Etikettarkiv: Simrishamn

Döden går i repris i Skåne – nytt Doniafall o ingen har ansvar

Jag kommer hem efter en fantastisk konsert med Maria Blom m band och gästartister. Jag tänker på hur varsamt hon hanterar livet i sina texter och väcks brutalt av nyheter om barn som återigen dör i sitt familjehem. Hässleholm den här gången, Donia har fått en följeslagare – var finns ansvar för omhändertagna barn.

Ingrid Andersson utredare på IVO har ställt frågan om de anser att familjehemmet brustit i sin tillsyn, och de anser de att hemmet inte har gjort, svarar hon. Nej vilket familjehem skulle erkänna det, mig veterligt har aldrig familjehemmen gjort fel..så är det nu så var det under vår tid som placerade (Vanvården 1920-1980) o som av en händelse slutade vanvården 31 dec 1980. Ser man på!

Kommunen ska rätta till felen detta torde med andra ord rättfärdiga hennes död. Jag spyr – politiker, tjänstemän och även representanter för familjehem, konsultföretag avgör barns väl och ve utan barnens delaktighet. Vanvårds- och Upprättelseutredningen har inte lärt någon något…Sofia Rapp-Johansson som för sin kamp mot Svenska Staten borde vara en naturlig tillgång för myndigheter och socialtjänst. Men jag tror inte de vill lära av oss tyvärr.

Men JK tycker att modet för att pröva rätten till ersättning också för dem efter 1980 skall kosta, som här 1,5 miljoner så att inget barn eller tonåring vågar ifågasätta Staten och Myndigheterna.

I Håkan Ceders genomgång av LVU finns heller ingen diskussion om vem som ansvarar för barn som dör – det ingick inte i uppdraget. Inte heller finns något som stärker barns rätt till ersättning om de far illa i den sk socialtjänstvården.

Det finns ingen misstanke om brott? – Nej, då hade man gjort en anmälan om det, Ingrid Andersson.                                                                                               Var finns utredningen, hur ser den ut! Vem är det döda barnets röst! Min fråga.

Hur ofta inträffar liknande dödsfall? – Socialnämnden har inte varit med om något liknande, vi har ingen statistik över detta. Vi har haft andra ärenden att barn avlidit av olika orsaker. (När redovisas barndöd i samhällets vård)

Utredningen visar att flickan, som var bl.a  självmordsbenägen har enligt Kristianstadsbladet  utsatts för allvarliga missförhållanden.

”Det var i början av året som flickan påträffades död. Flickan, som hade ett självskadebeteende och det fanns risk för att hon skulle begå självmord, var omhändertagen enligt lagen om vård av unga, LVU, och placerad i familjehem. Vad som orsakat flickans död har, enligt socialnämndens utredning, varit svårt att klart fastställa.”

Socialtjänsten hade svårt att hitta ett familjehem med kompetens och resurser, samtidigt var alla inblandade (pratade man med flickan eller var det omvärlden som var överens)  parter överens om att kontinuitet och stabilitet i boendet var av yttersta vikt, även att undvika sammanbrott i boendet var viktigt.

Här gjordes dock en Lex Sara från socialnämnden vilket Simrishamns Kommun aldrig ansåg nödvändigt. Var detta ett kommunalt eller sk konsulunderstött familjehem! Svaret finns inte i artikeln!

IVO skriver sitt beslut att nämnden utrett det anmälda allvarliga missförhållandet och vidtagit åtgärder i tillräcklig omfattning i enlighet med socialtjänstlagen och avslutar ärendet.

Ingrid Andersson har varit föredragande i ärendet på IVO.

IVO liknar allt mer en socialtjänstens försvarsadvokat istället för granskande myndighet när det gäller barn. Vanvård o misskötsel av boende på äldreboende kan ge viten på några hundra tusen – hit tills har IVO aldrig utdömt viten för vanvård- och misskötsel av placerade barn. För de äldre har ju i bästa fall anhöriga som inte kan hindras besöka dem, placerade barn hålls nogsamt borta från biologiska familjen och insyn.

Som detta inte var nog har familjehem som tar emot ensamkommande flyktingbarn fått arbetskraft betald av samhället.

Samuelsson är också kritisk till hur systemet fungerar idag.

Det är mycket anmärkningsvärt att Migrationsverket skickar barn till adresser utan att ha en aning om vem som finns bakom dörren. Det är helt oacceptabelt, säger han.

Till Simrishamns Kommun – vem det nu berör

Det har gått några år sedan Donia genom er försorg placerades i ett familjehem som slutade med hennes död. Detta kan vi idag inte göra något åt, men hanteringen av dödsfallet, er brist på ansvar och ansvar gentemot de anhöriga till Donia har skapat ett trauma som för evigt lever. När ni gör nya omhändertaganden, placerar barn i familjehem, har ni troligen för länge sedan lagt Donia som person och fall långt bak i arkivet, flera av er vet inte ens vem hon är. Läs mer

Kalla Fakta om socialtjänstens ansvar och Doniafallet-men var finns socialministern

På tisdag tar Kalla Fakta upp Kommunerna som sviker barnen. Äntligen får man väl säga att någon TV-kanal tycker att det är viktigt att granska det som sker bakom dimmorna av socialtjänstens sekretess och ovilja att erkänna misstagen. ”Donia blev bara 15 år. Hon avled i lunginflammation när hon var placerad i ett familjehem. Fosterföräldrarna sökte inte vård trots att hon var dödssjuk. Kalla fakta granskar hur kommuner bryter mot socialtjänstlagen genom att släppa tillsynen av familjehemsplacerade unga till privata vårdföretag. Kalla fakta, tisdag 14 oktober 21:30.”

Det mest tragiska är att landets nya regering prioriterar ner sociala frågor så lågt att han inte ens tillsätter en socialminister. Barnkonventionen blir lag…ja o sedan då….

Jag vet inte om programmet leder till ändring eller ens den ursäkt som Donias familj ska ha. Men jag vet att Simrishamns kommun medverkat till att en ung tjej lämnade jorden betydligt tidigare än normalt. Men det borde åtminstone leda till att IVO blir något mer än en avstjälpningsplats för avhoppade socialsekreterare. Det finns många Simrishamn, Fagersta, Farsta, Haninge, Karlskrona, Falun mfl.

 

tidgare kring socialtjänst o ansvar

Först Donia sedan

När får Donias familj

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

Folåsabarnen den stora rättsskandalen i svensk socialhistoria

Vilken advokat vill hjälpa syskonen i Folåsafallet att få ut sitt rättsmäktiga skadestånd. Finns det en seriöst orädd advokat som vågar slåss för barnens utsatthet! Inom vanvården har vi mött många sk jurister med mer eller mindre märkliga syften och de seriösa växer inte på träd. Legio Advokatbyrå i Stockholm här har ni ett fall – ta det! Visa att ni är de första i Sverige som vågar ta strid mot kommuner och stat också i nya ärenden som andra säger är lönlösa att driva.

Folåsabarnen hörde jag talas om för många år sedan, via en vän på FB. Åtskilliga timmar, kamp förlorades just kring hurvida det är rätt att låsa in en 11-åring på ett hem för problematiska tonåringar. Dessutom tvärtemot Barnkonventionen – Europakonventionen etc där klart framgår att detta inte är lagligt. Stäm svenska staten i Europadomstolen. Läs mer

Barn som dör under en placering-nytt dödsfall i Västerås

”Grannen och familjehemsföräldern hittade barnet livlöst i sängen och ringde då efter ambulans. På plats konstaterade ambulanspersonalen att barnet hade dött. Nu ska händelsen utredas för att se vad som har hänt.” Detta kunde vi läsa på Radio Västmanlands hemsida idag. Med andra ord ytterligare ett barn som avlider i familjehemmet.

2012 20 april skrev jag om Donia 16 år som dog av lunginflamation i Simrishamns kommun. Samma kommun som Gudrun Schyman representerar i Fullmäktige för FI. I VLT kan man läsa följande vilket aldrig gjordes i Doniafallet:  ”En granne till familjehemmet tog kontakt med socialtjänsten efter att familjehemsföräldern kommit till grannen och varit mycket upprörd och ledsen. Barnet hade hittats ”livlöst, kallt och blåfärgat” i sin säng. Två ambulanser tillkallades, en för barnet och en till familjehemmet. Ambulanspersonalen kunde på plats konstatera att barnet avlidit. Polisen kontaktas angående det inträffade. Sjukhuset i Västerås ordnade ett kristeam för samtliga parter. En handläggare tog kontakt med barnets biologiska mamma och vårdnadshavare, en annan handläggare mötte upp på familjehemmet. Händelsen har lex Sarahanmälts. En utredning ska visa på omständigheterna till det inträffade dödsfallet.

Läs mer

Myndigheter skuld till 15 åriga Donias död

I april förra året dog 15-åriga Donia i det familjehem Simrishamns kommun placerat henne i. Donia dog i lunginflammation, en sjukdom som om det ges behandling knappast någon idag dör i. Donia hade varit sjuk en lång tid men familjen tog henne till en läkare som konstaterade utan att ta prover eller undersökning, att flickan hade körtelfeber. Donias vård gav familjehemmet 1 200 kr per dygn.

Läs mer

Donia 15 dog av lunginflammation – vems är ansvaret

Nu är det klart, obduktionsrapporten på Donia 15 som dog i sitt familjehem har kommit. Dödsorsak Lunginflammation. Vilken normal tonåring dör idag av denna sjukdom när knappt HIV/AIDs patienter gör det längre. Helt klart är att någonstans i Donias tillvaro har det varit grava fel. Problemet är att ingen vill ta ansvar. Familjehemmet i Lund tiger och låter Attendo Care, svara, som svarar att man inte gjort något fel vare sig i familjehemmet eller hos Attendo. Simrishamns Kommun har heller inte gjort fel de har ju bara anlitat ett av Attendos välrenommerade familjehem. Enligt uppgift ett familjehem som var expert på barn som Donia. Simrishamn har inte gjort fel- Attendo har inte gjort fel och Familjehemmet har inte gjort fel.

Nej det måste ju vara barnets fel helt klart att hon dog 15 år gammal i en sjukdom där vare sig äldre eller andra tungt sjuka där längre i om de kommer under behandling.  ÄRLIGT  jag blir så förb……..på socialtjänst, mulitikapitalägda bolag, familjehem med intresse av att tjäna pengar som idet här fallet, på Maria Larsson Barnminister som skapat en lagrådsremiss om att ökad säkerhet för barn. Vilket förb…. hån och skämt.

Inte ens media, som Expressen och AB som brukar vältra sig i en massa märkliga historier har funnit det märkligt att en fullt frisk 15 åring dör i lunginflammation i sitt familjehem. Placerad under tillsyn och ansvar av Samhället. Det är med andra ord fullständigt normalt att placerade barn skall dö i sina familjehem.

BARN OMHÄNDERTAGNA AV SAMHÄLLET HAR INGET VÄRDE – INGEN RÄTTSSTATUS – Sedan kan Maria Larsson komma med hur många lagar hon vill. För DONIA HADE INGEN STATUS I så fall hade hon inte dött.

FNs Barkonvention som SVerige noga undviker att göra till lag, undviker att skriva under det nya tillägget, skulle vara tillämpligt hela vägen när det gäller Donia.

Simrishamns Kommun har inte diskuterat med Donia om vad hon ville eller hade för synpunkter på sin placering.

Man har inte haft konktakt med Donia på det som står i konventionen, barn har rätt att prata enskilt. Detta står i Socialtjänstlagen och det står i Maria Larssons nya lagrådsremiss.

Man har inte underrättat Donias familj i god tid om att Donia var sjuk. Familjehemmet har underlåtit att värna och tillgodose Donias behov.

Nu ligger hela ärendet på Socialstyrelsen. I slutet av Juni skall kommunen lämna sitt utlåtande. Jag vågar gissa att kommunen svär sig fri, lägger skulden på Donias familj och Donia.  Attendo Care tycker inte ens att de behövde göra någon Lex Maria/Sarah anmälan.

Bästa Maria Larsson (KD) oppositionspolitiker när tänker ni skapa ett samhälle med Rättssäkerhet för barn som är placerade. När skall samhället/kommunerna bli ersättningsskyldiga till de barn som kränks när de är omhändertagna. Omhändertagna för att Socialtjänsten anser att deras biologiska föräldrar inte duger.

Låt mig fråga en sak: Om det hade varit barn till anställda inom Mediavärlden, kändiseliten eller politikernomeklaturen är jag övertygad om att Donia aldrig fått dö i tysthet utan reaktioner. Det är klasskillnad också i döden.

https://anneskaner.wordpress.com/2012/04/

https://anneskaner.wordpress.com/2012/04/29/donia-16-dog-i-familjehemmet-anhoriga-fick-besked-via-telefon-av-soc-3-2/

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, SVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill