Etikettarkiv: Styvbarn

Styvbarn har försatt sina möjligheter

Styvbarnsbloggen skriver ordförande Krister Lumme

”Ersättningen om vanvården har åter blivit ett media intresse. Bra så. Kanske vi äntligen får upp orättvisan till behandling för att ersättningen ska bli rättvis vilket den inte är idag. Själv blev jag tillfrågad av SVT och nyhetsprogrammet Aktuellt om jag ville ge en kommentar till det senaste där några tänker gå vidare till Europadomstolen för att där förhoppningsvis få rätt i den orättvisa svensk politik avgjort då det gäller den ersättning som nekats av ersättningsnämnden som därmed ger till några men inte till andra.

Frågan är hur man kan avgöra vem som blivit mer vanvårdad än någon annan? En av ledamöterna i ersättningsnämnden fick frågan om den var rättvis. Ärligt gav han svaret om att den inte är rättvis och det kan det heller inte bli. Detta därför att de som sitter i ersättningsnämnden ska förhålla sig till vad politikerna har sagt att de ska hålla sig till. Direktiven de fått är att de ska dela på vad som var vanvård och vad som inte var vanvård. Frågan är hur man tänkt. Min kommentar är att man inte har tänkt överhuvudtaget.”

Märkligt att Styvbarn blir tillfrågade om processen till Europadomstolen då den tidigare ordförande Benny Jacobsson fördömde alla rättsliga processer, det var också skälet till att man inte ställde sig bakom Sofia Rapp Johanssons process för gruppen efter 1980. Inga media har frågat Sofia Rapp om Rapp Vc Staten, trots att det är ett av de tyngsta målen vad gäller barns rätt. Håkan Ceders oerhört grandiosa jobb blev inte ens en rad på TT. Jag blir likaväl förvånad då Krister Lumme numer skriver om att fler borde fått ersättning, då han tidigare på sin egen gästbok fördömde alla som talade om att söka ersättning som att bara vara intresserade av pengar. Inger Olsson ställer frågor till Krister Lumme om bloggen som besvaras så slätstruket och intetsägande som möjligt.

Krister Lumme tillhör inte den svenska vanvårdsgruppen, han har aldrig intervjuats eller varit med i de formella sammanhangen kring ersättningsfrågan. Vanvården delades mycket riktigt upp i den grundläggande utredningen, det gjordes en mycket bra översikt över vad som kunde räknas in i vanvård. Detta hade kunnat bli vägledning för juristerna i ERN, men de valde att gå lotterivägen. Vissa som utsatts mycket grovt fick avslag, andra vars öden var mindre svåra fick ersättning. I det läget ropar nu Lumme på att det borde varit differentierad ersättning, likt den norska modellen. Styvbarn tycks ha missat att Norge idag säger att man föredragit den svenska modellen. Norges ersättning är inte rättvis eftersom kommunerna också betalar, allt från miljoner till inget alls.

Det intressanta är inte att tjata om enhetliga beloppet eller ej. 250 000 kr är en liten summa. Frågeprogram i TV ger högre vinst, felaktigt häktade ges också högre belopp. 250 000 kr är en måttlig summa som den svenska staten skulle ha gett alla som ingick i gruppen vanvårdade. Det skulle ha gällt även för den efter 1980 vilket fanns med i Kerstin Wigzells skrivning. Det ska kosta att behandla barn illa och samhället skall ta sitt ansvar fullt ut också mot barn idag, vilket inkluderar även dem efter 1980.

Det fanns många chanser att peka på felen i lagförslaget under remisstiden. Styvbarn valde att inte fästa avsikt vid ”allvarlig art”, Styvbarn valde att inte kritisera ”våldtäkter som begicks utan att fosterhemmet eller institutionen visste om det skulle inte föranleda ersättning”. Vi vet alla att inga barn eller åtminstone merparten av oss aldrig skulle ha vågat prata om övergreppen i fosterhem eftersom det skulle läggas till last på barnet. Barn vågar knappt idag tala om övergrepp vid sina placeringar och under min tid var det inget som talades om.

Samhällets Styvbarn har förlorat striden om ersättning efter 1980 liksom möjligheten att skipa rättvisa för felaktiga beslut. Den sk mediaintresset är lika svalt idag som igår. Att ens media frågar Krister Lumme om rättsprocesserna visar hur lite media förstår.

Ärendet till Europadomstolen är principiellt viktigt då avslag inte kan överklagas till högre instans, vilket innebär att den sökande inte har möjlighet att få en second opinion. Där kan jag delvis ta en del av ansvaret då vi trodde att sk möjlighet att söka om, inte skulle bedömas av samma grupp som första gången. Vi borde ha krävt överprövning.

Sofia Rapps kamp mot Staten är en miljonaffär, där det inte finns några givna utgångar. Hennes kamp handlar om just det ”barns rätt idag” till rättvis prövning och ersättning om de ”vanvårdas”. Helt klart kommer också detta hamna i Europadomstolen och det är vår enda chans. Lyckas det kommer staten att få stå med mössan i handen och Styvbarnen sorgligt långt bakom.

Styvbarn är en organisation som medlemmarna lämnar antingen för att de fått ersättning eller känner sig svikna för att inte ha fått hjälp. En styrelse där medelåldern ligger på 40 år kan inte räkna med att locka några unga människor. De unga är redan upplockade i andra föreningar. När man dessutom går ut och tigger och tycker att den som fått ersättning skall bidra till Förbundets verksamhet, inser man att förbundet inte är till för medlemmarna utan tvärtom.

”Ersättningen måste göras om. Politikerna måste ändra sitt beslut som ligger idag. Gör man inte detta kommer man att för alltid gå till historien som hycklare. Att bocka och buga tillsammans med en leende drottning som man gjorde vid den Ceremoni som hölls i Stockholm visar symtomatisk på att allvaret i frågan om vanvård och fullgod ersättning blev något som blev en orättvisa av bästa märke.”

Vill minnas att Krister Lumme inte hade så stor kritik i samband med ceremonin och kritiserade hårt de som var av annan uppfattning. Men att tro att Svenska Staten skulle kallas för hycklare för att några tusen fd foster- och barnhemsbarn farit illa och blivit utan ersättning är att ge vår fråga mer än vad den är. Värdeskalan för barn är låg och kommer så att förbli. Det kommer inte att bli Samhällets Styvbarn som för kampen vidare, men förhoppningsvis Mötesplats: Familjehemmen, BPIS (Barnperspektivet i Sverige) kan vara några som når de yngre. Håkan Ceders digra jobb med att göra om LVU lagen är också på sikt något som ger hopp. RFHL  och Qrutprojektet är andra som kan bidra. Men för Styvbarn har tåget redan gått.

1000 kronor som tack för vilken hjälp då, Samhällets Styvbarn

När jag ser en hemlös, tiggare eller en insamlingsbössa lägger jag gärna en slant. Det är till ändamål som på något sätt kommer en annan människa till del. Min uppgift är inte att fråga tiggaren, den hemlöse om vad de använder pengarna till. Lika lite som någon skall fråga mig vad jag gör mina pengar. När Riksförbundet Samhällets Styvbarn däremot går ut o ber om 1 000 kr från dem som fått ersättning av Staten som en tack för hjälpen, blir jag inte bara irriterad jag blir förbannad.

Medlemmar i Styvbarn skall alltså av tacksamhetsskuld bidra till att stötta förbundet, Samhällets Styvbarn, som fått över 300 000 kronor i bidrag från Socialstyrelsen. Så pass att man hade råd att byta till större lokaler och fler anställda. Idag är man tillbaks i den lilla lokalen. Läs mer

Barnhemsbarnet som blir landets statsminister

Vi ska naturligtvis sträcka på ryggen o känna oss lyckliga idag. Idag när Stefan Löfven har chans att bli landets statsminister. En man som gjort en lång resa eller! Vi som är barnhems- och fosterbarn ska väl känna  stor glädje i kvällspressen eviga tryckande på Barnhemsbarnet….Stefan Löfven. Samma tidningar som inte med ett ord skriver om den här gruppen i vanliga fall. Vi ska självklart känna kollektiv solidaritet för att det gått bra för en av oss – eller är det det! Nej faktiskt inte. Stefan Löfven är inte en av oss har aldrig varit och kommer aldrig att bli. Han har inte tillbringat större delen av sitt liv på olika institutioner, olika fosterhem, tvingats till tvångsarbete, misshandlats. utnyttjats. Han har överhuvudtaget aldrig innan han blev partiordförande med ett ord pratat om sin bakgrund. ”Barnhemsbarnet som blev en av fackföreningsrörelsens mäktigaste personer. Och nu landets Statsminister. Läs mer

Samhällets Styvbarns egna bödlar

Det vilar ett förakt för medlemmar som inte är skräddarsydda i Samhällets Styvbarns organisation. I försök att få bort sk oroande element har Förbundets Styrelse i samarbete med Revisorerna uteslutit medlemmar och planerar nu lagom till årsmötet i Göteborg en ny sådan omgång. Stökiga medlemmar som är kritiska mot Förbundet och som varit med från start uppmanas att bilda sin egen organisation. Läs mer

Maria Larsson lägger ansvaret på Ersättningsnämnden för avslagen

Jag har envist förfäktat att juristerna i Ersättningsnämnden hade kunnat lägga andra kriterier för ersättning för vanvården. De kunde tolka Allvarlig Art mildare istället för att gå Moderaternas intresse till mötes. Mot detta står debatten om propositionen (lagrådsremissen) som saknar vesäntliga delar för att fler skulle kunna få ersättning. Saken ligger troligen på bägge håll. Juristerna väljer att gömma sig bakom lagtextens ord och boktavstolka dem. Maria Larsson hävdar att juristerna utifrån lagtexten haft stor frihet att lägga kriterierna. Läs mer

Regeringen vill inte betala för vanvården

Nej vi ska inte göra någon översyn av ersättningslagen för vanvårdsgruppen, säger Maria Larsson till bl.a. TV4. Maria Larsson anser tvärtemot alla andra, brukare och experter att lagen fungerar bra. Nej vem trodde väl att Maria Larssons hastigt ihopsnickrade lag skulle kunna utsättas för kritik eller ändringar. En förbättring skulle innebära att fler fick ersättning. Benny Jacobsson,  ordförande för Styvbarnen säger att ERN följer lagen.

Läs mer

Utesluten fast jag inte var medlem i Samhällets Styvbarn

Jag tillhörde andra generationen Samhällets Styvbarn (föreningen för omhändertagna som krävde upprättelse av staten.) Kom in i styrelsen andra året organisationen fanns. Det var en turbulent tid och många barnsjukdomar, men vi klarade det trots att det var kritik både högt och lågt.

Den styrelse som nu ror Riksförbundet Samhällets Styvbarn, har blivit allt mer av en prinsessa på ärten. Kritiska röster tystas och anses vara förtal och hot mot verksamheten. Därav uteslöts den 20 januari bla undertecknad och ytterligare 5 personer. Vi hade alla förtalat och skadat förbundets verksamhet enligt ordförande i Förbundet. Det mest intressanta är att man uteslutit dem som inte är betalande medlemmar. Själv hade jag inte betalat medlemsavgiften för 2013, men trots detta tyckte styrelsen att jag skulle uteslutas.

Läs mer

Oranisation för ersättning skall utredas

Regeringen presenterade idag 20120402,  de direktiv som gäller för att starta den nämnd som skall handha ersättningsfrågan för vanvårdade. Den särskilda utredaren skall dels göra en kostnadsberäkning över nämndens arbete, beräkna personella resurser.

Läs mer

För sen utbetalning – Vanvårdade stämmer ”svenska regeringen”

Ska man skratta eller gråta. Föreningen Vanvårdad och Bortglömd gör allt för att inte bli glömda. Först stämmer de Sveriges samtliga kommuner på miljonbelopp och nu stämmer de Svenska Regeringen för att ersättningen inte betalas ut förrän 1 jan 2013.

Jag har alltid funderat över hur mediakåt man får vara när man är Vanvårdsbarn. Ett seriöst arbete som bedrivits under åtta år av Samhällets Styvbarn har lett till offentlig ursäkt och nu även beslut om ersättning. Det är mer än vad någon vågade ens drömma om när Styvbarn bildades 2004. Samtidigt har det pågått ett idogt arbete att uppmärksamma dagens vanvård av barn och ungdomar som är placerade i samhällsvård.

Vanvårdad och Bortglömd drar ett löjes skimmer över hela kampen och inte minst över de människor som man påstår sig representera. När jag läste stämningsansökan till Tingsrätten som gäller kommunerna, blev jag helt paff över att man vågade lämna in något så uselt och illa skrivet. Att det sedan var en uppdaterad kopia av en tidigare stämningsansökan gjorde inte saken bättre.

När man nu tror att en stämning mot Regeringen är en väg att markera sitt missnöje, gör man vanvårdsgruppens medlemmar till en sniken och närig samling vars enda intresse är att få ut pengar. Vem tror på allvar att man kan stämma politiker och vad tror Vanvårdad och Bortglömd att de har för resurser.  Är det de 300 medlemmarna som man ståtar med som skall betala den här stämningsansökan eller tar Mediaansvarig pengarna ur egen ficka. Det är inte gratis att väcka sk civilrättsliga mål. Det är ett skäl till varför så få vanliga människor kan göra det. Men framför allt har jag aldrig hört att man stämmer en regering. Det vittnar om okunskap och bristande insyn i hur samhället som organisation fungerar och hur rättsväsendet är uppbyggt.

Det är väl inte så märkligt att jurister och advokater hoppat av uppdragen från Vanvårdad och Bortglömd, då de tack och lov har den lilla självbevarelse-driften kvar att de inte driver omöjliga mål.

Som fd ordförande för Riksförbundet Samhällets Styvbarn är jag tacksam över att Styvbarn aldrig inlåtit sig i den typen av oseriösa och bedrägliga affärer. Det är trots allt det som gör att Samhällets Styvbarn överlever på sikt, för att man aldrig lurat sina medlemmar till något som inte är möjligt. Det mest trista är att Svenska Dagbladet som seriös tidning tar upp detta på nyhetsplats. SVD borde ha större diskribstans än att medverka till att dra ett löjets skimmer över Vanvårdsfrågan.

Den är alldeles för allvarlig för att kollras bort av skojare och sharlataner. Även om jag inte finns i ledningen för Styvbarn är jag fortfarande en förkämpe för upprättelse av vanvårdade, en förkämpe för att inte upprepa eländet och den som ser det här som seriöst borde lägga ner kraften på att förhindra att nya grupper blir utsatta. Eller arbeta för att också de efter 1980 får ersättning.

Nystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressenSVDDN,SVT,TV4 Nyheterna Alliansfritt SverigeNewsmill kulturbloggen,