Etikettarkiv: skilsmässa

Barn har rätt till föräldrar men inte tvärtom

 

Vårdnadstvisterna ökar och siffror från Domstolsverket visar att på tio år har det skett in fördubbling av fallen som kommer in till Sveriges tingsrätter. Enligt en ny undersökning från Lunds universitet mår vart femte barn i en vårdnadstvist inte alls bra eller bara bra ibland.

”När frånskilda föräldrar slutar lyssna på sina barn o barnen blir förtvivlade blir jag både arg o upprörd. Inget barn skall vara på mellanhand för att två vuxna inte kan komma överens. Barn har rätt till två föräldrar om de så önskar, men också frihet att välja bara en. Föräldrar har däremot ingen exklusiv rätt till sina barn eller deras känslor. Jag skulle aldrig tveka att lägga mig i när barn är ledsna för att vuxna sviker, det kan vara vänner, släkt eller grannar vuxnas skilsmässa är deras problem inte barnens och kan man inte enas ja då har man tills vidare förverkat sin föräldrarätt.”

Detta var ett inlägg på min Facebooksida som fick oerhört många kommentarer varav många instämmer i sak, medan några frågar vad gör man ena parten ber den andra fara åt helvete.

Nu vet jag svaret. En förälder som överhuvudtaget säger något dylikt i samband med frågan om sina barn, skall klart och tydligt redogöra för barn muntligt om barnet är för litet skall personen skriva ett personligt brev som barnet får läsa vid lämplig ålder. En sak vet jag också att en förälder som agerar så skall aldrig ha barn någonsin mer, det är en uppblåst, egotrippad person som inte inser att barn har ett eget liv, som vi skall vårda tills det kan klara sig själv. Barn har utifrån ett sådant agerande sin fulla rätt att neka kontakt med föräldern så länge barnet själv vill ha det så. Ingen domstol, inga jurister etc med ögon för barnets bästa skall tvinga barn till känslor de inte har. Barn har rätt till sina känslor små som stora.

Och biologisk faktor är inte alltid detsamma som att barn älskar sina föräldrar. Det finns åtskillig litteratur av vuxna som berättar just om sin uppväxt och komplicerade förhållanden till föräldrar, och inte alltid kärleksfulla möjligen respekt.

Juristpunkten skriver oerhört kloka saker i fråga om barns rättMed det ökade antalet vårdnadstvister så ökar även falska anklagelser och missbruk av systemet. Det är därför viktigt med upprättelse och rättvisa till de som utsätts. I slutändan är det dock alltid barnen som är de riktiga förlorarna.”

Detta borde föräldrar och andra vuxna inse. Domstolar och socialförvaltningar saknar så mycket kunskap kring barn att man blir helt rabiat. Socialförvaltningar kan åsidosätta alla Svea Rikes lagar eftersom de har en sk egen lagstiftning som anses stå över allt annat. Då kan det gå som i det här fallet.

Enligt tidningen handlar några av fallen om pappor som anklagats för övergrepp och därför inte fått träffa sin barn.

En  av papporna, som nu får upprättelse, fick inte träffa sin dotter under nästan två år trots att anklagelserna mot honom lades ner redan efter tre månader.

Vem frågade hur barnet mådde under den tiden, ja inte då socialförvaltningen i Kungsbacka Kommun.

Ett annat fall där en alkoholiserad pappa får ensam vårdnad för att mamman enligt Hovrätten var för påträngande.

Mamman ”kan ha haft en för stor ambition att komma sin son nära och därför ha uppfattats som påträngande”. Pappan – å andra sidan – har alkoholproblem och anses inte lämplig som boendeförälder. Hovrätten gör dock bedömningen att pappan ska få förbli ensam vårdnadshavare.

Hur den åttaårige sonen mår frågar inte pappan efter, men pappan får skadestånd. Jag anser att barnet skulle haft det som hanterats som en pryl mellan föräldrar, socialförvaltning och domstol och som tydligen saknar helt eget värde.

Förra året presenterade Sverige radio denna forskningsrapport. Vi på Juristpunkten har även märkt av detta och denna kontinuerliga ökning har hållit sig under 2015 och början av 2016, trots att antalet separationen inte ökat i samma takt. Vad tror ni är orsaken till att fler hamnar i vårdnadstvister efter separationer?

”Enligt forskaren Annika Rejmer är det främst barn i skolåldern som mår dåligt.

– Barn som är 0-4 år, där verkar föräldrarna kunna hålla dem utanför konflikten eller så förstår de inte spelet som pågår.

– Däremot barn som är 6-7 år och äldre är mer involverade och i vissa fall är man även samtalspartner med föräldern. Där påverkas barnen starkt negativt, säger Annika Rejmer.”

Skam föräldrar och skäms av helvete. Barn har rätt till er men ni har inte exklusiv rätt till era barn och ni har inte rätt att använda barn som strykpålar eller spelbrickor i ert spel. Föräldrar som inte kan hantera frågan skall erbjudas behandlingshem typ LVF (lag om vård av föräldrar) där de skall gå igenom barnkonventionen, allt om barn och allt som sina skyldigheter som föräldrar, sedan skall de komma överens. Inte att gömma barnet undan den andra vårdnadshavaren, inte hitta på dåliga lögner vid hämtning. Det ni gör är att skada barnen och ge dem problem som vuxna.  Klarar man inte hantera vårdnadsfrågan har barnet förhandsval att välja förälder eller att välja annan form av familjeliv. Detta fram till paret har hittat en lösning.

 

Dagens Juridik tar upp aktuella ärenden som vårdnadsfrågor etc helt klart värt att läsa. Kan ge lite tröst för den som ifrågasätter systemet.

Juristpunkten är duktiga på att sprida länkar också detta värt att notera.

Vill samtidigt säga att jag är en aning förvånad över att vissa kommuner tvingas till skadestånd medan andra klarar sig, beror detta på att det är skickliga jurister i det ena fallet och mindre intresserade i det andra.

Slutligen vare sig Tingsrätt eller förvaltningsdomstolar skall kunna handlägga frågor rörande barn och familj om de saknar utbildning för detta. Det ålägger Rättsväsendet att tvinga fram detta.

Obs allt som skrivs är mina subjektiva åsikter.

 

Att få barn är ingen demokratifråga som vi röstar om

Ska det behövas en prinsessa som inte kan få barn för att debatten om synen på att få barn skall ändras. Nu har vi ett synnerligen fertilt kungahus och tanken på att prinsessan eller den blivande prinsen inte kan skapa avkommor har väl inte föresvävat oss, men det är ingen demokratifråga och ett barnlöst kronprinspar vore intressant att följa. Men det är lika lite för dem som för oss en rättighets -eller demokratifråga. Barn är inget vi röstar om vart fjärde år och inget parti äger frågan om barn.

Barn är efterlängtade – en familj är inget värd om det inte finns ett barn. Barnet är med andra ord en del av övriga ägodelar som behövs för att göra familjen komplett. Nygifta eller ihopflyttade förväntas komplettera med barn. Ingen familj är en fulländad sådan utan barn. Därför måste vi bara skaffa barn -till vilket pris som helst.  Men om barn nu var så efterlängtade, så viktiga varför underkänner då svensk socialtjänst allt fler familjer som just föräldrar. Rimligen borde ju den som skaffar barn o har möjligheten vara den bästa av föräldrar. Men så är det inte – inte ens alla familjehem är den bästa av föräldrar för i så fall skulle alla familjehemsplacerade barn vara den svenska eliten av alla barn.

Adoption är en väg att få ett barn. Jag o min fd man adopterade. Processen är lång och fylld av papper där vi fyller i vår lämplighet. Styrker och stärker vår bild som den perfekta paret att få barn. Men varför möter jag då så ofta adoptivbarn som av någon anledning inte dugt eller duger. Som bakom lykta dörrar behandlas som tredje klassens medborgare. Som rymmer, blir förkastade ut i en värld där de förlorar den sista lilla tillhörigheten de hade – adoptivfamiljen. Där varan inte höll måttet och som en sommarkatt slängs ut när man tröttnat. Adoptivbarn är efterlängtade och merparten har det bra, men likväl finns det förlorare i gruppen. Om de familjer som av olika skäl förskjutit barnen, läser så säger jag hoppas ni tänker till om vad ni gjort.

Inga barn tillfrågas av förklarliga skäl om de vill finnas eller ej. Men när barnet är en person har barnet valfriheten, inte föräldern. Barn har rätt att faktiskt inte gilla sin familj. Till och med begära ”skilsmässa” från föräldrar/förälder. Och vi måste köpa det fullt ut. Barn har rättigheter till trygghet och ledarskap från de vuxna. Vi skall som vuxna o föräldrar skapa förutsättningar för att barn ska bli vuxna med ansvar. Men viktigast av allt ge kärlek och omtanke. Den omtanken finns ytterst sällan i familjer med skilsmässa. Där är barnen brickorna (bönderna i schackspelet) som offras för att två vuxna egentligen aldrig skulle haft barn från början.

I vårdnadstvister fostras manipulativa barn. Barn som lär sig utnyttja situationen i vuxenvärlden, men som samtidigt förväntas vara bägge parters slasktratt. Som skild förälder har jag dessutom möjligheten att skaffa fler barn med andra partners. Skilsmässobarn växer upp i en värld av halvsyskon, dubbla budskap från föräldrar och ges sällan möjligheten att själva tycka till.

Vi måste sluta se barn som en rättighet för familjen och sluta betrakta barn som en blomma i vasen som kompletterar villan-den lyxiga bostadsrätten, våra sociala tillkortakommanden etc.

Samtidigt varför är det så många som inte kan få bioligiska barn! Var finns forskningen. För bara 50 år sedan var Sverige ett barnrikehus. Som barn träffade jag ytterst få som var barnlösa. Handlar det livsmönster, läkemedel, mat eller vad. Vem vet?

Jag vill inte gå så långt som att diskutera lämplighet, men varje en som planerar att skaffa barn, insemination, adoption eller traditionellt borde tänka mer än en gång. Varje en som adopterar bör vara medveten om att det inte är postorderbarn utan mänskliga varelser som formas till egna individer och kanske inte alltid efter den mall vi förväntar oss.

 

varför pappavarför !

Det har gått mode i grupper för särintressen. Facebook svämmar över av allt från hata socialtjänsten till  olika sk föräldrasidor. Det jag finner gemensamt är osakligheten och brist på kunskap och helhetssyn. I nästan samtliga fall används barnkonventionen som ett vapen vilket tolkas utifrån beroende på vem som anser sig ha tolkningsföreträde. På samma vansinniga sätt som myndigheterna väljer att tolka den inte för barnen utan för sina egna argument. Läs mer