Etikettarkiv: shaking baby

Gör inte barnkonventionen till lag

Om man frias av rättsväsendet – borde inte det omfatta även socialtjänsten! Efter en tids debatt kring Shaking Baby där flera föräldrar fällts för barnmisshandel som senare visade sig vara fel. En teori kring att t.ex. D-vitaminbrist kan ge likartade symptom har också väckts.

Två fall har figurerat i TV 4, där en familj hos Malou efter  Tio, berättade att de efter stor kamp fick behålla sitt barn. Det andra fallet, Nan som också friats, nekas dock att återförenas med dottern. Socialtjänsten anser att flickan varit placerad så länge att hon betraktar familjen som sin familj. Detta förstod Nan och föreslog att man skulle kunna ha delad vårdnad. Socialtjänsten och familjehemmet vill ha en vårdnadsöverflyttning och ytterligare begränsa Nans umgänge med barnet.

Och familjehemmet vill ha bort allt umgänge. Man kan ju undra vad familjehemmet säger till flickan ang hennes mamma. Utmålas hon som ett monster, mördare eller vad. Stöttar socialtjänsten också ett sådant baktaleri.

Vårdnadsöverflyttning innebär också att den biologiska familjen mister alla rättigheter ang barnet, liksom barnet om familjehemmet så bestämmer förlorar rätten till sitt ursprung – detta står att läsa om i Barnkonventionen.

Barnet kan dessutom tvångsadopteras till den nya familjen utan medgivande från biofamiljen. Om barnet hamnar i en socialt utsatt situation blir familjehemmet part i barnets liv och kan ytterligare placeras i andra fosterhem.

Borde inte socialtjänsten efter alla debatter, historisk dokumentation, forskning (B0 Winnerljung) bl.a. att barn inte mår eller lyckas bättre för att man tagit dem från sin familj. Med andra ord den myndighet som ska stå för trygghet och barnets bästa medverkar också till att skapa barn i utanförskap.

När en förälder är så klok att hon själv föreslår delad vårdnad med ett familjehem borde socialtjänsten se det som ett steg i rätt riktning. Att sträva efter att detta kan bli en lösning som alla kan leva med och att barnet också mår bra och slipper välja sida.

I Fagersta är familj anklagad för Münchausen By Proxy, av socialtjänsten. Trots att åklagaren i sin utredning inte såg något sådant. Trots detta sprider socialtjänsten vidare i journalerna att familjen har Münchausen. Det är också skälet till att de inte får hem sina barn som är placerade i tre olika familjehem. Anledningen till att barnen inte får vara i samma familjehem beror på att man också anser att ett av barnen har Münchausen. Det är samma förhållanden som anklagelserna om Shaking Baby.

Föräldrar som anklagas för allvarliga brott där de frikänns juridiskt är hos socialtjänsten evigt dömda. O Barnkonventionen som lag – nej det bli bara en lag till att vantolka. Ett samhälle utan rättsskydd i sociala frågor kan inte hantera Barnkonventionen eftersom de inte ens kan hantera SOL eller LVU.