anmäla misshandel i familjehem till polisen. Idag tar polisen inte emot anmälningar utan hänvisar till socialtjänsten i berörd kommun. I Fagersta har en mamma som har sina barn placerade upptäckt att barnen har blåmärken och ärr efter slag o ev misshandel. Polisen i Fagersta säger att det inte är deras sak o skickar det vidare till Socialtjänsten. Socialtjänsten hävdar att de två barnen bägge under fyra år slår varandra därav blånader och märken. Om inte socialtjänsten anmäler kan barn med andra ord utsättas för allt från sexuella övergrepp till ren misshandel eftersom det är socialtjänsten som avgör sanningshalten. I det här fallet har man frågat familjehemmet i Fagersta. Vilken familj säger att de slår barnen… Läs mer

I Almedalen är inget omöjligt Maria Larsson audition

Ibland finns det politiker som bjuder på sig själva. En av dem är Maria Larsson, folkhälsominister som bjöd på teater en samtalspanel på Soberian, Almedalen.

Maria Larsson fick som uppgift att motläsa en roll ur ett svenskt skådespel filmen finns här.

Min uppfattning om Maria Larsson som politiker är en sak men hon är rolig och det var synd att inte fler stannade i Soberian för att se det lilla privata inslaget. Månne kanske Maria Larsson kan slå in på en ny bana efter valet!

 

Maria Larssons lagar som en ihålig ost

Vi som arbetar med barnrättsfrågor på ideell basis,  inte i det tysta, utan efter år av tystnad,  ger offentligt uttryck för vad vi anser, börjar inse att vare sig arbete i tystnad eller höga rop intresserar de olika partierna. Inför det stundande valet vågar jag påstå att inget parti för fram barnrättsfrågorna eller den snedvridna socialtjänsten.  Läs mer

Vi äger inte våra barn…nej men

I GP skrivs en ledare om barns rättigheter och Maria Larssons tillkortakommanden som Barnminister. Jag instämmer i mycket av det inte minst delen om Maria Larsson som lyckas konstruera sk lagar utan krav på att de följs. Det finns ingen lagstiftning i Sverige som har så lite förpliktelser som s.k barnrättslagar. Socialtjänsten kan bryta mot alla lagar rörande barn utan att de får någon som helst konsekvens.

Läs mer

Socialtjänstens maktfullkomlighet utan insyn o politikerna samtycker

Bomber o granater. Vad blir nästa steg när en Socialförvaltning bestämt sig för att föräldrar är farliga för sina barn. Eller att barn inte har rätt till sin förälder. Jag slås av hur illa ställ det är med insynen och kontrollen av svensk socialtjänst som blir allt mer egenmäktigt och okontrollerbart. Ungefär som Skatte-och Kronofogdemyndigheten. Regering och Riksdag har gett Carte Blanche till dåligt utbildade personer att utan förklaring eller tydlig motivation ingripa i människors liv när just de finner det befogat. JAG är förvånad över att ingen kommit på iden att lägga en bomb utanför de värsta socialkontoren i landet. Eller stormat socialkontoren. Fattiga och förtryckta har en förmåga att låta sig förtryckas och det vet socialtjänsten om.

Läs mer

Oppositionen har övergett vanvårdsfrågan till förmån för SD

På tisdag interpellerar  Margareta Larsson (SD) om ersättningsfrågan. Det blir tyvär en interpellation som kommer att tigas ihjäl av övriga eftersom de aldrig skulle ställa sig i en fråga som SD öppnar för. SD är enda parti som inte är bundet att diskutera frågan och det gör det helt ofarligt i riksdagen. Läs mer

Det vilar sorg över vanvårdsersättningen

Har två mail samt ett telefonsamtal från människor som fått avslag på sina ansökningar om ersättning för vanvård. Jag undrar ibland vad Maria Larsson och hennes övriga politiska vänner inom regering och oppositionen tänkte när de uttalade av allvarlig art. Skrev till Marial Larsson o hennes departement om det här och hur människor bemöts inte minst de med diagnoser.

”Tack för ditt mail men skriv till Vanvårdsutredningen om detta, svarade Maria Larsson via sin sekreterare. Jag förstår hur de känner som sitter inför nämnden, men jag förstår inte hur en ansvarig minister för den här frågan avfärdar att det finns de som inte kan berättar, förklara, minnas tillräckligt för att anses ha blivit vanvårdade av samhället. Läs mer

Dyrt för föräldrar som får barn omhändertagna – tvingas betala underhåll till kommunen

Att separera ett barn från sin familj är det största ingrepp man kan göra ett barn men också familjen. Det skapar oerhörda trauman hos föräldrarna som ofta lämnas därhän. Att sedan samma förälder förväntas betala för att de misslyckats tänker kanske inte alla på.

Men faktum är att Socialnämnden har rätt att ta ut underhåll från den biologiska familjen, i Norrköping utgår man från Försäkringskassans normer för underhåll. Kravet på betalning gäller oberoende hur familjen har det ekonomiskt. Läs mer