Etikettarkiv: socialtjänsten

Det sorgliga arvet inom socialdemokratin

 

Fick en äldre länk på Facebook där Gertrud Sigurdsen, som på sin tid som minister var ett av Socialdemokratins tunga namn. Hon benämndes aldrig som kvinnlig föregångare, Gertrud diskuterade sällan det  området, men hon var en sådan långt innan debatten om jämställdhet på allvar hade nått S-partiets beslutande/verkställande topp. Hennes meritlista imponerar, LO-sekreterare och ombudsman 1949–82, riksdagsledamot 1969–91, konsultativt statsråd (biståndsminister) 1973–76 och hälsovårdsminister 1982–85 samt slutligen socialminister 1985–89. Hon innehade flera styrelse- och utredningsuppdrag samt var under en tid ordinarie ledamot av socialdemokratiska partiets verkställande utskott.

Hon talade ut om sitt liv som bakom kulisserna var något annat än det vi såg i media, 30 aug 200o skriver Aftonbladet i en intervju med Gertrud Sigurdsen,
   ”Rolf var en snäll , behaglig och mjuk person. Men han var alkoholist. En sak lärde jag mig, man kan inte besegra alkoholism enbart med kärlek och god vilja. Det krävs mera. Det krävs också att den som är sjuk har sjukdomsinsikt och själv vill komma till rätta med sitt missbruk.”
  Men det var inte bara spriten som fick Gertrud Sigurdsen att ta ut skilsmässa.
  Maken bar på en hemlighet som inte ens hustrun fick vetskap om
förrän han började tala i sömnen.
   ”Rolf hade ett nazistiskt förflutet och hade ingått i ett stridande tyskt förband. Han var straffad och hade suttit i norskt fängelse för sitt samröre med tyskarna och Vidkun Quisling.
  – Sanningen kom fram när han var berusad och talade i sömnen. Först förstod jag inte varför han talade tyska, men så småningom berättade han allt för mig.”

Idag skulle hennes berättelse om maken fått jätterubriker, man skulle ha gottat sig i hennes naivitet – en naivitet så många kvinnor besitter i när de möter kärleken. Jag minns henne från Franshammar/Hasselakollektivet där hennes son vistades. Hon besökte Kollektivet i all stillhet utan media eller inträngande fotografer och skvaller. Gertrud var en mamma bland många som kämpade för att sonen skulle övervinna sitt missbruk.

En lång politisk och privat kamp, renderar i att hon som 90 åring nekas äldreboende, moderater och borgare i Stockholm var vid den tiden lika rabiata som idag. Men också inom socialdemokratin blir hon ett namn som allt mer förpassas till ”döda socialdemokraters sällskap”. Det talas inte om den ideologi som Gertrud med flera stod för, och idag allt mer försvunnit ur socialdemokratins skrifter faller allt mer i glömska.

Inte hade hon tillåtit att landets gränser stängts för behövande. Inte hade hon låtit missbrukare dö på gatan. Inte hade hon sänkt det sk sociala stödet för människor till att bli en tvångströja där kronor och ören avgör och tillåter människor sjunka allt djupare. Hon skulle aldrig ha övergett barn och blundat för utsatta barns behov.

Jag har alltid legat till vänster om Socialdemokratins linje, men Gertrud Sigurdsen besatt ryggrad och okuvlighet, något som jag saknar idag. Hon var en tidig kvinnlig ledstjärna inom Socialdemokratin och det var ytterst sällan hon omnämndes som förkämpe för kvinnors rättig- och möjligheter. Socialdemokratin hyller de döda i tysthet, men glömmer vad de stod för som levande.

Medborgare utan röst ointressant för politiker

Det är ingen tillfällighet att politiska partier kör över, äldre, barn och socialt utanförpersoner eftersom de saknar röster i politiken. Varför kan inte socialdemokrater och miljöpartiet höja skatterna för dem som kan betala istället för att ta från utsatta pensionärer. Precis som tidigare väljer dagens regering att sno från de fattiga för att ge till de rika.

Precis som tidigare är barn ointressanta i budgetfrågor. Det spelar ingen roll om en minister brinner för barns rätt, när inte de tunga besluten tas med hänsyn till barn o framtid, blir elden bara glöd.

När vuxna o föräldrar tillåts använda barn i sin relationsproblem och samhället står bredvid och ser på – kan vi knappast tala om barnperspektiv.

När barn på institution och i familjehem saknar juridiska rättigheter och undantas från Mänskliga rättigheter är det knappast barnets bästa man tänker på.

Varför är advokater så flata i vårdnadsfrågor att de inte granskar motpartens påståenden och lögner. Borde inte barn ha rätt till ombud vid vårdnadstvister!

Regeringar värnar hellre om medelklassen och dess rättigheter eftersom det är en viktig väljargrupp. Höj skatten för de som kan betala och inte de redan fattiga.

 

 

Till Simrishamns Kommun – vem det nu berör

Det har gått några år sedan Donia genom er försorg placerades i ett familjehem som slutade med hennes död. Detta kan vi idag inte göra något åt, men hanteringen av dödsfallet, er brist på ansvar och ansvar gentemot de anhöriga till Donia har skapat ett trauma som för evigt lever. När ni gör nya omhändertaganden, placerar barn i familjehem, har ni troligen för länge sedan lagt Donia som person och fall långt bak i arkivet, flera av er vet inte ens vem hon är. Läs mer

Barn i samhällets vård saknar röster – vem avgör barnets bästa

Barnkonventionen löser allas våra problem. Genom ett klubbslag/feliknande spö i riksdagen förändras över natten, socialtjänsten, familjehemmen, domstolarna och föräldrarna. Allt skall bli så mycket bättre! Generellt gäller inte att fler lagar skapar ett bättre och rättssäkrare samhälle, det är tolkningen av de lagar som finns och den/dem som gör tolkningen som styr.

Ur Upprättelseceremonin 2011: ” Barnet får aldrig drabbas när föräldrarna inte har möjlighet att leva upp till sitt föräldraansvar. När föräldraansvaret allvarligt sviktar är det samhällets ansvar att värna och garantera barnet en god och trygg uppväxt.

Läs mer

Kommuner straffar biologiska familjer o utreder inte misshandel

Maria Larsson, du bör snarast ge fosterhemsplacerade barn rätt att anmäla misshandel i familjehem till polisen. Idag tar polisen inte emot anmälningar utan hänvisar till socialtjänsten i berörd kommun. I Fagersta har en mamma som har sina barn placerade upptäckt att barnen har blåmärken och ärr efter slag o ev misshandel. Polisen i Fagersta säger att det inte är deras sak o skickar det vidare till Socialtjänsten. Socialtjänsten hävdar att de två barnen bägge under fyra år slår varandra därav blånader och märken. Om inte socialtjänsten anmäler kan barn med andra ord utsättas för allt från sexuella övergrepp till ren misshandel eftersom det är socialtjänsten som avgör sanningshalten. I det här fallet har man frågat familjehemmet i Fagersta. Vilken familj säger att de slår barnen… Läs mer

Socialtjänst i kris och Haninge Kommun i botten

SVT tar upp bristen på socialsekreterare. Barn kan dö larmar yrkeskåren. Nu bryter vi Tystnaden bloggar anonymt om situationen inom kåren. Vad nytt, SVT! Det är nyhetstorka.  Det är ju bara Israel/Palestinakonflikten utöver så in med lite sociala frågor. Detta under en tid då hela politikersverige ligger i sina hängmattor, på badstränder eller vad de nu gör, fjärran från små löjliga problem inom socialtjänsten. Ansvariga byråkrater blundar hårt för att slippa tänka på vardagen. Hur var det socialborgarrådet sa i Stockholm, när de diskuterades resursbrist – Det är bara en fråga om effektivisering. Läs mer

Finns politikerdyslexi – inom sociala området helt klart

Fagersta Kommun kommer inom kort att tvingas betala närmare 20 miljoner till Kyrkans skola i Västanfors Församling. Det intressanta är att kommunen drivit den här frågan till världs ände och förlorat i Högsta Förvaltningsdomstolen. Kommuner och Stat har sällan nöjt sig med att acceptera andras krav och rättigheter utan driver gärna det mesta rättsligt så långt det går. När vi vanliga driver frågor för intensivt kallas vi rättshaverister, men jag undrar om inte myndigheternas institutioner är de verkliga sådana. Kommunerna behöver inte bekymra sig över pengarna, och i det här fallet har en av ortens advokater tjänat en rejäl hacka. Läs mer

Fagersta Kommun vägrade släppa in IVO

IVO inspektionen får vård och omsorg, har startat en stor granskning av Fagersta Socialnämnd. Anledningen är de många anmälningar som gjorts mot socialförvaltningen i Fagersta. Under ett antal år har Fagersta brutit mot socialtjänstlagen/LVU och Barnkonventionens intentioner utan att något hänt, den nu pågående undersökningen betraktas som välkommen från flera håll på orten. Läs mer

Vanvårdskonsekvenser som inga pengar i världen kan ersätta

Vad är väl en ursäkt i Stadshuset värd eller 250 000 kr på kontot som ersättning från Staten för att de tog lite av våra liv när många ur den gruppen utsätts för fortsatt vanvård i dag 2013. När människor ur den här gruppen främst kvinnor tvingas lämna ifrån sig sina barn, därför att de inte duger som föräldrar. Samhället ger en liten djävla del men tar samma människors liv och låter deras barn förvalta vanvårdens arv till nästa generation. Läs mer

Vi lever i ett Skuld och Skamsamhälle

Är du sjuk och rökare. Sök inte sjukvården, det första du får veta är att rökningen är upphovet till din åkomma – allt från brutna ben till canser har med röknigen att göra. Funderar över hur många rökare som idag avstår att söka läkarhjälp just för att de är rökare. Det är fult att röka och den som gör det skall självklart känna skuld och skam. Istället överfolkas husläkarens väntsal av friska människor med allehanda krämpor som är helt okej eftersom de inte röker. Läs mer