Tag Archives: skrivarkurser

Lyssna till tusentals tysta röster…

Projektet Socialaktion är ett unikt och oerhört viktigt projekt. Det vill skapa utbyten mellan klienter, brukare och socialtjänst. Så här beskriver Maria Wallin initiativtagare till projektet ”Brukarorganisationer, socionomstudenter och på fältet verksamma ska tillsammans med SocialPolitik lyfta fram kunskap och erfarenhet om diskriminering och utanförskap.”

Läs mer

Annonser