Etikettarkiv: Rita Häninen

Stalinistiska metoder i socialtjänsten förstör barn i Fagersta

Familjehemssekreterare, Victoria Brosman, Fagersta Socialförvaltning om föräldrarollen:Man kan vara mamma på olika sätt, en del sätt är att man inte leker så mycket och umgås med sina barn”                                                   

Fagersta kommun gör det igen. Bryter mot Barnkonventionen, barnperspektivet, socialstyrelsens rekommendationer. Jag har tidigare berättat om Jimmy i Fagersta som tillsammans med sin fru Veronica sedan lite drygt tre år haft om hand en pojke sedan han föddes. Detta då mamman bad dem ta hand om barnet som hon inte ville ha. Också i ett samtal med en advokat uttryckte mamman samma sak, vilket sedan mynnade ut i ett brev till socialförvaltningen i Fagersta. Läs mer

Fagersta Socialförvaltning har lyckats igen – att göra fel

Intressant är att när jag för snart ett år sedan fick kontakt med fagerstafamiljen o deras tre barn, lät det som misstaget kunde vara en tillfällighet. Nu inser jag efter flera kontakter, att det snarare är regel än undantag att @Fagersta Socialnämnd inte kan sköta sin uppgift är det gäller barn och familj.

I Smedjebacken och i Vad sitter två familjer berörda av en inkompetent socialnämnd i #Fagersta. Den ena är mamma som förtvivlat jobbar på att få hem sina barn, och där det finns skäl att ifrågasätta Fagersta Kommuns handläggning. Det andra fallet handlar om en familj som tog hand om Es barn. Ärendet handlades först av Agneta Lennartsson samma sociasekreterare som tog de tre syskonen utan anledning. Hur @Agneta Lennartsson tänker och tycker visar följande citat: ”Det gör inget om man rycker upp barn, de har så många föräldrar, mammor och pappor över allt så det gör inget de har ändå inga kännslor när dom är små och kan anpassa sig fort till nya miljöer, och i dagens läge så rycks barn upp så mycket så det gör inget”. Läs mer