Etikettarkiv: skattemål

Sture Bergvall har större värde än barn inom rättsväsendet

Vi hör dagligdags ordet evidensbaserad forskning. Det är ett ord som används i allt från äldrevård till hantering av barn och familjer inom socialtjänsten. Ofta hänvisas sällan till var evidensen här hämtad. För lekmannen blir ordet ungefär Goddag Yxskaft. Evidensen används olika beroende på vem eller vilka som uttalar sig. Att använda ett ord utan att ge det innebörd är skapat att förvilla och framställa vissa grupper som mindre vetande. Men evidens handlar om att mäta vad som är fel eller rätt. Min fråga blir hur mäter man rätt och fel som enskild bevisbörda när det gäller människor. Ska det inte förutsätta att vi alla har samma beteende och mönster! Läs mer